Matthieu 1

1Kɛse ɓo mɛtjil Isa al‑Masige. Naan̰ goon Daud ɔɔ goon Abraam. 2Abraam ooj Isak, Isak ooj Yakub ɔɔ Yakub ooj Juda ute gɛnaan̰gen gaabge. 3Juda ɓo ooj Pɛrɛz ute Zɛra ɔɔ gaangen se Tamar ɓo kon̰ɗe. Pɛrɛz ooj Esrom. Esrom ooj Aram. 4Aram ooj Aminadab. Aminadab ooj Naason. Naason ooj Salmon. 5Salmon ooj Booz ɔɔ ko Booz se ron̰ Raab. Booz se ɓo ooj Obed ɔɔ ko Obed se ron̰ Rut. 6Obed ooj Jɛsɛ. Jɛsɛ se ɓo ooj Gaar Daud. Daud se ɓo ooj Salomon do mɛnd Uri ki. 7Salomon ooj Roboam. Roboam ooj Abiya. Abiya ooj Asa. 8Asa ooj Yozapat. Yozapat ooj Yɔram. Yɔram ooj Ozias. 9Ozias ooj Yɔtam. Yɔtam ooj Akaz. Akaz ooj Ɛzɛkias. 10Ɛzɛkias ooj Manase. Manase ooj Amon. Amon ooj Jɔsias. 11Jɔsias ooj Yekonia ute gɛnaan̰gen gaabge ɔɔ kaaɗ kɛn se ɓo gaan Israɛlge k'tɔs k'ɓaanɗe ɓulu taa naaŋ Babilon ki. 12Kɛn naaɗe ɓaa aan Babilon ki se jaay ɓo, Yekonia ooj Salatiɛl ɔɔ Salatiɛl ooj Zorobabɛl. 13Zorobabɛl ooj Abiud. Abiud ooj Ɛliakim. Ɛliakim ooj Azor. 14Azor ooj Sadok. Sadok ooj Akim. Akim ooj Ɛliud. 15Ɛliud ooj Ɛliɛzɛr. Ɛliɛzɛr ooj Matan. Matan ooj Yakub. 16Yakub ooj Yusup. Yusup se ɓo gaabm Mari ɔɔ Mari se ɓo ooj Isan kɛn k'daŋin̰ al‑Masi se. 17Mɛtjilɗegen iin̰ do Abraam ki bini aan do Daud ki se, aas mɛtjili sik‑kaar‑sɔɔ. Kɛn iin̰ do Daud ki bini k'tɔs k'ɓaanɗen ɓulu taa naaŋ Babilon ki se, aas mɛtjili sik‑kaar‑sɔɔ. Kɛn naaɗe ɓaan Babilon ki jaay bini aan do al‑Masi ki se, kic ɓo aas mɛtjili sik‑kaar‑sɔɔ. 18Te ɗoobm gay jaay j'oojn̰ Isa al‑Masi: kon̰ Mari se mɛnd kɛɛsn Yusup, num kɛn naan̰ ɓaa te ron̰ ki ey sum ɓo, Mari tɛɗ mɛndkaama ute tɔɔgŋ Nirl Salal. 19Gaabm kɛɛsin̰ Yusup se, debm kɛn lee tɛɗ nakge te ɗoobin̰a ɔɔ je an̰ kɔɔɗn mɛtin̰ naan jeege tu eyo. Taa naan̰ se ɓo naan̰ je an̰ rɛsɛ taa nam 'booy taarɗe eyo. 20Kaaɗ kɛn naan̰ utu iŋg saap saap do taar kɛn se, gaŋ kɔɗn Mɛljege Raa maakŋ nin̰ ki se teec naanin̰ ki taaɗin̰ ɔɔ: «Yusup, naai se mɛtjil Daud, ɔn̰te ɓeere Mari se ɔkin̰ 'tɛɗn mɛndi, taa Mari se aam te Nirl Salal. 21Naan̰ se utu 'koojn̰ goon gaaba ɔɔ goon se naai an̰ daŋ Isa, taa naan̰ ɓo debm utu kɔɔɗn do jeen̰ge maakŋ kusin̰ ki.» 22Nakgen paacn̰ tɛɗ se, taa taar Mɛljege Raa taaɗo do dɔkin̰ ute taar debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi se aanga ɗoobin̰ ki kɛn ɔɔ: 23'Booyki! Goon mɛnd kɛn gaaba ɓaa te ron̰ ki eyo, utu 'tɛɗn mɛndkaama ɔɔ koojn̰ goono ɔɔ goon se jeege an̰ daŋ Emanuel. Ro Emanuel se je ɗeekŋ ɔɔ: Raa ute naajege. 24Kɛn Yusup jaay iin̰ maakŋ bin̰ ki se, naan̰ took taar kɔɗn Mɛljege Raa taaɗin̰o se. Gɔtn se, Mari se naan̰ ɔkin̰ tɛɗn mɛndin̰a. 25Num gaŋ naan̰ baate ɓaa ron̰ ki bini Mari oojn̰ maak ki. Ɔɔ goon j'oojin̰ se, Yusup ɔndin̰ ron̰ Isa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\