Actes 21

1Kɛn naaje jaay k'j'iin̰ j'ɔn̰ɗe Milɛ ki sum se, naaje j'ook maakŋ markab ki ɔɔ k'gaaŋ k'ɓaa maakŋ gɛgɛr Kɔs ki; ɔɔ mɛtbeen̰ki se, naaje k'j'iin̰ k'ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Rɔd ki. Kɛn naaje jaay k'j'iin̰ Rɔd ki se, k'ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Patara, gɔtn kɛn k'lee k'ɗaar markabge. 2Patara ki se, naaje j'ɔŋ markabm kɛn ɓaa ɓaa taa naaŋ Pɛnisi ki, j'ookŋ maak ki ɔɔ k'ɓaa. 3Kɛn naaje jaay k'ɓaa ɓaa do baar ki se, naaje j'aak taa naaŋ Sipir se do ji jeelje ki ɔɔ naaje k'deel k'ɓaa taa naaŋ Siri ki. Kɛn naaje jaay j'aan maakŋ gɛgɛr kɛn Tir ki se, naaje k'bɔɔy gɔtn ese, taa gɔtn ese ɓo, nakŋ maakŋ markab ki se j'an̰ bɔɔy naatn. 4Maakŋ gɛgɛr kɛn Tir ki se, naaje j'ɔŋ gɛnaagen aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki, ɔɔ gɔtn se naaje k'tiŋg ɓii cili ute naaɗe. Gaŋ jee se, Nirl Salal taaɗɗen nakŋ kɛn utu 'kaan do Pɔl ki ɔɔ naaɗe taaɗ Pɔl ki ɔɔ: «N̰'ɔn̰te ɓaa Jeruzalɛm ki.» 5Kɛn k'tiŋg ute naaɗe ɓii cili aas jaay j'iin̰ k'ɓaa ɓaa se, gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn gɔtn ese ute mɛndge ɔɔ gaange paac ɔlje, bini k'teec k'j'ɔn̰ maakŋ gɛgɛr se. Kɛn naaje jaay j'aan taa baar ki se, naaje k'j'ɛrg naaŋ ki do kɛɛs kɛn taa baar ki se, ɔɔ gɔtn se, naaje k'tɔnd mɛtn Raa. 6Kɛn naaje jaay k'j'iin̰ k'ɓaa ɓaa se, naaje k'taaɗɗen j'ɔɔ: «Iŋgki lapia.» Gɔtn se, naaje j'ook maakŋ markab ki ɔɔ naaɗe lɛ ɔk tɛrl ɓaa ɓeeɗege tu. 7Naaje k'j'iin̰ Tir ki se, k'gaaŋ k'ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Putolemais ki. Ɔɔ kɛn naaje jaay j'aan se, k'ɓaa k'tɛɗ tɔɔsɛ gɛnaage tun ɗoobm Isa al‑Masi kɛn gɔtn ese. Naaje k'tooɗ ɓii kalaŋ ute naaɗe ɔɔ gɔtn ese sum ɓo, naaje k'bɔɔy k'j'ɔn̰ markaba. 8Mɛtbeen̰ki se, naaje k'j'iin̰ k'ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Sezare ki ɔɔ k'ɓaa k'bɔɔy ɓee Pilip kɛn lee wɔɔk Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi jeege tu se. Pilipm se, debm maakŋ jeege tun cilin kɛn k'bɛɛr k'tɔɔɗɗeno Jeruzalɛm ki gɛn noogŋ jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige se. 9Pilip se, ɔk gaangen mɛndge sɔɔ kɛn tɔk te gaabge eyo, ɔɔ naaɗe se lee taaɗ taargen teeco taar Raa ki. 10Gɔtn