Mark 2

1Kɛn tɛɗ ɓii kandum se, Isa ɔk tɛrl maakŋ gɛgɛr kɛn Kaparnayum ki, k'booy j'ɔɔ naan̰ utu ɓeene. 2Jeege ɓaaɗo tus dɛna ɛnd ɗooc maakŋ ɓee se tak, bini aan kaam taar ki kic ɓo gɔtɔ gɔtɔ. Gɔtn se Isa taaɗɗen taar Raa. 3Kaaɗ kɛn Isa utu taaɗ taaɗ ɓɔrt se, jeege ɓaano ute debm k'ruŋguyu. Daanɗe ki se gaabge sɔɔ ɓo uunin̰o. 4Taa jeegen dɛn dɛn se, naaɗe ɔŋ ɓaansin̰ te gɔtn Isa ki eyo. Gɔtn ese naaɗe ook do ɓee ki, uɗ buut do ɓee kɛn Isa iŋg maak ki ɔɔ uun bɔɔyo debm k'ruŋguyu do nakŋ tooɗin̰ ki. 5Kɛn Isa jaay aak naaɗe aal maakɗe don̰ ki se, ɗeek debm k'ruŋguy ki ɔɔ: «Goonuma, kusin̰ige se, maam m'tɔɔlisin̰ga naatn.» 6Gɔtn se jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage kandum utu iŋg gɔtn ese jaay booy taar Isa taaɗ se, naaɗe taaɗ ute maakɗe ɔɔ: 7«Gaabm se, je taaɗn ɔɔ ɗio? Naan̰ naaj naaj Raa. Kɛn 'kɔŋ tɔɔl kusin̰ deba se Raa kalin̰ ki sum ey la?» 8Num gaŋ taar naaɗe taaɗ ute maakɗe se, Isa naar jeelga ɔɔ ɗeekɗen ɔɔ: «Taa ɗi jaay naase 'taaɗki ute maakse bin se? 9Gɛn naase ki num, kɛn gay ɓo ɔɔn̰ ciri: kɛn m'ɗeekŋ debm k'ruŋguy ki m'ɔɔ: ‹Kusin̰ige se, maam m'tɔɔlisin̰ga naatn› lɔɓu m'ɗeekŋ m'ɔɔ: ‹Iin̰i, uun nakŋ tooɗi se ɔɔ 'lea› se ɓo ɔɔn̰ cir lɛ? 10Bin num, naase aki 'jeele maam m'Goon Deba se m'ɔk tɔɔgɔ gɛn tɔɔl kusin̰ jeege do naaŋ ki ara.» Gɔtn se, Isa ɗeek debm k'ruŋguy ki ɔɔ: 11«M'ɗeeki m'ɔɔ: iin̰i, uun nakŋ tooɗi ɔɔ 'ɓaa ɓei ki.» 12Gaaba se naar iin̰ uun nakŋ tooɗin̰a ɔɔ teec naan jeege tun te dɛnɗe se. Jeegen iŋg aakin̰ se, nakŋ se ɔkɗen taaɗ eyo. Naaɗe tɔɔm Raa ɗeek ɔɔ: «Nakŋ bin se ɓii kalaŋ j'aak te eyo.» 13Isa ɔk tɛrl jɛŋ baar kɛn Galile ki daala. Jeege dɛna ɓaaɗo ɔŋin̰a ɔɔ naan̰ dooyɗe ute taar Raa. 14Kɛn naaɗe deel deel gɔtn ese se, Isa uun kaamin̰ aak Lɛbi goon Alpe, debm tɔkŋ miiri, iŋg kiŋg gɔtn tɛɗn naabin̰ ki. Naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Iin̰i 'daanuma.» Gɔtn se sum ɓo Lɛbi iin̰i ɔɔ daanin̰a. 15Ɓii kalaŋ Isa ute jee mɛtin̰ ki iŋg ɔs kɔs ɓee Lɛbi ki se; jee tɔkŋ miirge dɛna te jee kusin̰ge se ɓaaɗo iŋg ɔs te naaɗe, taa jeege dɛna ɔko mɛtn Isa. 16Jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raagen maakŋ Parizige tu se aakin̰ naan̰ iŋg ɔs kɔs ute jee kusin̰ge ɔɔ te jee tɛɗn miirge se, ɗeek jeege tun mɛtin̰ ki ɔɔ: «Aakki tu naan̰ iŋg ɔs kɔs te jee tɔkŋ miirge ute jee kusin̰ge!» 17Kɛn Isa jaay booy taarɗe se, ɗeekɗen ɔɔ: «Jee roɗe kiji se, naaɗe je daptor eyo, num kɛn jee je daptor se, jee kɔɔn̰ge. Maam m'ɓaaɗo se gɛn daŋ jee kɛn saap ɔɔ naaɗe aak bɛɛ naan Raa ki se eyo, num maam m'ɓaaɗo se gɛn jee jeel roɗe ki, naaɗe jee kusin̰ge se.» 18Ɓii kalaŋ se jee mɛtn Jan‑Batist ki ute Parizige uun kuun siam. Naaɗe ɓaaɗo tɔnd mɛtn Isa ɔɔ: «Jee mɛtn Jan ki ute gɛn Parizige se uun siam; anum gɛn ɗi jaay jee mɛtn naai ki uun ey se?» 19Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Jeegen ɓaaɗo kɔkŋ mɛnda jaay gaabm mɛnda utu se, naaɗe kuun siam ɔɔ ɗio? Mɛt ki eyo. Naaɗe se kɔŋ kuun siam eyo kɛn mɛl mɛnda jaay utu te naaɗe se. 20Num gaŋ ɓii kalaŋ kaaɗin̰ utu 'kaan se gaabm mɛnda j'utu j'an̰ kɔɔɗn naata. Kaaɗ kɛn se jaay ɓo, mɛɗin̰ge se 'kuun siam. 21«'Booyki, nam 'kɔŋ kaal kal kiji ro kal kɛn koono eyo. Ey num kal kiji se an nɛɛpm ute kal koono ɔɔ gɔtn nɛɛpin̰ se 'tɛɗn magal cir kɛn do dɔkin̰a. 22Ɔɔ tɔtn koojn̰ bin̰ utu iin̰ kiin̰ se, j'ɔmbin̰ maakŋ k‑lɛɛtɛrge tun koono eyo. Ey num tɔtn koojn̰ bin̰ se an dɔɔbm ute k‑lɛɛtɛrge se naatn. Tɔtn se lɛ 'kɔɔy naaŋ ki cɛrɛ ɔɔ k‑lɛɛtɛrge se lɛ, 'dɔɔbm tuju. Num gaŋ bɛɛki num, tɔtn koojn̰ bin̰ utu iin̰ kiin̰ se, k'j'ɔmbin̰ maakŋ k‑lɛɛtɛrge tun kiji.» 23Ɓii kalaŋ ɓii sebit ki se, Isa ute jee mɛtin̰ ki deel maakŋ gɔtn gɛm ki. Kɛn naaɗe deel deel se jee mɛtin̰ ki baag tɛrɛcn̰ do gɛmge. 24Kɛn Parizige aak nakŋ ese se, taaɗ Isa ki ɔɔ: «Aaka, jee mɛti ki tɛɗ nakŋ kɛn j'und te kulu gɛn tɛɗ eyo ɓii sebit ki!» 25Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Ɓii kalaŋ naase 'dooyin̰ki te ey la, nakŋ kɛn Daud tɛɗ ute jeen̰ge kaaɗ kɛn naaɗe ɔk nakŋ kɔs eyo ɔɔ ɓo tɔɔlɗe se? 26Kaaɗ kɛn se, Abiatar ɓo magal debm tɛɗn sɛrkɛ Raa ki. Gɔtn se Daud ɛndo maakŋ kɔrɔr magal gɛn Raa ki, tɔs mappan j'ɛɗin̰ga kɛɗ sɛrkɛ Raa ki se ɔɔ ɔsɔ. Ey num, kɛn ɔk ɗoobm 'kɔs se jee tɛɗn sɛrkge Raa ki sum. Gaŋ Daud tɔs ɛɗ jeege tun mɛtin̰ ki se kici.» 27Tɛr Isa ɗeekɗen daala ɔɔ: «Ɓii sebit se, Raa tɛɗin̰ taa debkilimi ey num debkilimi ɓo Raa tɛɗin̰ taa ɓii sebit eyo. 28Taa naan̰ se ɓo Goon Deba se, naan̰ ɓo Mɛl gɛn ɓii sebit.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\