Jacques 5

1'Booyki ɓɔrse naasen jee maalge se, eemki ɔɔ tɔɔɗ 'tɔɔyki makɔn̰ɔ, taa nakŋ ɔɔn̰ utu 'kaan dose ki. 2Maalsege se utu 'ruumu ɔɔ kal koonsege se diiɗi utu aɗen kɔsɔ. 3Daabsege ute puddagen naase ɔkki paac se, naaŋa ɔs tujɗenga. Ɔɔ taa kɛn naaɗe ɔs tuj cɛr se sum ɓo, utu asen ɓaa kɔkŋ mindse ɔɔ naan̰ se utu 'ɓaa kɔsn daa rose aan gɔɔ pooɗo. Ey num duni se ɔɔpga gɔɔrɔ 'naŋa, naɓo naase utu iŋg 'tuski tus maala rɔk. 4'Booyki! Jeegen tɛɗsen naabge maakŋ‑gɔtsege tu se, naase 'dɛrlɗeki dɛrlɛ, taa kɛn naaɗe tɛɗ naaba lɛk tɛc tɛc ɔɔ naase 'baate kɔgɗeki gursɗege. Taa naan̰ se ɓo jeegen ɔjseno maakŋ‑gɔtsege se, naaɗe tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ɔ, num keem naaɗe se Mɛljege Sidburku booyga. 5Do naaŋ ki ara se, naase ɔski te maraadse ɔɔ 'tɛɗki nakŋ kɛn maakse jea. Naase 'teerki aan gɔɔ maraŋgen teer sal sal gɛn tɔɔl kɔsɔ se. 6Naase 'tɔkkiro mind jee tuj te ɗim eyo ɔɔ tɔɔlɗekiro. Ɔɔ naaɗe lɛ, tɛɗseno te taar eyo. 7Gɛnaamge, taa naan̰ se ɓo aayki kaamse bini Mɛljege aɗe tɛrlɛ. Naase aakki debm kursu se, naan̰ tiŋg taak kaama bini maane bɔɔy maakŋ‑gɔtin̰ ki, jaay ɓo nakgen naan̰ naab ɓar ki se koojn̰ jiga. Naan̰ iŋg aak kaam maan 'keeɗn mɛt‑kijirki bini teecn̰ taa ɓar ki cɔt. 8Naase kic num iŋg aakki kaama, aayki kaamse ɔɔ ɔkki maakse tɔɔgɔ, taa ɓii kaan Mɛljege se ɔɔpga gɔɔrɔ. 9Gɛnaamge, ɔn̰ten 'lee mooyki ŋɔr ŋɔr te naapa; taa bin se Raa kic asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki eyo. 'Jeelki, ɓɛrɛ, debm kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, aanga taa ɗoobse ki. 10Gɛnaamge, naase 'saapki tu, jee taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ kɛn taaɗo taarge ute ro Mɛljege se, naaɗe kic dabaroga ɔɔ aayoga kaamɗe do ki. Ɔɔ naase kic uunki ɗoobm naaɗe se. 11Ɗeere, jeegen paac jaay aasin̰ga do dubarɗe ki se, naaɗe se ɓo k'taaɗki j'ɔɔki, naaɗe se ɓo jee maak‑raapge se. Naase 'jeelki mɛtn taar gaabm do dɔkin̰ k'daŋin̰ Job se, naan̰ aay kaamin̰ aasin̰ga do dubar kɛn aan don̰ ki. Ɔɔ do taar tɔɔlin̰ ki se, naase 'jeelki nakŋ kɛn Raa tɛɗin̰ se. Taa Raa se, naan̰ ɓo debm tɛɗ bɛɛ jeege tu ɔɔ ɛɛj do jeege tu. 12Kɛn bin num gɛnaamge, ɔn̰ten 'naamki rose ute maakŋ raa ey lɛ ute do naaŋa, ɔɔ ɔn̰ten 'naamki ute ro ɗim kuuy kici. Num kɛn taarse ɓo mɛt ki, ɔɔki: «Yɛɛ, mɛt ki» ɔɔ kɛn mɛt ki ey lɛ, ɔɔki: «A‑a, mɛt ki eyo». Taa kɛn naase jaay 'tɛɗki bin se, Raa kic asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki eyo. 13Kɛn nam maakse ki jaay maakŋ dubar ki num, n̰'tɔnd mɛtn Raa. Kɛn nam jaay maakŋ maak‑raap ki lɛ, n̰'tɔɔm Raa ute kaa. 14Ɔɔ kɛn maakse ki jaay nam kɔɔn̰ɔ num, n̰'ɔl k'daŋin̰ jeegen naan jee egliz ki, taa naaɗe an̰ kɔtn uubu ute ro Mɛljege, ɔɔ an̰ tɔnd mɛtn Raa. 15Jeegen tɔnd mɛta jaay aal maakɗe do Raa ki paac se, Mɛljege aɗen booyo ɔɔ debm kɔɔn̰ɔ se, Mɛljege an̰ kɛɗn lapia ɔɔ naan̰ 'kiin̰i. Kɛn naan̰ ɓo tɛɗga kusin̰a kic lɛ, Mɛljege an̰ tɔɔl kusin̰ se naatn. 16Taa naan̰ se ɓo kusin̰ naase 'tɛɗki se, naan Raa ki se 'taaɗin̰ki ute naapa ɔɔ 'tɔndki mɛtn Raa naapge tu, taa aki kɔŋ lapi rosege. Taa debm daan ki jaay tɔnd mɛta gɔtn Raa ki se, tɔnd mɛtin̰ se ɔk tɔɔgɔ aak eyo naan Raa ki. 17'Jeelki, Ɛli kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ se, naan̰ kic debkilimi aan gɔɔ naajege sum, naɓo naan̰ tɔnd mɛtn Raa ɔn̰ eyo, ɗeekin̰ ɔɔ n̰'ɔn̰te keeɗn maane, Raa booyin̰ ɔɔ tookin̰. Gɔtn se, maakŋ ɓaar ki mɔtɔ ute laapa mɛcɛ se, maane eeɗ te eyo. 18Tɛr naan̰ tɔnd mɛtn Raa kuuy daala, ɔɔ maane bɔɔyo do naaŋ ki ɔɔ nakgen do naaŋ ki se, baag koojo gɔtin̰ ki. 19Gɛnaamge, kɛn maakse ki jaay nam rɛsn ute ɗoobm taar mɛt ki ɔɔ nam kuuy noogin̰ jaay naan̰ ɔk tɛrloga num, 20'jeelki, gɛnaa iigga kiigi ɔɔ rɛsŋga rɛs ute ɗoobm taar mɛt ki jaay nam maakse ki noogin̰ naan̰ ɔk tɛrloga se, kɛse naan̰ aajin̰ga maakŋ yo ki, ɔɔ kusin̰gen dɛn se lɛ, Raa aɗen tɔɔl naata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\