Actes 15

1Gɔtn se jee mɛtin̰ge iin̰o taa naaŋ Jude ki ɔɔ ɓaaɗo maakŋ gɛgɛr kɛn Antiɔs ki. Naaɗe baag dooy gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi ki ɔɔ: «Kɛn naase jaay j'ɔjsen te pɔndɔ aan gɔɔ kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗn ey se, naase aki 'kɔŋ kaaj eyo.» 2Gɔtn se Pɔl ute Barnabas took eyo do taar naaɗe ki se ɔɔ do taar kɛn se, naaɗe naajga dɛna ute jee se. Taa naan̰ se ɓo, jee gɔtn ese uun doa gɛn kɔl Barnabas ute Pɔl ɔɔ gɛnaage kandum kɛn ɗoobm Isa al‑Masi ki, taa ɓaa kɔŋ jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige ute jee naan jee eglizge tun Jeruzalɛm ki gɛn ɓaa kaakŋ mɛtn taar se. 3Gɔtn se, eglizn Antiɔs ki ɛɗɗen ne ɗim kɛn naaɗe an ɓaa mɛrtɛ jaay ɓo ɔlɗen ɗoob ki. Kɛn naaɗe ɓaa ɓaa se, aal teec ute taa naaŋ Pɛnisi ɔɔ ute taa naaŋ Samari. Gɔtn naaɗe aanga se, taaɗ gɛnaage tun ɗoobm Isa al‑Masi ki mɛtn taar jee kɛn Yaudge ey jaay tɛrlga maakɗe do Isa ki se. Kɛn gɛnaagen se jaay booy taar ese se, naaɗe paac maakɗe raap dɛn aak eyo. 4Kɛn naaɗe jaay aan Jeruzalɛm ki se, jee egliz ki, jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige ute jee naan jee eglizge tu se, dɔɔɗ ɔkɗe mɛrtɛ. Gɔtn se naaɗe taaɗɗen mɛtn taar nakgen kɛn Raa ɔlɗeno naaɗe tɛɗo se. 5Num Parizigen took aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki se, gɔtn se naaɗe iin̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «Bɛɛki num, jee kɛn Yaudge ey jaay took aalga maakɗe do Isa al‑Masi ki se, j'aɗen tɔjn̰ pɔndɔ ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se k'dooyɗe, naaɗe 'kiŋg do ki.» 6Tɛr gɔtn se, jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige ute jee naan jee eglizge tu se tus gɛn kaakŋ mɛtn taar se. 7Kɛn naaɗe naaj te naapa makɔn̰ɔ bini jaay ɓo, Piɛr iin̰ ɗaara ɔɔ taaɗɗen ɔɔ: «Gɛnaamge, naase 'jeelki maam Raa bɛɛr ɔɔɗum daanse ki se do dɔkin̰a, taa m'taaɗn Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi se jeege tun Yaudge eyo, taa kɛn naaɗe jaay booyga num, naaɗe tookŋ kaal maakɗe do Isa ki. 8Taa Raa se naan̰ jeel naŋ maak‑saapm jikilimge ɔɔ jee kɛn Yaudge ey se kic ɓo, naan̰ took ɔkɗega ɔɔ ɛɗɗenga Nirl Salal aan gɔɔ kɛn naan̰ ɛɗjekiro naajege tu se kici. 9Raa se, aakjeki naanin̰ ki se naaje j'utu naaɗe se j'aaski kaasa. Taa naan̰ se ɓo, naaɗe kic aal maakɗe do Isa ki sum ɓo, Raa tug ɗaapɗenga maakɗe. 