Matthieu 24

1Kaaɗ kɛn se Isa teecoga naatn maakŋ Ɓee Raa ki ɔɔ kɛn ɓaa ɓaa se, jee mɛtin̰ ki ɓaaɗo ɔŋin̰a taa an̰ taaɗn Ɓee Raa kɛn k'j'iin̰in̰ga aak bɛɛ se. 2Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Ɓee se paac aakin̰ki se jiga ɗaamo? Naɓo 'booyki bɛɛ m'asen taaɗa: ɓee ɗaar aak bɛɛ se jeege utu an̰ ru naŋ tak. Kon̰gen rɛɛs aak bɛɛ bɛɛ se, utu wɔɔkŋ kalaŋ kalaŋ ɔɔ ko tap ɓo 'kɔŋ tooɗn do naapin̰ ko ki eyo.» 3Naan̰ kɛn se, Isa iŋg do kɔsn ɔlib ki. Gɔtn se jee mɛtin̰ ki ɓaaɗo ɔŋin̰a ɔɔ tɔnd mɛtin̰ ɔɔ: «'Taaɗjen tu nakgen se 'kaan nuŋ ki? Ɔɔ naan̰ se 'tɛɗn ɔɔ ɗi jaay ɓo naaje j'an kaakŋ jeel ro ki gɛn ɓii kaani ɔɔ ɓiin dunia an naŋ se?» 4Isa tɛrlɗen ɔɔ: «Ɔndki kɔndɔ nam ɔn̰ten 'dɛrlse!» 5Taa jeege dɛna utu aɗe ɓaa ute roma ɔɔ naŋa kic utu asen taaɗn ɔɔ: maam ɓo al‑Masi! Ɔɔ kɛn naaɗe 'tɛɗ bin se utu 'dɛrl jeege dɛna. 6Naase utu aki booy gɔtn bɔɔrɔ ɔɔ jeege utu asen kɔɔsn maan bɔɔrɔ, anum ɓɛrɛ, ɔndki kɔndɔ, ɔn̰ten 'ɓeerki! Taa nakgen se utu 'kaana, naɓo duni se 'kɔŋ naŋ ey ɓɔrtɔ. 7Jee taa naaŋ kaam kalaŋ utu kiin̰ bɔɔrɔ ute jee taa naaŋ kuuy. Taa naaŋ gaar kaam kalaŋ utu kiin̰ bɔɔrɔ te taa naaŋ gaar kɛn kuuy. Maakŋ naaŋge tun mɛtin̰ naaŋa utu 'tea ɔɔ gɔtn mɛtin̰ ɓo utu tɔɔl jeege. 8Aan gɔɔ mɛnd kɛn maakin̰ tuunin̰ gɛn koojo se, nakgen se paac kic ɓo baaga kaana num, kɛse je taaɗn ɔɔ dunia ɔɔpga gɔɔrɔ. 9«Kaaɗ kɛn se j'utu j'asen dabar dɛna ɔɔ j'asen tɔɔlɔ. Ɔɔ taa maam se jee do naaŋ ki se paac utu asen kɔɔɗn kundu. 10Gaŋ kaaɗ kɛn se jeege dɛna utu an rɛsn ute kaal maakɗen do Raa ki. Naaɗe kutn naapge naan tɔɔgge tu ɔɔ tɔɔɗn tund naapa. 11Jee tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee taaɗ taar teeco taar Raa ki se, utu aɗe ɓaa dɛna ɔɔ dɛrl jeege dɛna. 12Kusin̰ se ziiɗn ɓaa ute naanin̰a ɔɔ jeege dɛna maakjeɗege utu tɛɗn baata do naapge tu. 13Naɓo debm jaay aayga kaamin̰ bini aanga do taar tɔɔlin̰ ki num, naan̰ se utu 'kɔŋ kaaja. 14Labar Jigan gɛn maakŋ Gaar Raa ese se j'utu j'an̰ taaɗin̰ jeege tun do naaŋ ki paac, kɛse tɛɗn saaɗa jeege tun ɓaa se paac jaay ɓo sɔm kaam mɔɔtn duni naŋa.» 15«Naase utu aki kaakŋ Deb tuj deelga te gɔtin̰ se utu kɛnd kiŋg maakŋ Ɓee Raa ki, gɔt kɛn salal se, aan gɔɔ debm taaɗ taar teeco taar Raa ki, ron̰ Daniɛl, taaɗo do dɔkin̰ se. Bin num debm jaay dooy taar ese se n̰'booy n̰'ɔkin̰ jiga jaayo! 