se, naaje k'tiŋgoga ɓii dɛna ɔɔ naan̰ kɛn se, gaaba kalaŋ iin̰o taa naaŋ Jude ki, ron̰ Agabus, ɓaaɗo ɔŋje. Naan̰ se lee taaɗ taargen teeco taar Raa ki kici. 11Kɛn naan̰ jaay aan ɔŋje se, naan̰ uun nakŋ Pɔl lee dɔɔkŋ maakin̰ se, dɔɔkŋ jin̰ge ute jɛn̰ge, jaay taaɗɗen ɔɔ: «Aakki, Nirl Salal se taaɗum ɔɔ: nakŋ dɔɔkŋ maakŋ nam ese se, malin̰ jaay ɓaaga Jeruzalɛm ki num. Yaudge se utu an̰ dɔɔkŋ bin kici ɔɔ naaɗe utu an̰ kɔkŋ kɔl ji jeege tun Yaudge eyo.» 12Kɛn naaje ute gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn gɔtn ese jaay k'booy taar se se, gɔtn se naaje k'j'eem nɔɔ mɛtn Pɔl ki j'ɔɔ n̰'ɔn̰te ɓaa Jeruzalɛm ki. 13Gaŋ naan̰ tɛrljen ɔɔ: «Naase eemki bin se gɛn ɗi? Kɛse naase ɔjumki kɔj maakum ɓo maane. Maam se m'took naaɗe am dɔɔk sum eyo, num maam m'tooko gɛn ɓaa kooy Jeruzalɛm ki taa Mɛljege Isa.» 14Aan gɔɔ, naan̰ lɛ took taarje ey ɗey se, naaje kic k'j'ɔn̰in̰a ɔɔ k'baate taaɗin̰ taar ɗim kuuy sum. Ɔɔ gɔtn se naaje k'taaɗ j'ɔɔ: «Ɔn̰ Mɛljege 'tɛɗn nakŋ kɛn maakin̰ jen ro ki.» 15Kɛn naaje jaay k'tiŋg Sezare ki ɓii kandum se, gɔtn se naaje k'ɗaap roje gɛn kookŋ ɓaa Jeruzalɛm ki. 16Kɛn k'j'iin̰ Sezare ki jaay k'ɓaa ɓaa se, gɛnaagen aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi kɛn gɔtn ese se, ɓaa ute naaje. Kɛn naaje jaay j'aan Jeruzalɛm ki se, naaɗe ɔlje k'ɓaa k'bɔɔy gɔtn gaab ki kalaŋ k'daŋin̰ Mnason, kɛn iin̰o taa naaŋ Sipir ki. Gaabm se, gɔtn aal maakin̰ do Isa al‑Masi ki sum se, daanin̰ dɔkga. 17Kɛn naaje jaay j'aan Jeruzalɛm ki sum se, gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn gɔtn ese, dɔɔɗ ɔkje ute maak‑raapo. 18Mɛtbeen̰ki se, naaje j'utu Pɔl k'ɓaa gɔtn Jak ki. Gɔtn se, naaje j'ɔŋ jee naan eglizge se tusga gɔtn ese kici. 19Kɛn naaje k'tɛɗɗen tɔɔsɛ aas se, gɔtn se Pɔl taaɗɗen mɛtn nakgen kɛn Raa ɔlin̰ jaay naan̰ tɛɗo daan jeege tun Yaudge eyo se, kalaŋ kalaŋ. 20Jee se jaay booy taar Pɔl taaɗɗen se, gɔtn se naaɗe nook Raa ɔɔ taaɗ Pɔl ki ɔɔ: «'Booyo gɛnaaje, ɓɔrse Yaudgen dupu kando kando se took aalga maakɗe do Isa al‑Masi ki, naɓo naaɗe se ɔk Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ɔɔn̰ aak eyo. 21Ɔɔ 'jeele, naaɗe se lɛ booyga taar kɛn jeege lee taaɗ roi ki se, ɔɔ naai lee dooy Yaudgen kɛn iŋg maakŋ jeege tun Yaudge ey se, ɔɔ lee taaɗɗen ɔɔ: ‹J'ɔn̰te kuun Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ɔɔ gɛnɗege se lɛ, j'ɔn̰te tɔjɗen pɔndɔ ɔɔ j'ɔn̰te tɛɗn nakŋ bubɗege.