10Bin num, gɛn ɗi jaay naase 'je aki tujn̰ maakŋ Raa se ɔɔ naase je aki kɔnd daam deer do jeege tun Yaudge eyo jaay took aal maakɗe do Isa al‑Masi ki se ey num daam se bubjege ute naajege se j'ɔŋ j'aasin̰kiro te gɛn kuunin̰ eyo. 11Bin num, kɛse mɛt ki eyo kɛn j'aki tɛɗn naan̰ se! K'jeelki naajege kic j'aalki maakjege do bɛɛ gɛn Mɛljege Isa ki aan gɔɔ naaɗen kɛn Yaudge ey se kici, jaay ɓo naaje j'ɔŋki kaaja aan gɔɔ kɛn naaɗe ɔŋ se kici.» 12Gɔtn se jee tus ute dɛnɗe se do ɗɛk ɔɔ naaɗe ɔn̰ gɔtɔ Pɔl ute Barnabas ki taaɗɗen mɛtn taar nakŋ‑kɔɔɓge ute nakgen deel doa kɛn Raa ɔlɗeno naaɗe tɛɗo daan jeege tun Yaudge ey se. 13Kɛn naaɗe jaay taaɗ naŋ taarɗe se, gɔtn se Jak uun taara ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «Gɛnaamge, uɗumki bia! 14Simon taaɗjekiro ɔɔ mɛtn‑jiki tap ɓo Raa se bɛɛr tɔɔɗoga jeege daan jeege tun Yaudge eyo taa tɛɗn jee naan̰ge. 15Nakgen deel ese se, aanga ɗoobin̰ ki aan gɔɔ taargen jee taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋɗeno do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: 16Mɛljege Raa ɗeek ɔɔ: Kɛn nakgen se jaay deelga num, maam m'utu m'aɗe ɓaao ɔɔ kaagŋ ɓee Gaar Daudn kɛn tɛrɛc se, maam m'utu m'an̰ ɗaar gɔtin̰ ki ɔɔ gɔtn kɛn tujga aan gɔɔ ɗi kic ɓo, maam m'an̰ ɗaapin̰ 'ɗaar tɔɔgŋ gaŋ. 17Bin ɓo jeegen ɔɔp se utu am je maam Mɛlɗe. Ɗeere, jeegen kɛn maam m'utu m'aɗeno daŋ se utu 'tɛɗn jee maamge. Kɛse ɓo nakŋ kɛn maakum jen ro ki, 18ɔɔ taar se ɓo kɛn maam m'taaɗo mɛtin̰ jeege tun do dɔkin̰a.» 19Tɛr Jak taaɗɗeno ɔɔ: «'Ɓooyki! Gɛn maam ki num, jeegen Yaudge eyo jaay tɛrlga maakɗe do Raa ki se, j'ɔn̰te kɔndɗeki nakŋ ɔɔn̰ doɗe ki. 20Num gaŋ ɓɔrse, k'raaŋɗeki maktub j'ɔɔki: j'ɔn̰te kɔsn daa maragge, j'ɔn̰te kɛɛsn naapge rɛn̰ rɛn̰, j'ɔn̰te kɔsn daagen moosɗe ɔɔy te naaŋ ki eyo ɔɔ j'ɔn̰te kɔsn mooso kici. 21Taa do dɔkin̰ se, maakŋ gɛgɛr ki tak ɓo aanga ɓii sebit ki ɓo, jeege lee taaɗ tɔɔk mɛtn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ɔɔ dooyin̰ maakŋ ɓeege tun Yaudge lee tusn maak ki.» 22Gɔtn se jee egliz ki ute jee naanɗe ki ɔɔ jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige dɔɔk taarɗe kalaŋ ɔɔ bɛɛr tɔɔɗ jeege daanɗe ki gɛn ɓaa ute Pɔl ɔɔ Barnabas Antiɔsn kɛn taa naaŋ Siri ki. Jee kɛn naaɗe bɛɛr tɔɔɗɗe se debm kalaŋ ron̰ Judas kɛn k'daŋin̰ Barsabas se kici, ɔɔ kɛn kuuy se k'daŋin̰ Silas. Naaɗe se gɛnaage paac aalɗe maak ki. 23Naaɗe raaŋ ɛɗɗen maktub jiɗe ki ɔɔ maakŋ maktub kɛn ese naaɗe ɗeek ɔɔ: Kɛse naaje k'jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige, ute naajen naan jee eglizge tu, ute gɛnaagen gɔtn ara paac k'tɛɗsen tɔɔsɛ dɛna naase gɛnaajegen Yaudge eyo, kɛn took aalkiga maakse do Isa al‑Masi ki, naasen kɛn iŋgki taa naaŋ Siri ki ɔɔ maakŋ gɛgɛr kɛn Antiɔs ki ute kɛngen taa naaŋ Silisi ki. 24Naaje k'booyga kɛn jee mɛtin̰ iin̰ gɔtje ki ara jaay ɓaa gɔtse ki se, naaɗe utu taar naaɗen ɓaa taaɗsen se tujsega maakse ɔɔ teecsenga nirlse. Ɓɛrɛ, jee se naaɗe ɓaa gɛn