Ephésiens 6

1Gaange, 'tookki taar kɛn̰sege ute gɛn bubsege, kɛse ɓo nakŋ ɗoobin̰ ki kɛn Mɛljege jea. 2Taa Kitap taaɗ ɔɔ: 'Sook koi ki ute bubi ki. Kɛse ɓo taar kɛn Raa taaɗ deet deet ɔɔ j'an̰ki tɛɗa ɔɔ kɛn k'tɛɗin̰kiga num naan̰ ajeki tɛɗn nakŋ jiga. 3Bin se naai 'tiŋg dɛna do naaŋ ki te maak‑raapo. 4Naase bubm gaange se, ɔn̰te 'tujki maakŋ gɛnsege, num gaŋ gɛnsege se aakɗeki doɗege tu ɔɔ 'dɛj ɔndɗeki ɗoob ki aan gɔɔ ɗoobm kɛn Mɛljege taaɗseni. 5Naase ɓulge se 'tookki taar mɛlsegen do naaŋ ki, 'sookɗeki, 'ɓeerɗeki ɔɔ 'tɛɗɗeki naabɗege ute maakse paac aan gɔɔ kɛn naase 'tɛɗki al‑Masi ki. 6'Tɛɗɗeki naaba naanɗe ki sum eyo, aan gɔɔ naase 'jeki jikilimge ɓo asen tɔɔmɔ. Num 'tɛɗɗeki naaba aan gɔɔ naase ɓul al‑Masige ɔɔ 'tɛɗin̰ki te maakse paac aan gɔɔ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki. 7'Tɛɗɗeki naaba ute maakse paac aan gɔɔ naase 'tɛɗki naabm Mɛljege, num aan gɔɔ gɛn jikilimge eyo. 8Taa naase 'jeelki kɛn nam ɓulu lɔ ɓul eyo kic ɓo ɔn̰te 'dirigki taa debm tɛɗn naabm jiga se, naabin̰ jiga kɛn naan̰ tɛɗ se utu an̰ kɔŋin̰ gɔtn Mɛljege tu. 9Naase mɛlɗege se kic 'tɛɗki bɛɛ ɓulsege tu, ɔn̰te 'dabarɗeki. Ɔn̰te 'dirigki taa naase ute ɓulsege se paacki se Mɛlse ɓo kalaŋ kɛn maakŋ raa kɛn ese sum. Naan̰ kɛn debm bɛɛr nam eyo. 10Ɓɔrse se maam m'je m'naŋ taaruma: ɔkki maakse tɔɔgɔ ute tɔɔgŋ gɛn Mɛljege, taa Mɛljege se tɔɔg cir nakge paac. 11'Dirin̰ki jisege tu nakgen kɛn Raa ɛɗsen gɛn tɛɗn bɔɔrɔ ɔɔ ɔkin̰ki jiga, taa kɛn Bubm sitange asen dɛrl kic ɓo ute naan̰ se naase aki 'ɗaar tɔɔgɔ. 12Kuɗn bɔɔr naajege se ute jikilimge eyo, num kuɗn bɔɔr naajege se ute sitange kɛn utu tiŋg daan maakŋ raa ute do naaŋa, naaɗe se ɓo kɛn utu iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ ɔɔ ɔk tɔɔgɔ do jeege tu se. 13Taa naan̰ se 'dirin̰ki nakgen kɛn Raa ɛɗjeki gɛn kuɗn bɔɔrɔ ute sitange se, taa kɛn bɔɔr se tɛɗga ɔɔn̰ kic num, naase aki 'ɗaar tɔɔgɔ ɔɔ aki kɔŋ kaan̰ eyo. 14Bin num iin̰ki raan ɔɔ 'taaɗki taar mɛt ki, taa taar mɛt ki se naan̰ aan gɔɔ kɔl maakŋ kɛn asgarge lee dɔɔkŋ maakɗege ɔɔ 'tɛɗki nakgen ute ɗoobin̰a taa nakgen ute ɗoobin̰ se tec aan gɔɔ debm uus saapo. 15'Lee 'taaɗki Labar Jigan kɛn ɛɗ lapi jeege tu, naan̰ se tec aan gɔɔ jeegen tɔl saa jɛɗege tu. 16Ɔɔ daayum aalki maakse do Mɛljege tu Isa al‑Masi ki; kɛse aan gɔɔ uun darga ɓo ji ki. Bin se gaan k'pɛndɛkgen k'tɔlɗenga tɔl pooɗn jaay Bubm sitange je ansen tɔɔb se, darga se gaasn gaan k'pɛndɛkge se asen kɔŋ eyo. 17Kaajn̰ kɛn Raa aajse naase se, tec aan gɔɔ laatn asgargen lee tɔnd doɗege tu jaay lee bɔɔbɗe gɔtn bɔɔr ki se. Uunki taar Raa se jisege tu, naan̰ se ɓo aan gɔɔ gɔrɗ‑jɛrl kɛn Nirl Salal ɛɗseni. 18Daayum 'tɔndki mɛtn Raa ɔɔ kɛn aki tɔnd mɛta lɔ aki keem Raa se, ɔn̰ki Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ. Daayum iŋgki zɛɛrɛ ɔɔ 'tɔndki mɛtn Raa taa jee Raage paac. 19'Tɔndki mɛtn Raa taa maam kici taa Raa se am kɛɗn jeel m'an taaɗn taara kic ɓo m'ɓeer eyo ɔɔ kɛse ɓo Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi kɛn k'jeel mɛtin̰ ey se. 20Taa naan̰ se ɓo ɓɔrse maam j'ɔkum m'utu m'iŋg daŋgay ki ara gɔɔ Isa al‑Masi ki gɛn taaɗn taarin̰ se jeege tu. Bin num naase 'tɔndki mɛtn Raa taa maama, taa kɛn m'taaɗn taarin̰ kic ɓo m'ɓeer eyo. 21Tisik, gɛnaajegen kɛn maam m'jen̰a ɔɔ kɛn tɛɗ naabm Isa al‑Masi ute ɗoobin̰ se, naan̰ ɓo asen ɓaa taaɗn labaruma ɔɔ ute naan̰ se naase aki 'jeel kici naabum kɛn maam lee m'tɛɗa. 22Maam m'ɔlin̰ gɔtse ki tap ɓo taa naan̰ asen ɓaa taaɗn labarje ɔɔ asen ɓaa kɛɗn kaay kaama kici. 23Ɔn̰ Raa Bubu ute Mɛljege Isa al‑Masi se asen 'kɛɗn tɔɔsɛ ɔɔ maak‑jea ɔɔ asen tɛɗn naase aki kaal maakse paac do Raa ki. 24Ɔn̰ Raa 'tɛɗn bɛɛn̰a jeege tun paacn̰ je Mɛljege Isa al‑Masi ute maak‑je kɛn naŋ ey se.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\