› 22Gɔtn naai ɓaaɗo gɔtn ara sum se, ɓɛrɛ, naaɗe lɛ booyga. Bin se, j'aki tɛɗn j'ɔɔki ɗi? 23Bin num, 'booy taar naaje j'ai taaɗ se. Naaje j'ɔk gaabge sɔɔ, kɛn naamga naam taarɗege naan Raa ki. 24Jee se 'ɓaanɗe ute naai daan bɔɔr Ɓee Raa ki ɔɔ tug 'ɗaapki rose naan Raa ki ɔɔ ɔgɗen nakŋ kɛn naaɗe an tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se kici. Bin se, naaɗe kic 'kɔŋ dosn doɗe ɔɔ ute naan̰ se, jeege paac 'jeele taar kɛn k'lee k'taaɗ roi ki se, mɛt ki eyo. Anum, naaɗe ai kaaki naai kic, iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se. 25Gɛn jeegen Yaudge ey jaay aalga kaal maakɗe do Isa al‑Masi ki se lɛ, naajege k'raaŋɗeki raaŋ j'ɔɔki: j'ɔn̰te kɔsn daa maragge, j'ɔn̰te kɔsn mooso, j'ɔn̰te kɔsn daagen moosin̰ ɔɔy te naaŋ ki eyo ɔɔ j'ɔn̰te kɛɛsn naapge rɛn̰ rɛn̰.» 26Gɔtn se, Pɔl took taarɗe ɔɔ mɛtbeen̰ki se, Pɔl ɓaa ute jee se gɛn ɓaa tugŋ ɗaapm roɗe naan Raa ki. Naan̰ kɛn se, Pɔl ɓaa daan bɔɔr ɓee Raa kɛn maak ki ɔɔ ɔŋ debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, ɔndin̰ ɓiia, ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Ɓii kɛn naaje k'tug k'ɗaapga roje naan Raa ki num, naŋa naŋa kic ɓo ano ɓaa ute sɛrkin̰ sɛrkin̰ naan Raa ki.» 27Kɛn ɓii cili jaay ɔɔpga gɔɔr 'naŋ se, kaaɗ kɛn se Yaudgen iin̰o taa naaŋ Azi ki jaay aak Pɔl daan bɔɔr Ɓee Raa kɛn maak ki se. Gɔtn se, naaɗe ɔɔs mɛtn jee dɛnge ɓaaɗo iij‑ɔk Pɔl. 28Gɔtn se naaɗe dɔɔb ɔɔy ɔɔ: «Gaan Israɛlge, ɓɛrɛ, j'oorjekiro! Gaabm kɛn lee dooy jeege gɔtn ɓaa se paac ute taargen jig ey se, ɓaaɗoga ara. Naan̰ ɓo debm kɛn lee taaɗ taargen jig eyo ro gaan Israɛlge tu, ro Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ ro Ɓee Raa ki. Ɓɔrse, naan̰ ɓaaɗoga daan bɔɔr Ɓee Raa kɛn maak ki se, ute jeegen Yaudge eyo ɔɔ Ɓee Raa se lɛ, naan̰ tujin̰ga.» 29Taa naaɗe aakga kaak Pɔl ute Tropim kɛn kɔɗ Ɛpɛz se, lee lee kalaŋ maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki. Taa naan̰ se ɓo, naaɗe saap ɔɔ kaaɗ naane Pɔl ɔk ɓaanoga ute Tropim daan bɔɔr Ɓee Raa kɛn maak ki se. 30Gɔtn se, jeegen maakŋ Jeruzalɛm ki paac se, iin̰ ul taar gajalaŋ ɔɔ jeege dɛna kɛn aan̰ ɓaaɗo gɔtn ese. Pɔl se, naaɗe iij‑ɔkin̰a ɔɔ tiik ɔɔɗin̰ naatn daan bɔɔr Ɓee Raa ki ɔɔ naaɗe naar gaasn ute kaam taarge se naatn. 