Hébreux 7

1Mɛlkisɛdɛk se naan̰ ɓo iŋgo gaar gɛn gɛgɛr Salem ki ɔɔ debm tɛɗn sɛrkɛ gɛn Raa Taaro. Kaaɗ kɛn Abraam iin̰o gɔt kɛn naan̰ tɛɗo bɔɔrɔ ute gaarin̰ge jaay ɓaaɗo ɓaa se, Mɛlkisɛdɛk ɓo dɔɔɗin̰a ɔɔ ɔɔɗin̰ ɓooro. 2Abraam nakgen jigan naan̰ tɔso gɔtn bɔɔr ki paac se, naan̰ nigin̰ gɔtɔ kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se, naan̰ uun ɛɗin̰ Mɛlkisɛdɛk ki. Nakŋ kɛn maam m'je taaɗn deet se: Ro Mɛlkisɛdɛk se je ɗeekŋ ɔɔ: Gaar kɛn tɛɗ naka ute ɗoobin̰a. Ɔɔ tɛr naan̰ se Gaar gɛn gɛgɛr Salem, kɛse je ɗeekŋ ɔɔ: Gaar kɛn ɛɗ lapia jeege tu. 3Ɔɔ Mɛlkisɛdɛk se, Kitap taaɗ te taa bubin̰ eyo, taa kon̰ eyo, taa mɛtjilin̰ kɛn naan̰ teecn̰no ro ki eyo, ɔɔ taa koojin̰ eyo ɔɔ taa kooyin̰ eyo. Anum naan̰ se tec Goon Raa ɔɔ naan̰ se debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki gɛn daayum. 4K'saapki tu do Mɛlkisɛdɛk ki, naan̰ se magal aak eyo bini Abraam kɛn mɛtjil gaan Israɛlge baago do naan̰ ki se kic ɓo, nakgen jigan naan̰ tɔso gɔtn bɔɔr ki se, naan̰ nigin̰ gɔtɔ kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se, ɛɗin̰ naan̰ ki. 5Maakŋ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, maakŋ mɛtjil gaan Lɛbige tu se, jee mɛtin̰ge se jee tɛɗn sɛrkge Raa ki ɔɔ gaan Israɛlgen kuuy se maakŋ nakɗege tun paac se, naaɗe nigin̰ kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se ɛɗɗen naaɗe ki. K'jeelki, naaɗe se kic gɛnaa naapge ɔɔ naaɗe se paac teeco mɛtjil Abraam ki. 6Anum Mɛlkisɛdɛk se naan̰ teeco mɛtjil gaan Lɛbige tu eyo, naɓo Abraam nig nakin̰ge kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se, ɛɗin̰ naan̰ ki. Ɔɔ tɛr naan̰ ɔɔɗin̰ ɓooro Abraam kɛn Raa taaɗin̰ga taaɗ ɔɔ utu an̰ kɛɗn nakge se. 7Ɗeere k'jeelki, debm magal ɓo ɔɔɗ ɓooro deb kɛn baata. 8Gɛn mɛtjil gaan Lɛbigen kɛn k'lee k'nig nakge kaam sik jaay kɛn kaam kalaŋ k'lee k'j'ɛɗɗen se, naaɗe se jikilimgen lee ooyo aan gɔɔ jee ɓaa se paac; Mɛlkisɛdɛk kic ɔŋga bɛɗin̰a aan gɔɔ naaɗe se, naɓo Kitap taaɗ ɔɔ naan̰ se utu iŋg zɛɛrɛ. 9Lɛbi ute ɗoobm mɛtjil naan̰ se, ɓɔrse kic gaan Israɛlge lee nig nakɗege gɔtɔ kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se, naaɗe utu lee ɛɗɗen. Bin num j'aki taaɗ j'ɔɔki ɗi: Lɛbi mala kic ute mɛtjilin̰ se, ute ɗoobm ɓugɗe Abraam se, nakɗegen k'nigin̰ gɔtɔ kaam sik se, kɛn kaam kalaŋ se naaɗe ɛɗoga Mɛlkisɛdɛk ki. 10Ɗeere, kaaɗ kɛn se Lɛbi j'oojin̰ te ey ɓɔrtɔ, num naan̰ kɛn se, naan̰ utu durn ɓugin̰ Abraam ki kaaɗ kɛn Mɛlkisɛdɛk ɓaaɗo dɔɔɗ ute ɓugin̰ Abraam se. 11Maakŋ Ko Taar Raa kɛn Musa ɛɗo gaan Israɛlge tu se, k'jeelki gaan Lɛbitge ɓo kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗen gɛn tɛɗn sɛrkɛ Raa ki. Kɛn naabɗe se jaay tɛɗga ute ɗoobin̰ num, gɛn ɗi jaay Raa 'bɛɛr 'kɔɔɗn debm tɛɗn sɛrkɛ kuuy aan gɔɔ Mɛlkisɛdɛk se? Kɛn ɗoobin̰ ki num k'bɛɛr kɔɔɗn mɛtjil Aarun ki sum ey la? 12Ɔɔ kɛn jee tɛɗn sɛrkge Raa ki jaay k'pɛlɛkɗenga ute taa ɓee kuuy se num, bin se Ko Taar kɛn ɔl k'tɔndɗe naaɗe se kic ɓo j'an̰ pɛlɛkŋ kuuy tak. 13Taar se taaɗ ute Mɛljege Isa ɔɔ naan̰ se teeco taa ɓee kɛn kuuy. Ɔɔ taa ɓee naaɗe se nam tap ɓo ɓii kalaŋ tɛɗ te naabm gɛn tɛɗn sɛrkɛ Raa ki eyo. 14Anum k'jeelki, Mɛljege Isa se teeco taa ɓee Juda ki. Kaaɗ kɛn Musa jaay taaɗo taa jee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, taa ɓee jeegen ese se, naan̰ taaɗo te taa naaɗe eyo. 15Daala, taar kɛn k'taaɗkiro do ki se, ɓɔrse tooɗga tal. Debm tɛɗn sɛrkŋ kuuy se, aanga ɔɔ naan̰ se aan gɔɔ Mɛlkisɛdɛk. 