Matthieu 2

1Isa se j'oojin̰ maakŋ gɛgɛr kɛn Betleem kɛn taa naaŋ Jude ki, do Gaar Ɛrɔd ki. Kɛn Isa jaay j'oojin̰ se, jee jeel k‑dijge iin̰o kaam kaaɗa tookŋo ɔɔ ɓaa aan maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki. 2Kɛn naaɗe jaay aan se, naaɗe tɔnd mɛtn jeege ɔɔ: «Goon k'j'oojin̰ jaay ute kɔsn gaar Yaudge se tap ɓo, gayo? Taa naaje se j'aako k‑dijin̰ kaam kaaɗa tookŋo ɔɔ naaje k'ɓaaɗo kɛrgŋ naanin̰ ki.» 3Kɛn Ɛrɔd jaay booy taar se, nirlin̰ teece taa gaarin̰a; bin se ɔl jee Jeruzalɛm ki paac se ɓeere ɔkɗe. 4Gɔtn se Gaar Ɛrɔd daŋ tus magal jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu paac ɔɔ ute jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raa paac kɛn maakŋ jeen̰ge tu ɔɔ naan̰ tɔnd mɛtɗe ɔɔ: «Al‑Masi do dɔkin̰ Raa taaɗ taa koojin̰ se tap ɓo, j'an̰ koojn̰ gayo?» 5Gɔtn se, naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Naan̰ se j'an̰ koojn̰ maakŋ gɛgɛr kɛn Betleem kɛn taa naaŋ Jude ki, aan gɔɔ kɛn do dɔkin̰ debm taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋin̰o ɔɔ: 6Gɛgɛr kɛn Betleem kɛn taa naaŋ Jude ki se, naai kic lɛ maakŋ gɛgɛrge tun magal magal kɛn taa naaŋ Jude ki. Taa maakŋ naaŋi ki se ɓo utu aɗe teecn̰ magal kɛn utu 'tɔɔɗn Israɛl jeemge aan gɔɔ debm gaama se.» 7Gɔtn jaay Ɛrɔd daŋ jee jeel k‑dijge kalɗe ki se, nam kic ɓo jeel eyo. Kɛn naaɗe aan ɔŋin̰ se, naan̰ tɔnd mɛtɗe ɔɔ: «Kɛn tap ki se, k‑dijn̰ se tap ɓo naase aakin̰ki nuŋ ki?» 8Ɔɔ naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «'Ɓaaki Betleem ki je ɔŋumkiro gɔtn goono se tak. Kɛn jaay ɔŋin̰kiroga num, 'tɛrl 'ɓaakiro 'taaɗumki gɔtin̰a taa maam kic ɓo m'ɓaa kɛrgŋ naanin̰ ki.» 9Kɛn naaɗe jaay booy taar gaarge aas sum se, gɔtn se naaɗe iin̰ ɓaa, ɔɔ kɛn naaɗe ɓaa ɓaa se, k‑dijn̰ kɛn naaɗe aakin̰o kaam gɔtn kaaɗa tookŋo se, tɛr teec naanɗe ki daala. K‑dijn̰ se tɔɔɗɗe bini ɓaa ɗaar do ɓee kɛn goon maak ki se. 10Kɛn naaɗe aak k‑dijn̰ se maakɗe raap sakan̰. 