Jean 19

1Gɔtn se, Pilat ɔl ɔɔ j'ɔk k'ɓaano te Isa ɔɔ k'tɔndin̰ ute mɛɛjɛ. 2Ɔɔ asgarge se, uj ɗaapo jɛkɛ gɛn kɔrɔndɔ ɓaaɗo ɔndin̰ don̰ ki, tɛr naaɗe uun uusin̰ kal gaarin̰ge aac boŋ. 3Naaɗe iiko cɛɛn̰ ki ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Tɔɔsɛ naai ki, Gaar Yaudge!» Gɔtn se, naaɗe baagin̰ tɔnd mɛtn bin̰ ki. 4Tɛr Pilat teeco kuuy daala ɔɔ ɗeek Yaudge tu ɔɔ: «'Booyki, gaabm se maam m'an̰o kɔɔɗn teecn̰ naatn. Taa naase aki jeele maam se m'ɔŋ te taar ɗim kɛn naase ɔkin̰ki mindin̰ ro ki eyo.» 5Gɔtn se Isa teeco naatn ute jɛkŋ kɔrɔndɔ don̰ ki ɔɔ te kal gaarin̰gen aac se ron̰ ki. Anum Pilat ɗeekɗen ɔɔ: «Kɛse ɓo gaabm se!» 6Num kɛn magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki te jeeɗege jaay aakin̰ se, naaɗe baag tɔɔɗn tɔɔyɔ ɔɔ: «Naan̰ se tupu tɔɔlin̰ ro kaag ki! Tupu tɔɔlin̰ ro kaag ki!» Gaŋ Pilat taaɗɗen ɔɔ: «Naase mala ɔk ɓaa tupu 'tɔɔlin̰ki ro kaag ki; ey num maam se m'ɔŋ te taar ɗim kɛn naase ɔkin̰ki mindin̰ ro ki eyo.» 7Yaudge tɛrlin̰ ɔɔ: «Naaje se j'ɔk Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ maakŋ Ko Taar naajege se taaɗ ɔɔ debm bin se j'an̰ tɔɔlɔ. Taa naan̰ tɛɗ ron̰ Goon Raa.» 8Kɛn Pilat jaay booy taarɗe se, ɓeere ɔkin̰ cir daala. 9Pilat tɛrl ɓaa ɔŋ Isa maak ki tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Naai tap ɓo iin̰o gay?» Num gaŋ Isa baate tɛrlin̰ taara. 10Gɔtn se Pilat ɗeekin̰ ɔɔ: «Maam ara ɓo naai 'baate tɛrlum taara ne? Naai 'jeel ey la kɛn maam m'ɔk tɔɔgɔ ɔɔ kɛn m'je num, m'ai kɔɔɗn kɔlɔ ɔɔ kɛn gɔtɔ lɛ m'ɔk tɔɔgɔ kɛn m'ai tupm tɔɔl ro kaag ki se?» 11Gaŋ Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Naai se kɛn Raa jaay ɛɗi eyo te tɔɔg ey se, naai ɔk tɔɔgɔ dom ki eyo. Taa naan̰ se ɓo debm ɔk ɔlum ji naai ki se, tɛɗga kusin̰ ciri naai se daala.» 12Naan̰ kɛn se sum ɓo, Pilat je ɗoobm an kɔɔɗn kɔl Isa. Num gaŋ Yaudge baag tɔɔɗn tɔɔyɔ ɗeek ɔɔ: «Kɛn naai jaay ɔɔɗ ɔlin̰ga num, naai se mɛɗn Sezar eyo. Taa debm jaay tɛɗ ron̰ gaarge se, naan̰ se debm taamooy Sezar.» 13Kɛn Pilat jaay booy taargen se naan̰ ɔl k'j'ɔk k'j'ɔɔɗo Isa naatn, naan̰ ɓaaɗo ɔndin̰ gɔt kɛn j'iin̰ k'ɗaapin̰ga ɗaap te koa kɛn naan̰ lee ɔjn̰ bɔɔrɔ jeege tu. Gɔtn se k'daŋin̰ te taar Ɛbre: Gabbata . 14Aan gɔɔr te katar se, Pilat taaɗ Yaudge tu ɔɔ: «Aakki, kɛse ɓo gaarse!» Naan̰ kɛn se, naaɗe ɗaap ɗaap roɗe gɛn tɛɗn laa Paak gɛn Yaudge tɛgɛr. 15Num gaŋ Yaudge tɛrl baag tɔɔɗn tɔɔyɔ ɔɔ: «Naan̰ se, nakin̰ yoa, naan̰ se nakin̰ yoa! 