Apocalypse 14

1Tɛr maam m'aak Goon Baata ɗaar ɗaara ute jeege dupu‑kaar‑te‑sik‑sɔɔ‑kaar‑sɔɔ (144,000) do ko kɛn Sion ki ɔɔ jee se k'raaŋɗen ro naan̰a ute gɛn Bubin̰ do naanɗege tu. 2Gɔtn se maam m'booy mind nam taaɗ maakŋ raa ki tec aan gɔɔ maan zoor uu uu se, ɔɔ aan gɔɔ Raa kɛn taat makɔn̰ɔ ɔɔ m'booyin̰ se tec aan gɔɔ jee ɔnd kɔnd kurundu. 3Ɔɔ naaɗe se aar kaa kiji naan kaag do ki naan ne‑ɗimge tun sɔɔ ɔɔ naan magalge tu. Kaaɗe se nam tap ɓo jeel kaarin̰ eyo, naɓo jee aarin̰ se se, naaɗen jee dupu‑kaar‑te‑sik‑sɔɔ‑kaar‑sɔɔ (144,000) kɛn k'dugɗenoga dug doɗe do naaŋ ki se sum. 4Jee se, ɓii kalaŋ tap ɓo ɓaa te ro mɛndge tu eyo naɓo naaɗe bɔɔb roɗe salal gɛn Raa. Jee se se, gɔtn Goon Baata ɓaa ɓo, naaɗe daanin̰a. Ɔɔ maakŋ jikilimge tun do naaŋ ki se, naaɗe se jee kɛn k'dugɗenoga dug doɗe ɔɔ naaɗe se aan gɔɔ nakŋ ooj deet deetn maakŋ‑gɔt ki jaay j'ɛɗin̰ sɛrkɛ Raa ki ɔɔ Goon Baat ki se. 5Naaɗe se, ɓii kalaŋ tɛɗ te taar‑kɔɔɓ eyo ɔɔ taar iŋg kus kic lɛ j'ɔŋ te roɗe ki eyo. 6Tɛr maam m'aak kɔɗn Raa kuuy iin̰ lee daan maakŋ raa ki raan. Naan̰ se ɔk Labar Jigan gɛn daayum se gɛn taaɗn jeege tun do naaŋ ki. Labar se, naan̰ an̰ taaɗin̰ jeege tun do naaŋ ki paac ute mɛtjilɗege ute taa ɓeeɗege ɔɔ ute taar naaŋɗege. 7Naan̰ taaɗɗen makɔn̰ ɔɔ: «'Ɓeerki Raa ki ɔɔ 'nookin̰ki, taa kaaɗn kɛn naan̰ kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, aanga. Naase ɛrgki naan Mɛl kɛn aalo maakŋ raa ute do naaŋa, baar ute gɔtgen kɛn ɔk maane se paac.» 8Kɔɗn Raa kuuy gɛn k‑dige ɔk mɛtin̰a ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Ɓɛrɛ, gɛgɛr magal Babilon se tɛrɛcga! Ɗeer ɗeer, naan̰ se tɛrɛcga kamac kamac! Naan̰ se ɓo kɛn ɔl mɛtjil jeege do naaŋ ki paac tɛɗ nakŋ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki aan gɔɔ tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn naan̰ ɔl jeege paac aay te maraadɗe se. Naan̰ se tec aan gɔɔ mɛnd kɛɛsn gaabm rɛn̰ rɛn̰ ɔɔ nakŋ kɛn naan̰ ɔl jeege tɛɗ se, nakŋ kusin̰ salal.» 