Apocalypse 19

1Kɛn nakgen se jaay deel se, m'booy gɔtɔ tɛɗ gajalaŋ maakŋ raa ki aan gɔɔ dɔɔl jeege dɛn ɓo ul taara ɗeek ɔɔ: «Alɛluia! K'tɔɔmki Raa taa Raa naajege se, Raa magala ɔɔ tɔɔgɔ; naan̰ ɓo Debm Kaajn̰ jeege. 2Taa nakŋ naan̰ tɛɗ paac se mɛt ki ɔɔ te ɗoobin̰a. Naan̰ ɔjga bɔɔrɔ do mɛnd kɛɛsn gaabm kɛn tuj do naaŋa ute nakgen kusin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗ se. Raa dabarin̰ se taa naan̰ tɔɔlga tɔɔl jee tɛɗn naabin̰ge.» 3Tɛr maam m'booy naaɗe ɗeek daala ɔɔ: «Alɛluia! Mɛnd kɛɛsn gaabm se, naan̰ ɓo gɛgɛr k'tɔɔcin̰ jaay saan̰ tiin̰ gɛn daayum daayum se.» 4Gɔtn se magalgen sik‑di‑kaar‑sɔɔ ute ne‑ɗimgen sɔɔ se, ɓaaɗo ɛrg naan Raa kɛn iŋg do kaag do ki se, eemin̰a ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Amin! Alɛluia!» 5Tɛr m'booy mind deba gɔtn kaag do ki se taaɗ ɔɔ: «Naase paac jee tɛɗn naabin̰ge, jeegen ɓeerin̰, jee aalin̰ maak ki ɔɔ jee aalin̰ maak ki eyo, paac, k'tɔɔmki Raajege!» 6Tɛr maam m'booy gɔtɔ tɛɗ gajalaŋ aan gɔɔ dɔɔl jeegen dɛn ɓo taaɗa, aan gɔɔ maan zoor uu uu se ɔɔ aan gɔɔ Raa kɛn taat makɔn̰ɔ se kici, tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ: «Alɛluia! Taa Mɛljege Raa se, naan̰ ɓo Sidburku, ɓɔrse naan̰ uunga gaarin̰a. 7K'tɛɗki maak‑raapjege ɔɔ ɔn̰ maakjege raapm sakan̰ ɔɔ k'nookki Raa! Taa kaaɗn Goon Baatn Raa an kuun mɛndin̰ se aasga ɔɔ mɛndin̰ kic lɛ ɗaapga ron̰ aakga bɛɛ bɛɛ. 8Naan̰ j'ɛɗin̰ uus kal te ron̰a, cɛɛpɛ, aak bɛɛ ɔɔ ɔmb birin̰ birin̰.» Ɔɔ kal ese se je taaɗn te naabm bɛɛ ɔɔ ute ɗoobin̰ kɛn jee Raage lee tɛɗa. 9Gɔtn se kɔɗn Raa kalaŋ ɗeekum ɔɔ: «'Raaŋ ɔɔ: 'Maak‑raapo jeege tun k'daŋɗe gɛn ɓaa kɔsn gɔtn kɔkŋ mɛnd Goon Baatn Raa ki se.» Tɛr naan̰ taaɗum ɔɔ: «Taar se taar mɛt ki. Kɛse taar Raa mala ɓo taaɗa.» 10Gɔtn se maam m'ɛrg mɛtn jɛn̰ ki m'je m'an̰ keeme. Naɓo naan̰ ɗeekum ɔɔ: «Ɔn̰ɔ! Ɔn̰te 'kɛrgŋ naanum ki. Maam kic m'debm tɛɗn naaba aan gɔɔ naai ɔɔ aan gɔɔ gɛnaaigen aal maakɗe do taar Isa kɛn taaɗo se. Anum naai ɛrg naan Raa ki kalin̰ ki sum.» Taa taar kɛn Isa taaɗo jeege tu se ɓo, kɛse ko mɛtn taar