Matthieu 7

1Tɛr Isa ɗeekɗen daala ɔɔ: «Ɔn̰ten 'kɔjki bɔɔrɔ do jeege tu, bin se naase kic ɓo j'asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki eyo. 2Taa Raa se utu asen kɔjn̰ bɔɔrɔ dose ki aan gɔɔ kɛn naase 'lee ɔjki do jeege tu, ɔɔ bin ɓo nakŋ naase 'lee 'dɔɔjn̰ki nakge jeege tu se, naase kic j'utu j'asesin̰ dɔɔjn̰ bin kici. 3Mu cɔkɔn kɛn kaam gɛnaai ki ɓo naai ɔŋ aakin̰a. Num gɛn ɗi jaay naai ɔŋ aak guɗum kaagŋ kaami ki ey se? 4Ute naan̰ se ɓo naai 'kɔŋ ɗeekŋ gɛnaai ki ɔɔ: Gɛnaama, 'ɓaaɗo m'ai kɔɔɗn mu kaami ki. Ey num naai ɔk mɛt‑guɗum kaaga kaami ki se kici! 5Nakŋ naai 'tɛɗin̰ se, mɛt ki eyo. Bɛɛki num, ɔɔɗ mɛt‑guɗum kaagŋ kaami ki se ram, jaay naai 'kaakŋ jiga ɔɔ tɛr kɔɔɗn mu cɔkɔn kɛn kaam gɛnaai ki kici! 6«Ɔn̰ten 'kɛɗki nakŋ salal gɛn Raa se bɛsge tu, ɓɛrɛ sɔm ɓaa naaɗe asen tɛrl dose ki ɔɔ asen don̰ nɛɛpm cɛrɛk cɛrɛk. Ɔɔ meeɗgen te roɗe se ɔn̰te siɗeki kin̰zirge tu, sɔm ɓaa naaɗe lee do ki cɛrɛ.» 7«'Lee 'tɔndki mɛta ɔɔ j'asen kɛɗa, 'lee 'jeki ɔɔ naase aki kɔŋɔ, 'lee 'tɔndki kaam‑taara ɔɔ j'asen kɔɔɗɔ. 8Ɗeere, debm tɔnd mɛta se j'an̰ kɛɗɛ, debm je se 'kɔŋɔ ɔɔ debm tɔnd kaam‑taara se lɛ, j'utu j'an̰ kɔɔɗɔ. 9'Saapki tu, kɛn gooni jaay tɔnd mɛtn mappa gɔti ki se, maakse ki se naŋa jaay an̰ kɛɗn koa? 10Lɔɓu kɛn gooni jaay tɔnd mɛtn kɛn̰je num, maakse ki se naŋa jaay an̰ kɛɗn wɔɔjɔ? 11Naasen jeegen kɛn jig ey se kic ɓo 'jeelki kɛɗn nakŋ bɛɛ gɛnsege tu. Num mɛt kando Bubsen maakŋ raa ki 'kɛɗn nakgen jiga jeege tun tɔnd mɛtin̰ ey ne! 12«Taa naan̰ se ɓo, nakŋ paacn̰ jaay naase 'jeki jeege asen tɛɗn naase ki se, naase kic 'tɛɗki jeege tu bin kici. Kɛse ɓo Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ute jee taaɗ taar teeco taar Raa ki dooyno jeege do dɔkin̰a.» 13Tɛr Isa aal naagŋ taara ɗeek ɔɔ: «Ɛndki ute taa ɗoobm baata! Taa taa ɗoobm magal budul se, naan̰ ɓo kɛn ɔl jeege gɔtn kut ki ɔɔ jeege dɛna aal te ɗoobm magal ese se. 14Gaŋ taa ɗoobm kɛn ɔl jeege gɔtn kaaj ki se, naan̰ se baata ɔɔ ɗoobin̰ kic baat n̰ɛlɛl, bin num jeegen jaay ɛnd te taa ɗoobm ese se, naaɗe baata.» 