31Gɔtn se, naaɗe je an tɔɔl ute Pɔl, gaŋ naan̰ kɛn se, nam ɓaa taaɗ bubm asgarge tu ɔɔ: «Ɓɛrɛ, maakŋ gɛgɛr Jeruzalɛm se, tujga!» 32Gɔtn se, bubm asgarge se naar tus asgarge ute magalɗege aan̰ ɓaa gɔtn jee dɛnge tu. Kɛn jee dɛnge jaay aak bubm asgarge ute asgarin̰ge se, Pɔl kɛn naaɗe tɔndin̰ tɔnd se kic ɓo, gɔtn se naaɗe ɔn̰in̰a. 33Kɛn bubm asgarge jaay aan ɔŋ Pɔl se, naan̰ ɔl asgarge se ɔkin̰a ɔɔ naaɗe tɔso zin̰ziri dio ɓaaɗo dɔɔkin̰a. Gɔtn se, naan̰ tɔnd mɛtn jeege ɔɔ: «Gaabm se tap ɓo, iin̰o gay ɔɔ naan̰ tap ɓo tujga ɗi?» 34Gaŋ jee dɛngen tus gɔtn ese se, ul taara gajalaŋ ɔɔ bubm asgarge se lɛ, je booy kɔkŋ mɛtn taarɗe se, naɓo ɔŋ booy ɔk eyo. Maakŋ kul taarɗe ki se, naan̰ ɔl asgarge ɔk ɓaano ute Pɔl maakŋ ɓee tɔɔgŋ kɛn naaɗe lee toom maak ki se. 35Aan gɔɔ ɓee se lɛ, do ɓee ki raan ɗey se, kɛn Pɔl jaay ook kook se, jee dɛnge se tuurin̰ kaam ara kaam ara. Kɛn asgarge jaay aak bin se, uunin̰ doɗe ki raan; 36taa gaan Israɛlgen tus gɔtn ese paac jaay ɔko mɛtin̰ se naaɗe tɔɔɗ tɔɔy ɔɔ: «Gaabm se 'nakin̰ yoa!» 37Kaaɗ kɛn jaay bubm asgarge ɓaan̰ ɓaa kɔl maakŋ ɓeeɗe kɛn tɔɔgŋ kɛn naaɗe lee toom maak ki se, Pɔl taaɗin̰ ute taar Grɛk ɔɔ: «Ɔn̰um tu gɔtɔ, maam se m'ɔk taara gɛn taaɗa.» Gɔtn se, bubm asgarge tɛrlin̰ ɔɔ: «Tarii, naai kic 'jeel taar Grɛk ki. 38Naai se ɓo, kɔɗ Masar kɛn gɔɔr gɔɔr jaay teec sawara ɓaa tiŋg do kɔɗ‑ɓaar ki ute gaabge dupu‑sɔɔ kɛn lee ɔs jeege se ey la?» 39Gaŋ Pɔl tɛrlin̰ ɔɔ: «Maam se, m'kɔɗ Yaud ɔɔ j'oojum kic ɓo maakŋ gɛgɛr kɛn Tars, kɛn taa naaŋ Silisi ki, ɔɔ gɛgɛr Tars se, jeege paac jeelin̰a. Ɔɔ maam m'goon naaŋ gɔtn ese, ɔɔ maam m'eemi nɔɔ ɔn̰um m'taaɗn jeege tun se.» 40Gɔtn se, bubm asgarge ɔn̰in̰ gɔtɔ. Pɔl ɗaar gɔt kɛn k'lee k'j'ookŋ k'ɓaan maakŋ ɓee kɛn raan se. Gɔtn se, naan̰ uun jin̰ je taaɗn jeege tu ɔɔ kɛn jeege jaay aak jin̰ se, naaɗe do dil ɔɔ gɔtn se, naan̰ baagɗen taaɗn ute taar Yaud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\