16Kaaɗ kɛn se ɔn̰ jee kɛn iŋg taa naaŋ Jude ki se, k'j'aan̰ j'ook maakŋ koge tu. 17Debm iŋg kiŋg do ɓeen̰ ki raan se, n̰'ɔn̰te bɔɔyo naaŋ ki gɛn tɔsn nakin̰gen maakŋ ɓeen̰ ki. 18Debm jaay ɓaaga maakŋ‑gɔtin̰ ki kic lɛ, n̰'ɔn̰ten tɛrlo ɓeene gɛn kuun kalin̰a. 19Ɓii kɛn se, mɛndgen mɛndkaamge ute ko gaangen gɛnɗege aay kaay si se, aɗen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo. 20Eemki Raa taa nakgen se 'kaan kaaɗn kuul ki eyo ey lɛ ɓii sebit ki eyo. 21Kaaɗ kɛn se jeege utu dabar dɛna ɔɔ dubar se gɔtn Raa aal dunia tap ɓo nam naam te eyo, ɔɔ mɔɔtn dubar naan ki jaay 'kɔɔn̰ cir naan̰ ese se gɔtɔ. 22Num Raa se ɓii dubar ese se, naan̰ gaaŋin̰ga duuku taa jeegen naan̰ bɛɛr tɔɔɗɗe se. Kɛn ɓiigen se jaay naan̰ gaaŋɗen te duuk ey num, nam 'kɔŋ kaaja tap ɓo gɔtɔ. 23Kaaɗ kɛn se jaay nam taaɗsenga ɔɔ: 'Ɓaaɗo aakki, al‑Masi utu ara ey lɛ taaɗsen ɔɔ: Naan̰ utu naane! Ɔn̰ten 'tookki taarin̰a. 24'Booyki! Jeegen kɛn tɛɗ roɗe ɔɔ naaɗe ɓo al‑Masige ute jeegen tɛɗ roɗe ɔɔ naaɗe jee taaɗ taar teeco taar Raa ki se utu aɗe ɓaao. Naaɗe utu 'tɛɗn nakŋ‑kɔɔɓge ute nakgen deel doa, taa 'kaan̰ jeege dala. Ɔɔ jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ se kɛn naaɗe ɔŋga ɗoobo num, aɗen kaan̰ dal kici. 25'Booyki! Ɓɛrɛ, taar se lɛ, maam m'aalsenga kaal bise ki. 26«Kɛn k'taaɗsenga j'ɔɔ: Al‑Masi utu do kɔɗ‑ɓaar ki naane num, ɔn̰ten ɓaaki. Ey lɛ kɛn j'ɔɔ: naan̰ utu oom ara! Num ɔn̰ten 'tookki taarɗe. 27Taa ɓii kɛn Goon Deba aɗe ɓaa se tecn̰ aan gɔɔ maan aalo kaam kooko wusuk bini dɔɔk te gɔtn kaaɗa toocn̰ni. 28Ɓii kaanum kic tecn̰ aan gɔɔ gɔtn daa ɗim gam ooyga jaay ɓo marlge kic lee bɔɔy tus ro ki se. 29« Kɛn ɓiigen gɛn dubarge se jaay naar deelga num, kaaɗa se utu 'tɛɗn ilim dib ɔɔ laapa se lɛ wɔɔr eyo. K‑dijgen maakŋ raa ki aɗe si naaŋ ki ɔɔ nakgen ɔk tɔɔgɔ maakŋ raa ki se utu 'tea. 30«Gɔtn se jeege an kaakŋ nakŋ jeel maakŋ raa ki kɛn taaɗ ɔɔ Goon Deba utu ɓaaɗo ɔɔ jeegen do naaŋ ki paac keem nɔɔ an kaakŋ Goon Deba aɗe bɔɔy maakŋ gapara ki ute tɔɔgŋ Raa ɔɔ gɔtɔ wɔɔr kɛlɛŋ. 31Pulu 'keem makɔn̰ɔ maakŋ raa ki ɔɔ Goon Deba aɗe kɔl kɔɗin̰ge taa te 'tusn jee kɛn naan̰ bɛɛr tɔɔɗɗe mɛtn naaŋ kɛn kaam sɔɔ ɔɔ kɛn iŋg mɛtn raa kɛn kaam gay gay kici.» 32«Naase ɔndki doa te ko ba: kɛn naan̰ jaay baaga kɔɔɗn taa‑oomo ɔɔ dɔɔb kamba se, naase 'jeelki ɔkki mɛt‑kijiri aanga ɔɔ ɓara ɔɔpga gɔɔrɔ. 33Bin num naase kic ɓo, kɛn aakkiga nakgen se paac jaay aanga num, 'jeelki Goon Deba se naan̰ aan ɔŋsega gɔɔr kaam taarse ki. 34'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: jee duni kɛn ɓɔrse se 'kooy naŋ ey sum ɓo nakgen se paac utu 'kaana. 