Actes 28

1Kɛn naaje jaay j'aan do jɛŋ ki sum se, k'taaɗjen j'ɔɔ: «Naaŋ baar ɔl gurugin̰ se, ron̰ Malti.» 2Jee naaŋgen gɔtn ese se, naaɗe dɔɔɗ ɔkje jiga. Aan gɔɔ maane lɛ eeɗ keeɗe ɔɔ kuulu kic lɛ ɔɔn̰ dɛn se, gɔtn se naaɗe ɓaaɗo tuuyjen pooɗo taa k'riibi. 3Naan̰ kɛn se, Pɔl tɔso ciiri gɛn ɓaa kɔmb pooɗn se; gaŋ gɔtn se, wɔɔjɔ jaay naam pooɗo se, teec ɓaaɗo teel ji Pɔl ki. 4Kɛn jee se jaay aak wɔɔjn̰ teel ji Pɔl ki se, naaɗe taaɗ ute naapa ɔɔ: «Gaabm se, debm tɔɔl jeege ɗeer ɗeer. Ey num, kɛn naan̰ aajga kaaj ɗɛl ɗɛl maakŋ baar ki se, ute naan̰ se kic ɓo, Raa kɛn tɛɗ naka ute ɗoobin̰ se, ɔn̰in̰ te eyo utu an̰ tɔɔlɔ.» 5Gɔtn se, Pɔl siik jin̰a ɔɔ und ute wɔɔjɔ se maakŋ pooɗ ki ɔɔ naan̰ naam gɔtin̰ gam tap ɓo ɔn̰in̰ eyo. 6Jee se iŋg aak kaama ɔɔ nuŋ ki jin̰ se 'koopo ey lɛ 'naar kaal koocn̰ 'kooyo. Gaŋ kɛn naaɗe iŋg aak kaam bini jaay aak ɗim tɛɗin̰ ey se, gɔtn se naaɗe baag taaɗn ɔɔ: «Bin eyo! Gaabm se, tɛɗn raa lɛ ɗaam.» 7Cɛɛ gɔt kɛn ese, gaaba kalaŋ k'daŋin̰ Publius, naan̰ se ɔk gɔtɔ. Naan̰ ɓo, magal deet deet gɛn maakŋ naaŋ gɔtn ese ɔɔ gaabm se, dɔɔɗ ɔkje jiga ɓeen̰ ki, gɛn ɓii mɔtɔ. 8Anum bubm Publius se tooɗ tooɗ daŋal ki; naan̰ kɔɔn̰ɔ ɔɔ ron̰ ɔŋgɔ ɔɔ rɔɔŋ mooso. Gɔtn se, Pɔl ɓaa aakin̰a ɔɔ tɔndin̰ mɛtn Raa, ɔndin̰ jin̰ don̰ ki ɔɔ ɛɗin̰ lapia. 9Kɛn jee Malti ki jaay booy se, jee kɔɔn̰ɗege se ɓaaɗo gɔtn Pɔl ki ɔɔ naaɗe kic paac ɔŋ lapia. 10Gɔtn se, naaɗe aalje maak ki ɔɔ ɔkje ɔɔn̰ɔ ɔɔ kaaɗ kɛn naaje jaay k'j'iin̰ k'ɓaa ɓaa se, naaɗe ɛɗjen nakgen kɛn ajen kaasn gɛn ɓaa mɛrtje. 11Maakŋ Malt ki se, naaje k'tiŋg laapa mɔtɔ, jaay ɓo k'j'iin̰ k'ɓaa. Kɛn naaje k'ɓaa ɓaa se, j'ook maakŋ markab kɛn iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Alekzandri ki. Markabm se ron̰ raa rɔŋgɔge ɔɔ kaaɗn kuul ki se, naan̰ tiŋg Malti ki. 12Naaje j'ɔmb k'gaaŋ k'ɓaa maakŋ gɛgɛr kɛn Sirakuz ki ɔɔ gɔtn se naaje j'ɔk ɓii mɔtɔ. 13Kɛn naaje jaay k'j'iin̰ gɔtn ese se, j'aal gɔɔr ute taa baar, bini j'aan maakŋ gɛgɛr kɛn k'daŋin̰ Rɛgio. Mɛtbeen̰ki se, kuulu dɔɔbɔ mɛtje ki ɔljen daan ɓii di sum ɓo, naaje j'aan maakŋ gɛgɛr kɛn Puzol ki. 14Gɔtn se, naaje k'ɓaa k'je k'j'ɔŋ gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi ki ɔɔ naaɗe daŋ ɓaanje ɓeeɗege tu ɔɔ naaje k'tiŋg ɓii cili ute naaɗe, jaay ɓo k'j'iin̰ k'ɓaa ute jɛje maakŋ gɛgɛr kɛn Rɔm ki. 15Kɛn gɛnaagen ɗoobm Isa al‑Masi kɛn Rɔm ki jaay booy ɔɔ naaje j'utu k'ɓaaɗo se, jee mɛtin̰ge ɓaaɗo dɔɔɗjen suuk kɛn k'daŋin̰ Apius. Ɔɔ jee kuuy se ɓaaɗo dɔɔɗjen maakŋ naaŋ kɛn ɔk ɓee tooɗn mɛrtge mɔtɔ se. Kɛn Pɔl jaay aakɗe se, ɛɗin̰ kaay kaama ɔɔ gɔtn se naan̰ tɔɔm Raa. 16Kɛn naaje jaay j'aan Rɔm ki sum se, Pɔl se naaɗe ɔn̰in̰ ɓaa je ɔŋ ɓea ɔɔ ɓee naan̰ iŋg maak ki se ɔg kɔgɔ ɔɔ gɔtn se naan̰ ɓaa iŋg maak ki ute asgargen lee bɔɔbin̰ se. 17Kɛn jaay k'tɛɗ ɓii mɔtɔ sum se, Pɔl ɔl k'daŋin̰o magal Yaudgen iŋg gɔtn ese. Naaɗe jaay ɓaaɗo tus sum se, gɔtn se Pɔl taaɗɗen ɔɔ: «Gɛnaamge, jeejege