Jean 6

1Kɛn nakgen se jaay deel paac se, Isa gaaŋ ɓaa taa baar Galile ki kɛn kaam naane ɔɔ baar Galile se ɓo k'daŋin̰ baar Tiberiad se kici. 2Gɔtn se jeege dɛna ɔk mɛtin̰a, taa naaɗe aakga kaak nakŋ‑kɔɔɓgen Isa tɛɗo do jee kɔɔn̰ge tu se. 3Taa naan̰ se ɓo, Isa ute jee mɛtin̰ ki se iin̰ ook ɓaa iŋg do kɔs ki. 4Kaaɗ kɛn se, laa Yaudgen k'daŋin̰ Paak se, ɔɔpga gɔɔrɔ. 5Gɔtn se, Isa uun kaamin̰a ɔɔ aak jee dɛnge utu ɓaaɗo gɔtin̰ ki. Naan̰ ɗeek Pilip ki ɔɔ: «'Je j'akiro ɓaa dugŋ mappa kaam gay jaay 'kaasn kɔsn jeegen se?» 6Kɛn Isa jaay taaɗ bin se, naan̰ je naŋ taar maakŋ Pilip ki sum. Ey num Isa se jeele nakŋ kɛn jaay naan̰ ɓaan̰ tɛɗa se. 7Gɔtn se Pilip tɛrlin̰ ɔɔ: «Kɛn j'uuno tamma kaar‑dio jaay k'dugŋ mappa ɔɔ k'nigɗesin̰ cɔkɔ cɔkɔ kic ɓo aɗen kɔŋ kaas eyo.» 8Maakŋ jeege tun mɛtin̰ ki se deb kalaŋ ron̰ Andre, naan̰ se ɓo gɛnaa Simon Piɛr ɗeekin̰ ɔɔ: 9«Goon gaaba utu ese se ɔk mappa mii kɛn k'tɛɗin̰ ute rujn̰ ɔrj ute kɛn̰jge sɛɛm sɛɛm dio. Num jee te dɛnɗe se kɛse aɗen kaasn ɗi?» 10Gɔtn se ɔk mu zɛɛrɛ dɛna; Isa ɗeek jee mɛtin̰ ki ɔɔ: «Jee se 'taaɗɗeki j'iŋg naaŋ ki.» Gɔtn se naaɗe taaɗɗen ɔɔ naaɗe iŋg naaŋ ki. Ɔɔ jee se gaabge kalin̰ ki ɓo ɓaa ɓaa nakŋ dupu‑mii. 11Gɔtn se Isa tɔs mappa jin̰ ki, tɔɔm Raa ɔɔ dup ɔl k'nigin̰ jeege tun se paac. Ɔɔ kɛn̰jge kic naan̰ tɛɗin̰ bini naaɗe ɔs dɛrɛŋ te maraadɗe. 12Kɛn naaɗe jaay ɔs dɛrɛŋ te maraadɗe aas se, Isa ɗeek jeege tun mɛtin̰ ki ɔɔ: «Togŋ ɔɔp se 'tuunin̰ki, ɔn̰te kɔn̰ki kalaŋ 'kutn cɛrɛ.» 13Togŋ mappan mii ute kɛn̰jgen naaɗe ɔs ɔɔp se, k'tɔsin̰ se ɗooc gɔrnɔ sik‑kaar‑dio. 14Kɛn jeege jaay aak nakŋ‑kɔɔɓm kɛn Isa tɛɗ se, naaɗe ɗeek ɔɔ: «Ɗeere, kɛse ɓo debm taaɗ taar teeco taar Raa ki mala mala, kɛn j'ɔɔ te aɗe ɓaa do naaŋ ki se, kɛse ɓo naan̰a.» 15Anum Isa se jeele, jee se utu an̰ kuun kɔl gaara taa tɔɔg se, gɔtn se naan̰ iin̰ iik cɛɛs ki ɓaa iŋg do ko ki kalin̰ ki. 16Kɛn kaaɗn tɛgɛr jaay aan se, jee mɛtn Isa ki se, iin̰ bɔɔy ɓaaɗo taa baar ki. 17Naaɗe ook maakŋ markab ki, gɛn ɓaa Kaparnayum ki, jɛŋ baar kɛn kaam naane. Kaaɗ kɛn se gɔtɔ tɛɗga nɔɔrɔ, ɔɔ Isa se aan ɔŋɗen te ey ɓɔrtɔ. 18Gɔtn se kuulu dɔɔbɔ ɔɔ ɔl makɔn̰ɔ do maane ki. Ɔɔ ɔlin̰ maane se aal walak walak. 19Kaaɗ kɛn se naaɗe ɓaaga nakŋ kilɔmɛtir mii lɔ mɛcɛ do maane ki kɛn jee mɛtn Isa ki jaay aak Isa lee do maane ki ɔɔ utu ɓaaɗo ɓaa cɛɛ markab ki se. Gɔtn se naaɗe ɓeere ɔkɗe. 20Gaŋ Isa ɗeekɗen ɔɔ: «Ɔn̰te 'ɓeerki, kɛse maama.» 