Mark 15

1Tanɔɔrin̰ nɔɔrin̰ se, magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu, ute magal taa ɓee Yaudge ɔɔ jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage, naaɗe se ɓo magal Yaudgen jee kaakŋ mɛtn taarge, naaɗe paac tus taaɗ dɔɔk taarɗe kalaŋ. Kɛn naaɗe taarɗe tɛɗ kalaŋ se, gɔtn se ɔl k'j'ɔk k'dɔɔk Isa ɔɔ ɔk ɓaa ɛɗin̰ Pilat ki. 2Kɛn naaɗe aan se, Pilat tɔnd mɛtn Isa ɔɔ: «Naai ɓo Gaar Yaudge la?» Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Yɛɛ aan gɔɔ kɛn naai 'ɗeekin̰ se.» 3Magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu se tɔlin̰ taarge dɛna don̰ ki taa an̰ kɔkŋ mindin̰a. 4Tɛr Pilat tɔnd mɛtin̰ daala ɔɔ: «Naai 'tɛrlɗen ey la? Naai 'booy ey la taar naaɗe tɔli doi ki taa ai kɔkŋ mindi se?» 5Num gaŋ Isa tɛrlin̰ te taar ɗim eyo. Kɛn Pilat aakin̰ se, ɔkin̰ taaɗ eyo. 6Kɛn aanga laa Paak gɛn Yaudge se tak ɓo, jeege se ɓaaɗo tɔnd mɛtn Pilat ɔɔ j'ɔɔɗ j'ɔlɗen debm daŋgay kalaŋ kɛn naaɗe jenga ro ki. 7Naan̰ kɛn se, gaaba kalaŋ bini debm daŋgay k'daŋin̰ Barabas, j'ɔkin̰ daŋgay ki te sawarge. Kaaɗ kɛn jeege teec sawar se, naaɗe tɔɔlga deba. 8Gaŋ ɓii kɛn se sum ɓo, jeege dɔɔlɔ ook ɔŋ Pilat ɔɔ tɔnd mɛtin̰ ɔɔ aɗe kɔɔɗn debɗe kalaŋ aan gɔɔ kɛn naan̰ n̰'lee n̰'tɛɗa. 9Pilat tɛrlɗen ɔɔ: «'Jeki m'asen kɔɔɗn kɔl Gaar Yaudge se la?» 10Taa Pilat se jeele, kɛn magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu jaay ɔk ɓaan̰o ute Isa se, naaɗe tɛɗ tɛɗ maak‑kilimi ɓo ron̰ ki. 11Anum magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ɔl mɛtn jee dɛnge ɔɔ k'tɔnd mɛtn Pilat num, taa j'aɗen kɔɔɗn kɔl Barabasi. 12Ɔɔ jeege se, Pilat tɔnd mɛtɗe daala ɔɔ: «Num gaabm naase 'daŋin̰ki Gaar Yaudge se, m'an̰ tɛɗn m'ɔɔ ɗi?» 13Gɔtn se, tɛr jeege ɗɔɔb ɔɔy caa ɔɔ: «Naan̰ se, 'tup 'tɔɔlin̰ ro kaag ki!» 14Pilat tɛrlɗen ɔɔ: «Naan̰ tap ɓo tujga ɗi?» Num gaŋ jeege se tɔɔy dɔɔk taara ɔn̰ eyo ɔɔ: «Naan̰ se, 'tup 'tɔɔlin̰ ro kaag ki!» 15Pilat je raapm maakŋ jee dɛnge se, ɔl k'ɓaa k'j'ɔɔɗ j'ɔlɗen Barabas. Gaŋ gɛn Isa se, naan̰ ɔl k'j'ɔndin̰ ute mɛɛjɛ ɔɔ ɔk ɔlin̰ asgarge tu taa j'an̰ ɓaa tupm tɔɔl ro kaag ki. 16Asgarge ɔk ɓaan te Isa daan bɔɔr ɓee kɛn maak ki ɔɔ ɓee se gɛn magal taa naaŋ gɔtn ese. Gɔtn se naaɗe daŋo dɔɔl asgarge paac. 17Naaɗe uun uusin̰ kal gaarin̰ge aac boŋ ɔɔ uj ɗaapo jɛkɛ gɛn kɔrɔndɔ, ɓaaɗo ɔndin̰ don̰ ki. 18Naaɗe baagin̰ tɛɗn tɔɔsɛ ɔɔ: «Tɔɔsɛ naai ki, Gaar Yaudge!» 