Mark 10

1Tɛr Isa iin̰ gɔt kɛn se ɔɔ ɓaa taa naaŋ Jude ki, kaam aak jɛŋ ool k'daŋin̰ Jordan kɛn kaam naane. Jee dɛnge ɓaaɗo tus cɛɛn̰ ki daala ɔɔ naan̰ baagɗe dooyo aan gɔɔ kɛn naan̰ lee dooy jeege. 2Gɔtn se Parizigen mɛtin̰ge ɓaaɗo taa an̰ naama. Naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Deba se j'undin̰ga kulu gɛn piir mɛndin̰ la?» 3Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Do taar kɛn se, Musa tap ɓo taaɗseno ɔɔ ɗi maakŋ Kitap ki?» 4Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Musa se und kulu ɔɔ k'raaŋ maktubm gɛn piiri, j'ɛɗ mɛnd ki jaay ɓo j'an̰ piiri.» 5Gaŋ Isa taaɗɗen ɔɔ: «Taa do‑mɔŋgse ɓo Musa raaŋsen taar se. 6Ey num do kupm mɛt ki se, Raa aalo gaaba ute mɛnda. 7Taa naan̰ se ɓo gaaba teecn̰ kɔn̰ kon̰ te bubin̰a, ɓaa tum te mɛndin̰a, 8ɔɔ naaɗen di se tum tɛɗga daa ro kalaŋ. Bin se naaɗe se tɛɗga aan gɔɔ jee di eyo, num aan gɔɔ deb kalaŋ sum. 9Nakŋ jaay Raa dɔɔkin̰ga dɔɔk se, debkilimi ɔn̰te tuutin̰a!» 10Kɛn naaɗe jaay aan ɓeen se, jee mɛtin̰ ki tɔnd mɛtin̰ do taar kɛn se daala. 11Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Kɛn deba jaay piir te mɛndin̰a ɔɔ ɔk mɛnd kuuy se, aan gɔɔ debm teec ɔn̰ mɛndin̰a ɔɔ ɓaa ɛɛs mɛnd nam. 12Ɔɔ mɛnda kic ɓo, kɛn piir te gaabin̰a ɔɔ ɔk gaabm kuuy se, naan̰ se aan gɔɔ mɛnd teec ɔn̰ gaabin̰a ɔɔ ɓaa ɛɛs gaabm nam.» 13Gɔtn se, jeege ɓaano te gaangen sɛɛmɛ gɔtn Isa ki, taa aɗe tɔnd jin̰ doɗe ki, naɓo jee mɛtin̰ ki uunɗe kaamɗe naatn. 14Kɛn Isa jaay aak nakŋ naaɗe tɛɗ se, maakin̰ tuju, ɗeekɗen ɔɔ: «Ɔn̰ki gaangen sɛɛm se aɗe ɓaa gɔtum ki, ɔn̰te 'gaasɗeki. Taa jeegen tec aan gɔɔ gaangen se ɓo utu 'kɔŋ gɔtɔ maakŋ Gaar Raa ki. 15'Booyki bɛɛ, m'asen taaɗa: debm jaay took te Raa kɔsn gaar don̰ ki aan gɔɔ goon cɔkɔ ey se, naan̰ se 'kɔŋ kɛnd maakŋ Gaar Raa ki eyo.» 16Gɔtn se naan̰ tuun tɔkɗe kaaɗin̰ ki, tɔnd jin̰ doɗege tu ɔɔ ɔɔɗɗen ɓooro. 17Kɛn Isa jaay ɓaa ɓaa ɗoob ki se, gaaba kalaŋ aan̰ ɓaaɗo ɛrg naanin̰ ki ɔɔ tɔnd mɛtin̰a ɔɔ: «Debm dooy jeege, naai debm bɛɛ se, maam tap ɓo m'tɛɗn m'ɔɔ ɗi jaay m'kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum se?» 18Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Gɛn ɗi jaay naai ɔɔ maam debm bɛɛ se? Debkilim bɛɛ se tap ɓo gɔtɔ; kɛn bɛɛ se, Raa kalin̰ ki sum. 19Naai lɛ 'jeele nakŋ kɛn Raa taaɗ gɛn tɛɗ se, kɛn ɔɔ: Ɔn̰te 'tɔɔl nam, ɔn̰te 'kɛɛsn mɛnd nam, ɔn̰te 'kɛɛsn gaabm nam, ɔn̰te 'ɓoogo, ɔn̰te 'tɔkŋ taar‑kɔɔɓɔ do nam ki, ɔn̰te 'kujun nam, 'sook koi ki te bubi ki.» 20Gaabm se tɛrl Isa ki ɔɔ: «Debm dooy jeege, nakgen se paac, gɔtn m'iin̰ baatum ki tap ɓo, maam m'lee m'tɛɗin̰ tɛɗ tap.» 21Isa jaay aak gaabm se, maakin̰ jen̰a ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Ɔɔpiga naka kalaŋ sum. Nakŋ naai ɔk paac se, 'ɓaa dugin̰ naatn ɔɔ gursin̰ se 'ɓaa 'nigin̰ jee daayge tu, bin se ai tooɗn kɔrbɔtɔ maakŋ raa ki. Ɔɔ naai lɛ, 'ɓaaɗo 'daanuma.» 