21Gɔtn se naaɗe je an̰ kuunin̰ maakŋ markab ki, naɓo markaba se naar aanga jɛŋ ki, gɔt kɛn naaɗe ɓaan ɓaa ro ki se. 22Mɛtbeen̰ki se, jee dɛngen ɔɔpo do jɛŋ kɛn kaam naane se, naaɗe aako markaba se ɔɔpga kalaŋ sum, ɔɔ Isa ute jee mɛtin̰ ki se ook te maakŋ markab kɛn se eyo. Jee mɛtin̰ ki se ɓaaga kalɗe ki. 23Kaaɗ kɛn se, markabgen kuuy iin̰o Tiberiad ɔɔ ɓaaɗo gɔɔr ute gɔtn kɛn Isa tɔs mappa jin̰ ki, jaay tɔɔm Raa ɔɔ ɛɗ jeege tu ɔs se. 24Kɛn jee dɛnge jaay aak Isa ute jee mɛtin̰ ki, gɔtɔ gɔtn ese se, naaɗe took maakŋ markabge tu ɔɔ ɓaa Kaparnayum ki taa ɓaa je Isa. 25Kɛn naaɗe jaay ɓaa ɔŋin̰ naaŋ baar kɛn kaam naane se, naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Debm dooy jeege, naai tap ɓo aan gɔtn ara nuŋ ki?» 26Gɔtn se Isa tɛrlɗen ɔɔ: «'Booyki bɛɛ maam m'asen taaɗa: naase 'jemki se, taa nakŋ‑kɔɔɓm maam m'tɛɗ se ɓo naase 'jeel ɔkkiga kɔk mɛtin̰ eyo, num gaŋ naase 'jemki se, taa nakŋ kɔsn naase ɔs 'dɛrɛŋkiro te maraadse se. 27Ɔn̰te 'tɛɗki naaba kalin̰ ki gɛn nakŋ kɔsn kɛn tɛɗga sum ɓo 'ruum se. Num 'tɛɗki naaba taa nakŋ kɔsn kɛn 'tiŋg gɛn daayum. Nakŋ kɔsn ese ɓo kɛn maam Goon Deba m'utu m'asen kɛɗa, taa Raa Bubu mala se ɛɗga tɔɔgin̰ goonin̰ ki.» 28Gɔtn se naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Naabm Raa se j'an̰ tɛɗn ɔɔ ɗi jaay ɓo j'aki tɛɗn aan gɔɔ kɛn naan̰ jen ro ki se?» 29Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Kɛse ɓo naabm kɛn Raa je ɔɔ naase aki tɛɗa; naan̰ je ɔɔ aki kaal maakse do deb kɛn naan̰ ɔlin̰o.» 30Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Num naai tap ɓo ajen 'tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓm ɗi jaay naaje k'kaaka, jaay ɓo j'kaal maakje doi ki se? Nakŋ naai 'ɓaa 'tɛɗa tap ɓo ne ɗi? 31Do kɔɗ‑ɓaar ki se, bubjege ɔso nakŋ kɔsn kɛn k'daŋin̰ maan, kɛse ɓo taar kɛn k'raaŋin̰o taaɗo ɔɔ: Gɛn kɔsɗe se Raa ɛɗɗeno mappan bɔɔyɔ raan.» 32Gaŋ Isa tɛrlɗen ɔɔ: «'Booyki bɛɛ m'asen ɗeeke: kɛn ɛɗseno mappan bɔɔyɔ raan se Musa eyo, num mappan mala mala kɛn bɔɔyɔ raan se, Bubum ɓo, ɛɗseni. 33Ɔɔ mappan gɛn Raa se, naan̰ ɓo debm kɛn bɔɔyɔ raan, ɔɔ naan̰ ɓo debm ɛɗ kaaja jeege tun do naaŋ ki.» 34Gɔtn se naaɗe ɗeekin̰ ɔɔ: «Jaamus, ɓii‑raa ɛɗjen mappan ese.» 35Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Maam ɓo mappan kɛn ɛɗ kaaja se, debm kɛn jaay ɓaaɗo gɔtum ki se, mɔɔtn ɓo an̰ tɔɔl eyo; ɔɔ debm jaay aal maakin̰ do maam ki se, mɔɔtn maane an̰ tɔɔl eyo. 36Ey num maam m'taaɗsenoga, ɔɔ naase mala kic ɓo aakumkiroga naɓo naase 'baate 'kaalki maakse dom ki. 37Jeegen paacn̰ Bu ɓo ɛɗumɗe se utu aɗe ɓaa gɔtum