15«Ɔndki kɔnd te jeegen jig eyo tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee taaɗ taar teeco taar Raa ki se. Naaɗe ɓaaɗo ɔŋse ɔɔ tɛɗ roɗe dalul aan gɔɔ baatge, num gaŋ te maakɗe se naaɗe jee kusin̰ aan gɔɔ k‑sogsogige. 16Naase aɗeki kaakŋ jeel ro naabɗe ki aan gɔɔ k'j'aak k'jeel ko kaaga ute koojin̰ se. 'Jeelki, koojn̰ mɔŋgɔ se j'an̰ tuugŋ do tɔndɔm ki eyo. Ɔɔ koojn̰ goyab se j'an̰ tuugŋ do mɛrɛn̰j ki eyo. 17Kaagŋ jaay jiga se ooj koojin̰ kic ɓo jiga, ɔɔ kaagŋ jaay kɔɔn̰ se, ooj koojin̰ kic ɓo jig eyo. 18Kaagŋ jaay jiga se, k'kɔŋ koojn̰ kaagŋ jig ey se do ki eyo. Ɔɔ kaagŋ jaay kɔɔn̰ se lɛ k'kɔŋ koojn̰ kaagŋ jiga se do ki eyo. 19Kaagŋ paacn̰ kɛn ooj koojin̰ jig ey se, j'an̰ gaaŋa ɔɔ j'an̰ toocn̰ naata. 20Bin num, jeegen jig ey jaay tɛɗ roɗe aan gɔɔ jee taaɗ taar teeco taar Raa ki se, ute naabɗen naaɗe tɛɗ se ɓo, naase aɗeki kaakŋ jeel ro ki bin kici.» 21«Jeegen kɛn daŋum ɔɔ: Mɛluma, Mɛluma se, naaɗe se paac ɓo kɔŋ kɛnd maakŋ Gaar Raa ki eyo, num jeegen kɛn tɛɗ maak‑je Bubum kɛn maakŋ raa ki se sum ɓo 'kɛndɗe. 22Ɓii kɛn kaam mɔɔtn se jeege dɛna am ɗeekŋ ɔɔ: ‹Mɛluma, Mɛluma, ute ro naai se ɓo naaje k'taaɗo taar Raa, ute ro naai se ɓo naaje k'tuuro sitange ro jeege tu, ɔɔ ute roi naai se ɓo, naaje k'tɛɗo nakŋ‑kɔɔɓge dɛna!› 23Ɓii kɛn se maam m'aɗen taaɗn m'ɔɔ: naase se, maam m'jeelseno te eyo. Iikki naatn cɛɛm ki dɔkɔ, naasen paacn̰ jee tɛɗn kusin̰ge se!» 24Tɛr Isa aal naagŋ taara ɔɔ: «Debm kɛn jaay booy taaruma ɔɔ iŋg do ki se, naan̰ se tec aan gɔɔ debm mɛtɛkŋ kɛn iin̰ ɓeen̰ do ko ki. 25Ɓee se, kɛn maane eeɗe ɔɔ oolge kic ɓo ɗooco ɔɔ kuul ɔl makɔn̰ɔ ɓaaɗo deeb ɓee se bat naɓo, ɔŋ ruin̰ te eyo, taa ɓee se k'j'iin̰in̰ do ko ki. 26Num gaŋ debm booy taaruma ɔɔ iŋg do ki ey se, naan̰ se tec aan gɔɔ debm dɛrl kɛn iin̰ ɓeen̰ do kɛɛs ki. 27Ɓee se kɛn maane eeɗe, oolge kic ɓo ɗooco ɔɔ kuul ɔl makɔn̰ɔ ɓaaɗo deeb ɓee se bat, ɔɔ ɓee se ru naŋ tak.» 28Kɛn Isa jaay taaɗ naŋ taarin̰ge sum se, jee dɛngen tus se jaay booy taar naan̰ dooyɗen se, ɔkɗen taaɗ eyo. 29Taa dooy naan̰ se ɔk tɔɔgɔ ɔɔ tec aan gɔɔ gɛn jeeɗegen jeel taaɗn tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar Raage se eyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\