35Maakŋ raa ute do naaŋa se utu 'deele, num taar maam se 'kɔŋ deel eyo. 36«Num gaŋ kɛn gɛn kaaɗin̰ ute ɓiin̰ Goon Deba ano ɓaa se, nam tap ɓo jeel eyo. Kɔɗn Raage maakŋ raa ki kic lɛ jeel eyo, ɔɔ Goono kic lɛ jeel eyo. Nam jeel ɓiin̰ se, gɔtɔ. Kɛn jeel se, Bubu kalin̰ ki sum. 37Ɓii kɛn Goon Deba aɗe ɓaa se, 'tecn̰ aan gɔɔ nakgen deelo do Noe ki. 38Naan̰ kɛn naane se, kaaɗ kɛn maan magala bɔɔyo gɔɔb te jeege ey ɓɔrt se, jeege ɔsɔ, aaye, tɔk mɛndge, tɔk gaabge ɔɔ ɔl gɛnɗege kic ɓo tɔkŋ naapge bini aan ɓii kɛn Noe ɛnd maakŋ markab kɛn magala. 39Gɔtn se jeege se, nakŋ utu kaan doɗe ki se, naaɗe ɔnd eyo bini maan magala ɓaaɗo gɔɔb tɔɔlɗe paac. Kɛn Goon Deba aɗe ɓaa se kic ɓo 'tecn̰ bini. 40Ɓii kɛn se gaabge dio tɛɗ tɛɗ naaba maakŋ‑gɔtɗe ki se, deb kalaŋ j'an̰ kuunu ɔɔ deb kalaŋ 'kɔɔpɔ. 41Ɔɔ mɛndgen di ɗaar uus kuus do toot ki se kic, deb kalaŋ j'an̰ kuunu ɔɔ deb kalaŋ 'kɔɔpɔ. 42Iŋgki zɛɛrɛ daayum, taa naase kic ɓo 'jeelki eyo ɓiin Mɛlse aɗe ɓaa se. 43Naase 'jeelki kɛn mɛl ɓee jaay jeel kaaɗn debm ɓoogo ano ɓaa nɔɔr num, naan̰ tooɗn bi eyo ɔɔ kɔn̰ debm ɓoogo an̰ tɛrɛcn̰ ɓeen̰ eyo. 44Taa naan̰ se ɓo naase kic 'ɗaapki rose, iŋgki do mɛtɛkse ki, taa Goon Deba jaay aɗe ɓaa se lɛ, kaaɗ kɛn naase 'jeelki eyo.» 45Isa ɗeek ɔɔ: «Debm tɛɗn naabm mɛtɛkɛ ɔɔ tuj ɔrmin̰ ey se kɛn gay? Naan̰ ɓo debm kɛn mɛlin̰ ɔn̰in̰ jee tɛɗn naabgen kuuy kaam jin̰a, ɔɔ kɛn aanga kaaɗin̰ ki num, lee ɛɗɗen kɔsɔ. 46Maak‑raapo debm tɛɗn naabm kɛn mɛlin̰ aan jaay ɔŋin̰ naan̰ utu tɛɗin̰ tɛɗn naabm kɛn naan̰ ɔn̰in̰sin̰ kaam jin̰ se. 47'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: debm tɛɗn naabm bin se, mɛlin̰ utu an̰ kɔn̰ nakin̰ge paac kaam jin̰a. 48Num gaŋ kɛn naan̰ ɓo debm tɛɗn naabm jig eyo ɔɔ taaɗ ute maakin̰ ɔɔ: Mɛlum se aɗe kɔŋ tɛrl yɔkɔɗ eyo, 49ɔɔ gɔtn se iin̰ baag tɔnd jeen̰gen k'tɛɗ naaba tɛl se, naan̰ ɔsɔ ɔɔ aay te jee kaay koonge. 50Gaŋ mɛl gaabm ese se, ɓiin jaay naan̰ ano tɛrl se, naan̰ ɔnd eyo ɔɔ kaaɗ kɛn naan̰ aan kaan kic lɛ, naan̰ saap do ki eyo. 51Debm tɛɗn naabm bin se, kɛn mɛlin̰ jaay aanga num, utu an̰ tuur naata ɔɔ an̰ kɔlin̰ 'dabar ute jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee taaɗ taar mɛt ki. Ɔɔ gɔtn se ɓo gɔtn naaɗe tɔɔyɔ ɔɔ taan̰ naaŋɗege.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\