se, maam m'tujɗen te ɗim eyo ɔɔ nakŋ bubjegen kɛn lee tɛɗ se kic lɛ, maam m'taaɗ te taar ɗim iŋg kus ro ki eyo. Ute naan̰ se kic ɓo, m'ɓaa Jeruzalɛm ki sum ɓo, Yaudge iij‑ɔkumo ɔɔ ɔlum ji Rɔmɛge tu ɔɔ maam m'taaɗ te taar ɗim iŋg kus roɗe ki eyo. 18Gaŋ kɛn Rɔmɛge jaay tɔnd mɛtum sum se, ey num, naaɗe je am kɔɔɗn kɔlɔ, taa naaɗe se, ɔŋ te nakŋ kɛn maam m'tujn̰ga jaay am kaasn gɛn tɔɔlum eyo. 19Ute naan̰ se kic ɓo, Yaudge ɔn̰um eyo. Taa naan̰ se ɓo, m'ɔɔ maam se, ɔn̰ j'am ɓaa gɔtn Sezar ki ɓo, am ɓaa kaakŋ mɛtn taaruma ɔɔ maam lɛ m'je sakakŋ jeemge eyo. 20Taa naan̰ se ɓo m'ɔl k'ɓaa k'daŋseno ɔɔ maam je m'taaɗn ute naase. 'Jeelki jaaki jaay k'dɔɔkum ute zin̰ziri se, taa maam m'aal maakum do deb kɛn gaan Israɛlge paac utu iŋg aak kaamin̰ se.» 21Gɔtn se naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Taa naai se, jee taa naaŋ Jude ki se, ɔŋ raaŋjen te maktub eyo. Ɔɔ maakŋ gɛnaage tun ɓaaɗo gɔtn ara ki se kic lɛ, nam tap ɓo ɔŋ taaɗjen te mɛtn taari eyo ɔɔ naaje lɛ k'booy te taar iŋg kus roi ki eyo. 22Num ɓɔrse se, naaje k'je naai malin̰ ɓo ajen taaɗn mɛtn taari se, taa ɗoobm kɛn naai uun se lɛ, naaje k'jeele gɔtɔ ɓaa se paac jeege lee ul taara ro ki.» 23Gɔtn se, naaɗe gaaŋin̰ ɓiia. Kɛn ɓii naaɗe gaaŋin̰ jaay aas se, naaɗe ɓaaɗo jeege dɛn cir kɛn deete, ɔŋ Pɔl ɓeen̰ ki. Gɔtn se, Pɔl uun mɛtn taara tanɔɔrin̰ se taaɗɗen bini aan tɛgɛr ɔɔ, ute Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ ute taar kɛn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki kɛn raaŋo do dɔkin̰ se, naan̰ taaɗɗen mɛtn taar maakŋ Gaar Raa ute mɛtn taar Isa se. Gɔtn se naan̰ taaɗɗesin̰ ute tɔɔgin̰ paac, naan̰ je naaɗe 'tookŋ do taar kɛn se. 24Anum, jee mɛtin̰ge se took do taarin̰ ki se, gaŋ jee kuuy se lɛ, baate tooko. 25Kɛn Pɔl aakɗe naaɗe taarɗe ɔk mɛtn naap eyo, jaay iin̰ ɓaa ɓaa se, taaɗɗen ɔɔ: «Taar kɛn Nirl Salal jaay ɔl debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗo do dɔkin̰ bubsege tu se, taar se mɛt ki. 26Naan̰ ɗeek Ezayi ki ɔɔ: 'Ɓaa ɔŋ jee se taaɗɗen ɔɔ: Naase utu aki booy ute bise, naɓo aki booy kɔk eyo ɔɔ utu aki kaakŋ ute kaamse naɓo aki kaakŋ kɔk eyo. 27Taa jee se lɛ, taara ɛnd doɗe ki ey sum ɔɔ naaɗe lɛ tɔlga kamba biɗe ki ɔɔ turumga kaamɗe. Ey num, naaɗe se ɔk kaam kɛn an kaaka ɔɔ ɔk bi kɛn an booyo ɔɔ ɔk maakŋ kɛn an kɔkŋ taara se. Ute naan̰ se, naaɗe aɗe kɔkŋ tɛrl gɔtn maam Raa ki ɔɔ maam m'utu m'aɗen kaaja.» 28Tɛr Pɔl taaɗɗen ɔɔ: «'Jeelki taar kɛn ɛɗ kaajn̰ ese se, Raa ɔl k'ɓaan̰ga taaɗn jeege tun Yaudge eyo ɔɔ naaɗe se utu 'booy kuunu.» 29[Yaudge jaay booy taar kɛn Pɔl taaɗɗen se, naaɗe teec teec se naaj ul taara ute naapa.] 30Pɔl tiŋg ɓaara dio maakŋ ɓee kɛn naan̰ mala lee ɔg se. Jeege dɛna ɓaaɗo lee aakin̰a ɔɔ naan̰ ɔkɗen jiga. 31Naan̰ taaɗɗen mɛtn taar maakŋ Gaar Raa ɔɔ dooyɗen mɛtn taar Mɛljege Isa al‑Masi se ute maraadin̰a ɓeer eyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\