Mark 9

1Gɔtn se Isa ɗeekɗen daala ɔɔ: «Ɗeere, 'booyki bɛɛ, m'asen taaɗa: maakŋ jeege tun ɓɔrse utu ara se, mɛtin̰ge se kooy ey sum ɓo utu kaakŋ maakŋ Gaar Raa kɛn aɗe bɔɔy te tɔɔgin̰a.» 2Kɛn ɓii mɛcɛ jaay deel se, Isa daŋ Piɛr, Jak ute Jan ɔk ɓaanɗe do ko ki jɛrlɛ kalɗe ki. Kɛn naaɗe aan se, gɔtn se Raa ooj tɛrlin̰ ron̰a naanɗe ki. 3Kalin̰ge ɓaa tɛɗ raap lak lak ɔɔ ɔmb mɛt ki birin̰ birin̰. Debm do naaŋ ki jaay kɛcn̰ kɔɔɗn kalin̰ aan gɔɔ naan̰ se, gɔtɔ. 4Gɔtn se, jee mɛtin̰ kɛn mɔtɔ se naar aak Ɛli ute Musa teec naanɗe ki, ɗaar taaɗ taaɗ ute Isa. 5Piɛr ɗeek Isa ki ɔɔ: «Debm dooyje, bɛɛki num, j'aki kiŋg gɔtn ara ki ɓo jiga; ɔn̰ j'asen taal daabge mɔtɔ, kalaŋ naai ki, kalaŋ Musa ki ɔɔ kalaŋ Ɛli ki.» 6Kɛn naaɗe ɓeere jaay ɓaa ɔkɗe se, taar kɛn Piɛr taaɗ se kic ɓo taaɗ rɛn̰ sum, jeel mɛtin̰ eyo. 7Gɔtn se, gapara naar ɓaaɗo deebɗe bat. Ɔɔ maakŋ gapar ki se, k'booy mind deba taaɗ ɔɔ: «Naan̰ se Goonuma, kɛn maam jen̰a. 'Booy uunki taarin̰a!» 8Gɔtn se, jee mɛtin̰ ki naar tɛrl aak cɛɛsɗe ki se, nam gɔtɔ ɔɔp Isa kalin̰ ki ɓo ute te naaɗe sum. 9Kaaɗ kɛn naaɗe utu bɔɔyɔ bɔɔy kon se, Isa dɛjɗe ɔɔ: «Ɓɛrɛ, nakŋ naase aakkiro se, ɔn̰te 'taaɗki nam ki, bini Goon Deba se aɗe dur daan yoge tu jaayo.» 10Gɔtn se naaɗe uun taarin̰a, gaŋ naaɗe naaj ute naapa do taar kɛn naan̰ taaɗ ɔɔ utu aɗe dur daan yoge tu se, taar se tap ɓo, je taaɗn ɔɔ ɗi? 11Gɔtn se naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «Gɛn ɗi jaay jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage taaɗ ɔɔ Ɛli aɗe ɓaa jaay al‑Masi aɗe ɓaa se?» 12Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Ɗeere, Ɛli utu aɗe ɓaao ɔɔ naan̰ ɓo utu tɔnd ɗaapm nakge paac ute ɗoobin̰ jaayo. Num 'booyki m'asen taaɗa: Ɛli se lɛ ɓaaɗoga, naɓo jeege tɛɗin̰ga nakŋ naaɗe maakɗe je don̰ ki, aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗo do dɔkin̰a. Num tɛr maakŋ Kitap ki se, Raa taaɗga taaɗ kic ey la ɔɔ Goon Deba se, utu dabar kusin̰a ɔɔ jeege utu an̰ baate.» 14Kɛn Isa ute jee mɛtin̰ kɛn mɔtɔ jaay ɓaaɗo ɔŋ jee mɛtin̰gen kuuy se, naaɗe aak jeege dɛna iŋg gurugɗe. Gɔtn se jee jeel taaɗ tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage kic ɓo utu daan jeege tun se. Naaɗe iŋg naaj naaj ute jee mɛtin̰ kɛn se. 15Kɛn jeege jaay aak Isa utu ɓaaɗo se, naaɗe paac dɔrlɔ ɔɔ aan̰ ɓaaɗo tɛɗin̰ tɔɔsɛ. 16Isa tɔnd mɛtɗe ki ɔɔ: «Ɔŋki ɗi jaay naase iŋg 'naajki taara ute naaɗe se?» 17Deb kalaŋ maakŋ jee dɛnge tu se ɗeekin̰ ɔɔ: «Debm dooy jeege, maam se m'ɓaano ute goonum gaaba ɔɔ goonum se ɔk kɔɔn̰ sitan gaasin̰ ɔŋ taaɗ taar eyo. 18Gɔtn mɛtin̰ se kɛn sitan ɔkin̰ga tak ɓo, uun undin̰ naaŋ ki, tɛɗin̰ taarin̰ tiin̰ gupiyu, ɔlin̰ taan̰ naaŋin̰a, tɛɗga num, ron̰ buj biŋ. Maam m'tɔndo mɛtn jee mɛti ki m'ɔɔ am tuur sitan ro goonum ki, naɓo naaɗe ɔŋ aasin̰ te eyo.» 19Isa ɗeekɗen ɔɔ: «Naase jee do duni kɛn ɓɔrsen aalki maakse do Raa ki ey se, maam tap ɓo m'kiŋg ute naase bini nuŋ ki jaayo? Maam tap ɓo m'asen sɛrkŋ bini nuŋ ki? Goono se ɔk 'ɓaamsin̰kiro!» 20Naaɗe jaay ɔk ɓaano ɓaa ute goono se ɔɔ kɛn sitan jaay aak Isa se, baag tiikŋ goono, uun undin̰ naaŋ ki ɔɔ dircilin̰a ɔɔ taarin̰ tiin̰ gupiyu. 21Isa tɔnd mɛtn bubin̰a ɔɔ: «Kɔɔn̰in̰ se tɛɛsin̰ nuŋ ki?» Bubm goono se tɛrlin̰ ɔɔ: «Kɔɔn̰in̰ se tɛɛsin̰ baatin̰ ki. 22Gɔtn mɛtin̰ge sitan se iin̰ga num ɔlin̰ naan̰ tooc maakŋ pooɗ ki ey lɛ maakŋ maane ki taa je an̰ tɔɔlɔ. Ɛɛjjen doje ki, 'noogje kɛn naai jaay an̰ kaasin̰ num.» 23Gaŋ Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Gɛn ɗi jaay naai taaɗ ɔɔ: ‹Kɛn an̰ kaasin̰ num› se? 'Booyo, ne ɗim ɔɔn̰ cir deb kɛn aal maakin̰ do Raa ki se gɔtɔ.» 24Gɔtn se, bubm goono naar ɔɔɗ ɔɔyɔ ɔɔ: «Maam m'aal maakuma naɓo 'ɓaaɗo 'nooguma taa maam m'kaal maakum paac don̰ ki.» 25Kɛn Isa jaay aak jeege dɛna aan̰ ɓaaɗo ɔŋɗe kɔŋ se, naan̰ aac kaama sitan ki ɔɔ: «Naai sitan debm tɛɗn jeege duguyu ɔɔ gaasɗe ɔŋ taaɗ taar ey se, m'ɗeeki: 'teec naatn ro goon ki se ɔɔ mɔɔtn 'ɓaaɗo eyo!» 26Num sitan se tɔɔy makɔn̰ɔ, tiikin̰ zak zak, jaay teece. Gɔtn se jeege baag taaɗn ɔɔ: «Goono se ooyga!» Taa naaɗe aakin̰ naan̰ tooɗ pɛyɛd. 27Gaŋ Isa ɔk ji goono, uunin̰a ɔɔ goono se iin̰ ɗaar te jɛn̰a. 28Kɛn Isa jaay ɔk tɛrl ɓaa ɓeen se, ɔɔpin̰ kalin̰ ki ute jee mɛtin̰ ki sum se, naaɗe tɔnd mɛtin̰a ɔɔ: «Gɛn ɗi jaay ɓo sitan se naaje j'ɔŋ k'tuurin̰ te ey se?» 29Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Napar sitangen bin se, kɛn k'tɔnd te mɛtn Raa ey num, ɔŋ teec eyo.» 30Naaɗe iin̰ ɔn̰ gɔtn se ɔɔ gaaŋ ɓaa taa naaŋ Galile ki. Naan̰ kɛn se, Isa je jeege 'jeel gɔtin̰ eyo, 31taa naan̰ dooy dooy jee mɛtin̰ ki ɔɔ taaɗɗen ɔɔ: «Goon Deba se j'utu j'an̰ kɔkŋ kɔl ji jeege tu. Naaɗe utu an̰ tɔɔlɔ ɔɔ ɓii k‑mɔtɔge tu se naan̰ aɗe dur daan yoge tu.» 32Num gaŋ jee mɛtin̰ ki se, taar se, naaɗe ɔŋ booy ɔk te mɛtin̰ eyo, gaŋ naaɗe ɓeere gɛn tɔnd mɛtin̰a. 33Naaɗe aan Kaparnayum ki. Kɛn naaɗe jaay ɛnd ɓeen se, gɔtn se Isa tɔnd mɛtɗe ɔɔ: «Taa ɗi jaay naase 'naajkiro taara ɗoob ki se?» 34Gaŋ naaɗe