Luc 18

1Tɛr Isa taaɗ jeege tun mɛtin̰ ki ute kaal naagŋ taara, taa naan̰ je aɗen taaɗn ɔɔ j'aay kaamɗe daayum j'eem Raa ɔɔ j'ɔn̰te kɔn̰ɔ. 2Naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «Maakŋ gɛgɛr ki kalaŋ bin se, ɔk gaaba kalaŋ, debm kɔjn̰ bɔɔrɔ ɔɔ gaabm se lɛ, ɓeer Raa ki eyo ɔɔ nam tap ɓo, naan̰ aalin̰ maak ki eyo. 3Ɔɔ gɔtn ese ɔk mɛnd‑daay kici, ɔɔ mɛnd‑daay se, ɓii‑raa ɓaaɗo gɔtin̰ ki ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Aakum tu mɛtn taaruma ute debm taamooyum se.› 4Mɛnd‑daay se lee ɗɔɔl gɔtin̰ ki cɔk cɔk, naɓo naan̰ baate kaakin̰ mɛtn taarin̰a. Gaŋ aan gɔɔ mɛnd se ɔn̰in̰ ey se, naan̰ taaɗ ute maakin̰ ɔɔ: ‹Ey num maam se, Raa kic ɓo m'ɓeerin̰ eyo ɔɔ nam tap ɓo maam m'aalin̰ maak ki eyo, 5naɓo mɛnd se lɛ, ɔn̰um ey ɗey se, maam m'an̰ kaakŋ mɛtn taarin̰ se. Kɛn m'aakin̰ te mɛtn taarin̰ ey num, mɛnd se sɔm am kaal kɔɔɗum cɛrɛ.›» 6Tɛr Mɛljege taaɗɗen daala ɔɔ: «'Booyki tu mɛtn taar debm kɔjn̰ bɔɔr kɛn bɛɛ ey se. 7Anum Raa se, 'kɔŋ koocn̰ mɛtn jeen̰gen kɛn tɔnd mɛtin̰ jaay eemin̰ nɔɔ nɔɔrɔ ɔɔ katara se ey ne? Naan̰ aɗe 'kɔn̰ 'kiŋg kaakŋ kaama bin sum ne? 8'Ɓooyki, m'asen taaɗa: Raa se 'naar utu aɗen koocn̰ mɛtɗe! Naɓo kɛn Goon Deba jaay utu aɗe tɛrl ɓaa do naaŋ ki se, naan̰ utu 'kɔŋ jeegen aal maakɗe don̰ ki ɗey?» 9Gɔtn se tɛr Isa taaɗɗen ute kaal naagŋ taara daala, do jee mɛtin̰ge tun aak roɗe aan gɔɔ naaɗe ɓo jee tɛɗ nakge ute ɗoobin̰a ɔɔ jee kuuy se naaɗe aalɗe maak ki eyo. 10Naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Gaabge dio ook ɓaa Ɓee Raa ki gɛn keem Raa. Deb kalaŋ se, naan̰ kɔɗ Parizi ɔɔ debm kuuy se, naan̰ debm tɔkŋ miiri. 11Kɔɗ Parizi jaay iin̰ ɗaar gɛn keem Raa se, naan̰ taaɗ te maakin̰ ɔɔ: ‹Raama, maam se m'tɔɔmi, taa maam se m'tec aan gɔɔ jee mɛtin̰ge se eyo. Naaɗen kɛn jee kujun jeege ɔɔ jee tɛɗ naka ute ɗoobin̰ eyo, jee kɛɛsn mɛnd jeege ey lɛ maam aan gɔɔ debm tɔkŋ miir kɛn ɗaar se eyo. 12Maakŋ ɓii cili ki se, maam m'uun siam ɓii dio ɔɔ nakŋ kɛn m'ɔk paac se nigin̰ gɔtɔ kaam sik, ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se m'ɔɔɗ m'ɛɗi naai ki.› 13«Num gaŋ debm tɔkŋ miiri se, iin̰ ɗaar dɔkɔ ɔɔ don̰ raan kic ɓo uun eyo. Gɔtn se naan̰ tɔnd tarkaaɗin̰a ɗeek ɔɔ: ‹Raama, ɛɛjum dom ki taa maam se m'debm kusin̰ naani ki.