Jude 1

1Maam m'Judn kɛn debm tɛɗn naabm Isa al‑Masi ɔɔ m'gɛnaa Jak ɓo m'raaŋsen maktubm ese se, naase jeege tun Raa Bubu jese ɔɔ daŋseno ɔɔ bɔɔbse te Isa al‑Masi se. 2Ɔn̰ Raa asen kɛɛjn̰ dose ki, asen kɛɗn lapia ute maak‑jen̰ se ute maraadin̰a. 3Naase mɛɗn kɔɔn̰ maakumge se, maam se m'je bɛɛ eyo kɛn m'asen raaŋ maktubm se taa mɛtn taar kaajn̰ kɛn Raa aajjeki taa naapm paac se. Nakŋ kɛn ɔlum jaay maam m'aay kaamum m'raaŋsen maktubm se, taa m'asen kɛɗn kaay kaama, taa naase aki ɗo do taarge tun naase k'dooyseno jaay aalki maakse do ki gɛn sɔrɔkin̰ se. 4Taa jee mɛtin̰ge se goon̰ ɛndoga maakse ki, naaɗe se ɓo kɛn Raa do dɔkin̰ tap ɓo ɔjɗenga kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki aan gɔɔ kɛn k'raaŋin̰o maakŋ Kitap ki. Jee se, taar kɛn Raa taaɗjeki taa maak‑jen̰ se, naaɗe tɛrlin̰ kaam kuuy taa naaɗe 'kɔŋ ɗoobm kɛn an tɛɗn nakŋ kɛn maakɗe jen ro ki. Kɛn naaɗe jaay tɛɗ bin se, naaɗe ɔɔɗ und Isa al‑Masi naan̰ kɛn Magaljege ɔɔ Mɛljege kalaŋ lak se. 5Tɛr m'je m'asen taaɗn daala, 'jeelki, do dɔkin̰ se Mɛljege Raa aajo gaan Israɛlge kaaɗ kɛn naan̰ ɔɔɗɗeno naatn maakŋ taa naaŋ kɛn Masar ki. Gaŋ maakɗe ki se jeegen baate kaal maakɗe do naan̰ ki se, naan̰ tɔɔlɗe naatn. 6'Saapki do kɔɗn Raage tun, magal kɛn Raa ɛɗɗen se naaɗe ɔkin̰ te tɔɔg eyo, iin̰ rɛsno ute gɔtn kɛn Raa tɔndɗen ro ki. Taa naan̰ se ɓo Raa tɔk dɔɔkɗe ɔɔ ɔmbɗen maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ gɛn tiŋg daayum gɔtn ese bini 'kaan ɓii kɛn naan̰ an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac se. 7'Saapki do jeege tun kɛn tiŋgo maakŋ gɛgɛr kɛn Sɔdɔm ute Gɔmɔr ɔɔ ute jeegen tiŋgo maakŋ gɛgɛrge tun cɛɛsɗe ki: naaɗe se kic tɛɗo kusin̰ bini naaɗe lee ɛɛso naap rɛn̰ rɛn̰ ɔɔ tɛɗo napar nakgen jig eyo kɛn jikilimge tap ɓo lee tɛɗin̰ eyo. Naaɗe se Raa dabarɗenga maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum. 8Jee kɛn goon̰ ɛndo maakse ki se tɛɗ nakgen jig eyo bin kici. Ɔɔ naaɗe se ute nigen kɛn naaɗe lee ni se ɓo ɔlɗen gɛn kɛɛs naapgen rɛn̰ rɛn̰. Jee ese se kɛn Raa jaay Mɛlɗe se, naaɗe took eyo ɔɔ kɔɗn Raagen ute nookɗege se kic ɓo, naaɗe naajɗe. 9Gaŋ bubm kɔɗn Raagen k'daŋin̰ Mikaɛl se kic ɓo, kaaɗ kɛn naaɗe mooyo te Ɓubm sitange gɛn naar yo Musa se, naan̰ naajin̰ te ute taar iŋg kus eyo, num naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naai se, Raa utu ai dabara.» 10Num gaŋ jeegen ese se naaɗe naaj ute taargen naaɗe kic ɓo jeel mɛtin̰ eyo. Naaɗe se aan gɔɔ daagen maakŋ kaag ki kɛn ɔk maak‑saap ey se ɔɔ nakgen naaɗe lee tɛɗ se ɓo kɛn utu aɗen kutu. 11Naaɗe se utu aɗen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo, taa naaɗe se uunga ɗoobm Kayn. Naaɗe tɛɗ nakgen jig eyo taa an kɔŋ gurs ro ki aan gɔɔ kɛn Balaam tɛɗo do dɔkin̰ se. Naaɗe utga roɗe aan gɔɔ Korɛ debm kɛn baate tookŋ taar Raa se. 12Kɛn naase aki kɔs kalaŋ jaay, naaɗe ute maakse ki num, naaɗe ɓo kɛn lee tujsen gɔtn kɔs se. Naaɗe ɔsɔ, ɔɔ aay te maraadɗe sɔkɔn̰ kic ɓo tɔɔlɗe eyo ɔɔ naaɗe lɛ saap do naaɗe malin̰ge tu sum. Naaɗe se tec aan gɔɔ gapar ɔŋ eeɗ maan ey jaay kuulu wɔɔkin̰ naatn se. Naaɗe aan gɔɔ kaaggen kɛn kaaɗn koojɗege aan kaace num ɔk kooj ey se. Kaaggen se ɓo kɛn k'tɔɔɗɗe ute mɛt iirin̰ jaay j'ɔn̰ɗe ooy se. 13Naaɗe se tɛɗn nak sɔkɔn̰ge tec aan gɔɔ ool ɗoocga num tɔl gupiyin̰ jɛŋ ki se; naaɗe tec aan gɔɔ k‑dijgen mɛtin̰gen tɔɔɗ lee wari se ɔɔ jee se Raa utu aɗen kɔmb gɔt kɛn ɔɔɗ dɔrɔɗ gɛn daayum daayum. 14Do dɔkin̰ se gaaba kalaŋ k'daŋin̰ Enok. Naan̰ se ɓugŋ gɛn k‑cilige gɛn Adum. Taa jee ese se naan̰ taaɗoga taaɗ teeco taar Raa ki kɛn ɔɔ: 'Booyki, Mɛljege Raa se utu ɓaaɗo ute jee naan̰gen salal kɛn dupu kando kando se 15taa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu paac kɛn aal Raa maak ki eyo kɛn baate tooko Raa ɓo gaarɗe se, naaɗe se ɓo j'aɗen jeel naaɗe se jee kusin̰ge, taa taargen naaɗe taaɗ iŋg kus ro Raa ki se. 16Jee se tiŋg ɓo maakɗe raap eyo ɔɔ iŋg ɓo gɛn tɔkŋ mind jeege. Naaɗe se tɛɗn nakŋ maakɗe je sum ɔɔ naaɗe taaɗ taargen deel doɗe ɔɔ aan̰ jeege dala ute taar nijimi taa naaɗe kɔŋ ɗim gɔtɗe ki. 17Num gaŋ naase, mɛɗn kɔɔn̰ maakumge se 'saapki do taarge tun kɛn jee kaan̰ naabm Mɛljege Isa al‑Masi taaɗseno do dɔkin̰ se. 18Naaɗe taaɗseno ɔɔ: «Ɓii kɛn kaam mɔɔtn dunia an naŋ se, jeegen jee kaakŋ mɛtn jeege se utu aɗe ɓaao ɔɔ naaɗe se lɛ aal Raa maak ki eyo ɔɔ tɛɗn nakŋ maakɗe jea.» 19Ɗeere, kɛse ɓo naaɗe! Ɔɔ naaɗe se ɓo kɛn gaaŋ jeege ute naapa; ɔɔ naaɗe se nakŋ daa roɗe je se ɓo naaɗe tɛɗin̰a ɔɔ jee se ɔk Nirl Raa maakɗe ki eyo. 20Num gaŋ naase, mɛɗn kɔɔn̰ maakumge, 'noogki naapa ɔɔ iŋgki tɔɔgɔ do taar Raage tun k'dooyseno jaay naase 'took aalki maakse do ki se. Kɛn aki tɔnd mɛtn Raa se, ɔn̰ki Nirl Salal ɓo asen tɔɔɗɔ. 21Kaaɗ kɛn naase utu aakki kaak kaam kaaɗn kɛn naase utu aki kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum kɛn Mɛljege Isa al‑Masi ute bɛɛn̰a utu ajeki kɛɗ se, iŋgki maakŋ maak‑je Raa ki. 22Jeegen maakɗe utu naaj naaj ɓɔrt se, naase ɛɛjɗeki doɗe ki. 23Ɔɔ jeegen mɛtin̰gen kuuy kɛn ɓaa ɓaa pooɗn se, naase aajɗeki. Kɛngen kuuy kic ɓo ɛɛjɗeki doɗe ki, naɓo ɔndki kɔndɔ ɔn̰ten tumki te naaɗe, bini jee se kalɗegen kusin̰ɗege tujɗenga tuj se kic ɓo, naase 'ƴɛɛmɗe ki. 24K'tɔɔmki Raa, naan̰ kɛn ɔk tɔɔgɔ asen bɔɔbɔ taa naase aki koocn̰ ɗoobin̰ ki eyo. Naan̰ asen ɓaa naanin̰ ki se jee ɔk tuju roɗe ki eyo ute maak‑raapo, maakŋ gaarin̰ kɛn wɔɔr gɔtɔ kɛlɛŋ kɛlɛŋ se. 25Raa se naan̰ kalaŋ lak. Naan̰ ɓo Debm aajjeki ute ɗoobm Mɛljege Isa al‑Masi. Ɔn̰ jeege paac an̰ nooko, an̰ magala ɔɔ an̰ jeelin̰ naan̰ ɓo, debm ɔk tɔɔgɔ ɔɔ tɔɔgŋ naan̰ se gɔtn do dɔkin̰ tap ɓo naan̰ utu tap, kɛn ɓɔrse ki ɔɔ gɛn daayum daayum. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\