Matthieu 23

1Isa ɗeek jee dɛnge tu ute jeege tun mɛtin̰ ki ɔɔ: 2«Parizige ute jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se, naaɗe se ɓo kɛn lee dooy jeege ute Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. 3Kɛn bin num 'tookɗeki taarɗe ɔɔ 'tɛɗki nakgen paacn̰ naaɗe lee taaɗsen se. Naɓo ɔn̰ten 'tɛɗki aan gɔɔ naaɗe, taa naaɗe nakgen naaɗe taaɗ paac se, naaɗe ɔŋ tɛɗin̰ eyo. 4Naaɗe dɔɔk daam deere ɔɔ tɔnd do jeege tu ɔɔ naaɗe malin̰ge tap ɓo baate kutin̰ te goon jiɗe. 5Naabɗen naaɗe tɛɗ paac se je taa jeege aɗen kaaka. Ɔɔ taar Raagen mɛtin̰gen k'raaŋ jaay naaɗe ɔɔsin̰ aan gɔɔ laaye ɔɔ lee dɔɔk do naanɗege tu ey lɛ kɛyɗege tu se, naaɗe tɛɗin̰ magal magal cir gɛn jeege. Ɔɔ taa kalɗege se, naaɗe tɔɔs ziiɗin̰ taar ki tɛɗn jɛrl cir gɛn jeege. 6Kɛn k'daŋɗenga gɔtn kɔs ki se, naaɗe je gɔtn kiŋg naan ki. Ɔɔ kɛn ɓaaga maakŋ ɓeege tun Yaudge lee tusn maak ki se, naaɗe je gɔtn kiŋg naan ki kici. 7Kɛn aanga bɔɔr ki kic lɛ, naaɗe je j'aɗen tɛɗn tɔɔsɛ naaɗe ki ɓo deete ɔɔ je j'aɗen daŋ: jee dooy jeege. 8Num naase ɔn̰ten 'kɔn̰ki j'asen daŋ jee dooy jeege taa naase 'paacki se gɛnaage ɔɔ debm dooyse lɛ kalaŋ sum. 9Do naaŋ ki ara se ɔn̰ten 'daŋki nam ɔɔki: Bubje, taa naase ɔkki Bubu kalaŋ sum ɔɔ naan̰ kɛn iŋg maakŋ raa ki. 10Ɔn̰ten 'kɔn̰ki j'asen daŋ Debm dooy jeege, taa naase mɛl dooyse se al‑Masi kalin̰ ki sum. 11Debm jaay tɛɗn magala maakse ki se, ɔn̰ ron̰ tɛɗn debm tɛɗn naabse. 12Taa debm magal ron̰ se utu kɔɔpm baata, ɔɔ debm jaay ɔɔp ron̰ baat se, ron̰ utu kookŋ raan. 13«Naasen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizigen kɛn 'tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗn taar mɛt ki se utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo; taa naase 'gaaski ɗoobm maakŋ Gaar Raa jeege tu. Ɔɔ naase mala kic lɛ baate kɛndki, ɔɔ jeegen je kɛndɛ se lɛ, naase 'gaasɗeki ɗoobo. 14[Naasen jee taaɗn tɔɔkŋ mɛtn taar Raage ute Parizigen kɛn 'tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗn taar mɛt ki se utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Taa naase ɔski ji mɛnd daayge ɔɔ tɔndki mɛtn Raa ɔn̰ki eyo taa jeege asen kaaka. Taa naan̰ se ɓo bɔɔrɔ utu koocn̰ dose ki se utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo.] 15Naasen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizige se, naasen kɛn 'tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗ taar mɛt ki utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo. Naase 'leeki do baarge tu ɔɔ gɔtɔ ɓaa se paac ɔɔ jeki aki tɛɗn jeege 'tɛɗn Yaudge aan gɔɔ naase se ɔɔ kɛn naase ɔŋkiga deb kalaŋ jaay uunga ɗoobse se, debm se naase 'tɛɗin̰ki debm aas gɛn ɓaa maakŋ pooɗ ki mɛt dio cirse naase se. 16«Naasen jee kaam‑tɔɔkgen jee tɔɔɗn jeege utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Naase taaɗki ɔɔki: ‹Kɛn nam jaay naam te ro Ɓee Raa se tɛɗ ɗim eyo. Num nam jaay naam te ro daabm maakŋ Ɓee Raa ki se, kɛse ɓo kɛn ɔɔn̰ɔ.