Luc 1

1Teopil, jeege dɛna raaŋoga mɛtn taar nakgen deel daanjege tu se. 2Jeegen ɓaaɗo taaɗjeki mɛtn taar nakgen deel ese se ɔɔ naaɗe se ɓo jee saaɗgen mɛtn‑jiki aako ute kaamɗe, ɓɔrse naaɗe se ɓo kɛn tɛɗga jee lee wɔɔk taar Raa se. 3Taa naan̰ se ɓo, Jaamus, gɔtn nakŋ se jaay uuno mɛtin̰ sum se, maam m'tuuro mɛtin̰ tak tak jaay ɓo maakin̰ tɔɔlumi ɔɔ m'je m'aisin̰ raaŋ te ɗoobin̰a. 4Bin ɓo do nakge tun k'taaɗio mɛtin̰ se, naai 'jeele kɛse ɓo taar mɛt ki. 5Kaaɗ kɛn Ɛrɔd iŋgo gaar taa naaŋ Jude se, gaaba kalaŋ, debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki k'daŋin̰ Zakari. Naan̰ se mɛtn jee Abiage ɔɔ mɛndin̰ se ron̰a Elizabet; naan̰ kic mɛtjil gɛn Aarunge. 6Naaɗen di se paac jee bɛɛ naan Raa ki, naaɗe iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ nakgen kɛn Raa ɔɔ k'tɛɗ se, naaɗe paac tɛɗin̰ te ɗoobin̰a. 7Gaŋ naaɗe se ɔk gaange eyo, taa mɛndin̰ Elizabet se mɛndkarta ɔɔ naaɗe di se lɛ paac gɔɔlga. 8Ɓii kalaŋ se, aan kaabm Zakari ki ute jeen̰ge gɛn ɓaa tɛɗn sɛrkɛ maakŋ Ɓee Raa ki. 9Aan gɔɔ jee tɛɗn sɛrkgen naan Raage tu kɛn lee tɛɗ do dɔkin̰ se, kɛn kaaɗin̰ jaay aanga num, naaɗe bɛɛr ɔɔɗ deb kalaŋ te salatia gɛn ɓaa kɛnd ɓee Mɛljege tu Raa ki ɔɔ taa 'ɓaa tɔɔcn nakŋ oot nijim naanin̰ ki. 10Kaaɗ kɛn jaay Zakari ɛnd maakŋ Ɓee Raa ki gɛn tɔɔcn nakŋ oot nijim se, jee dɛn se iŋg naatn eem keem Raa. 11Gɔtn se, kɔɗn Mɛljege Raa teec naan Zakari ki ɔɔ naan̰ ɗaar do ji daam ki gɔtn kɛn k'lee k'tɔɔcn nakŋ oot nijim se. 12Kɛn Zakari jaay aakin̰ se, nirlin̰ teece ɔɔ ɓeere ɔkin̰a. 13Gaŋ kɔɗn Raa ɗeekin̰ ɔɔ: «Ɔn̰te 'ɓeere Zakari! Taa Raa se naan̰ booyiga keemi. Mɛndi Elizabet se utu ai koojn̰ goon gaaba ɔɔ naai an̰ kɔnd ron̰ Jan. 14Goon se ai tɛɗi naai maaki ute raapm dɛn aak eyo ɔɔ ɓii koojin̰ ki se, jeege dɛna maakɗe utu 'raapm kici. 15Taa naan̰ se utu 'tɛɗn debm magala naan Mɛljege tu. Tɔtn koojn̰ bin̰ ute tɔtn te ɔrɔmin̰ se, naan̰ 'kaay eyo. Num kɛn naan̰ utu maakŋ kon̰ ki sum ɓo, Raa utu an̰ ɗoocin̰ te Nirl Salal. 16Naan̰ an tɔɔɗn ɓaa ute gaan Israɛlge dɛna naan Mɛlɗe Raa ki. 17Ɔɔ naan̰ utu 'lee naan Raa ki ute tɔɔgŋ Ɛli ɔɔ ute Nirl Raa kɛn bɔɔyo don̰ ki se, taa naan̰ 'tɛɗn bubge ute gaange se 'kɔkŋ taasa ute naapa, ɔɔ jeegen kɛn baate tookŋ taar Raa se lɛ, naan̰ aɗen tɛrl maakɗe 'tɛɗn jee kɛn tɛɗ nakge ute ɗoobin̰a. Bin jaay ɓo, naan̰ 'tɛɗn jeege se 'ɗaap roɗe gɛn booy Mɛlɗe.» 18Zakari ɗeek kɔɗn Raa ki ɔɔ: «Naan̰ se maam m'an̰ m'jeelin̰ m'ɔɔ ɗio? Taa maam lɛ m'gɔɔlga ɔɔ mɛndum kic lɛ gɔɔlga gɔɔlɔ.» 