Luc 23

1Jee se iin̰o paac taa naap ki, ɔko Isa ɔɔ ɓaansin̰ naan magal Rɔmɛge tu k'daŋin̰ Pilat. 2Gɔtn se, naaɗe baagin̰ tɔɔl taara don̰ ki ɔɔ: «Naaje k'j'ɔŋo gaabm se tɛɗ tɛɗ pitini maakŋ naaŋje ki. Naan̰ gaas jeege ɔɔ j'ɔn̰te kɔgŋ miiri Gaar magal iŋg Rɔm ki kɛn k'daŋin̰ Sezar se ɔɔ ɗeek jeege tu ɔɔ naan̰ ɓo al‑Masi, naan̰ ɓo gaarge.» 3Gɔtn se Pilat tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Naai ɓo Gaar Yaudge la?» Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Aan gɔɔ kɛn naai 'ɗeekin̰ se.» 4Ɔɔ Pilat tɛrl aak magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ute jee dɛnge se ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «Gaabm se, maam m'ɔŋin̰ tuj te ɗim kɛn aas kutin̰ eyo.» 5Gaŋ naaɗe dɔɔk taar ɔn̰ eyo ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Gaabm se ɔɔs mɛtn jeege ute dooy kɛn naan̰ lee dooy jeege se. Naan̰ baago dooy jeege taa naaŋ Galile ki ute taa naaŋ Jude ki ɔɔ bini ɓɔrse aanga gɔtjege tu Jeruzalɛm ki ara kici.» 6Kɛn Pilat jaay booy taarɗe se, tɔnd mɛta ɔɔ: «Gaabm se tap ɓo, 'tɛɗn kɔɗ Galile la?» 7Kɛn k'taaɗin̰ j'ɔɔ Isa se mɛtn jee Gaar Ɛrɔdge se, gɔtn se naan̰ ɔlin̰ gɔtn Ɛrɔd ki, taa ɓii kɛn se, Ɛrɔd kic utu Jeruzalɛm ki. 8Kɛn Ɛrɔd jaay aak Isa se, maakin̰ raap aak eyo, taa do dɔkin̰ tap ɓo, naan̰ je an̰ kaaka taa naan̰ se, booyga booy jeege lee ɔɔs kɔɔs maanin̰a. Ɔɔ naan̰ je an̰ tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓm gam naanin̰ ki ɔɔ naan̰ 'kaaka. 9Naan̰ tɔnd mɛtin̰ ɗɔɔl cɔk cɔk, naɓo Isa tɛrlin̰ taar ɗim eyo. 10Kaaɗ kɛn se, magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ute jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se tɔlin̰ taargen deer deer don̰ ki. 11Ɔɔ Ɛrɔd ute asgarin̰ge se tɛɗin̰ rɛn̰ rɛn̰ ɔɔ tɛrɛcin̰ mɛtin̰ ki. Tɛr naaɗe uusin̰ kal ute ron̰a ɔmb birin̰ birin̰, jaay ɓo naaɗe ɔlin̰ gɔtn Pilat ki. 12Ey num, do dɔkin̰ Ɛrɔd te Pilat se taarɗe ɓaa eyo; num gaŋ ɓii kɛn se sum ɓo, naaɗe tɛɗn mɛɗn naapge. 13Gɔtn ese Pilat daŋ tus magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu, magalgen gɔtn ese ɔɔ ute jee dɛnge paac, 14ɔɔ naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Naase ɔk 'ɓaamkiro te gaabm ese se ɔɔki naan̰ ɔɔs kɔɔs mɛtn jeege ɔɔ naanse ki se sum ɓo, maam tɔnd mɛtin̰a do taarge tun naase 'tɔlin̰ki don̰ ki paac se, naɓo maam m'ɔŋin̰ naan̰ tuj te ɗim kɛn aas kutin̰ eyo. 15Ɛrɔd kic ɓo ɔŋ te taar kɛn aas tɔɔlin̰ eyo jaay ɔlumsin̰o gɔtn ara se. Ɔɔ gaabm se ne ɗim naan̰ tuj jaay j'ansin̰ tɔɔl ro ki se gɔtɔ. 16Ɓɔrse, maam m'an̰ kɔnd ute mɛɛjɛ ɔɔ m'an̰ kɔn̰ 'ɓaa.» 17[Kɛn laa Paak jaay aanga tak ɓo, maakŋ jeeɗege tun k'tɔkɗe daŋgay ki se, Pilat lee tɔɔɗ tɔlɗe tɔl debm daŋgay kalaŋ.] 18Gɔtn se naaɗe dɔɔb ɔɔɗ ɔɔy taa naapki caa ɔɔ: «Gaabm se, 'tɔɔlin̰a ɔɔ ɔɔɗ ɔljeno Barabasi!» 