19Gaŋ gɔtn se, naaɗe tɔndin̰ don̰ ki te kaagŋ tec naala, tupin̰ ɓooro ron̰ ki, ɓaaɗo tɛrgɛ ɔɔ no naanin̰ ki. 20Kɛn naaɗe tooyin̰ koogo mɛtin̰ ki aas se, kal aac boŋ se naaɗe ɔɔɗin̰ naatn ɔɔ tuusin̰ kal naan̰ge gɔtin̰ ki jaay ɔk ɓaansin̰ naata, taa j'an̰ ɓaa tupm tɔɔl ro kaag ki. 21Gɔtn se, gaaba kalaŋ k'daŋin̰ Simon kɔɗ Sirɛn. Naan̰ se bubm Alekzandɛr te gɛn Rupus. Naan̰ iin̰o naatn ɔɔ deel deel te ɗoobm se. Asgarge ɔkin̰ taa tɔɔgɔ gɛn kuun kaagŋ j'an̰ tupm Isa ro ki se. 22Naaɗe ɔk ɓaan te Isa gɔt kɛn k'daŋin̰ Golgota ; Golgota se je ɗeekŋ ɔɔ: gɔtn kaaɗn do deba. 23Naaɗe ɛɗin̰ tɔtn koojn̰ bin̰ deep te dawa k'daŋin̰ mir, gaŋ Isa baate kaaye. 24Gɔtn se, naaɗe tupin̰ ro kaag ki ɔɔ uun ɗaarin̰ raan ɔɔ kalin̰ge se, asgarge tɛɗin̰ salatia jaay ɓo nigin̰a ɔɔ debm oocin̰ga ɓo uunu uunu. 25Naaɗe tup Isa ro kaag ki se kaaɗn mɛs ki. 26Naaɗe tupin̰ aas se, raaŋ ɔlin̰ kaam don̰ ki mɛtn taar kɛn naaɗe ansin̰ tɔɔlɔ, naaɗe raaŋ ɔɔ: Kɛse ɓo Gaar Yaudge. 27Naaɗe iin̰ tup jee ɓoogge dio ro kaagge tu kici. Deb kalaŋ k'j'uun k'ɗaarin̰ do ji daamin̰ ki ɔɔ deb kalaŋ k'j'uun k'ɗaarin̰ do ji jeelin̰ ki. 29Jee deel deel gɔtn se jaay ɗaar aakin̰ se, naaɗe siik doɗe ɔɔ naajin̰ ɔɔ: «Waya! Naai ɓo debm ɔɔ 'tɔɔkŋ Ɓee Raa ɔɔ an̰ kiin̰ kuuy daan ɓiige tun mɔtɔ se, 30aaj roi mala; 'bɔɔy do kaag ki se naata!» 31Magalgen jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ute jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se kici, taaɗ te naapa ɔɔ tooyin̰ koogo mɛtin̰ ki ɔɔ: «Jee kuuy se, naan̰ aajɗenoga num, ɔŋ aasin̰ gɛn kaajn̰ ro naan̰ mal eyo. 32Naan̰ al‑Masi kɛn Gaar Israɛlge ɗey se, n̰'bɔɔyɔ naatn ɓɔrse ro kaag ki ɔɔ kɛn naaje jaay j'aakin̰ga naan̰ bɔɔyoga num, j'kaal maakje don̰ ki.» Jee ɓooggen k'tup k'tɔɔlɗe do kaagge tun cɛɛsn Isa ki se kic ɓo naajin̰a. 33Kɛn kaaɗa jaay aas katar tir se, do naaŋa te magalin̰ se gɔtɔ ɓaa tɛɗ ilim dib bini aan katar do tɛgɛr ki. 34Aan katar do tɛgɛr ki se, Isa ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ ute taar naaŋin̰a ɔɔ: « Eloyi, Eloyi, lɛma sabaktani? » Taar se je ɗeekŋ ɔɔ: Raama, Raama, naai 'rɛsum gɛn ɗi? 35Maakŋ jeege tun ɗaar gɔtn ese se kɛn booyin̰ naan̰ taaɗ bin se, jee mɛtin̰ge taaɗ ute naapa ɔɔ: «'Ɓooyki tu, naan̰ daŋ daŋ Ɛli!» 36Gɔtn se deb kalaŋ aan̰ ɓaa uuno naka kalaŋ kɛn uun maane, ɔlin̰ maakŋ tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn mooyo jaay, uun ɔlin̰ taa garɗ ki ɔɔ uun ɔlin̰ taar Isa ki taa n̰'suubu. Tɛr ɗeek ɔɔ: «Ɔn̰ki jaay sɔm j'aakin̰ki, kɛn Ɛli jaay utu aɗe ɓaa an̰ bɔɔyin̰ naatn ro kaag ki se num.» 37Gɔtn se, Isa ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ kon̰ teece. 38Naan̰ kɛn se, kal deer k'gaaŋ maakŋ Ɓee Raa se, nɛɛpo raan bini aan naaŋ ki tak. 39Bubm asgarge kalaŋ kɛn ɗaar kaaɗn Isa ki se, jaay booy Isa ɔɔɗ ɔɔyɔ ɔɔ kaakŋ naan̰ aak kooyin̰ se, ɗeek ɔɔ: «Ɗeer ɗeer, gaabm ara se Goon Raa!» 40Gɔtn se mɛndge ɗaar dɔkɔ ɔɔ aakin̰a. Maakɗe ki se Mari kɛn iin̰o Magdala ki, Mari ko Jakŋ baata te gɛn Yozɛ ɔɔ ute mɛnda ron̰ Salome. 41Kɛn Isa utu Galile ki se, naaɗe leeɗo te naan̰a ɔɔ tɛɗin̰o naaba. Gɔtn se mɛndgen kuuy kic dɛna ɓaaɗo te naan̰a Jeruzalɛm ki tɛlɛ. 42Ɓii kɛn se ɓo, Yaudge ɗaap ɗaap roɗe gɛn ɓii sebitn kɛn 'baagŋ tɛgɛr kɛn gɔtɔ ɔkga jin̰ se. Kɛn kaaɗn tɛgɛr jaay aan se, 43gaaba kalaŋ bini kɔɗ Arimate ron̰ Yusup ɓaaɗo. Maakŋ magal Yaudge tun jee lee kaakŋ mɛtn taarge se, naan̰ kic ɓo debm k'jeel jeel gɔtin̰a. Ɔɔ naan̰ kic iŋg aak kaak kaam maakŋ Gaar Raa kɛn utu 'kaan se. Naan̰ aay kaamin̰ ɓaa ɛnd ɔŋ Pilat ɔɔ tɔnd mɛtin̰a taa an̰ kɔn̰ ro Isa se naan̰ an̰ ɓaa kɔl maakŋ ɓaaɗ ki. 44Kɛn Pilat jaay booy j'ɔɔ Isa ooyga se, ɔkin̰ taaɗ eyo. Naan̰ ɔl k'daŋo bubm asgarge tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Isa ooy se daanin̰ dɔkga la?» 45Kɛn bubm asgarge jaay ɗeekin̰ ɔɔ: «Yɛɛ» naan̰ kɛn se jaay Pilat ɔn̰ Yusup ɓaa ɔɔɗ ro Isa. 46Num Yusup iin̰ dugo kal duubu, bɔɔyo ro Isa naatn ro kaag ki ɔɔ teelin̰ te kal se, uun ɔlin̰ maakŋ ɓaaɗ kɛn j'ɔŋ ko ɓo j'uɗ k'ɗaapin̰a ɔɔ dircil aalin̰ ko taar ki. 47Mari kɛn iin̰o Magdala ki ute Mari ko Yozɛ, naaɗe aak gɔtn j'ɔl j'aalsin̰a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\