Hébreux 10

1Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se taaɗjeki ɓo kaam nirl nakgen bɛɛ utu aɗe ɓaa naan ki sum; kɛse taaɗ te nakgen mala mala eyo. Anum ute Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se aanga ɓaara tak ɓo jeege lee tɛɗ sɛrkŋ kaam kalaŋ ese se sum ɓo Raa ki, naɓo jee kɛn lee ɓaaɗo naan Raa ki gɛn tɛɗn sɛrkgen ese se, sɛrkɗege se, ɔŋ aasɗe gɛn ɗaapɗe kaakŋ bɛɛ naan Raa ki eyo. 2Bin ey num jeegen lee tɛɗo sɛrkgen ese se, kaaɗn naane kusin̰ɗege se Raa tugɗesin̰ga naatn gɛn sɔrɔkin̰a. Ɔɔ naaɗe kɔŋ jeel roɗe ki naaɗe se jee kusin̰ge eyo, mɔɔtn naaɗe tɛɗn sɛrkɛ Raa ki taa kusin̰ɗege ey sum. 3Num gaŋ sɛrkgen kɛn aanga ɓaara tak ɓo, naaɗe lee tɛɗ se, ute naan̰ se, naaɗe jeel roɗe ki kusin̰ɗege se utu gɔtin̰ ki. 4Taa moosn kɔs‑taarge ute gɛn baalge se, ɔŋ aas te gɛn kɔɔɗn kusin̰ jeege eyo. 5Taa naan̰ se ɓo kaaɗ kɛn al‑Masi iin̰o gɛn ɓaaɗo do naaŋ ki se, naan̰ taaɗ Raa ki ɔɔ: Moosn maalge ute nakgen k'lee k'j'ɛɗi se tap ɓo, naai je eyo, num naai ɛɗumo roa. 6Maalgen k'tɔɔlɗe jaay k'tɔɔcɗe ute moosn kɛn k'tɔjo sɛrkɛ taa kusin̰ se tap ɓo, tɔɔli naai ki eyo. 7Anum maam m'taaɗo m'ɔɔ: Aan gɔɔ k'raaŋo do dɔkin̰ maakŋ Kitap ki taa maam se, maam m'ara se, m'ɓaaɗoga, Raa, taa m'ai tɛɗ nakŋ maaki jea. 8Deet deet se al‑Masi taaɗ ɔɔ: «Naai 'je te sɛrkŋ maalge eyo, gɛn nakgen j'ɛɗi se eyo, ɔɔ naai je te jaay tɔɔl maal j'aisin̰ tɔɔc eyo ɔɔ ute sɛrkgen k'tɛɗi taa tɔɔl kusin̰ jeege se eyo kici, nakgen se naai tap ɓo 'je eyo, taa naaɗe se paac tɔɔli naai ki eyo.» Ey num k'jeelki, sɛrkgen ese se Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗga taaɗ ɔɔ jeege an̰ lee tɛɗa. 9Tɛr naan̰ taaɗ ɔɔ: «Maam m'ara m'ɓaaɗo se gɛn tɛɗn nakŋ kɛn naai maaki jea.» Bin ɓo ɗoobm kɛn jeege lee eem Raa do dɔkin̰ se ɔn̰in̰ga cɛɛs ki ɔɔ naan̰ ɓaanoga ute ɗoobm kuuy gɔɔn̰ ki. 10Isa al‑Masi se tɛɗga nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki; naan̰ mala ɛɗ ron̰ sɛrkɛ Raa ki jɛ‑kalaŋ sum gɛn sɔrɔkin̰a. Ute sɛrkŋ naan̰ se ɓo, naajege k'tɛɗkiga jee salal naan Raa ki. 11K'jeelki, debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, naŋa naŋa kic ɓo, ɓii‑raa naan̰ ɗaar ute jɛn̰a gɛn tɛɗn naabin̰a. Daayum se, naan̰ lee tɛɗ sɛrkgen ese sum, naɓo sɛrkgen se, ɔŋ aas te gɛn