Apocalypse 11

1Gɔtn se k'j'ɛɗum naala tec aan gɔɔ nakŋ kɛn k'lee k'dɔɔjn̰ gɔtɔ, ɔɔ k'ɗeekum j'ɔɔ: «Iin̰ 'ɓaa 'dɔɔjn̰ Ɓee Raa ute gɔtn kɛn k'j'iin̰ k'ɗaapin̰ gɛn tɛɗn sɛrkɛ Raa ki ɔɔ 'mɛɗ jee kɛn iŋg eem Raa gɔtn ese. 2Num daan bɔɔrin̰ naatn se ɔn̰te 'dɔɔjin̰a taa gɔtn se j'ɔn̰in̰ga kɔn̰ jeege tun jeel Raa mal eyo. Ɔɔ gɛgɛr salal gɔtn ese se, naaɗe utu an̰ kɔsn gɛn laapa sik‑sɔɔ‑kaar‑dio (42). 3Saaɗumgen di se, maam m'utu m'aɗen kɔl naaɗe 'tuusn kal kɔl doa. Ɔɔ maakŋ ɓii kɛn dupu‑te‑kaar‑di‑te‑sik‑mɛcɛ se (1,260), naaɗe taaɗn taargen teeco taar maam ki jeege tu.» 4Saaɗgen di se, naaɗe aan gɔɔ ko ɔlibgen dio ɔɔ aan gɔɔ lɔɔmpgen di kɛn ɗaar naan Mɛljege tun kɛn Mɛl kaal do naaŋa se. 5Jee se jaay debm je aɗen tɛɗn kusin̰ num, pooɗo aɗen teecn̰ taarɗege tu ɔɔ kɔsn jee taamooyɗegen ese se naatn. Ɗeere, bin ɓo debm jaay je aɗen tɛɗn kusin̰ naaɗe ki se, naaɗe an̰ tɔɔl bin kici. 6Naaɗe ɔk tɔɔgɔ gɛn gaasn maane 'keeɗ eyo ɔɔ kaaɗ kɛn jaay naaɗe taaɗ jeege tu taargen teeco taar Raa ki se, maane tap ɓo 'keeɗ eyo; ɔɔ tɛr naaɗe ɔk tɔɔgŋ 'dɛl maane tɛɗn mooso, ɔɔ naaɗe ano ɓaa ute dubar naparin̰ dɛna do naaŋ ki aan gɔɔ kɛn naaɗe maakɗe jen ro ki. 7Kɛn saaɗgen di se jaay taaɗ naŋ taarɗe se, daa‑gaabm kɛn aɗe kookŋ maakŋ gɔɔ kɛn jɛrl zuzu se utu aɗe kooco. Kɛn naan̰ jaay cirɗega num, utu aɗen tɔɔlɔ. 8Ɔɔ yoɗege se, naaɗe utu aɗe kɔn̰ tooɗn daan bɔɔr gɛgɛr kɛn magala, gɔtn kɛn k'daŋin̰ ute ro Sɔdɔm ey lɛ Masar se. Gɔtn se ɓo gɔtn kɛn k'tup k'tɔɔl Mɛlɗe ro kaag ki se kici. 9Jeege paac ute mɛtjilɗege, ute taa ɓeeɗege, ute taar naaŋɗege, ute taa naaŋɗege utu aɗe ɓaa kaakŋ yogen k'tɔɔl k'j'ɔn̰ɗe tooɗ ɓii mɔtɔ ute lɛr sik‑kaar‑di se. Yogen se naaɗe baate duubɗe ɔɔ gaas jeege ɔɔ j'ɔn̰te duubɗe. 10Kɛn jee se jaay ooy se, jee do naaŋ ki maakɗe raapo. Maakŋ maak‑raapɗe ki se, naaɗe tɛɗ bɛɛ ute naapa ɔɔ maakŋ tɛɗn bɛɛɗege tu se, naŋa naŋa kic ɓo ɛɗ naka naapin̰ ki naapin̰ ki. Taa jee taaɗ taar teeco taar Raa ki kɛn di ese se, ɔɔɗɗenoga yɛɛɓɗe dɛn bɛɛ eyo. 11Kɛn ɓii mɔtɔ ute lɛr sik‑kaar‑di jaay deel se, Raa ɓaaɗo ɔlɗen koa ɔɔ jee se duro ɔɔ gɔtn se naaɗe iin̰ ɗaar ute jɛɗe. Kɛn naaɗe jaay aakɗe se, nirlɗe ɓaa teece. 