Matthieu 3

1Kɛn kaaɗin̰ jaay aan sum se, Jan‑Batist naar teec naan jeege tu ɔɔ baag taaɗn taar Raa do kɔɗ‑ɓaar kɛn taa naaŋ Jude ki. Naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: 2«'Tɛrlki maakse taa maakŋ Gaar Raa se ɔɔpga gɔɔrɔ!» 3Taa Jan se ɓo, debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗo taarin̰ do dɔkin̰ kɛn ɔɔ: K'booy mind deba taaɗ makɔn̰ do kɔɗ‑ɓaar ki ɔɔ: 'Ɗaapki ɗoobm Mɛljege ɔɔ 'tɛɗin̰sin̰ki jiga 'tooɗn tal. 4Jan uuso kal k'ɗaapin̰ ute bɛɛkŋ gin̰ji ɔɔ dɔɔk maakin̰ te kɔl daara; nakŋ kɔsin̰ iimi ute teeje. 5Gɔtn se jeegen iin̰o maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki ute kɛngen taa naaŋ Jude ki paac ɔɔ ute kɛngen iin̰o taa ool Jordan ki paac, naaɗe ɓaaɗo gɔtn Jan ki. 6Naaɗe tɔɔɗ mɛtn kusin̰ɗege naan jeege tu ɔɔ Jan‑Batist batizɗe maakŋ ool magal kɛn k'daŋin̰ Jordan se. 7Kɛn Jan aak Parizige ute Sadusege dɛna ɓaaɗo ɔŋin̰ taa naan̰ aɗen batiz se, naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Aakumki tu wɔɔjgen ara! Naŋa jaay ɓo dɛjseno taa aki kaan̰ kɔtn maak‑taar Raa kɛn utu bɔɔy do jeege tu se? 8Naan ki se, 'tɛɗki nakgen jiga kɛn 'taaɗn jeege tu ɔɔ naase se 'tɛrlkiga maakse, 9ɔɔ ɔn̰te 'taaɗki ɔɔki: naaje se lɛ k'gaan Abraamge. 'Booyki m'asen ɗeeke, kogen ese se kɛn Raa je kic ɓo an̰ dɛlin̰ 'tɛɗn gaange Abraam ki. 10Ɓɛrɛ, alpasa se lɛ k'ɗaarin̰ga mɛtn ko kaag ki. Ko kaaggen paacn̰ jaay ooj jig ey se, j'aɗen tɔgŋ tuun naatn ɔɔ j'aɗen tɔɔcn pooɗn. 11«Maam se, m'asen batizn ute maane ɔɔ kɛse je ɗeekŋ ɔɔ naase 'tɛrlkiga kiŋgse; num gaŋ debm utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal ciruma. Maam se saa jɛn̰ ki kic ɓo m'aas gɛn kɔɔɗin̰ eyo. Debm ese se ɓo utu asen batizn ute Nirl Salal ɔɔ ute pooɗo. 12Ute gɛrt magalin̰ se naan̰ utu tuuy teen̰in̰a ɔɔ kɛn naan̰ jaay tuuy aasga num, kaam teen̰in̰ se naan̰ utu an̰ tɔsn kɔmb maakŋ giijin̰ ki; num tɛsin̰ se, naan̰ utu an̰ kɔmb maakŋ pooɗ kɛn ooy eyo.» 13Gɔtn se Isa iin̰ taa naaŋ Galile ki ɔɔ ɓaaɗo maakŋ ool magal gɛn Jordan ki, ɓaaɗo ɔŋ Jan taa an̰ batizin̰a. 14Num Jan se baate tooko, ɗeek Isa ki ɔɔ: «Maam se, naai ɓo am batiz ey ɓo, tɛr naai ɓo ɓaaɗo gɔtn maam ki la!» 15Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Ɓɔrse se naai 'tooko, taa naajege se j'aki tɛɗn nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki ute ɗoobin̰a.» Gɔtn se Jan tooko. 16Kɛn Isa k'batizin̰ jaay ooko maakŋ maane ki sum se, naan̰ kɛn se sum ɓo maakŋ raa ɔɔɗ waŋ ɔɔ naan̰ aak Nirl Raa bɔɔyo don̰ ki tec aan gɔɔ dɛɛrɛ. 17Ɔɔ gɔtn se k'booy mind deba taaɗ maakŋ raa ki ɔɔ: «Naan̰ se Goon maak‑jema. Maam ɓo m'bɛɛr m'ɔɔɗin̰o taa naan̰ tɔɔlumi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\