9Tɛr kɔɗn Raa kuuy gɛn k‑mɔtɔge ɔko mɛtn naaɗe se kici. Naan̰ se taaɗ makɔn̰ ɔɔ: «Debm jaay ɛrg naan daa‑gaab ki se ute nakŋ k'cɔɔcin̰ tecin̰ tece ɔɔ ɔk nakŋ kaakŋ jeele do naanin̰ ki lɔ jin̰ ki se, 10naan̰ kic utu kaay tɔtn koojn̰ bin̰ salal kɛn maakŋ kɔɔpm maak‑taar Raa ki se. Debm se, Raa utu an̰ kɔl pooɗn ɔɔ maakŋ kuɗ kɛn ɔk pooɗo ɓuluk ɓuluk se naan kɔɗn Raage tun salal ɔɔ naan Goon Baatn Raa ki. 11Ɔɔ saa pooɗn dubarɗe se iin̰ tul tul daayum daayum. Jee kɛn ɛrg naan daa‑gaab ki ɔɔ naan nakŋ kɛn k'cɔɔcin̰ tecin̰ tece ɔɔ jeegen ɔk numirin̰ roɗe ki se, nɔɔrɔ katara naaɗe kɔŋ gɔtn an tɔɔl maakɗe eyo.» 12Kaaɗ kɛn se ɓo naase aayki kaamse, naasen jee Raage se 'tɛɗki nakŋ kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa ɔɔ aalki maakse do Isa ki! 13Tɛr maam m'booy mind nam taaɗum maakŋ raa ki ɔɔ: «'Raaŋ ɔɔ: maak‑raapo jeege tun ooy ɓɔrse ɗoobm Mɛljege tu!» Ɔɔ tɛr Nirl Raa taaɗum ɔɔ: «Ɗeere, naaɗe se ɔŋga gɔtn tɔɔl maakɗe ɔɔ taa bɛɛ paacn̰ naaɗe tɛɗo se, naaɗe utu an̰ kɔŋɔ.» 14Tɛr maam m'aak gapara raap lak lak ɔɔ maakŋ gapar kɛn se, m'aak nam tec debkilimi iŋg kiŋg do ki. Ɔɔ nam se ɔk laatn gɛn tɔɔmɔ gɛn daab don̰ ki ɔɔ naan̰ ɔk kin̰jɛr aata jin̰ ki. 15Tɛr m'aak kɔɗn Raa kuuy teeco maakŋ Ɓee Raa kɛn maakŋ raa ki. Naan̰ taaɗ makɔn̰ɔ deb kɛn iŋg do gapar ki se ɔɔ: «Ɓɔrse kaaɗn kɔjn̰ nakgen do naaŋ ki se aasga; ute kin̰jɛri se 'ɓaa ɔjɗe.» 16Gɔtn se, debm iŋg do gapar ki se ute kin̰jɛrin̰ se, naan̰ ɓaa ɔj naŋ nakgen do naaŋ ki se paac. 17Tɛr maam m'aak kɔɗn Raa kuuy teeco maakŋ Ɓee Raa kɛn maakŋ raa ki. Naan̰ kic ɔk kin̰jɛr aata jin̰ ki. 18Tɛr maam m'aak kɔɗn Raa kuuy daala teeco gɔtn kɛn k'lee k'tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se. Naan̰ se ɔk tɔɔgɔ do pooɗ ki ɔɔ naan̰ taaɗ makɔn̰ɔ deb kɛn ɔk kin̰jɛr kɛn aat se ɔɔ: «Ɓɔrse koojn̰ bin̰gen do naaŋ ki se aacga. Ute kin̰jɛri aat se 'ɓaa ɔjɗe.» 19Gɔtn se kɔɗn Raa kɛn ɔk kin̰jɛr aat se, iin̰ ɓaa ɔj koojn̰ bin̰ se ɔɔ tɔs ɔmbin̰ maakŋ dukuɗn magal gɛn maak‑taar Raa ki se. 20Dukuɗn se, naan̰ naatn maakŋ gɛgɛr ki ɔɔ koojn̰ bin̰ se jaay k'riin̰ se, teec mooso ɔɔ moosin̰ se ɔɔy dar dar ɔɔ kɛn k'dɔɔjin̰ se, jɛrlin̰ se aal sindi aljam. Gɔtn mooso ɔɔy uun paac se aas kilɔmɛtir kaar‑mɔtɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\