kɔɔɗn kusin̰ jeege eyo. 12Gaŋ al‑Masi se, naan̰ tɛɗ sɛrkɛ mɛt kalaŋ lak taa kusin̰ jeege se ɔɔ sɛrkŋ naan̰ se ɔs aay gɛn daayum ɔɔ ɓɔrse naan̰ utu iŋg do ji daam Raa ki. 13Ɔɔ naan ki se, naan̰ utu iŋg booy bini jee wɔɔyin̰ge se, Raa aɗen tɛɗn naan̰ ɓo utu kiŋg doɗe ki. 14Bin ɓo ute sɛrkŋ naan̰ tɛɗ jɛ‑kalaŋ se gɛn tugŋ kusin̰ jeege se, jee naan̰ge se naan̰ tɛɗɗen tɛɗga jee salal naan Raa ki gɛn sɔrɔkin̰a. 15Naan̰ se Nirl Salal kic ɓo ajeki tɛɗn saaɗa taa taargen jaay naan̰ taaɗ ɔɔ: 16Mɛljege Raa ɗeek ɔɔ: Ɓiigen aɗe ɓaa naan ki se, maam m'utu m'dɔɔkŋ ute naaɗe. Maam m'aɗe kɛɗn jeele gɛn jeel ɗoobumge ɔɔ ɗoobumge se m'aɗesin̰ taaɗn kɔmb maakɗe ki. 17Tɛr naan̰ taaɗ ɔɔ: Kusin̰ɗege ute tujɗege se, mɔɔtn maam m'saapm do ki ey sum. 18Anum, kɛn jeege jaay kusin̰ɗe k'tɔɔlɗesin̰ga naatn se, mɔɔtn naaɗe 'tɛɗn sɛrkɛ taa kusin̰ɗege ey sum. 19Bin ɓo, gɛnaamge, moosn Isa se tɛɗjekiga j'aaskiga gɛn kɛnd maakŋ gɔt kɛn salal cir paac paac se ute maraadjege. 20Isa ɓo debm ɔɔɗjeki ɗoobm kiji ɔɔ gɛn kaaja ute ɗoobm kal deer kɛn nɛɛp se ɔɔ kal deer nɛɛpm se lɛ, taaɗ te ron̰ kɛn ooy ro kaag ki se. 21Ɔɔ naajege j'ɔkki debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki magala kɛn j'ɔndin̰ naan̰ ɓo naan Ɓee Raa. 22Bin num k'ɓaakiro naan Raa ki ute maakŋ kalaŋ, j'aalki maakjege paac don̰ ki, taa kusin̰ maakjege tu se lɛ Isa tug ɔɔɗin̰ga naatn maakŋ‑saapjege tu ɔɔ rojege kic ɓo naan̰ tug ɗaapin̰ga ute maan jiga. 23Taar kɛn naajege k'taaɗki naan jeege tu j'ɔɔki j'ɔndki dojege do ki se, j'ɔn̰ten naajki, taa Raa se naan̰ tuj ɔrmin̰ eyo, nakŋ naan̰ taaɗga ɔɔ an̰ tɛɗ se lɛ, naan̰ utu an̰ tɛɗn ɗeere. 24K'saapki do naapge tu kɛn ajeki kɔl j'aki je naapa ɔɔ j'aki lee tɛɗn nakgen jiga. 25J'ɔn̰te kɔn̰ki gɛn tus ute naapa aan gɔɔ jee mɛtin̰gen lee tɛɗ se, naɓo j'ɛɗki kaay kaama naapge tu, taa 'tap se k'jeelki, ɓii kɛn Mɛljege aɗe ɓaa se, ɔɔpga gɔɔrɔ. 26Anum naajegen k'jeelkiga jeel mala mala nakŋ kɛn mɛt ki se jaay kɛn naajege malin̰ge sum ɓo j'iŋgki k'tɛɗki kusin̰ se, ɓɛrɛ, taa kusin̰ se, sɛrkŋ kuuy gɔtɔ. 27Num ɔɔp ɓo nakŋ ɔɔn̰ kɛn utu booyjeki se bɔɔr kɛn utu koocn̰ dojege tu ɔɔ ute pooɗn ɔŋgɔ kɛn utu kɔsn jeegen baate tookŋ taar Raa se. 28'Jeelki, debm jaay tujga do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, ɔɔ kɛn jeege dio ey lɛ mɔtɔ tɛɗga saaɗge se, debm bin se j'an̰ kɛɛjn̰ don̰ ki eyo, j'an̰ tɔɔlɔ. 