19Gɔtn se kɔɗn Raa tɛrlin̰ ɔɔ: «Maam ɓo m'Gabriɛl kɛn m'ɗaar naan Raa ki gɛn tɛɗn naabin̰a. Naan̰ ɓo ɔlumo taa m'taaɗn te naai ɔɔ m'ai taaɗn labar jigan ese se. 20'Booyo! Aan gɔɔ naai uun te taarum ey se, naan ki se, naai 'booyo, naɓo 'kɔŋ taaɗn taar eyo bini, taar maam taaɗi se 'kaan ɗoobin̰ ki.» 21Kaaɗ kɛn se jee dɛn se iŋg aak kaamin̰a ɔɔ nakŋ se deel doɗe kɛn Zakari ɛnd maakŋ Ɓee Raa ki jaay teeco yɔkɔɗ ey se. 22Kɛn naan̰ teeco sum se, naan̰ ɔŋ taaɗ taar eyo. Naan̰ kɛn se, jee dɛn se saap jeelga ɔɔ Zakari aakoga ne ɗim maakŋ Ɓee Raa ki. Kɛn naan̰ jaay teeco se, naan̰ taaɗ te jin̰a, ɔŋ taaɗga ute taarin̰ ey sum. 23Kɛn ɓii tɛɗn naabin̰ jaay aas se, Zakari ɔk tɛrl ɓaa ɓeen̰ ki. 24Kɛn nakgen se jaay deel se, mɛndin̰ Elizabet tɛɗ mɛndkaama. Kɛn Elizabet jaay uun maaka sum se, maakŋ laap kɛn mii se, naan̰ ɔy ron̰ maak ki ɔɔ taaɗ te maakin̰ ɔɔ: 25«Kɛse ɓo bɛɛ kɛn Mɛlum tɛɗum maam ki ɔɔ sɔkɔn̰um se, naan̰ ɔɔɗumsin̰ga naatn naan jeege tu.» 26Kɛn Elizabet jaay uun maaka ɔɔ ɔk laapa mɛcɛ se, tɛr Raa ɔlo kɔɗin̰ Gabriɛl daala taa naaŋ Galile ki, maakŋ gɛgɛr kɛn k'daŋin̰ Nazarɛt, 27gɔtn goon mɛnd ki. Ɔɔ goon mɛnd se jeel te gaab eyo. Naan̰ se ron̰ Mari, gaabm kɛɛsin̰ se ron̰ Yusup ɔɔ Yusup se, naan̰ mɛtjil Daud. 28Kɔɗn Raa ɛnd ɔŋin̰ ɓeen̰ ki ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Tɔɔsɛ Mari, naai se ɔn̰ maaki raapm sakan̰. Taa Mɛljege Raa se naan̰ tɛɗiga bɛɛ ɔɔ naan̰ utu te naai.» 29Kɛn Mari jaay booy taar ese se, taar se deel don̰a ɔɔ naan̰ taaɗ te maakin̰ ɔɔ: «Kɛse ɓo tɛɗn tɔɔsn ɔɔ ɗio bini?» 30Kɔɗn Raa tɛrlin̰ ɔɔ: «Mari, ɔn̰te gɛn ɓeere, taa naai se ɔŋga bɛɛ naan Raa ki! 31'Booyo. Naai utu 'tɛɗn mɛndkaama utu 'koojn̰ goon gaaba ɔɔ goon se an̰ kɔnd ron̰ Isa. 32Naan̰ utu 'tɛɗn magala naan Raa ki ɔɔ j'an̰ daŋin̰ Goon Raa Taaro. Mɛljege Raa utu an̰ kɛɗn gaar ɓugin̰ Daud. 33Naan̰ 'kɔsn gaara gɛn daayum do gaan Israɛlge tu ɔɔ gaar naan̰ se 'kɔŋ naŋ eyo.» 34Mari tɔnd mɛtn kɔɗn Raa ɔɔ: «Nakŋ se tap ɓo 'tɛɗn ɔɔ ɗio? Maam lɛ m'jeel te gaab ey ɓɔrtɔ.» 35Kɔɗn Raa tɛrlin̰ ɔɔ: «Nirl Salal utu aɗe bɔɔy doi ki, ɔɔ tɔɔgŋ Raa Taaro se utu ai deebm ute Nirlin̰ bat. Taa naan̰ se ɓo, goon naai an̰ kooj se 'tɛɗn goon salal ɔɔ naan̰ se j'an̰ daŋin̰ Goon Raa. 36'Booyo: taasi Elizabet kɛn mɛndkarta se kic ɓo do gɔɔlin̰ ki se, tɛɗga mɛndkaama ɓɔrse ɔkga laapa mɛcɛ. 37Ɓɛrɛ, ne ɗim jaay ɔɔn̰ Raa ki se, gɔtɔ.» 38Gɔtn se Mari ɗeek ɔɔ: «Maam se m'ɓul gɛn Raa. Maam