›» 14Isa ɗeekɗen ɔɔ: «'Booyki m'asen taaɗa: debm tɔkŋ miiri se, kɛn naan̰ jaay tɛrl ɓaa ɓeen̰ ki se, tɛɗga debm aak bɛɛ naan Raa ki ɔɔ kɔɗ Parizi se lɛ ɔŋ tɛɗ te aak bɛɛ naan Raa ki eyo. Taa debm uun ron̰ raan se, ute 'kɔɔpm baata ɔɔ debm jaay ɔɔp ron̰ baat se, Raa utu an̰ kuun ron̰ raan.» 15Ɓii kalaŋ jeege ɓaano te gaangen utu aay kaay sia gɔtn Isa ki, taa Isa aɗen tɔnd jin̰ doɗe ki. Naɓo kɛn jee mɛtin̰ ki jaay aak k'ɓaano ute gaange gɔtn Isa ki se, jee se naaɗe uunɗe kaamɗe naatn. 16Kɛn Isa jaay aak nakŋ naaɗe tɛɗ se, ɔl ɔɔ k'ɓaano ute gaange se cɛɛn̰ ki ɔɔ gɔtn se naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Ɔn̰ki gaangen sɛɛm se aɗe ɓaa gɔtum ki, ɔn̰te 'gaasɗeki. Taa jeegen tec aan gɔɔ gaangen se ɓo utu 'kɔŋ gɔtɔ maakŋ Gaar Raa ki. 17'Booyki bɛɛ, m'asen taaɗa: debm jaay took te Raa kɔsn gaar don̰ ki aan gɔɔ goon cɔkɔn ey se se, naan̰ se 'kɔŋ kɛnd maakŋ Gaar Raa ki eyo.» 18Ɓii kalaŋ magal Yaudge kalaŋ bini ɓaaɗo tɔnd mɛtn Isa ɔɔ: «Debm dooy jeege, naai debm bɛɛ se, maam tap ɓo m'tɛɗn m'ɔɔ ɗi jaay m'kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum se?» 19Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Gɛn ɗi jaay naai ɔɔ maam debm bɛɛ se? Debkilim bɛɛ se tap ɓo gɔtɔ; kɛn bɛɛ se, Raa kalin̰ ki sum. 20Naai lɛ 'jeele nakŋ kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa se, naan̰ ɔɔ: Ɔn̰te 'kɛɛsn mɛnd nam, ɔn̰te 'kɛɛsn gaabm nam, ɔn̰te 'tɔɔl deba, ɔn̰te 'ɓoogo, ɔn̰te 'tɔkŋ taar‑kɔɔɓɔ do nam ki, ɔɔ 'sook koi ki ute bubi ki.» 21Gaabm se tɛrl Isa ki ɔɔ: «Nakgen se, gɔtn m'iin̰ baatum ki kic ɓo, maam m'lee m'tɛɗin̰ tɛɗ paac tap.» 22Kɛn Isa jaay booy taarin̰ se, ɗeekin̰ ɔɔ: «Ɔɔpiga naka kalaŋ sum. Nakŋ naai ɔk paac se, 'ɓaa dugin̰ naatn ɔɔ gursin̰ se 'ɓaa 'nigin̰ jee daayge tu. Bin se, ai tooɗn kɔrbɔtɔ maakŋ raa ki; ɔɔ naai lɛ 'ɓaaɗo 'daanuma.» 23Kɛn gaabm se jaay booy taar se, maakin̰ tuj kasak kasak, taa naan̰ debm maal mala mala. 24Kɛn Isa jaay aakin̰ naan̰ ron̰ tɛrɛcin̰ bardak se, naan̰ ɗeek ɔɔ: «Kɛn jee nak dɛnge jaay, kɛnd maakŋ Gaar Raa ki se ɔɔn̰ aak eyo! 25Ɗeere, kɛn gin̰ji jaay deel ute ɓee luppara se ɔɔn̰ɔ; naɓo debm nak dɛna jaay 'kɛnd maakŋ Gaar Raa ki se, ɔɔn̰ cir naan̰ se daala!» 26Jeegen iŋg booy taarin̰ se jaay, booy taar se ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn bin num, naŋa jaay 'kɔŋ kaaja?» 27Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Nakŋ ɔɔn̰ jikilimge tu se, Raa ki se ɔɔn̰in̰ eyo.» 28Gɔtn se Piɛr taaɗ Isa ki ɔɔ: «'Booyo, naaje se k'j'ɔn̰oga nakge paac taa j'ai daan naai.» 29Isa tɛrlɗen ɔɔ: «'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: taa maakŋ Gaar Raa jaay debm ɔn̰o ɓeen̰a, mɛndin̰a, gɛnaan̰gen gaabge, kon̰ te bubin̰a ey lɛ gɛnin̰ge se, 30debm bin se, kɔr naan̰ utu do naaŋ ki ara sum ɓo, naan̰ utu kɔŋ dɛn cir nakgen kɛn naan̰ ɔn̰o; ɔɔ naan ki se, kɛn kaaɗin̰ jaay aanga num, naan̰ 'kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum.» 31Gɔtn se Isa iik tɔɔk cɛɛs ki ute jee mɛtin̰ kɛn sik‑kaar‑di se ɔɔ naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «'Booyki, ɓɔrse naaje k'j'ook k'ɓaaki ɓaa Jeruzalɛm ki ɔɔ taargen jee taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋo do dɔkin̰ paac kɛn taaɗ ro Goon Deb ki se, utu 'kaan ɗoobin̰ ki. 32Naaɗe se utu an̰ kɔkŋ kɔl ji jeege tun Yaudge eyo, naaɗe utu an̰ tɛrɛcn̰ mɛtin̰ ki, an̰ naaja ɔɔ an̰ tupm ɓooro ron̰ ki, 33tɛr naaɗe utu an̰ tɔnd ute mɛɛjɛ ɔɔ utu an̰ tɔɔlɔ. Ɔɔ kɛn naan̰ jaay ooy tɛɗga ɓii mɔtɔ num, utu aɗe dur daan yoge tu.» 34Gaŋ jee mɛtin̰ ki se ɔnd te mɛtn taar se eyo, taa taar se lɛ, Raa taaɗɗen te mɛtin̰ eyo; ɔɔ taar Isa taaɗɗe se tap ɓo, naaɗe booy ɔk mɛtin̰ eyo. 35Kɛn Isa jaay aan gɔɔr ute gɛgɛr Jeriko ki se, naan̰ ɔŋ ɔŋ debm kaam‑tɔɔkɔ jɛŋ ɗoob ki iŋg baay baaya. 36Kɛn debm kaam‑tɔɔkɔ jaay booy jee dɛnge deel deel se, naan̰ tɔnd mɛta ɔɔ: «Ne ɗi ɓo tɛɗa?» 37Gɔtn se k'taaɗin̰ j'ɔɔ: «Kɛn deel se, Isan Nazarɛt.» 38Kɛn naan̰ jaay booy bin se, ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ ɔɔ: «Isan, Goon Daud, naai ɛɛjum dom ki!» 39Jee kɛn deel naan ki se, uunin̰ kaamin̰a ɔɔ n̰'doa, gaŋ naan̰ tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ cir daala ɔɔ: «Goon Daud, ɛɛjum dom ki!» 40Kɛn Isa jaay booy taarin̰ se, naan̰ ɔk ɗaara ɔɔ ɔl k'daŋ k'ɓaansin̰o. Kɛn naan̰ jaay aan ɔŋ Isa se, naan̰ tɔnd mɛtin̰a ɔɔ: 41«Naai tap ɓo 'je m'ai tɛɗn ɗi?» Gaabm se tɛrlin̰ ɔɔ: «Mɛluma, maam m'je kaamum 'kɔɔɗn kaaka.» 42Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Ɔn̰ kaami 'kɔɔɗn kaaka; taa kaal maaki naai aal dom ki se, aajiga.» 43Gɔtn se sum ɓo, kaamin̰ naar ɔɔɗ aaka, naan̰ ɔk mɛtn Isa ɔɔ nook Raa. Kɛn jee dɛnge paac jaay aak nakŋ se, naaɗe tɔɔm Raa kici.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\