'Ɓaa tupu tɔɔlin̰ ro kaag ki gam naane!» Pilat tɛrlɗen ɔɔ: «Gaarse ɓo, naase 'jeki m'an̰ tupm tɔɔl ro kaag ki la?» Magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu tɛrlin̰ ɔɔ: «Naaje se Gaarje Sezar sum, gaar kuuy se naaje k'j'ɔk eyo!» 16Gɔtn se sum ɓo, Pilat ɔk ɔlɗen Isa taa naaɗe an̰ ɓaa tupm tɔɔlin̰ ro kaag ki. Ɔɔ gɔtn se asgarge ɔk ɓaan te Isa. 17Kɛn Isa teec teec maakŋ Jeruzalɛm ki se, naaɗe ɔn̰in̰ naan̰ mala uun kaagŋ j'ansin̰ tupm ro ki se, daamin̰ ki. Ɔɔ naaɗe ɓaansin̰ gɔt kɛn k'daŋin̰ kaaɗn do deba. Gɔtn se te taar Ɛbre se, ron̰ Golgota. 18Ɔɔ gɔtn ese ɓo naaɗe tupin̰ ro kaag ki ɔɔ naaɗe tup jeege dio ro kaagge tu kici; deb kalaŋ j'uun k'ɗaarin̰ cɛɛsin̰ kɛn kalaŋ ɔɔ deb kuuy se j'uun k'ɗaarin̰ cɛɛsin̰ kɛn kuuy ɔɔ naaɗe ɔl Isa ɗaar daan ki. 19Tɛr Pilat raaŋ ro kaag ki ɔl k'ɓaa k'tupin̰ raan kaam do kaag kɛn k'tupm Isa ro ki. Ɔɔ taar naan̰ raaŋ se taaɗ ɔɔ: «Isan kɔɗ Nazarɛt se, naan̰ Gaar Yaudge». 20Gaŋ dɛn Yaudge se dooyga taar se, taa gɔtn k'tupm Isa ro kaag ki se, naan̰ gɔɔr te Jeruzalɛm. Ɔɔ taar naan̰ raaŋin̰ se lɛ raaŋin̰ te taar Ɛbre, taar Laatin ɔɔ ute taar Grɛk kici. 21Num magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki gɛn Yaudge se, ɗeek Pilat ki ɔɔ: «Ɔn̰te raaŋ ɔɔ: naan̰ se Gaar Yaudge, num raaŋ ɔɔ: naan̰ ɓo taaɗ ɔɔ naan̰ Gaar Yaudge.» 22Gaŋ Pilat tɛrlɗen ɔɔ: «Taar maam m'raaŋin̰ga se, m'raaŋin̰ga sum.» 23Kɛn asgarge jaay tup Isa ro kaag ki aas se, naaɗe tɔs kalin̰ge ɔɔ nigin̰ gɔtɔ kaam sɔɔ. Deba kic ɓo uun bɛɗin̰ bɛɗin̰a. Ɔɔp kalin̰ kalaŋ kɛn naan̰ uusin̰ga num lee tuusin̰ kalgen kuuy do ki se, ɔɔ kal se ɔnd raan bini bɔɔy aan naaŋ ki se ɔk gɔtn kur eyo. 24Gɔtn se asgarge taaɗ te naapa ɔɔ: «Kal se j'ɔn̰te 'nɛɛpin̰ki, num gaŋ k'tɛɗin̰ salatia, debm kɛn oocin̰ga ɓo 'kuun sum.» Anum nakŋ se aanga ɗoobin̰ ki aan gɔɔ taar k'raaŋo do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: Naaɗe nigga kalumge ute naapa, ɔɔ kalum maak ki se lɛ, naaɗe tɛɗin̰ga salatia. Ɔɔ kɛse ɓo naabm kɛn asgarge tɛɗa. 25Cɛɛ kaag kɛn k'tupm Isa se, ko Isa ute gɛnaan̰ mɛnda, ɔɔ Mari mɛnd Kleopas ute Mari kɛn iin̰o Magdala ki, naaɗe utu ɗaar gɔtn ese. 26Gɔtn se, Isa aak kon̰a ɗaar ɗaar cɛɛ debm mɛtin̰ kɛn naan̰ jen̰ se, naan̰ ɗeek kon̰ ki ɔɔ: «Kaaya aaka, kɛse ɓo gooni.» 27Tɛr naan̰ taaɗ deb kɛn mɛtin̰ ki se, ɔɔ: «Aaka, kɛse ɓo koi.» Ɓii kɛn se sum ɓo debm mɛtn Isa ki se ɔk ɓaansin̰ ɓeen̰ ki. 28Kɛn nakgen se jaay deel paac sum se, aan gɔɔ Isa jeel naabm kɛn naan̰ ɓaano ro ki se naŋga, num taa taar k'raaŋo do dɔkin̰ 'kaan ɗoobin̰ ki se, naan̰ ɗeek ɔɔ: «Maam se, maane tɔɔluma.» 