› 17Naase jee kaam‑tɔɔkgen jee dɛrlge ara! Kɛn gay ɓo ɔɔn̰ ciri? Daab lɔɓu Ɓee Raa kɛn k'ɓaanoga te daab maak ki jaay daabm se, tɛɗ gɛn Raa se ne? 18Tɛr naase 'ɗeeki ɔɔ: ‹Kɛn nam jaay naam ron̰ te gɔtn k'j'iin̰ k'ɗaapin̰ gɛn tɛɗn sɛrkɛ do ki se, tɛɗ ɗim eyo, num kɛn naan̰ jaay naam ron̰ te nakŋ k'ɓaano do ki gɛn tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, kɛse ɓo kɛn ɔɔn̰ɔ.› 19Jee kaam‑tɔɔkge 'taaɗumki tu: nakŋ k'ɓaano gɛn tɛɗn sɛrkɛ se ɓo cir lɔɓu, gɔtn k'j'iin̰ k'ɗaapin̰ gɛn tɛɗn sɛrkɛ ɔɔ sɛrkŋ k'j'ɔmbin̰ga do ki num, taaɗ ɔɔ sɛrkŋ se tɛɗga gɛn Raa se ɓo cir ne? 20Bin num debm jaay naam ron̰ te gɔtn k'j'iin̰ ɗaapin̰ gɛn tɛɗn sɛrkɛ do ki se, kɛse naan̰ naam te ro nakgen paacn̰ k'ɓaano gɛn tɛɗn sɛrkɛ do ki se kici. 21Debm kɛn naam ron̰ te Ɓee Raa se, kɛse naan̰ naam ron̰ te ro mɛlin̰ Raa kɛn iŋg maak ki se kici. 22Debm jaay naam ron̰ te maakŋ raa se naan̰ naam ron̰ ute kaag do Raa ɔɔ ute mɛlin̰ kɛn iŋg do ki. 23«Naasen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizigen kɛn tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗn taar mɛt ki se, utu asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Nakgen naase ɔkki sɛɛm sɛɛm kɛn 'lee 'tɔmbki maakŋ taaɗsege tu kɛn tɛɗin̰ nijim se kic ɓo, naase 'lee 'nigin̰ki gɔtɔ kaam sik ɔɔ kɛn kaam kalaŋ se ɛɗki Raa ki. Naɓo taargen maakŋ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa kɛn bɛɛ bɛɛ tap ɓo, naase aalin̰ki maak ki eyo kɛn taaɗsen ɔɔ 'tɛɗki nakŋ ute ɗoobin̰a, kɛɛjn̰ do jeege tu ɔɔ gɛn tujn̰ ɔrm eyo. Kɛse ɓo nakgen, bɛɛki num, an̰ki lee tɛɗa ɔɔ nakgen kɛn naase lee gaaŋɗeki gɔtɔ kaam sik jaay kɛn kalaŋ ɛɗki Raa ki se kic ɓo ɔn̰ten 'dirigin̰ki kici. 24Jee kaam‑tɔɔkgen 'lee tɔɔɗki jeege! Naase ɔɔyki maanse te rɛɛsɛ taa bɔtɔr kalaŋ bɔɔy maak ki eyo, gaŋ naase tap ɓo tulki gin̰jge. 25«Naasen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizigen 'tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗ taar mɛt ki se, asen 'tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Taa naase 'tugki naagŋ nakgen naase 'lee aayki ɔɔ ɔsnki se aac walak, num gaŋ maakin̰ tap ɓo, naase 'ɗoocin̰ki ute nakgen naase 'ɓoogkiro ɔɔ 'tujkiro gɛn jeege. 26Kɔɗ Parizi naai se debm kaam‑tɔɔkɔ! 