16Kɛn ɔl jaay naan̰ tɛɗ debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se taa gɛn mɛtjilin̰ do naaŋ ki eyo, num taa naan̰ se ɔk tɔɔgɔ gɛn tiŋg gɛn daayum. 17Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ: Naai se debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki gɛn daayum aan gɔɔ gɛn Mɛlkisɛdɛk. 18Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ɔk tɔɔg ey jaay k'pɛlɛkin̰ ute kɛn kuuy se, taa naan̰ se ɔŋ noog te jeege dɛn eyo. 19Taa Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ɔŋ tɛɗ te ɗim aak bɛɛ naan Raa ki eyo. Num gaŋ kɔnd kɛn naaje j'ɔndki dojege ɓɔrse se bɛɛ cir paac paac ɔɔ ute kɔnd do se ɓo kɛn tɛɗjeki naajege k'gɔɔrki ute Raa se. 20Tɛr do ki daala, kɛn Isa jaay Raa ɔndin̰ magal debm tɛɗn sɛrkɛ se, Raa naamga naam taarin̰ jaayo. Gaŋ gɛn jee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki kɛn kuuy se, Raa ɔŋ naam te taarin̰ eyo. 21Anum Isa se kɛn Raa jaay ɔndin̰ debm tɛɗn sɛrkɛ se, naan̰ naam taarin̰ ɔɔ: Maam Raa Mɛlɛ se, m'naamga naam taaruma ɔɔ taarum se m'an̰ kɔŋ tɛrl kuuy eyo, m'ɔɔ: Naai se 'tɛɗga debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki gɛn daayum. 22Taa naan̰ se ɓo ute Isa se kic ɓo, naajege k'jeelki dɔɔkŋ kɛn Raa dɔɔk ute naajege se jiga cir paac paac. 23Tɛr daala, jee tɛɗn sɛrkge se k'tɔlga dɛna, naɓo yo se ɔŋ ɔn̰ɗe te gɛn tɛɗn naabɗe se gɛn daayum eyo. 24Num gaŋ Isa se, naan̰ tiŋg gɛn daayum ɔɔ naabin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗ se kic lɛ tiŋg gɛn daayum. 25Taa naan̰ se ɓo jee kɛn ɓaaɗo naan Raa ki ute ɗoobm naan̰ se, Isa ɔk tɔɔgɔ kɛn aɗen kaajn̰ gɛn sɔrɔkin̰a, taa naan̰ se daayum tiŋg zɛɛrɛ gɛn tɔnd mɛtn Raa taa naaɗe. 26Isa se naan̰ ɓo magal debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki kɛn dɔɔɗjeki naajege tu. Naan̰ se debm salal, ɔk tuj eyo ɔɔ ɔk kusin̰ eyo. Anum ne ɗim jaay an̰ tum ute jee kusin̰ge tap ɓo gɔtɔ ɔɔ naan̰ se Raa uun ɓaansin̰ga raan ɔndin̰ga do nakge tu paac. 27Ɔɔ naan̰ se aan gɔɔ magal tɛɗn sɛrkɛ Raa ki kɛn do dɔkin̰ se eyo. Naaɗe se lee tɛɗ sɛrkɛ taa kusin̰ naaɗe malin̰ge jaay ɓo tɛɗ sɛrkɛ taa kusin̰ gɛn jeege se. Gaŋ Isa se naan̰ mala ɛɗ ron̰ sɛrkɛ jɛ‑kalaŋ sum ɔɔ gɛn sɔrɔkin̰a. 28Magalgen jee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki tɔndɗe se, naaɗe se jikilimge sum ɔɔ naaɗe se ɔk tuju naan Raa ki. Anum taar kɛn Raa jaay naam taarin̰ se ɓaaɗo ɛnd gɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ taar se ɓo kɛn tɛɗ Isa tɛɗ magal debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki gɛn daayum. Goonin̰ se ɓo tɛɗ nakge paac aasin̰ ute ɗoobin̰a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\