29Gɔt kɛn se ɔk k'jɛlɛŋɛ ɗooc te tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn mooyo se. Naaɗe uuno kaagŋ nakŋ k'daŋin̰ isop ɔɔ uuno nakŋ uun maane se butin̰ taar ki. Naaɗe ɔlin̰ maakŋ tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn mooy mooy se ɔɔ uun ɔlin̰ taar Isa ki taa n̰'suubu. 30Kɛn Isa jaay suub naam tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn mooy mooy se, naan̰ taaɗ ɔɔ: «Naabum aasga.» Gɔtn se naan̰ no don̰a ɔɔ ɔn̰ kon̰ teece. 31Aan gɔɔ ɓiin se Yaudge ɗaap ɗaap roɗe gɛn tɛɗn laa Paak se, naaɗe je jee k'tupɗe ro kaage tu se, ɗaar bini kaan ɓii sebit ki eyo. Taa ɓii sebit ese se, ɓii laa magala. Gɔtn se naaɗe ɓaa tɔnd mɛtn Pilat ɔɔ: «Jee kɛn k'tupɗe ro kaagge tun se, k'ɓaa k'tɔnd k'tɛrɛcɗen jɛɗege taa ooyga num j'aɗeno tɔɔɗn bɔɔy ro kaagge tun k'tupɗeno ro ki se.» 32Ɔɔ gɔtn se asgarge ɓaaɗo tɔnd tɛrɛc jɛ gaabm kɛn deete ɔɔ tɛr tɔnd tɛrɛc jɛ gaabm kɛn kuuy se kici. Jee se ɓo kɛn k'tup k'tɔɔlɗe te Isa kalaŋ se. 33Kɛn naaɗe jaay aan do Isa ki se, naaɗe ɔŋin̰ naan̰ ooyga. Taa naan̰ se ɓo naaɗe baate tɔnd tɛrɛcn̰ jɛn̰ge. 34Gaŋ maakŋ asgarge tun se, deb kalaŋ uuno bɔɔrɔ ɔɔ ɔsin̰ cɛŋkɛn̰ ki. Gɔtn se mooso te maane naar teeco. 35Debm taaɗ taar ara se, naan̰ mala aakin̰ga te kaamin̰a ɔɔ saaɗn naan̰ se, taar mɛt ki. Ɔɔ naan̰ jeele saaɗn naan̰ se kɛn mɛt ki, taa bin se naase kic ɓo aki tookŋ do taar kɛn naan̰ taaɗ se. 36Nakgen se paac jaay aan se, taa taar k'raaŋo do dɔkin̰ se, 'kaan ɗoobin̰ ki kɛn ɔɔ: Naan̰ se j'an̰ kɔŋ tɛrɛcn̰ cɛŋgin̰ gam eyo. 37Ɔɔ tɛrl gɔt kuuy kic ɓo taar k'raaŋo do dɔkin̰ se taaɗga ɔɔ: Jee ɔsin̰o se, naaɗe utu an̰ kaakŋ ute kaamɗe. 38Kɛn nakgen se jaay deel se, Yusup kɔɗ Arimate se, naan̰ kic maakŋ jeege tun mɛtn Isa ki naɓo taa Yaudge se, naan̰ ɓeere ɔɔ tɔy tɔy ron̰a. Naan̰ ɓo ɓaa tɔnd mɛtn Pilat taa ɓaa kɔɔɗn ro Isa ro kaag ki. Gɔtn se Pilat tookin̰, ɔn̰ Yusup ɓaa ɔɔɗ ro Isa. 39Ɔɔ Nikodem kɛn ɓii kalaŋ iŋgo gɔtn Isa ki nɔɔr se, naan̰ kic ɓaano te itir kɛn k'tɛɗin̰ te maan kaagŋ k'daŋin̰ mir ute alues se aas ɓaa ɓaa ɗoocn̰ kɔr sik‑kaar‑mii. 40Yusup te Nikodem se uun bɔɔyɔ ro Isa se ro kaag ki. Ɔɔ uuno darkɔyɔ ɔɔ tɛɗin̰ nakŋ oot nijimi ute itir se ro ki ɔɔ naaɗe teelin̰ tec aan gɔɔ gɛn Yaudgen lee duubm yoɗege. 41Gɔtn k'tupm Isa ro kaag ki se, gɔtn se ɔk jinɛnɛ ɔɔ maakŋ jinɛn kɛn se, ɔk ɓaaɗa ɔɔ ɓaaɗn se aan gɔɔ iiɓi, taarin̰ se naaɗe gaasin̰ ute koa. Ɓaaɗn se j'ɔl k'naam te nam maak ki eyo. 42Aan gɔɔ Yaudge ɗaap ɗaap roɗe gɛn tɛɗn laa Paak se, gɔtn ese kic lɛ, ɓaaɗa utu gɔɔr te naaɗe ɗey se, naaɗe uun ɔl ro Isa maak ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\