m'tooko do taari ki. Ɔn̰ 'tɛɗn aan gɔɔ kɛn naai 'taaɗum ro ki se.» Ɔɔ gɔtn se kɔɗn Raa iin̰ ɔn̰in̰a. 39Naan̰ kɛn se, Mari naar ook ɓaa maakŋ koge tun taa naaŋ Jude ki maakŋ gɛgɛr ki kalaŋ bini. 40Naan̰ ɓaa ɛnd ɓee Zakari ki ɔɔ tɛɗ tɔɔsɛ mɛndin̰ Elizabet ki. 41Kɛn Elizabet jaay booy tɛɗn tɔɔsn Mari se, goon maakin̰ ki kic ɓo baag tɔɔbm ron̰a ɔɔ Nirl Salal se ɗooc maakŋ kon̰ Elizabet. 42Gɔtn se naan̰ ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ ɗeek Mari ki ɔɔ: «Maakŋ mɛndge tu se, naai sum ɓo kɛn Raa tɛɗiga bɛɛ cir paac ɔɔ goon kɛn maaki ki se kic ɓo, Raa tɛɗin̰ga bɛɛn̰a! 43Maam ara ɓo m'naŋa kaca jaay ɓo ko Mɛluma ɓaaɗo ɓaa gɔtum ki taa am kaak se! 44«'Booyo: kɛn jaay maam booy tɛɗn tɔɔsn naai sum se, goon maakum ki kic ɓo maakin̰ ɓaa raapo ɔɔ baag tɔɔbm maakum ki. 45Naai se 'maaki raapo taa naai 'tookga taar kɛn Mɛljege taaɗi se, taa nakŋ naan̰ taaɗi se utu 'kaan ɗoobin̰ ki.» 46Gɔtn se Mari ɗeek ɔɔ: «Maam se m'nook Mɛlum Raa ute maakum paac. 47Maakum ɗooc te maak‑raapo do Raa ki; naan̰ se Mɛl Kaajuma. 48Maam m'ɓulin̰ kɛn jeege aalum maak ey se, naan̰ saapga dom ki. Ɗeere, naan ki se, kɛngen j'utu j'aɗega tooj paac se, utu am daŋum mɛnd maak‑raapo. 49Taa Raa Sidburku se tɛɗumga nakgen bɛɛ dɛn aak eyo ɔɔ ro naan̰ se, ro kɛn salal. 50Daayum naan̰ tɛɗ bɛɛn̰a do jeege tun ɓeerin̰. 51Raa se taaɗga tɔɔgin̰a ɔɔ jee kɛn magal roɗe se, naan̰ wɔɔkɗenga. 52Gaarin̰gen tɔɔgŋ k'jeel jeel gɔtɗe se, naan̰ tuurɗege naatn maakŋ gaarɗege tu. Num gaŋ jee ɔɔp roɗe baat se, naan̰ uunɗega roɗe raan. 53Jee ɓo tɔɔlɗe se, naan̰ ɛɗɗenga kɔsɔ ute maraadɗe ɔɔ jee maalge se lɛ, naan̰ tuurɗega te jiɗe sik. 54Raa se naan̰ dirig te gɛn tɛɗn bɛɛn̰ jeen̰ge tu eyo «ɔɔ naan̰ ɓaaɗoga noogŋ jee tɛɗn naabin̰gen gaan Israɛlge. 55Kɛse ɓo nakŋ kɛn naan̰ taaɗo bubjege tu ɔɔ utu 'tɛɗn Abraam ki ute mɛtjilin̰ ki gɛn daayum daayum se.» 56Tɛr gɔtn se, Mari tiŋg te Elizabet se ɓaa ɓaa nakŋ laapa mɔtɔ jaay, ɔk tɛrl ɓaa ɓeen̰ ki. 57Ɓii kɛn Elizabet an kooj jaay aan se, naan̰ ooj goon gaaba. 58Kɛn jee do daamboogin̰ge ute taasin̰ge jaay booy bɛɛ kɛn Raa tɛɗin̰ se, naaɗe tɛɗ maak‑raapo ute naan̰a. 59Kɛn ooj jaay ɔk ɓii marta se, naaɗe uun ɓaano ute goono taa j'an̰ kɔjn̰ pɔndɔ. Gɔtn se jeege ɔɔ goono se j'an̰ daŋin̰ ute ro bubin̰ Zakari. 