22Num gaŋ kɛn gaaba jaay booy taar se, ron̰ tɛrɛcin̰ bardak, ɔk tɛrl ɓaa ɓaa se maakin̰ tuj kasak kasak, taa naan̰ debm nak dɛna. 23Isa uun don̰a aak jee mɛtin̰ kɛn iŋg cɛɛn̰ ki se, ɗeekɗen ɔɔ: «Kɛn jee nak dɛnge jaay, kɛnd maakŋ Gaar Raa ki se ɔɔn̰ aak eyo!» 24Jee mɛtin̰ ki jaay booy taar se ɔkɗen taaɗ eyo, num Isa tɛrl ɗeekɗen ɔɔ: «Gɛnumge, kɛnd maakŋ Gaar Raa ki se ɔɔn̰ aak eyo! 25Ɗeere, kɛn gin̰ji jaay deel ute ɓee luppara se ɔɔn̰ɔ; naɓo debm nak dɛna jaay 'kɛnd maakŋ Gaar Raa ki se, ɔɔn̰ cir naan̰ se daala!» 26Jee mɛtin̰ ki jaay booy taar se, ɔkɗen taaɗ eyo cir daala. Naaɗe taaɗ te naapa ɔɔ: «Kɛn bin num, naŋa ɓo 'kɔŋ kaaja?» 27Isa uun kaamin̰ aakɗe ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Gɛn jikilimge tu sum num nakŋ se ɔɔn̰ɔ, num Raa ki se, ne ɗim ɔɔn̰in̰ gɔtɔ.» 28Gɔtn se Piɛr taaɗin̰ ɔɔ: «Anum 'booyo, naaje se k'j'ɔn̰oga nakge paac taa j'ai daan naai.» 29Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «'Booyki bɛɛ, m'asen taaɗa. Kɛn nam jaay ɔn̰o ɓeege, gɛnaagen gaabge ute kɛngen mɛndge, koa, bubu, gaange ey lɛ maakŋ‑gɔtin̰ge taa maama ɔɔ taa Labar Jiga se, 30nakgen se paac se, naan̰ utu aɗen kɔŋ mɛt kaaru ɓeege, gɛnaagen gaabge ute kɛngen mɛndge, koge, gaange, maakŋ gɔtge, ɔɔ ute dubar kɛn jeege utu an̰ dabar taa maam se. Ɔɔ kɛn kaaɗin̰ jaay aanga num, naan̰ 'kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum. 31Maakŋ jeege tun ɓɔrse naan ki se, dɛnin̰ utu kɔɔpm mɔɔtn. Ɔɔ maakŋ jeege tun ɓɔrse mɔɔtn se, dɛnin̰ utu 'tɛɗn jee naan ki.» 32Naan̰ kɛn se, naaɗe uun ɗoobo gɛn kookŋ ɓaa Jeruzalɛm ki ɔɔ kɛn naaɗe jaay ɓaa ɓaa se, Isa deel naanɗe ki. Jee mɛtin̰ ki se nakŋ se deel doɗe ɔɔ jee dɛn ɔk mɛtin̰ se lɛ, ɓeere ɔkɗe. Gɔtn se naan̰ daŋ jee mɛtin̰ sik‑kaar‑di kalɗe ki ɔɔ baagɗen taaɗn nakŋ utu kaan don̰ ki se daala. 33Naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «'Booyki, ɓɔrse naaje k'j'ook k'ɓaaki ɓaa Jeruzalɛm ki ɔɔ Goon Deba se, j'utu j'an̰ kɔkŋ kɔl ji magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ute ji jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage. Naaɗe utu an̰ kɔjn̰ bɔɔrɔ don̰ ki kɛn j'an̰ ɓaa tɔɔlɔ ɔɔ utu an̰ kɔkŋ kɔlin̰ ji jeege tun Yaudge eyo. 34Naaɗe se utu an̰ tooy koogo mɛtin̰ ki, an̰ tupm ɓooro ron̰ ki, an̰ tɔnd te mɛɛjɛ ɔɔ utu an̰ tɔɔlɔ. Anum, kɛn ooy tɛɗga ɓii mɔtɔ se, naan̰ utu aɗe dur daan yoge tu.» 35Jak te Jan gaan Zebedege ɓaaɗo ɔŋ Isa ɔɔ tɔnd mɛtin̰a ɔɔ: «Debm dooyje, bɛɛki num, nakŋ naaje k'je k'tɔnd mɛti ro ki se, naai ajen tooko.» 36Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Naase 'jeki m'asen tɛɗn ɗi?» 37Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Kɛn naai aɗe tɛrl maakŋ gaari ki se, ɔn̰jen deb kalaŋ kiŋg do ji daami ki ɔɔ kɛn kalaŋ do ji jeeli ki.» 38Gaŋ Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Nakŋ naase 'tɔndki mɛta ro ki se, naase 'jeel ɔkki te mɛtin̰ eyo.» Gɔtn se naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Kɔɔpm dubar maam m'utu m'kaay se, naase an̰ki kɔŋ kaasn gɛn kaayin̰ la? Lɔ batɛm maam m'utu m'tɛɗ se, naase an̰ki 'kɔŋ kaasn gɛn tɛɗin̰ la?» 39Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Yɛɛ, naaje j'an̰ kɔŋ kaasa.» Naɓo Isa ɗeekɗen ɔɔ: «Ɗeere, naase utu aki kaay kɔɔpm kɛn maam m'utu m'kaay se ɔɔ utu aki tɛɗn batɛm aan gɔɔ kɛn maam m'utu m'tɛɗ se. 40Naɓo gɛn gɔtn kiŋg jaay do ji daamum ki, ey lɛ do ji jeelum ki se, ɔlum maam eyo. Gɔtn se Raa ɗaapin̰ga ɗaap malin̰ge tu.» 41Kɛn jee mɛtn Isa kɛn sik jaay ɓaa booy taar ese se, maakɗe tuju do Jak te Jan ki. 42Isa daŋɗeno paac ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «'Jeelki, jeegen k'tɔlɗe gaarge do mɛtjil jeege tun ɓaa se paac se, naaɗe iŋg doɗe ki ɔɔ magalgen k'tɔndɗe se tɛɗ jeege te taa tɔɔgɔ. 43Num daan naase ki se ɔn̰te 'tɛɗn bini. Kɛn maakse ki jaay nam je tɛɗn magalse se, ɔn̰ ron̰ tɛɗn debm kaan̰ naabse. 44Ɔɔ maakse ki se jaay nam je tɛɗn naanse se ɔn̰ ron̰ asen tɛɗn ɓulse paac. 45Taa Goon Deba ɓaaɗo se, taa jeege ɓo an̰ tɛɗn naab eyo; num naan̰ ɓaaɗo se taa naan̰ ɓo tɛɗn naaba jeege tu ɔɔ kɛɗn kon̰ gɛn dugŋ do jee dɛna.» 46Isa te jee mɛtin̰ ki aan maakŋ gɛgɛr kɛn k'daŋin̰ Jeriko ki. Kɛn naaɗe deel deel jaay aan taar ki se, jeege dɛna ɔk mɛtɗe. Gɔtn se naaɗe ɔŋ debm kaam‑tɔɔkɔ jɛŋ ɗoob ki iŋg baay baaya ron̰ Bartime, goon Time. 47Kɛn naan̰ booy jaay j'ɔɔ Isan Nazarɛt ɓo deel deel se, naan̰ baag tɔɔy ɔɔ: «Isa, naai Goon Daud, ɛɛjum dom ki!» 48Jeege dɛna uunin̰ kaamin̰a ɔɔ n̰'doa, gaŋ naan̰ tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ɔ cir daala ɔɔ: «Goon Daud, ɛɛjum dom ki!» 49Isa ɔk ɗaara ɔɔ ɗeek ɔɔ: «'Daŋumsin̰kiro.» Naaɗe ɓaa ɔŋin̰a, ɗeekin̰ ɔɔ: «Isa daŋi. Ɔk 'maaki tɔɔgɔ, iin̰i.» 50Gɔtn ese debm kaam‑tɔɔkɔ ɔɔɗ und te kal magalin̰a, naar iin̰ kirit ɔɔ ɓaa gɔtn Isa ki. 51Isa tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «'Je m'ai tɛɗn ɗi?» Debm kaam‑tɔɔkɔ tɛrlin̰ ɔɔ: «Debm dooyje, ɔɔɗum kaamuma.» 52Isa taaɗin̰ ɔɔ: «'Ɓaa. Taa naai aalga maaki dom ki se, ɔŋga lapia.» Gɔtn se kaamin̰ naar ɔɔɗ aaka ɔɔ naan̰ ɔk ɗoobo ute Isa tɛlɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\