do ɗɛk, taa ɗoob ki se, naaɗe naajo ute naapa ɔɔ maakɗe ki se, naŋa ɓo magal ciri. 35Gɔtn se, Isa iŋg naaŋ ki ɔɔ daŋo jee mɛtin̰ kɛn sik‑kaar‑dio ɗeekɗen ɔɔ: «Debm jaay je tɛɗn magal se, n̰'ɔɔp ron̰ baata ɔɔ n̰'tɛɗ debm tɛɗn naabm jeege paac.» 36Isa uuno goon cɔkɔ ɓaano ɗaarin̰ daanɗe ki, uun ɔkin̰ kaaɗin̰ ki ɗeekɗen ɔɔ: 37«Taa maam jaay, debm ɔkga goon cɔkɔ jiga aan gɔɔ goon ese se, kɛse aan gɔɔ naan̰ ɔkum maam mala. Ɔɔ debm ɔkum maam se, ɔkum maam sum eyo, num ɔk debm kɛn ɔlumo.» 38Gɔtn se Jan ɗeek Isa ki ɔɔ: «Debm dooyje, naaje j'ɔŋo deb kalaŋ bin se lee tuur tuur sitange ute roi. Num naaje k'je j'an̰o gaasa, taa naan̰ lɛ, lee ute naajege eyo.» 39Gaŋ Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Ɔn̰te 'gaasin̰ki, taa debm jaay tɛɗ nakŋ‑kɔɔɓɔ te rom se, kɔŋ naar tɛrl taaɗn kusin̰ rom ki eyo. 40Debm jaay debm taamooyjege ey se, naan̰ se debm naajege. 41'Booyki bɛɛ, m'asen taaɗa: debm jaay tak ɛɗsenga maan kaaye cɔkɔ taa naan̰ jeelin̰ naase 'tɛɗkiga tɛɗ jee al‑Masige se, debm bin se, bɛɛ naan̰ tɛɗ se 'kutn cɛr eyo, num naan̰ utu 'kɔŋ bɛɗin̰a.» 42«Gaŋ maakŋ gaange tun sɛɛm kɛn aalga kaal maakɗe dom ki se jaay, nam ɔlga deb kalaŋ maakŋ kusin̰ ki se. Debm kɛn ɔlin̰ se, ɔn̰ bɛɛki num, j'uuno ko tootn magala k'dɔɔkin̰ mindin̰ ki ɔɔ j'uun j'undin̰ maakŋ baar ki. 43Kɛn nakŋ naai 'tɛɗ te jii sum ɓo ai kɔl maakŋ kusin̰ ki num, jii se 'gaaŋ und naata. Ɔɔpi jii kalaŋ ɔɔ kɔŋ kaaja gɛn daayum, bɛɛ cir kɛn 'kiŋg te jii dio ɔɔ 'ɓaa maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum. 45Kɛn nakŋ naai 'tɛɗ te jɛi jaay ai kɔl maakŋ kusin̰ ki num, jɛi se 'gaaŋ und naata. Ɔɔpi jɛi kalaŋ ɔɔ kɔŋ kaaja gɛn daayum se, bɛɛ cir kɛn 'lee te jɛi dio ɔɔ 'ɓaa maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum se. 47Kɛn 'kaami jaay ɓo ai kɔli maakŋ kusin̰ ki num, kaami se ɔɔɗ und naata. Ai kɔɔpm kaami kalaŋ ɔɔ 'ɓaa maakŋ Gaar Raa ki bɛɛ cir kɛn 'lee te kaami dio ɔɔ j'ai 'ɓaa kundi maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum se. 48Ɔɔ gɔtn naane se: kuurge lee tɔs daayum jee roɗe tiŋg aan gɔɔ ruumga ruumu ɔɔ iŋg maakŋ pooɗ kɛn gɛn daayum se. 49Ey num aan gɔɔ pooɗo ɗaap nakge se, Raa kic ɓo ɔn̰ dubar, taa ɗaapm debkilimi tɛɗn bɛɛ naanin̰ ki. 50«Kaata se naan̰ nakŋ jiga, num kɛn nijim kaata se naŋga num, j'an̰ tɛɗn j'ɔɔ ɗi jaay nijim gɔtin̰ ki se? Bin se, naase kic ɓo 'tɛɗki jee jiga aan gɔɔ kaatn iŋg bɛɛ se ɔɔ iŋgki lapia te naapa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\