Hébreux 13

1Daayum 'jeki naapa aan gɔɔ gɛnaage. 2Mɛrtge se ɔkɗeki jiga, ɔn̰ten kɔn̰ɗeki. Taa jee mɛtin̰ge se mɛrtgen naaɗe lee dɔɔɗ ɔkɗen se gɔtn mɛtin̰ge naaɗe lɛ dɔɔɗ ɔk kɔɗn Raage naɓo naaɗe jeelɗen eyo. 3'Saapki do jeege tun maakŋ daŋgay ki aan gɔɔ naase kic ɓo k'tɔksenga maakŋ daŋgay ki ute naaɗe. 'Saapki do jeege tun k'lee k'dabarɗe, taa dubar kɛn k'dabarɗe naaɗe se aan gɔɔ k'dabarse naase kici. 4Taar kɛn Raa taaɗ ro tɔkŋ naap ki se ɔn̰ jeege paac tookŋ do ki. Mɛnd ute gaabin̰ se ɔn̰ten kɛɛsn gaabm kuuy ɔɔ gaabm ute mɛndin̰ kic ɓo ɔn̰ten kɛɛsn mɛnd kuuy. Taa jee kɛn ɛɛs naapa rɛn̰ rɛn̰ ute jee kɛn ɛɛs mɛnd jeege ute gaabm jeege se, Raa utu aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki. 5Ɔn̰ten 'kɔndki maakse ɓo gɛn je gurs sum, num ɔn̰ maakse raapo do nakge tun kɛn naase ɔkki. Taa Raa ɗeek ɔɔ: Maam se m'ai kɔn̰ eyo ɔɔ m'ai baati eyo. 6Ute taargen Raa taaɗ se, naajege j'aki kɔŋ ɓeer ey sum, num j'aki kɔŋ ɗeekŋ j'ɔɔki: Mɛljege se naan̰ ɓo debm naakuma, maam m'ɓeer ɗim ki eyo. Debkilimi se tap ɓo am tɛɗn ɗi kaca? 7'Saapki tu do jeesege tun naanse ki kɛn lee tɔɔɗseno ɔɔ taaɗseno taar Raa se; 'saapki tu do kiŋgɗe kɛn bini naaɗe ooy maak ki ɔɔ uunki bɔlɔtn kɛn naaɗe aalo maakɗe do Raa ki se. 8Isa al‑Masi se tiŋg gɔɔn̰ ki. Tɛrko, jaaki ɔɔ gɛn daayum daayum naan̰ 'kɔŋ tɛrl kuuy eyo. 9Ɔndki kɔndɔ, ɔn̰te kɔn̰ki jeege asen dɛrlɛ ute napar dooygen kuuy kɛn teec gɛn naajege ey se. Bɛɛki se kɛn tɔɔg maakŋ debkilimi se, bɛɛ Raa, ey num do ɗoobm kɛn taaɗ taar kɔsge se eyo. Taa ɗoobgen taaɗ taa kɔsge se jee kɛn iŋg do ɗoobm kɛn ese se, ɔŋ tɛɗɗeno te nakŋ bɛɛ eyo. 10Naajege se j'ɔkki gɔtn tɛɗn sɛrkɛ Raa ki, naɓo Yaudgen kɛn lee tɛɗ naaba maakŋ kɔrɔr Raa ki se ɔk ɗoobm gɛn kɔsn kɔsgen j'ɔmbin̰ do gɔt kɛn k'lee k'tɛɗn sɛrkɛ se eyo. 11Taa maalgen kɛn magal debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki tɔɔlɗe jaay moosin̰ uun ɓaan maakŋ Ɓee Raa ki gɔtn kɛn salal cir paac paac gɛn tɔɔl kusin̰ jeege se ɔɔ maalgen ese se k'dirin̰ k'teecɗen naatn maakŋ gɛgɛr ki ɔɔ k'ɓaa k'tɔɔcɗe naata. 