19Ey num Barabas se, j'ɔkin̰ daŋgay ki taa pitin kɛn naan̰ tɛɗo maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki. Naan̰ kɛn se naan̰ tɔɔloga tɔɔl deba. 20Tɛr Pilat tɔnd mɛtɗe daala, taa naan̰ je ɗoobm kɛn an̰ kɔɔɗn kɔl Isa. 21Kɛn naaɗe jaay booy taar se, tɛr dɔɔb ɔɔy caa ɔɔ: «Naan̰ se, 'tup 'tɔɔlin̰ ro kaag ki! 'Tup 'tɔɔlin̰ ro kaag ki!» 22Gɔtn se Pilat tɔnd mɛtɗe gɛn k‑mɔtɔge tu ɔɔ: «Gaabm se tap ɓo tujga ɗi? Ey num maam m'ɔŋ te ne ɗim kɛn aas tɔɔlin̰ eyo. Ɓɔrse, maam m'an̰ kɔnd te mɛɛjɛ ɔɔ m'an̰ kɔɔɗn kɔlɔ.» 23Gaŋ naaɗe tɔɔy makɔn̰ɔ ɔn̰ eyo ɔɔ taaɗ ɔɔ: «Gaabm se k'tup k'tɔɔlin̰ ro kaag ki.» Kɛn naaɗe tɔɔy se, tɛɗ dir dir ɓaa deel doa. 24Gɔtn se Pilat took gɛn tɛɗn nakgen kɛn naaɗe maakɗe jen ro ki se. 25Naan̰ ɔl k'ɓaa k'j'ɔɔɗ j'ɔlɗen gaabm kɛn naaɗe jen̰ se; ey num naan̰ ɓo debm pitin tɔɔlɔ deba jaay j'ɔlin̰ daŋgay ki se. Gaŋ gɛn Isa se, naan̰ ɛɗɗesin̰ kaam jiɗe ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «'Tɛɗin̰ki aan gɔɔ kɛn naase maakse jen ro ki.» 26Kɛn naaɗe ɓaan ɓaa te Isa se, naaɗe dɔɔɗ ute gaaba kalaŋ k'daŋin̰ Simon kɔɗ Sirɛn. Naan̰ iin̰o naatn ɔɔ deel deel te ɗoobm se. Naaɗe ɔkin̰ taa tɔɔgɔ gɛn kuun kaagŋ j'an̰ ɓaa tupm Isa ro ki se ɔɔ naan̰ uun kaagŋ se ɔɔ leen mɛtn Isa ki. 27Kɛn Isa ɓaa ɓaa se, jeege dɛna ɔk mɛtin̰a. Maakɗe ki se mɛtin̰ge mɛndge ɔɔ mɛndgen se jaay aakin̰ se, tɔnd tarkaaɗɗege tɔɔyɔ eemin̰ nɔɔ. 28Isa tɛrl aakɗe ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «Mɛndgen Jeruzalɛm ki, ɔn̰te 'keemki taa maama. Num eemki ɓo taa naase malin̰ge ɔɔ taa gɛnsege. 29'Booyki, kaaɗin̰ utu 'kaan se k'ɗeekŋ j'ɔɔ: maak‑raapo mɛndkartge tu, mɛndgen ooj nam te te eyo ɔɔ kɛngen siɗege gaange aay nam te te eyo. 30Ɓii kɛn naane se, jeege 'taaɗn koge tu ɔɔ: ‹'Toocki doje ki› ɔɔ 'taaɗn kɔsge tu ɔɔ: ‹'Deebki doje ki›. 31Taa nakgen se jaay aan do ko kaag kɛn zɛɛrɛ se, do ko kaag kɛn tuutu se, tap ɓo 'tɛɗn ɔɔ ɗio?» 32Gɔtn se k'tɔk k'ɓaano ute jeege dio ɔɔ jee se, jee kɛn tujga tuj ɗim, taa j'aɗen ɓaa tɔɔl ute Isa. 33Kɛn naaɗe jaay aan gɔtn k'daŋin̰: kaaɗn do deba se, naaɗe tup Isa ro kaag ki ɔɔ jee kɛn tujga tuj ɗim se kic k'tupɗe ro kaagge tu. Deb kalaŋ k'j'uun k'ɗaarin̰ do ji daamin̰ ki ɔɔ deb kalaŋ k'j'uun k'ɗaarin̰ do ji jeelin̰ ki. 34Kɛn Isa jaay k'tup k'ɗaarin̰ ro kaag ki se, ɗeek ɔɔ: «Bua, 'tɔɔlɗe kusin̰ɗe, taa nakŋ naaɗe tɛɗ se, naaɗe jeel eyo.» Gɛn nigŋ kal Isa se, naaɗe tɛɗin̰ salatia ɔɔ debm kɛn oocin̰ga ɓo uunu uunu. 35Gɔtn se jee dɛnge ɗaar aakin̰a; ɔɔ jee magalge se, ɔɔyin̰ koogo mɛtin̰ ki ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Jee kuuy se, naan̰ aajɗenoga; kɛn naan̰ ɓo al‑Masi kɛn Raa bɛɛr ɔɔɗin̰ ɗeer num, ɓɔrse n̰'aaj ron̰ mala.» 36Asgarge kic ɓo tɛrɛcin̰ mɛtin̰ ki; naaɗe ɓaaɗo cɛɛn̰ ki ɔɔ ɛɗin̰ tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn mooy se, 37ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Kɛn naai jaay 'Gaar Yaudge num, aaj roi mala!» 38Kɛn naaɗe jaay utu tupin̰ tup ro kaag ki se ɓo, naaɗe raaŋ ɔlin̰ kaam don̰ ki ɔɔ: Kɛse ɓo Gaar Yaudge. 