Luc 19

1Kɛn Isa jaay ɛnd maakŋ gɛgɛr kɛn Jeriko ki se, naan̰ aal teec daan ki. 2Kɛn naan̰ aal teec teec daan ki se, gɔtn se gaaba kalaŋ k'daŋin̰ Zaka. Gaabm se magal jee tɔkŋ miirge ɔɔ naan̰ debm nak dɛna. 3Naan̰ je kaakŋ Isa naɓo naan̰ ɔŋ ɗoob eyo, taa jeege lɛ dɛna ɔɔ naan̰ kic lɛ debm duuku. 4Naan̰ aan̰ deel naan ki ɔɔ ɓaa ook do kaag kɛn k'daŋin̰ sikamor, gɛn kaakŋ Isan utu 'deel gɔtn ese. 5Kɛn Isa jaay aan gɔt kɛn ese se, naan̰ uun kaamin̰ aakin̰a ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Zaka, 'bɔɔyɔ kɛskɛ! Jaaki se, maam m'je m'ɓaa kiŋg ɓee naai ki.» 6Zaka naar aal bɔɔyo jɛs ɔɔ dɔɔɗ ɔkin̰ ute maak‑raapo. 7Kɛn jee dɛnge paac jaay aak nakŋ se, naaɗe baag mooy naaŋ ki dir dir ɔɔ: «Aakki tu, gaabm se ɓaaga kiŋg ɓee debm tɛɗn kusin̰ ki.» 8Num Zaka ɗaar naan Mɛljege tu, ɗeekin̰ ɔɔ: «'Booyo, Mɛluma. Mɛtn maalum se, maam m'an̰ kɛɗn jee daayge tu ɔɔ kɛn maam ɓo m'uunga nakŋ nam lɛ, m'an̰sin̰ kɔgŋ mɛt sɔɔ.» 9Gɔtn se Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Jaaki, jee maakŋ ɓee kɛn ese se ɔŋga kaaja, taa naai kic 'teeco maakŋ mɛtjil Abraam ki. 10Taa Goon Deba se, ɓaaɗo je jee kɛn iigga kiigi ɔɔ aɗen kaaja.» 11Kɛn jeege jaay booy booy taarin̰ se, kaaɗ kɛn se naan̰ aanga gɔɔr te Jeruzalɛm. Gɔtn se, jeege saap ɔɔ kɛn naan̰ jaay aanga sum ɓo, Raa utu kɔsn gaara do jeege tu. Taa naan̰ se ɓo, Isa taaɗɗen ute kaal naagŋ taara. 12Naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «Gaaba kalaŋ bin se, j'oojin̰ ɓo naan̰ deb gaara. Naan̰ iin̰ ɓaa taa naaŋ kɛn dɔkɔ, taa j'an̰ ɓaa kɔl gaara jaay ɓo sɔm aɗe tɛrlɛ. 13Kɛn naan̰ iin̰ ɓaa ɓaa se, daŋo jee tɛɗn naabin̰ge sik ɔɔ nigɗen tammage gɛn daab; deba kic naan̰ ɛɗin̰ kalaŋ kalaŋ ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: ‹Tammagen se, oojin̰ki don̰a kɔr maam m'aɗe tɛrl se.› 14Gaŋ jee naaŋin̰ ki mala se, ɔɔɗ undin̰a ɔɔ naaɗe ɔl jeege ɓaa taaɗ deb kɛn an̰ kɔl gaara se ɔɔ: ‹Gaabm se naaje k'je ajen tɛɗn gaarje eyo.› 15«Kɛn naan̰ j'ɔlin̰o gaara jaay ɔk tɛrl ɓaaɗo naaŋin̰ ki se, naan̰ ɔl k'daŋo jee tɛɗn naabin̰gen naan̰ nigɗen gurs se, taa 'kaakŋ nakŋ kɛn naaɗe ɔŋ do ki se. 16Debm deet deet se, ɓaaɗo ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Mɛluma, tammi gɛn daab kɛn naai ɛɗum se, maam m'tɛɗin̰ oojga kɛn kuuy sik do ki daala.