'Tug 'ɗaap maakŋ naki kɛn naai lee aay maak ki se jaay ɓo naagin̰ kic 'tɛɗn aak bɛɛ. 27«Naase jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizigen kɛn tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗ taar mɛt ki se, asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Taa naase 'tecki do ɓaaɗgen k'tɛɗɗen raap kaar kaar aak bɛɛ kaam ki, gaŋ maakɗege ɗooc te cɛŋ jeegen ooyga kooyo ɔɔ ruumga ruumu maak ki se paac. 28Naase kic 'tecki bini, taa naan jeege tu se, naase 'tɛɗki rose jee bɛɛ, gaŋ maakse ɗooc te taar mɛt ki eyo ɔɔ te kusin̰a. 29«Naasen jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage ute Parizigen kɛn tɛɗki rose aan gɔɔ jee taaɗ taar mɛt ki se, asen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo! Naasen 'lee iin̰ 'ɗaapki do ɓaaɗn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki do dɔkin̰a, ɔɔ jeegen kɛn leeɗo ute kɛn mɛt ki se, naase 'tamarɗeki do ɓaaɗɗege aak bɛɛ bɛɛ. 30Ɔɔ tɛr naase 'ɗeekki ɔɔki: Kɛn do bubjege tu naane jaay naaje j'utu num, naaje k'tookɗe taarɗe eyo gɛn tɔɔl jee taaɗ taar teeco taar Raa ki. 31Kɛn bin num naase mala ɓo 'taaɗki ɔɔki naase se ɓo mɛtjil jee kɛn tɔɔlo jee taaɗ taar teeco taar Raa ki. 32Kɛn bin num 'ɓaaki ute naan se, naabm bubsege lee tɛɗo se, naase 'tɛɗ naŋin̰ki sɔrɔk cir gɛn naaɗe se. 33«Aakumki tu wɔɔjgen ara ɔɔ mɛtjil k'mɔrpɔpgen ara! Naase aki kɔŋ kaan̰ kɔtn dubar pooɗ kɛn gɛn daayum se ɔɔ ɗi? 34Taa naan̰ se ɓo 'booyki m'ɗeekseni: maam m'aseno kɔl jee taaɗ taar teeco taar Raa ki, jee jeel‑taarge ute jee jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage. Num jee mɛtin̰ge utu aɗeki tɔɔlɔ ɔɔ jee mɛtin̰ge aɗeki tupm tɔɔl ro kaag ki, jee mɛtin̰ge utu aɗeki tɔnd te mɛɛjɛ maakŋ ɓeege tun naase lee tusnki maak ki. Ɔɔ kɛngen mɛtin̰ge aɗeki tuuru ɔɔ aɗeki lee je maakŋ gɛgɛrge tu. 35Ɔɔ jee kɛn lee ute kɛn mɛt kɛn naase tɔɔlɗeki jaay moosɗe ɔɔy do naaŋ ki se, kɛn iin̰o do yo Abɛl ki bini aan do yo Zakari kɛn goon Baraci, kɛn naase 'tɔɔlin̰ki daan Ɓee Raa ute gɔtn kɛn k'lee k'tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se asen kɔɔpm mindse ki. 36'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: moosn jeegen k'tɔɔlɗe paac se utu kɔɔpm do jeege tun ɓɔrse utu se.» 37Isa ɗeek ɔɔ: «Waay Jeruzalɛm, waay Jeruzalɛm, naai kɛn debm tɔɔl jee taaɗ taar teeco taar Raa ki ɔɔ jee kɛn Raa ɔlɗeno gɔti ki kic ɓo, naai ɓo debm tund tɔɔlɗe! Mɛt kando, maam m'je m'tusn gɛnige aan gɔɔ ko kɔrɔn̰j kɛn lee tus gɛnin̰ge taa bɛɛkŋ kɛyin̰ ki tu, naɓo naase 'jeki te eyo. 38'Booyki, kɛn bin num Ɓee Raase se utu 'tooɗn kuuɗu. 39Taa naan̰ se ɓo 'booyki m'asen taaɗa: naan ki se mɔɔtn naase amki kɔŋ kaak ey sum, bini kaan kaaɗ kɛn aki ɗeekŋ ɔɔki: Ɔn̰ Mɛlje Raa tɛɗn bɛɛn̰a do deb kɛn utu ɓaaɗo ute ro naan̰a!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\