doɗe, ey num naaje ɓo k'j'ɔlɗen eyo. 25Taa naan̰ se, taar se naaje j'aakin̰ taa naapm jaay k'bɛɛr k'tɔɔɗ jeege maakje ki taa ɓaa ute gɛnaa kɔɔn̰ maakjege Pɔl ute Barnabas se gɔtse ki. 26Taa Pɔl ute Barnabas se, ɛɗga kɛɗ roɗe sɛrkɛ taa Mɛljege Isa al‑Masi. 27Bin num, naaje j'ɔlsen Judas ute Silas se, taa naaɗe asen ɓaa taaɗn ute taarɗe mala taar kɛn naaje k'raaŋsen maakŋ maktub kɛn ese. 28Nirl Salal ɔɔ naaje mala j'uun doa k'je nakŋ kɛn k'raaŋsen j'ɔɔ aki tɛɗ se k'je j'asen ziiɗn ɗim kuuy do ki ey sum, 29kɛn ɔɔ: ɔn̰te kɔski daa maragge, ɔn̰te kɔski mooso, ɔn̰te kɔski daagen moosɗe ɔɔy te naaŋ ki eyo ɔɔ ɔn̰te kɛɛski naapge rɛn̰ rɛn̰. Kɛn nakgen se jaay naase 'tɛɗin̰kiga num, kɛse naase 'tɛɗkiga nakŋ jiga aak eyo. Naaje gɛnaagen gɔtn ara k'tɛɗsen tɔɔsɛ dɛna. 30Kɛn naaɗe jaay raaŋ ɛɗɗen maktub jiɗe ki se, gɔtn se naaɗe ɔlɗe ɔɔ naaɗe iin̰ ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Antiɔs ki. Kɛn naaɗe jaay aan se, naaɗe daŋ tus gɛnaagen ɗoobm al‑Masi ki ɔɔ ɛɗɗen maktubm ese. 31Kɛn jee ɗoobm al‑Masi kɛn gɔtn ese jaay booy taar kɛn k'dooyɗesin̰ maakŋ maktub kɛn se, maakɗe ɓaa raap aak eyo ɔɔ taargen se ɛɗɗen kaay kaama. 32Judas ute Silas se, naaɗe jee taaɗ taar teeco taar Raa ki. Taa naan̰ se ɓo, naaɗe dɛjɗenga dɛna ɛɗɗen kaay kaama ɔɔ do kaal maakɗe ki se, j'ɔk maakɗe tɔɔgɔ. 33Naaɗe ute gɛnaagen Antiɔs ki se, tiŋgoga dɛna gɔtn ese jaay ɓo, gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn ese ɔlɗe ɔɔ k'ɓaa lapia, ɔɔ naaɗe ɔk tɛrl ɓaa gɔtn jeege tun ɔlɗeno. 34[Naɓo, Silas se je kiŋg gɔtn ara ɓii kandum.] 35Anum Pɔl ute Barnabas se ɔɔp iŋg Antiɔs ki. Gɔtn ese, naaɗe ute jeegen kuuy se kic dɛna lee dooyɗen ute taar Mɛljege ɔɔ taaɗɗen Labar Jiga. 36Kɛn naaɗe jaay tiŋg aas gɔtn ese se, Pɔl ɗeek Barnabas ki ɔɔ: «J'ɔk k'tɛrl k'ɓaa kaakŋ gɛnaagen ɗoobm al‑Masi kɛn iŋg maakŋ gɛgɛrge tun paacn̰ gɔtn naaje k'lee k'taaɗo taar Mɛljege ro ki se. K'ɓaa k'j'aakɗen tu, naaɗe tap ɓo iŋg ɔɔ ɗi.» 37Gɔtn se, gɛn Barnabas ki num naan̰ je Jan kɛn k'daŋin̰ Mark se kic ɓo 'ɓaa ute naaɗe. 38Num gaŋ Pɔl took eyo, taa Jan‑Mark se rɛs ɔn̰ɗenga kɔn̰ɔ taa naaŋ Pampili ki ɔɔ naan̰ ɔŋ aay ute kaamin̰ gɛn tɛɗn naaba ute naaɗe eyo. 39Gɔtn se, naaɗe naajga taara dɛna, naɓo taarɗe ɓaa ɔk te mɛtn naap eyo. Bin se, Barnabas ute Jan‑Mark lɛ ook maakŋ markab ki gɛn ɓaa taa naaŋ Sipir ki; 40num Pɔl se lɛ, bɛɛr uun Silas gɛn ɓaa ute naan̰a ɔɔ gɛnaagen ɗoobm al‑Masi kɛn gɔtn ese tɔndɗe mɛtn Raa ɔɔ daayum Mɛljege n̰'tɛɗɗen bɛɛn̰a. 41Pɔl iin̰ gɔtn ese ɔɔ ɓaa lee taa naaŋ Siri ute gɛn Silisi ki ɔɔ gɔtn naan̰ aanga ro ki se, naan̰ ɛɗ kaay kaama eglizge tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\