Ephésiens 4

1Taa naan̰ se ɓo maam kɛn j'ɔkum daŋgay taa Mɛljege se, m'dɛjsen m'ɔɔ: iŋgki aan gɔɔ kɛn Raa daŋseno ɗoobin̰ ki. 2Maakŋ nakge tun naase aki 'tɛɗn paac se, ɔn̰te magalki rose, ɔn̰ki rose urlu ɔɔ 'tɛɗki jee maakse deere ɔɔ aayki kaamse 'sɛrkki naapa ɔɔ 'jeki naapa. 3Aayki kaamse ɔkki taarse kalaŋ ɔɔ ute Nirl Salal se iŋgki te tɔɔsɛ ute naapa. 4Jee aalga maakɗe paac do Isa al‑Masi ki se, naaɗe tɛɗga aan gɔɔ daa ro kalaŋ ute Nirl Raa kɛn kalaŋ se. Bin se nakŋ kɛn Raa daŋseno ɔɔ aki kɔnd dose do ki se kic ɓo kalaŋ sum. 5Naajege paac se Mɛljege kalaŋ sum ɔɔ paac se k'dooyjeki te ɗoobm taar Raa kalaŋ sum ɔɔ k'paacki se k'batizjeki te ɗoobm kalaŋ sum kici. 6Raa se naan̰ kalaŋ sum ɔɔ naan̰ ɓo Bubm jeege paac, naan̰ iŋg dojege tu paac, naan̰ tɛɗ naaba maakjege tu paac ɔɔ naan̰ iŋg daanjege tu paac. 7Num te al‑Masi se Raa se tɛɗjenkiga bɛɛ dɛn aak eyo, ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo naan̰ ɛɗin̰ naabin̰ kaam do ron̰ ron̰a. 8Aan gɔɔ kɛn k'dooy maakŋ Kitap ki kɛn taaɗ ɔɔ: Kɛn naan̰ jaay ook ɓaa raan se, naan̰ ciro jee taamooyin̰ge ɔɔ tɔk ɓaanɗeno ute naan̰a. Tɛr naan̰ ɛɗ nakgen bɛɛ jeege tu. 9Taar kɛn taaɗ ɔɔ: «Naan̰ ook ɓaaga raan se» je ɗeekŋ ɔɔ ɗio? Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ naan̰ bɔɔy ɓaaɗoga do naaŋ ki ara. 10Debm bɔɔy ɓaaɗo do naaŋ ki se ɓo, naan̰ se ɓo kɛn ɔk tɛrl ɓaaga maakŋ raa ki raan taa gɔtɔ ɓaa se paac, naan̰ utu. 11Naan̰ ɓo debm nig naabin̰ jikilimge tu gɛn tɛɗa. Jee mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee kaan̰ naabin̰ge, kɛngen mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee taaɗ taar teeco taar Raa ki, jee mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee ɓaa wɔɔkŋ Labar Jiga, ɔɔ kɛngen mɛtin̰ge naan̰ tɛɗɗen jee gaam jeege ɔɔ jee kuuy lɛ jee dooy jeege. 12Raa tɛɗ naan̰ se taa noogŋ jee Raage 'tɛɗn kaasn naabm Raa, taa jee Raagen kɛn tɛɗga aan gɔɔ ro al‑Masi se 'ziiɗn ɓaa ute naanɗe. 13Bin jaay naajege j'aki tum tɛɗn kalaŋ taa naajege j'aalkiga maakjege do Goon Raa ki ɔɔ k'jeelin̰kiga. Te naan̰ se jaay naajege j'aki kaasn jee Raagen mala mala aan gɔɔ al‑Masi. 14Bin se, j'aki kɔŋ tɛɗn aan gɔɔ gaangen sɛɛm ey sum. Taa naan̰ se jeegen aan̰ jeege dal se ajeki kɔŋ dɛrl gɛn kuun taargen rɛn̰ rɛn̰ se eyo, ɔɔ j'aki kɔŋ tɛɗn aan gɔɔ nakgen do maane kɛn kuulu tuun ɓaanɗen taa tɔɔgɔ kaam ara kaam ara se eyo. 15Num gaŋ 'taaɗki taar mɛt ki ute naapa ɔɔ ute maak‑jea, taa j'utu j'aki kaasn aan gɔɔ al‑Masi mala, naan̰ kɛn do jee Raage. 16Naan̰ ɓo debm tus jeen̰ge paac tum tɛɗɗenga tɛɗga aan gɔɔ daa ro kalaŋ. Aan gɔɔ ro debkilim kɛn taa sɛɗin̰ge tumɗe ute naapa se, kɛn debkilimi jaay paac ron̰ lapia se teepe ɔɔ ute jee Raage kic ɓo tec bini, kɛn naaɗe jaay je naapa se tɛɗ bɛɛ ɓaa ute naanɗe. 