Matthieu 6

1Tɛr Isa ɗeek daala ɔɔ: «Kɛn aki 'tɛɗn naabm Raa num, ɔn̰ten 'tɛɗin̰ki naan jeege tu taa naaɗe asen kaaka. Ey num naase aki kɔŋ bɛɗse gɔtn Bubse kɛn maakŋ raa ki eyo. 2Kɛn naai 'je kɛɗn ɗim jee daayge tu num, ɔn̰ten 'tɛɗin̰ naan jeege tu taa naaɗe ai kaaka aan gɔɔ gɛn jeegen tɛɗ roɗe jee bɛɛ jaay lee tɛɗ maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki ɔɔ daan ɗoobge tun gɔtn jeege lee tusni, taa jeege jaay aakɗega num aɗen tɔɔm se. 'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: naaɗe se ɔŋga bɛɗɗe do naaŋ ki ara sum. 3Num gaŋ kɛn naai se jaay 'je kɛɗn ɗim jee daayge tu ute ji daama num, ɔn̰te kɔn̰ ji jeeli 'jeele. 4Bin num nakŋ naai ɛɗ nam ki jaay ɔyin̰ kɔy k'jeel gɔtin̰ ey se, Raa Bubi se aak nakŋ naai tɛɗin̰ se, naan̰ ɓo utu ai kɛɗn bɛɗi.» 5«Kɛn naase jaay aki tɔnd mɛtn Raa num, ɔn̰ten 'tɛɗki aan gɔɔ gɛn jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ naaɗe ɓo jee bɛɛ se. Taa kɛn naaɗe jaay ɓaaga maakŋ ɓee kɛn Yaudge lee tusn maak ki, ey lɛ daan ɗoobge tu se, naaɗe ɗaar ɗaar jaay eem Raa taa je jeege aɗen kaaka. 'Booyki bɛɛ m'asen taaɗa: jee bin se naaɗe ɔŋga bɛɗɗe ɓɔrse do naaŋ ki ara. 6Num gaŋ kɛn naai 'je keem Raa num, ɛnd maakŋ pakar tooɗi ki, 'gaas kaam taara doi ki ɔɔ gɔtn se 'tɔnd mɛtn Bubi Raa kɛn iŋg cɛɛi kɛn naai ɔŋ aakin̰ ey se ɔɔ Bubi Raa se, aak nakŋ kɛn naai 'tɛɗin̰ ɔyin̰ kɔy jaay nam jeel gɔtin̰ ey se, utu ai kɛɗn bɛɗi. 7«Kɛn naase aki tɔnd mɛtn Raa num, ɔn̰ten 'ɗɔɔlki taargen rɛn̰ rɛn̰ se cɔk cɔk aan gɔɔ jeegen Yaudge ey lee tɛɗ se. Naaɗe saap ɔɔ ute taargen naaɗe ɗɔɔlɗen cɔk cɔk se sum ɓo Raa aɗen booyo. 8Anum naase ɔn̰te 'tɛɗki aan gɔɔ gɛn naaɗe se, taa Bubsen Raa se jeele nakŋ naase 'jeki kɛn naase utu 'tɔndki te mɛtin̰ ey kic num. 9Bin num kɛn naase jaay aki keem Raa num, 'ɗeekki ɔɔki: Bubjen maakŋ raa ki, ɔn̰ jeege paac ai jeeli naai kali ki sum ɓo Raa. 10Ɔn̰ naai ɓo kɔsn gaara do jeege tu paac. Ɔn̰ jeegen do naaŋ ki ara paac se, ai tɛɗn maak‑jei aan gɔɔ gɛn jeegen maakŋ raa ki. 11Ɛɗjeno kɔsn kɛn ajen kaasn jaaki. 12'Tɔɔljen kusin̰jen naaje k'tujn̰ naani ki, aan gɔɔ naaje kic ɓo k'tɛɗn kalɗɛ jeege tun kɛn tujjenga naaje ki kici. 13Ɔn̰te 'kɔn̰je k'kɛnd maakŋ nakŋ naam ki, num ɔɔɗjen doje maakŋ ji Ɓubm sitange tu. [Taa gaara, tɔɔgɔ ɔɔ nooko se gɛn naai gɛn daayum daayum. Amin.]» 14Kɛn Isa jaay dooyɗen gɛn keem Raa aas se, tɛr naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «Kɛn naase jaay 'tɛɗki kalɗɛ jeege tun tujsen rose ki se, Bubsen maakŋ raa ki asen tɔɔl kusin̰ naase kici. 15Num gaŋ kɛn naase jaay 'baateki 'tɛɗn kalɗɛ jeege tu lɛ, Bubsen maakŋ raa ki se asen tɔɔl kusin̰se ey kici.» 16«Kɛn naase uunki kuun siam num, ɔn̰te dɔɔkki naanse aan gɔɔ jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee bɛɛ se. Kɛn naaɗe jaay uunga siam num, tɛɗ daan‑kaamɗe taa jeege aakɗega num 'ɗeekŋ ɔɔ: jee se uun kuun siam. Anum 'booyki bɛɛ m'asen taaɗa: naaɗe se ɓɔrse ɔŋga bɛɗɗe do naaŋ ki ara. 17Num naai, kɛn 'kuun siam num, 'tug daan‑kaami ɔɔ 'tɛɗ uubu roi ki. 18Bin ɓo jeege kaakŋ jeel eyo kɛn naai uun kuun siam. Num Bubi Raa kalin̰ kɛn iŋg cɛɛi kɛn naai ɔŋ aakin̰ ey se ɓo, 'jeel sum. Ɔɔ Bubi Raa kɛn aak nakŋ kɛn naai 'tɛɗin̰ ɔyin̰ kɔy nam jeel ey se ɓo, utu ai kɛɗn bɛɗi.» 19«Ɔn̰ten 'dabarki rose gɛn 'tusn maalse do naaŋ ki ara, taa maalsen 'tusin̰ki do naaŋ ki ara se, k‑n̰ɔɔge ute kuurge an̰ kɔŋ tujn̰ naatn ɔɔ jee ɓoogge kic lɛ 'kɛnd ɓeene ɔɔ an̰ kɔŋ ɓoogo. 20Bin num 'tuski maalse maakŋ raa ki, gɔtn kɛn k‑n̰ɔɔge ute kuurge aɗen kɔŋ tuj eyo ɔɔ jee ɓoogge kic kɔŋ 'kɛnd jaay an̰ ɓoog eyo. 21Taa gɔtn maali ro ki se, gɔtn ese ɓo maak‑saapi iŋg ro ki kici.» 22«Kaama se naan̰ ɓo lɔɔmpɔn gɛn roa. Bin num kɛn kaami jaay lapi se, roi te dɛnin̰ paac se, iŋg maakŋ gɔt kɛn wɔɔrɔ. 23Num kɛn kaamige jaay lapi ey se, roi paac ɓo iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ. Kɛn nakŋ kɛn ai wɔɔr gɔtɔ se jaay tɛɗga ɔɔɗ dɔrɔɗ num, gɔtɔ ai kilim doi ki dib!» 24«Deb kalaŋ se 'kɔŋ tɛɗn naaba gɔtn mɛlge tu di eyo. Kɛn naan̰ ɓo tɛɗn naaba gɔtɔ kaam di num, deb kalaŋ naan̰ an̰ kɔɔɗn kundu ɔɔ deb kalaŋ naan̰ an̰ 'jea; ey lɛ deb kalaŋ se, naan̰ an̰ kɔkŋ ɔɔn̰ɔ ɔɔ kɛn kuuy se, naan̰ an̰ kaal maak ki eyo. Taa naan̰ se ɓo naase aki 'kɔŋ tɛɗn naabm Raa ɔɔ ute gɛn gurs taa naapki eyo.» 25«Taa naan̰ se ɓo maam m'ɗeeksen m'ɔɔ: taa kose se ɔn̰ten 'kuunki nirlse taa nakŋ naase aki kɔsɔ, aki kaaye ɔɔ taa rose se ɔn̰ten 'kuunki nirlse do kal kɛn naase aki tuusu. Taa kose se, naan̰ cir nakŋ kɔsɔ ɔɔ rose se lɛ, naan̰ cir kala. 26Aakki tu yeelge se, naaɗe lɛ ɔɔc eyo ɔɔ ɔk teen̰ gɛn kɔj eyo ɔɔ giiji lɛ, naaɗe ɔk eyo ɔɔ ɔmb ɗim maak ki eyo. Ute naan̰ se kic ɓo Bubsen maakŋ raa ki ulɗe. Num naase se mɛt kando yeelge se, naase 'cirɗeki? 27Maakse ki se, naŋa jaay ute kuun nirlin̰ sum ɓo 'kɔŋ ziiɗn ɓii kiŋgin̰ do naaŋ ki ne? 28Num gɛn ɗi jaay naase uunki nirlse do kalge tun aki tuus se? Aakki tu pɔɔn̰ nakgen taak bɛɛ maakŋ kaag ki se; naaɗe se ɔɓ kuub eyo ɔɔ ɔnd cɛk eyo. 29'Booyki m'asen taaɗa: Gaar Salomon do dɔkin̰ se ute maalin̰ dɛn paac se kic ɓo, ɓii kalaŋ ɔŋ uus te kal aak bɛɛ tec aan gɔɔ gɛn naaɗe se eyo. 30Mu jaaki ɗaar maakŋ kaag ki ɔɔ mɛtbeeki sum ɓo j'utu j'an̰ tɔɔc se kic Raa tamarin̰ aak bɛɛ bɛɛ se ɓo, mɛt kando asen kɔŋ kɛɗn kal tuusu naase ki ey ne? Ɓɛrɛ, naase se jee kɛn aalki te maakse paac do Raa ki eyo! 31Bin num ɔn̰te 'kuunki nirlse ɔɔki: naaje tap ɓo j'kɔsn ɗi, j'kaay ɗi, ey lɛ j'tuusn ɗi? 32Nakgen bin se paac jee jeel Raa mal ey se ɓo daayum iŋg saap do ki. Ey num Bubsen maakŋ raa ki se jeele nakŋ kɛn naase 'jeki. 33Kɛn deet deet se, 'jeki ɓo Raa kɔsn gaara dose ki ute nakŋ kɛn tɔɔlin̰ ɔɔ nakgen ɔɔp paac se, naan̰ asesin̰ kɛɗn do ki. 34Bin num ɔn̰ten 'kuunki nirlse do nakge tun 'tɛɗn mɛtbeeki: taa nakŋ 'tɛɗn mɛtbeeki se, naase 'jeelki eyo. Dubar aan jaaki se ɓo aasga gɛn ɓii se sum.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\