29'Saapki tu Goon Raa se debm jaay aalin̰ maak ki eyo, ɔɔ moosin̰ kɛn dɔɔkjeki ute Raa jaay tɛɗjeki jee salal se kic, naan̰ aakin̰ aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ ɔɔ naaj Nirl Raa kɛn tɛɗjeki bɛɛ se, debm bin se, mɛt kando Raa an̰ dabar makɔn̰ cir daal ey la? 30Ɗeere, naajege se k'jeelki debm kɛn taaɗ ɔɔ: Maam mala m'utu m'kɔgŋ sɛɛm ute ɗoobin̰a ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo, maam m'an̰ kɔgŋ bɛɗin̰ do kusin̰in̰ kɛn naan̰ tɛɗa. Ɔɔ tɛr naan̰ taaɗ ɔɔ: Mɛljege Raa se utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeen̰ge tu. 31Ɓɛrɛ, debm jaay oocga ji Raa kɛn zɛɛrɛ se, utu an̰ tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo. 32'Saapki tu, do kiŋgse kɛn deet deete kɛn naase aakkiro gɔtn wɔɔr kɛn iin̰o gɔtn Raa ki ɔɔ kaaɗ kɛn naane se, ɗeere, naase 'dabarkiroga dɛn aak eyo ɔɔ ɗokiroga ɗo jɛt. 33Gɔtn mɛtin̰ge jee maakse ki se k'naajɗenoga ɔɔ k'dabarɗenoga naan jeege tu anum naasen jee kuuy se jee kɛn k'lee k'dabarɗeno se, naase ɔn̰ɗeki te kalɗe ki eyo. 34Bin ɓo gɛnaasegen dabar maakŋ daŋgay ki se, dubarɗe se ɔɔn̰se naase kici. Ɔɔ kɛn jeege jaay ɓaaɗo tɔsnga ute naksege se, naase ɔn̰ɗesin̰ki ute maak‑raapo, taa naase 'jeelki maal kɛn naase utu aki kɔŋ se naan̰ jiga cir paac paac ɔɔ tiŋg gɛn daayum. 35Nakŋ kɛn naase 'jeel ɔkkiga mɛtin̰ maakse ki se ɔkin̰ki tɔɔgɔ ɔɔ ute naan̰ se, naase aki kɔŋ nakŋ bɛɛ dɛn aak eyo. 36Bɛɛki se, naase 'jeki kaay kaama taa kɛn naase jaay 'tɛɗ aaskiga nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki se, Raa se naan̰ utu asen kɛɗn nakŋ kɛn naan̰ taaɗsenga taaɗ ɔɔ utu asen kɛɗ se. 37Taa Kitap taaɗ ɔɔ: Kaaɗin̰ ɔɔpga baata, ɔɔpga cɔkɔ sum ɓo ɔɔ debm kɛn utu aɗe ɓaa se, naan̰ utu aɗe naar ɓaa, ɔɔ ɓɛrɛ, naan̰ 'kɔŋ booy ey sum. 38Ɔɔ debum kɛn tɛɗ nakge ute ɗoobin̰ se utu 'kɔŋ kaaja taa naan̰ aalga maakin̰ dom ki. Num gaŋ kɛn naan̰ jaay ɔk tɛrlga ɗoob ki num, debm tɛɗ bin se tɔɔlum maam ki eyo. 39Num gaŋ naajege se k'mɛtn jee ɔk tɛrlga ɗoob ki se eyo gɛn ɓaa gɔtn kut ki se, num naajege se k'mɛtn jee kɛn aal maakɗe do Raa ki gɛn kaajn̰ koɗe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\