12Jee di kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki se booy mind nam taaɗɗen makɔn̰ɔ maakŋ raa ki ɔɔ: «Ooko 'ɓaakiro ara!» Ɔɔ naan jee taamooyɗege tu se sum ɓo, naaɗe ɛnd maakŋ gapar ki ɔɔ ook ɓaa maakŋ raa ki. 13Kaaɗ kɛn se sum ɓo, naaŋa te makɔn̰ɔ ɔɔ gɛgɛr se jaay k'nigin̰ gɔtɔ kaam sik se, kɛn kaam kalaŋ ru se, tɔɔl jeege dupu‑cili. Num jee kɛn ɔɔp se, ɓeere ɓaa ɔkɗe ɔɔ naaɗe taaɗ ɔɔ: «Ɗeere, naai sum ɓo Raa kɛn magala ɔɔ tɔɔgɔ.» 14Ɓɔrse nakŋ ɔɔn̰ gɛn k‑dige se deelga; num ɓɛrɛ, gɛn k‑mɔtɔge tu se kic ɔɔpga baata utu 'kaana. 15Kɛn kɔɗn Raa k‑cilige jaay tuuy pulin̰ se, maam m'booy maakŋ raa ki se, jeege taaɗ makɔn̰ ɔɔ: «Ɓɔrse, do naaŋa se tɛɗga kaam ji Mɛljege Raa ute gɛn al‑Masiin̰a. Ɔɔ do naaŋa se daayum, naan̰ ɓo 'tɛɗn gaarin̰a.» 16Ɔɔ magalgen sik‑di‑kaar‑sɔɔ kɛn tiŋg do kaag doɗege tun kɛn naan Raa ki se, ɛrg und naanɗe naaŋ ki naan Raa ki ɔɔ eemin̰a. 17Naaɗe ɗeek ɔɔ: «Mɛlje Raa Sidburku, naaje k'tɔɔmi, naai kɛn ɓɔrse ɔɔ kɛn do dɔkin̰a. Taa naai 'taaɗga tɔɔgi ɔɔ uunga gaari. 18Ey num jeegen do naaŋ kɛn jeel Raa mal ey se, maakɗe taarɗega doi ki, num ɓɔrse maak‑taar naai ɓo bɔɔyga doɗe ki. Taa kaaɗn kɛn naai an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tun ooyga kooy se, aanga, ɔɔ jee tɛɗn naabigen taaɗ taar teeco taari ki, ute jeeige ɔɔ jee kɛn ɓeeri naai ki, jee j'aalɗen maak ki lɔ jee j'aalɗen maak ki ey se, ɓɔrse kaaɗin̰ aasga kɛn naai aɗen tɛɗn bɛɛ; ɔɔ kaaɗn naai an kutn jeegen kɛn lee tuj do naaŋa se lɛ, aanga kici.» 19Tɛr maam m'aak Ɓee Raa kɛn maakŋ raa ki se, nam ɔɔɗin̰ga kɔɔɗ kaam taarin̰a. Ɔɔ maakŋ Ɓee kɛn se, maam m'aak sandukŋ kɛn Raa dɔɔko ute jeege do dɔkin̰ se, teeco naanum ki. Ɔɔ gɔtn se, maam m'aak gɔtɔ aal wusuk wusuk, m'booy mind jeege ute Raa kɛn taat makɔn̰ɔ, naaŋa tea ɔɔ isi siɗo rutuk rutuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\