11Kɛn naaɗe aan se, ɛnd maakŋ ɓee ki ɔɔ ɔŋ goono ute kon̰ Mari. Naaɗe ɛrg naan goon ki ɔɔ tɔɔmin̰ jaay ɓo naaɗe tɔɔɗ taa ɓɔɔnɗege ɔɔ ɛɗin̰ nakgen bɛɛ bɛɛ: daab, nakŋ ooto, ute uubm ootn k'daŋin̰ mir se. 12Kɛn naaɗe iin̰ ɔn̰ Mari sum se, Raa ɔɔjɗe maakŋ niɗe ki ɔɔ j'ɔn̰ten tɛrl kaal gɔtn Gaar Ɛrɔd ki. Taa naan̰ se ɓo naaɗe uun ɗoobm kuuy ɔɔ tɛrl ɓaa taa naaŋɗe ki. 13Kɛn jee jeel k‑dijge jaay iin̰ ɓaa sum se, kɔɗn Mɛljege Raa kalaŋ ɓaaɗo taaɗ Yusup ki maakŋ nin̰ ki ɔɔ: «Iin̰ ute mɛndi ɔɔ uun goono aan̰ 'ɓaaki taa naaŋ Masar ki. Iŋg gɔtn naane bini maam m'ai taaɗ jaay ɓo sɔm naai aɗe tɛrlɛ. Ɓɛrɛ, Gaar Ɛrɔd se je je goono taa an̰ tɔɔlɔ.» 14Maakŋ nɔɔr ki se sum ɓo, Yusup iin̰ ute mɛndin̰a uun goono ɔɔ aan̰ ɓaa taa naaŋ Masar ki. 15Naan̰ tiŋg gɔtn naane bini Gaar Ɛrɔd ooyo. Nakŋ se aan ɗoobin̰ ki aan gɔɔ kɛn Mɛljege Raa taaɗo ute taar debm taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰ ɔɔ: Maam m'daŋ m'ɔɔɗo goonum gaaba naatn taa naaŋ Masar ki. 16Kaaɗ kɛn se Ɛrɔd utu zɛɛrɛ; ɔɔ naan̰ kɛn se naan̰ ɓaaɗo jeel ɔkga mɛtin̰a kɛn jee jeel k‑dijge dɛrlin̰ dɛrl se, gɔtn se naan̰ maakin̰ taarin̰ makɔn̰ɔ. Naan̰ und kulu ɔɔ num gaangen gaabgen ɔndo do ɓaar di ki jaay bɔɔyɔ bɔɔy paacn̰ kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn Betleem ki ute maakŋ naaŋgen cɛɛs ki cɛɛs ki se, k'tɔɔlɗe paac. Taa ɓaar di ese se tum te kaaɗn kɛn jee jeel k‑dijge taaɗ Ɛrɔd ki gɛn k‑dijn̰ naaɗe aakin̰o. 17Bin ɓo, nakŋ se aanga ɗoobin̰ ki aan gɔɔ kɛn debm taaɗ taar teeco taar Raa ki, ron̰ Jeremi, taaɗɗeno do dɔkin̰ ɔɔ: 18K'booy nɔɔ eem maakŋ naaŋ Rama ki jeege tɔɔyɔ ɔɔ eem nɔɔ dɛna. Kɛse Rasɛl ɓo eem taa gɛnin̰ge, naan̰ k'sɛlin̰ kic ɓo ɗaar eyo gɛn tɔɔyɔ, taa gɛnin̰ge utga. 19Kɛn Gaar Ɛrɔd jaay ooy sum se, kɔɗn Mɛljege Raa taaɗ Yusup ki maakŋ nin̰ ki kaaɗ kɛn naan̰ utu taa naaŋ Masar ki. 20Naan̰ taaɗin̰ ɔɔ: «Iin̰ ute mɛndi ɔɔ uun goono ɔk 'tɛrl 'ɓaaki taa naaŋ Israɛl ki taa jeegen kɛn je tɔɔl goono se, naaɗe ooyga.» 21Ɔɔ Yusup iin̰ ute mɛndin̰a, uun goono ɔɔ ɔk tɛrl taa naaŋ Israɛl ki. 22Anum kɛn naan̰ booy ɔɔ Arkɛlɛɔs ɔsga gaar gɛn taa naaŋ Jude gɔɔ bubin̰ Ɛrɔd ki se, gɔtn se Yusup ɓeere ɔkin̰ gɛn tɛrl ɓaa taa naaŋ Jude ki. Ɔɔ Mɛljege Raa taaɗin̰ maakŋ nin̰ ki ɔɔ n̰'iin̰ ɓaa taa naaŋ Galile ki. 23Naan̰ iin̰ ɓaa iŋg maakŋ gɛgɛr kɛn k'daŋin̰ Nazarɛt. Nakgen se aan ɗoobin̰ ki aan gɔɔ kɛn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗo do dɔkin̰ ɔɔ: Naan̰ se j'an̰ daŋin̰ kɔɗ Nazarɛt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\