ki, ɔɔ debm kɛn ɓaaɗo gɔtn maam ki se, maam m'an̰ kɔŋ kɔɔɗn kund eyo. 38Taa maam m'bɔɔyo raan se, gɛn tɛɗn nakŋ kɛn maam ɓo m'je eyo, num gaŋ m'ɓaaɗo se, gɛn tɛɗn nakŋ kɛn debm ɔlumo se ɓo jea. 39Debm ɔlumo se, nakŋ naan̰ je se, jeegen naan̰ ɛɗumsin̰ paac se, m'ɔn̰te kutn deb kalaŋ. Num naan̰ je ɓii kɛn kaam mɔɔtn se, maam m'aɗen dur daan yoge tu. 40Kɛse ɓo nakŋ kɛn Bubum jea. Debm jaay aak Goono ɔɔ aal maakin̰ don̰ ki se, naan̰ se ɔŋga kaajn̰ gɛn daayum. Ɓii kɛn kaam mɔɔtn se, maam m'an̰ durin̰ daan yoge tu.» 41Gɔtn ese Yaudge baag mooy naaŋ ki dir dir utu naapa ro Isa ki, taa Isa taaɗga taaɗ ɔɔ: «Maam ɓo kɔsn kɛn bɔɔyo raan.» 42Tɛr naaɗe taaɗ ɔɔ: «Kɛse Isan kɛn goon Yusup se ey la? Kɛn kon̰ ute Bubin̰ k'jeelɗeki se ey la? Tɛɗ ɔɔ ɗi jaay ɓɔrse num taaɗ ɔɔ: ‹Maam bɔɔyo raan se?›» 43Gɔtn se Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Ɔn̰te 'taaɗki naaŋ ki ute naapa rom ki. 44Bu kɛn ɔlumo se, nam nam jaay naan̰ tiik ɔlin̰ te gɔtum ki ey se, aɗe kɔŋ ɓaa gɔtum ki eyo. Ɔɔ debm kɛn Bu ɔlumsin̰ga se, ɓii kɛn kaam mɔɔtn se maam m'an̰ durin̰ daan yoge tu. 45Jee taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋo do dɔkin̰ ɔɔ: Raa se, utu dooy jeege paac. «Ɔɔ debm kɛn jaay ɔndga bin̰ do taar Bubum ki, ɔɔ booy ɔkga taarin̰ kɛn naan̰ dooy jeege se, aɗe kɔŋ ɓaa gɔtum ki. 46Taa nam, ɓii kalaŋ aak te Bu eyo. Debm kɛn iin̰o gɔtn Raa ki se naan̰ kalin̰ ki sum ɓo aakkiga Bua. 47'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: debm jaay aalga maakin̰ do maam ki se, naan̰ ɔŋga kaajn̰ gɛn daayum. 48Taa maam ɓo m'mappan kɛn ɛɗ kaaja jeege tu. 49Do kɔɗ‑ɓaar ki, do dɔkin̰ naane se, bubsege ɔso nakŋ kɔsn kɛn k'daŋin̰ maan . Te naan̰ se kic ɓo naaɗe ooyga. 50Num kɛse ɓo mappan bɔɔyo raan, debm jaay ɔsga naan̰ se num, naan̰ 'kɔŋ kooy eyo. 51Maam ɓo kɔsn bɔɔyo raan ɔɔ kɛn ɛɗ kaaja. Debm jaay ɔsga kɔsn ese num, naan̰ utu tiŋg gɛn daayum daayum. Kɔsn kɛn maam m'utu m'asen kɛɗ se, kɛse daa rom mala; naan̰ se ɓo kɛn utu kɛɗn kaaja jeege tun do naaŋ ki.» 52Kɛn Yaudge jaay booy taar se, naaɗe baag naajn̰ te naapa makɔn̰ɔ ɔɔ: «Gaabm se jaay ɔɔ ajeki kɛɗn daa ron̰ ɓo j'aki kɔs se, j'an̰ki kɔsn ɔɔ ɗio?» 53Gɔtn se Isa ɗeekɗen ɔɔ: «'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: kɛn naase jaay ɔski te daa ro maam Goon Deb eyo, ɔɔ aayki te moosum ey se, naase aki kɔŋ kaajn̰ mala eyo. 54Debm ɔs daa roma ɔɔ aay moosum se, naan̰ ɔŋga kaajn̰ gɛn daayum, ɔɔ kɛn naan̰ ooyga kic ɓo, ɓii kɛn kaam mɔɔtn se maam m'an̰ durin̰ daan yoge tu. 55Ɗeere, daa rom se, kɛse ɓo nakŋ kɔsn mala mala, ɔɔ moosum se lɛ, naan̰ ɓo nakŋ kaay mala mala kici. 56Ɔɔ debm tiŋg tɔs daa roma, ɔɔ tiŋg taay moosum se, naan̰ se iŋg dɔɔk ute maama, ɔɔ maam m'iŋg dɔɔk te naan̰a. 57Aan gɔɔ Bua kɛn ɛɗ kaaja nakge tun ɓaa se paac se, naan̰ ɓo debm kɛn ɔlumo ɔɔ naan̰ ɓo debm ɛɗum kaaja maam ki kici. Taa naan̰ se ɓo, debm kɛn ɔs daa ro maam se 'kɔŋ kaaja gɔtum ki. 58Kɛse mappan kɛn bɔɔyo raan. Naan̰ se tec aan gɔɔ kɔsn kɛn bubsege ɔso do dɔkin̰ do kɔɗ‑ɓaar ki se eyo. Ute naan̰ se kic ɓo naaɗe ooyga, num gaŋ debm ɔs mappan ese se, naan̰ 'kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum.» 59Taargen se ɓo, Isa dooy jeege maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki gɛn keem Raa kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn Kaparnayum ki. 60Jee mɛtin̰ ki, kɛn mɛtin̰ge se jaay booy taar Isa taaɗ bin se, maakɗe ki se jeege dɛna baag taaɗn ɔɔ: «Taar se, ɔɔn̰ aak eyo! Naŋa jaay 'kɔŋ 'booy taar se?» 61Isa jeel maak‑saapɗe kɛn jee mɛtin̰ ki jaay baag mooy naaŋ ki ron̰ ki se, do taar kɛn naan̰ taaɗ se ɗeekɗen ɔɔ: «Naase maakse tujga do taar kɛn se la? 62Num kɛn naase amki kaakŋ maam Goon Deba m'kookŋ ɓaa gɔtum kɛn deet se, naase tap ɓo aki taaɗn ɔɔki ɗi? 63Kɛn ɛɗ kaaja jikilimge tu se, Nirl Raa; ey num jikilimge kalɗe ki se, 'kɔŋ kaajn̰ roɗe eyo. Taargen maam taaɗsesin̰o se, iin̰o gɔtn Nirl Raa kɛn lee ɛɗ kaaja jeege tu se. 64Num gaŋ maakse ki se, jee mɛtin̰ge aal maakɗe dom ki eyo.» Taa gɔtn do dɔkin̰ tap ɓo Isa se, naan̰ jeel jeegen aal maakɗe don̰ ki ey se, ɔɔ debm kɛn utu an̰ kutin̰ se kic ɓo, naan̰ jeelin̰a. 65Tɛr Isa taaɗɗen ɔɔ: «Taa naan̰ se ɓo maam taaɗseno m'ɔɔ: debm kɛn Raa ɔɔɗin̰ te ɗoob ey se, naan̰ aɗe kɔŋ ɓaa gɔtum ki eyo.» 66Kɛn jee mɛtin̰ ki jaay booy taar bin se, dɛnin̰ iin̰ rɛsin̰a ɔɔ baate ɓaa ute naan̰a. 67Gɔtn se Isa tɔnd mɛtn jee mɛtin̰ kɛn ɔɔp sik‑kaar‑di se ɔɔ: «Num naase se, 'je aki ɓaa ey la?» 68Gɔtn se Simon Piɛr tɛrlin̰ ɔɔ: «Mɛluma, naai ɓo ɔk taar kɛn ɛɗ kaajn̰ gɛn daayum. Kɛn jaay kɔn̰ naai se k'ɓaa gɔtn naŋ ki? 69Taa naaje se j'aalga maakje do naai ki ɔɔ k'jeeli naai se Debm Salal kɛn iin̰o gɔtn Raa ki.» 70Tɛr Isa taaɗɗen ɔɔ: «Naasen sik‑kaar‑di ki se, maam ɓo m'bɛɛr tɔɔɗseno ey la? Num gaŋ maakse ki se, deb kalaŋ se, tec sitan te kaamin̰a.» 71Kɛse naan̰ taaɗ te Judas goon Simon kɛn Iskariɔt; naan̰ ɓo debm kɛn maakŋ jeege tun sik‑kaar‑dio kɛn utu an̰ kut se.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\