› 17Mɛlin̰ ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Kɛse jiga! Naai se debm tɛɗn naabm mɛc; taa nakŋ cɔkɔn maam m'ɛɗi jaay, naai ɔkin̰ga jiga se, ɓɔrse, do gɛgɛrge tun sik se, maam m'ai kɔnd naai ɓo 'tɛɗn magalin̰a.› 18Debm gɛn k‑dige jaay aan se, ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Mɛluma, tammi gɛn daabm kɛn naai ɛɗum se, maam m'tɛɗin̰ oojga kɛn kuuy mii do ki daala.› 19Naan̰ ɗeek deb kɛn se ɔɔ: ‹Kɛse jiga! Naai kic, m'ai kɔnd magal do gɛgɛrge tun mii se.› 20Deb kuuy ɓaaɗo ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Mɛluma, aaka! Kɛse ɓo tamman gɛn daabi se. Maam m'dɔɔk m'ɔyisin̰ maakŋ koon kal ki. 21Taa maam lɛ m'ɓeeri ɓeere, naai lɛ tɛɗi ɔɔn̰ɔ. Kɛn nakŋ naai ey kic ɓo, naai uun naai ki ɔɔ maakŋ‑gɔtn kɛn naai ɔɔc te ey kic ɓo, naai ɓaa oojin̰ naai ki.› 22Gaŋ mɛlin̰ se ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Do taari kɛn naai taaɗum se sum ɓo, maam m'jeeli, naai se debm tɛɗn naabm jig eyo. Naai lɛ 'jeelum maam se tɛɗum ɔɔn̰ɔ ɔɔ nakŋ maam ey kic lɛ, maam m'uun maam ki, ɔɔ maakŋ‑gɔtn maam m'ɔɔc te ey kic lɛ, maam m'ɔj maam ki. 23Num gɛn ɗi jaay 'baate kɔmbum gursum baŋki ki se? Bin se, ɓii kɛn maam m'aɗe tɛrl se, m'an̰ kɔŋin̰ am koojn̰ ziiɗn do ki!› 24Gɔtn se, tɛr naan̰ taaɗ jeege tun iŋg cɛɛn̰ ki gɔtn ese se ɔɔ: ‹Tammin̰ jin̰ ki se, uunin̰ki ɔɔ ɛɗin̰ki deb kɛn ɔk tamma sik se.› 25Jee se ɗeekin̰ ɔɔ: ‹Mɛlje, naan̰ ɓo ɔk tammage siki!› 26Gɔtn se mɛlɗe ɗeekɗen ɔɔ: ‹'Booyki m'asen taaɗa: debm kɛn ɔk se, j'an̰ kɛɗn do ki. Num debm ɔk ey se lɛ, kɛn cɔkɔn naan̰ ɔk se kic ɓo j'an tɔsn naatn. 27Num jee taamooyumgen je ɔɔ maam m'aɗen tɛɗn gaarɗe ey se, 'tɔk 'ɓaanɗekiro ara ɔɔ 'tɔɔlɗeki naanum ki.›» 28Kɛn Isa jaay taaɗ naŋ taarin̰ se, naan̰ deel naan jeege tu ɔɔ uun ɗoobo gɛn kookŋ ɓaa Jeruzalɛm ki. 29Kɛn Isa aan gɔɔr ute Bɛtpajɛ ute Betani kɛn cɛɛsn kɔsn ɔlib ki se, maakŋ jeege tun mɛtin̰ ki se, naan̰ ɔl jeege di naaba, 30ɔɔ naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «'Ɓaaki maakŋ naaŋ kɛn naanse ki se. Kɛn naase ɛndki kɛnd se, aki kɔŋ goon buuru k'dɔɔkin̰ga dɔɔkɔ, kɛn ɓii kalaŋ nam ook te do ki eyo. 'Tuut 'ɓaansin̰kiro. 31Kɛn nam jaay tɔndga mɛtse ɔɔ: Goon buuru se, 'tuut 'ɓaanki gay num, 'tɛrlin̰ki ɔɔki: kɛse Mɛlje ɓo jen̰a.» 32Jee kɛn j'ɔlɗe naaba se, ɓaa ɔŋ nakŋ se aan gɔɔ kɛn Isa taaɗɗeno. 