60Gɔtn se kon̰a ɛɛp taarin̰a ɔɔ taaɗɗen ɔɔ: «Bin eyo! Goono se j'an̰ daŋin̰ Jan.» 61Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Taa ɓeese ki se nam ron̰a bin se, ɓɛrɛ, gɔtɔ.» 62Ɔɔ naaɗe tɔnd mɛtn bubin̰a ute jiɗe, taa n̰'aɗen taaɗa goono se tap ɓo naan̰ je j'an̰ daŋin̰ naŋa? 63Bubin̰ taaɗɗen ute jin̰a ɔɔ k'ɓaano ute kaaga paak paaka. Naan̰ raaŋ ro ki ɔɔ: goono se ron̰ Jan. Jeegen paacn̰ iŋg gɔtn ese jaay aak nakŋ se tap ɓo ɔkɗen taaɗ eyo. 64Gaŋ gɔtn se sum ɓo, Zakari, Raa ɛɛpin̰ taarin̰a baag taaɗn taara ɔɔ naan̰ tɔɔm Raa. 65Jee do daamboogɗege jaay booy se, ɓeere ɓaa ɔkɗe ɔɔ jeegen iŋg maakŋ koge tun kɛn taa naaŋ Jude ki paac se, naaɗe lee ɔɔs maana do nakge tun deel se. 66Jeegen paacn̰ booy mɛtn taar nakgen ese se, taar se naaɗe ɔkin̰ maakɗe ki ɔɔ naaɗe taaɗ ute naapa ɔɔ: «Goon se tap ɓo 'tɛɗn goon ɔɔ ɗi?» Anum goon se, ɗeere, Raa utu te naan̰a. 67Gɔtn se, Zakari bubm Jan se, maakin̰ ɗooc ute Nirl Salal ɔɔ Nirl Salal se ɔlin̰ taaɗ ɔɔ: 68«K'tɔɔmki Mɛljege, naan̰ ɓo Raa gɛn gaan Israɛlge, taa naan̰ ɓaaɗoga kaakŋ jeen̰ge ɔɔ dugɗenga doɗe. 69Maakŋ ɓee gɛn ɓulin̰ Gaar Daud se, naan̰ ɛɗjekiga Debm Kaajn̰ tɔɔgɔ. 70Kɛse ɓo taar kɛn jeegen salal kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗo do dɔkin̰ jeege tu se. 71Naan̰ taaɗjekiga ɔɔ naan̰ utu ajeki kɔɔɗn dojege maakŋ ji jee taamooyjege tu ɔɔ ji jeege tun paacn̰ jejeki eyo. 72Taa naan̰ tɛɗga bɛɛ do bubjege tu ɔɔ naan̰ se saapga do dɔɔk kɛn salal kɛn naan̰ dɔɔko ute naaɗe se, 73aan gɔɔ kɛn naan̰ naamo taarin̰a bubjege tu Abraam ki. 74Kɛn naan̰ jaay ɔɔɗjekiga dojege ji jee taamooyjege tu se, naan̰ utu ajeki tɛɗn bɛɛ ɔɔ naajege j'an̰ki keem kic ɓo j'an̰ki ɓeer eyo, 75ɔɔ daayum naanin̰ ki se j'aki tɛɗn jee salal, j'aki kɔkŋ taarin̰ ɔɔn̰ɔ ɔɔ j'aki tɛɗn nakge ute ɗoobin̰a. 76Anum, naai goonum se, j'utu jaay daŋi debm kɛn taaɗ taar teeco taar Raa kɛn Taaro. Taa naai se utu 'lee naan Mɛli Raa ki taa an̰ ɗaapm ɗoobin̰a, 77ɔɔ naai 'tɛɗn jeen̰ge 'jeele, Raa se debm tɔɔl kusin̰ɗe ɔɔ naan̰ ɓo debm aɗen kɛɗn kaaja. 78Taa Raa naajege se, naan̰ debm bɛɛ dɛn aak eyo. Taa bɛɛ naan̰ se ɓo, naan̰ utu ajekiro kɔl gɔtn wɔɔrɔ taa ajeki wɔɔr gɔtɔ aan gɔɔ bɔɔr kaaɗn utu ooko kook se. 79Naan̰ utu wɔɔr jeegen iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ ɔɔ jee kɛn iŋg taa yo ki, taa naan̰ ajeki tɔɔɗn te ɗoobm kɛn j'anki kɔŋ lapia.» [Gɔtn se Zakari taaɗ naŋ taarin̰ bini.] 80Goono se teepe ɔɔ mɛtɛk ɓaa te naanin̰a. Naan̰ ɓaa iŋg do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ tiŋg bini aan ɓii kɛn naan̰ baag tɛɗn naabin̰ naan gaan Israɛlge tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\