17'Booyki taar maam m'asen taaɗ se ute ro Mɛljege m'ɗeeksen m'ɔɔ: ɔn̰te 'kiŋgki aan gɔɔ jeegen jeel Raa mal ey se. Taa nakgen naaɗe iŋg saap ro ki paac se nakgen rɛn̰ rɛn̰ cɛrɛ. 18Maak‑saapm naaɗege se maak‑saapm jig eyo, ɔɔ kaajn̰ kɛn jaay Raa ɛɗ jeen̰ge tu se, naaɗe ɔk eyo. Taa naaɗe se tɛɗga jee do mɔŋgge ɔɔ ɗim tap ɓo naaɗe jeel eyo. 19Kɛn tɛɗ nakŋ kusin̰ kic ɓo doɗege dirin̰ɗen eyo, naaɗe ɔn̰ roɗege ɓo gɛn je mɛndge ute gaabge. Naaɗe tɛɗ nakŋ sɔkɔn̰ge ɔɔ tɛɗin̰ ɓaa ute naanɗe sak sak. 20Gaŋ naase se, kiŋg tec bin se ɗoobm al‑Masi ki se k'dooyseno te eyo. 21Ɗeere, naase se k'taaɗsen 'booykiga taarin̰a ɔɔ 'tɛɗkiga kalaŋ te Isa al‑Masi ɔɔ k'dooysenga ute taar mɛt ki gɛn Isa. 22Kɛn bin num kiŋgsen do dɔkin̰ se 'rɛsŋki naatn. Do dɔkin̰ se naase iŋgki ɓo gɛn saapm do nakge tun jig eyo kalin̰ ki ɔɔ maak‑saapsegen jig ey se lee tɛɗsen naase jee dɛrlge. Gaŋ ɓɔrse kiŋgsen do dɔkin̰ se 'rɛsŋki aan gɔɔ kal koono kɛn k'j'ɔɔɗ k'j'undin̰ naatn se. 23Ɔn̰ki Raa ɓo asen tɛrl maakse ɔɔ asen kɛɗn maak‑saapm kiji. 24Aan gɔɔ iin̰kiga num 'tuuski kal kiji se, naase kic 'tɛɗki aan gɔɔ jikilimgen kiji. Jikilimgen kijin ese se, kɛse Raa mala ɓo tɛɗɗeno aan gɔɔ kɛn naan̰ jen ro ki: ɔɔ taar mɛt ki se tɛɗɗen naaɗe tɛɗga jee salal ɔɔ jee tɛɗ nakge te ɗoobin̰a. 25Taa naan̰ se taar‑kɔɔɓɔ se rɛsŋki naata ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo taaɗ taar mɛt ki naapin̰ ki, taa naajege se k'tɛɗkiga aan gɔɔ daa ro kalaŋ. 26Kɛn 'tɛɗkiga maak‑taara se, ɔn̰te 'kɔn̰ki maak‑taara se asen kɔl aki tɛɗn kusin̰a. Kɛn bin num ɔn̰te 'tooɗki ute maak‑taarse maakse ki. 27Ɔn̰te kɔn̰ki ɗoobo Ɓubm sitange tu. 28Jee ɓoogge se mɔɔtn j'ɔn̰te ɓoogo num gaŋ j'aay kaamɗe k'tɛɗ naaba ute jiɗege mala gɛn kɔsɗe ɔɔ taa k'kɔŋ ɗim j'an noogŋ jeegen ɔk ɗim ey se kici. 29Taar iŋg kus se ɔn̰te 'teecn̰ taarse ki, num 'taaɗki taargen jiga kɛn 'noogŋ jeege ɔɔ aɗen tɛɗn jee bɛɛ ɗoobm Raa ki ɓaa ute naanɗe. Bin num kɛn aki taaɗn taara se, 'taaɗki taar kɛn kɔŋ dɛjn̰ jeegen lee booysen taarse se. 30Nirl Salal kɛn Raa ɛɗsen se, ɔn̰te 'tujin̰ki maakin̰a taa Nirl Salal ese ɓo kɛn tɛɗsen naase 'tɛɗkiga jee Raage. Naan̰ se ɓo kɛn ɓii kalaŋ utu ajeki kaajn̰ mala mala. 31Taar maak‑taara se ɔɔɗin̰ki naatn maakse ki, ɔn̰te 'tɛɗki taamooyo ute nam, maakse ɔn̰te taarse do nam ki, ɔn̰te 'mooyki ute naapa, ɔn̰te 'naajki nam ɔɔ kusin̰a paac se, ɔɔɗin̰ki naatn maakse ki. 32Anum 'tɛɗki bɛɛ ute naapa ɔɔ ɛɛjki do naapge tu. Ɔkki naagŋ naapge aan gɔɔ ute al‑Masi, Raa tɔɔlsenga kusin̰sege se.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\