39Maakŋ jeege tun di kɛn tujga tuj ɗim jaay k'tup k'tɔɔlɗe ro kaagge tu ute naan̰ se, deb kalaŋ naajin̰ ɔɔ: «Naai ɓo al‑Masi ey la? Kɛn bin num, naai mala aaj roi ɔɔ aajje naaje kici.» 40Gaŋ deb kalaŋ uunin̰ kaamin̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naai se, 'ɓeer Raa ki eyo. Ey num, naai 'maakŋ dubar ki aan gɔɔ naan̰ kici. 41Gɛn naaje se, kɛn k'dabarje kic ɗoobin̰a. Taa naaje se k'tujga tuju. Num gaŋ naan̰ se, tuj te ɗim eyo.» 42Gɔtn se naan̰ ɗeek Isa ki ɔɔ: «Isa, ɓiin naai aɗe ɓaa maakŋ gaari ki se, 'saap dom ki.» 43Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «'Booy bɛɛ m'ai taaɗa: jaaki sum ɓo, naai 'ɓaa te maam gɔtn Raa ki.» 44Kɛn kaaɗa jaay ɓaa kaasn katar tir se, do naaŋa te magalin̰ se gɔtɔ ɓaa ilim dib bini aan katar do tɛgɛr ki. 45Kaaɗa paac, j'ɔŋ j'aakin̰ eyo. Naan̰ kɛn se, kal deer magal kɛn k'gaaŋ maakŋ Ɓee Raa se, nɛɛpo raan daan ki bini aan naaŋ ki tak. 46Gɔtn ese, Isa ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ: «Bua, kom se, m'ɔn̰isin̰ kaam ji.» Kɛn naan̰ taaɗ taarin̰ aas se, ɔn̰ kon̰ teece. 47Kɛn bubm asgarge jaay aak nakŋ deel se, naan̰ nook Raa ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Ɗeer ɗeer, gaabm se, naan̰ debm daan ki!» 48Ɔɔ jeegen kɛn ɓaaɗo aak nakŋ deel se, kɛn naaɗe jaay uun tɛrl ɓaa ɓaa se, maakɗe tuj se tɔnd tarkaaɗɗege. 49Num jee deelga deel ute naan̰a ɔɔ mɛndgen baago kɔkŋ mɛtin̰ taa naaŋ Galile ki se, naaɗe se paac ɗaar gɔtn dɔkɔ jaay ɓo aakin̰a. 50Gɔtn se, gaaba kalaŋ ron̰ Yusup ɔɔ naan̰ se, maakŋ magalge tun kɛn lee aak mɛtn taarge se. Naan̰ se debm bɛɛ ɔɔ debm daan ki. 51Gaabm se iin̰o maakŋ gɛgɛr Yaudge tun k'daŋin̰ Arimate. Ɔɔ nakŋ jeen̰ge tɛɗ paac se, naan̰ ɔl te taarin̰ maak ki eyo. Taa naan̰ iŋg aak kaak kaam maakŋ Gaar Raa kɛn utu 'kaan se. 52Gaabm se ɓaa ɔŋ Pilat ɔɔ tɔnd mɛtin̰a taa an̰ kɔn̰ ro Isa se, naan̰ an̰ ɓaa kɔl maakŋ iiɓ ki. 53Pilat ɔn̰in̰sin̰a ɔɔ naan̰ ɓaa bɔɔy ro Isa naatn ro kaag ki. Gɔtn se Yusup teelin̰ ute kal duubu ɔɔ ɓaa ɔl aalin̰ maakŋ iiɓ kɛn j'ɔŋ ko sum ɓo j'uɗ k'ɗaapin̰a. Ɔɔ iiɓm se, ɓii kalaŋ j'ɔl k'naam te nam maak ki eyo. 54Ɓiin se, jeege ɗaap ɗaap roɗe taa tɛgɛr sum ɓo, ɓii sebit se baaga. 55Mɛndgen baago daan Isa Galile ki se, ɓaa te Yusup kalaŋ gɛn ɓaa kaakŋ iiɓm kɛn j'ɔl j'aal ro Isa maak ki se. 56Ɔɔ kɛn naaɗe jaay ɔk tɛrl ɓeen se, naaɗe ɓaa tɛɗo nakŋ oot nijimi ute itir gɛn ɓaa kɔtn ro Isa ki. Ɓii sebit ki se, naaɗe iŋg tɔɔl maakɗe taa Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se gaasɗenga gaasa ɔɔ j'ɔn̰te tɛɗn ɗim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\