12Taa naan̰ se ɓo gɛn tugŋ ɗaapm jeege ute moosn naan̰ malin̰ se, Isa kic j'ɔɔɗki teecn̰sin̰ naatn maakŋ gɛgɛr ki ɔɔ k'dabarin̰a. 13Bin num, naajege kic k'teecki naatn maakŋ gɛgɛr ki se ɔɔ k'ɓaa k'j'ɔŋki Isa. Ɔɔ k'took k'j'ɛndki maakŋ sɔkɔn̰ ki aan gɔɔ naan̰a. 14Taa naajege se, do naaŋ ki ara se, j'ɔkki gɛgɛr kɛn tiŋg gɛn daayum eyo; num naajege k'jeki gɛgɛr kɛn utu 'tɛɗn naan ki se. 15Bin num ute ɗoobm Isa se, daayum k'tɔɔmki Raa. Kɛse aan gɔɔ sɛrkŋ naajege k'j'ɛɗin̰ki naan̰ ki. Sɛrkŋ se je taaɗn ute taargen kɛn naajege k'lee k'tɔɔmki Raa. 16Ɔn̰ten 'dirigki gɛn tɛɗn bɛɛ ute naapa ɔɔ gɛn nigŋ nakgen naase ɔkki ute naapa taa kɛse ɓo dɔɔl sɛrkŋ kɛn tɔɔl Raa ki. 17Jee naanse ki se 'tookɗeki taarɗege ɔɔ 'sookɗeki, taa naaɗe ɓo jee kɛn lee aaksen dose ki ɔɔ do naabɗe ki se, Raa utu ɓaa tɔnd mɛtɗe. Anum 'took uunɗeki taarɗe, bin jaay naaɗe tɛɗn naabɗe ute maak‑raapo. Bin ey num naaɗe mooy naaŋ ki ŋɔr ŋɔr ɔɔ asen kɔŋ noog eyo. 18'Tɔndki mɛtn Raa taa naaje. Naaje se k'jeel maakje ki j'ɔk taar ɗim eyo, taa naaje se k'je ɓo do nakge tu paac k'tɛɗn nakŋ kɛn bɛɛ. 19Maam m'tɔnd mɛtse ɔɔ kɛn tap ki se m'je aki tɔnd mɛtn Raa am kɔɔɗn ɗoobo m'naar tɛrl gɔtse ki yɔkɔɗɔ. 20Raa debm kɛɗn lapia jeege tu se, naan̰ ɓo debm duro Mɛljege Isa daan yoge tu ɔɔ tɛɗin̰ tɛɗga Debm Gaam Magala gɛn naaje baatin̰ge. Ute moosin̰ se ɓo naan̰ dɔɔkjekiga ute Raa gɛn daayum. 21Ɔn̰ Raa se asen tɛɗn an̰ki kaasn gɛn tɛɗn nakgen bɛɛ paac taa aki tɛɗn nakŋ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. Ute Isa al‑Masi se, ɔn̰ Raa 'tɛɗn maakjege tu nakŋ kɛn an̰ tɔɔl naan̰ ki. Bɛɛki se ɔn̰ jeege paac 'nookŋ Isa al‑Masi gɛn daayum daayum. Amin! 22Gɛnaamge, 'booyki m'asen taaɗa: Taargen maam m'raaŋsesin̰ se aayki kaamse do ki ɔɔ sɛrkin̰ki ɔɔ maktubm kɛn maam m'raaŋ m'ɔlsesin̰ se lɛ, jɛrl eyo. 23'Jeelki, gɛnaajege Timote se j'ɔɔɗin̰oga naatn maakŋ daŋgay ki. Kɛn naan̰ aan ɔŋumga yɔkɔɗ num, j'asen ɓaa kaakŋ tɛlɛ. 24'Tɛɗki tɔɔsɛ jeege tun paacn̰ naansege tu ɔɔ 'tɛɗki tɔɔsɛ jee Raage tu paac. Jee Raagen taa naaŋ Itali ki tɛɗsen tɔɔsɛ kici. 25Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰ paacki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\