33Kɛn naaɗe jaay tuut tuut goon buuru se, mɛlin̰ge ɗeekɗen ɔɔ: «Goon buuru se, 'tuut 'ɓaanki gay?» 34Naaɗe tɛrlɗen ɔɔ: «Kɛse Mɛlje ɓo jen̰a.» 35Gɔtn se, naaɗe ɔk ɓaano ute goon buuru se Isa ki, ɔɔ naaɗe tɔɔɗ taal kal magalɗege do buur ki ɔɔ uun ɔnd Isa do ki. 36Kɛn naan̰ jaay ɓaa ɓaa se, jeege tɔɔɗ taal kal magalɗege ɗoob kɛn naan̰ aan deel se. 37Kɛn naan̰ bɔɔy bɔɔy do kɔsn ɔlib ki se, jee mɛtin̰ kɛn te dɛnin̰ se, maakɗe raapo ɔɔ baag tɔɔm Raa makɔn̰ɔ taa nakŋ‑kɔɔɓgen kɛn naaɗe aako se. 38Naaɗe ɗeek ɔɔ: «Ɔn̰ Raa 'tɛɗn bɛɛn̰a do Gaar kɛn ɓaaɗo ute ro Mɛljege Raa se! Ɔn̰ tɔɔsɛ 'tɛɗn maakŋ raa ki ɔɔ Raa kɛn raan maakŋ raa ki se ɔn̰ j'an̰ nooko.» 39Gɔtn se Parizigen kandum maakŋ jee dɛnge tu se, ɗeek Isa ki ɔɔ: «Debm dooy jeege, jee mɛti ki se, uunɗen kaamɗe k'doa!» 40Isa tɛrlɗen ɔɔ: «'Booyki m'asen taaɗa: kɛn naaɗe jaay doga kic lɛ, kogen tooɗ ɓaa se ɓo 'tɔɔɗn tɔɔyɔ.» 41Kɛn Isa aan cɛɛ Jeruzalɛm ki jaay uun kaamin̰ aak gɛgɛr se, naan̰ baag keeme, 42ɗeek ɔɔ: «Jeruzalɛm, bɛɛki num, ɓii jaaki se ɓo naai 'jeel ɗoobm kɛn naai an 'kɔŋ lapia naɓo aaca, nakŋ se naai ɔŋ aak ɔk te mɛtin̰ eyo. 43Ɗeere, ɓiigen utu aɗe ɓaa naan ki se, jee wɔɔyige utu kiin̰ gurugŋ nakŋ kɛn 'gaasn jeeige kɔŋ teec eyo, jaay ɓo naaɗe utu ai kooco. 44Jee wɔɔyige se utu ai tɛrɛcɛ ɔɔ an tɔɔl ute jeeige ɔɔ ɓeigen j'iin̰in̰ se, naaɗe utu an̰ ru naŋ tak tak ɔɔ ko gam tap ɓo j'an̰ kɔŋ do naapin̰ ki eyo. Taa ɓii kɛn Raa ɓaayo kaaka se lɛ, naai 'jeel te eyo.» 45Naan̰ kɛn se, Isa ɓaa ɛnd daan bɔɔr Ɓee Raa ki, ɔɔ naan̰ baag tuur jeegen ɓaano te nakɗege gɛn zoa. 46Naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «Taar se k'raaŋin̰ga raaŋ maakŋ Kitap ki, j'ɔɔ: Ɓee maam se tɛɗn ɓee kɛn jeege ansum keeme. Naɓo gaŋ naase, 'tɛɗin̰ki tɛɗga: gɔtn jee ɓoogge.» 47Ɓii‑raa, Isa se lee dooy jeege daan bɔɔr Ɓee Raa ki; gɔtn se magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu, jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute magal Yaudge se, je ɗoobm an̰ tɔɔlɔ. 48Naɓo nakŋ jaay naaɗe an̰ tɛɗn don̰ ki se, naaɗe ɔŋ te ɗoobin̰ eyo, taa jeege paac je ɓo gɛn kiŋg booy taarin̰ kɛn naan̰ lee dooyɗe se sum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\