kɛn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki taaɗo se. 11Tɛr gɔtn se, maam m'aak maakŋ raa ɔɔɗ waŋ ɔɔ m'aak sindi raap lak lak. Ɔɔ debm do ki se ron̰ «Debm lee te kɛn mɛt ki» ɔɔ «Debm tuj te ɔrmin̰ eyo.» Ɔɔ naan̰ ɔj bɔɔrɔ ɔɔ ɗo ute kɛn mɛt ki. 12Kaamin̰ se lɛ aan gɔɔ pooɗn ɔk kɔkɔ. Ɔɔ naan̰ ɔk laatn gaarin̰ge dɛna don̰ ki. Ɔɔ k'raaŋin̰ ron̰ ro ki ɔɔ ro se naan̰ kalin̰ ki sum ɓo jeelin̰a. 13Kal naan̰ uuso se, j'ɔlin̰ga kɔl maakŋ moos ki. Ɔɔ naan̰ mala se, k'daŋin̰ «Taar gɛn Raa.» 14Ɔɔ dɔɔl asgargen maakŋ raa ki tuuso kalgen te roɗege, cɛɛpɛ ɔɔ taak bɛɛ bɛɛ. Naaɗe tooko do sɛndge tun raap raapo ɔɔ daanin̰a. 15Ɔɔ debm kɛn ooko do sind kɛn raap lak lak se, gɔrɗ‑jɛrl aata teeco taarin̰ ki gɛn tɔɔl jee do naaŋ ki. «Ɔɔ jeege se naan̰ utu aɗe tɔnd ute sirɗn k'ɗaapin̰ ute maala.» Ɔɔ naan̰ utu aɗen daal maakŋ duguɗn maak‑taar Raa Sidburku ki kɛn kusin̰ aan gɔɔ kɛn k'daal koojn̰ bin̰ jaay maanin̰ tɛɗ tɔtɔ se. 16Ro kalin̰ ki ɔɔ ro pɛɛlin̰ ki se, k'raaŋin̰ga raaŋ ron̰ j'ɔɔ: Kɛse Gaar gɛn gaarin̰ge ɔɔ Mɛl gɛn mɛlge. 17Tɛr maam m'aak maakŋ kaaɗ ki se, kɔɗn Raa ɗaar ɗaara. Gɔtn se, naan̰ ɔɔɗ ɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ daŋ yeelgen tiin̰ maakŋ raa ki raan paac se ɔɔ: «'Tuski naapa ɔɔ 'ɓaakiro utu aki kɔsn kɔsn kɛn Raa tɛɗin̰ dɛn se. 18'Ɓaakiro aki kɔsn gaarin̰gen ooyga kooyo, magal asgarge, bubm asgarge, sɛndge ɔɔ jee tooko do ki, jeegen paacn̰ ɓulge ute jeegen ɓulge eyo, jeegen j'aalɗen maak ki ɔɔ ute kɛngen j'aalɗen maak ki eyo.» 19Gɔtn se tɛr maam m'aak daa‑gaabm deet deetn kɛn ooko maakŋ baar ki, gaarin̰gen do naaŋ ki ute asgarɗege, naaɗe paac tusu gɛn tɛɗn bɔɔrɔ ute debm kɛn ooko do sind kɛn raap lak lak ute asgarin̰ge se. 20Anum daa‑gaabm se, kɛn k'cirin̰ se, k'ɓaa k'j'ɔkin̰a ɔɔ debm kɛn tɛɗ ron̰ aan gɔɔ debm taaɗ taar teeco taar Raa ki kɛn lee tɛɗ nakgen deel doa naanin̰ ki jaay lee dɛrl jeege ɔk nakŋ kaakŋ jeele roɗe ki kɛn daa‑gaaba tɔndɗe se ɔɔ lee ɛrg naan nakŋ kɛn k'cɔɔcin̰ tecin̰ tec se, naan̰ se kic j'ɔkin̰a. Naaɗe di se paac k'tɔk k'j'ɔmbɗen zɛɛrɛ maakŋ baar pooɗ kɛn ɔk nakŋ aan gɔɔ kuɗn pooɗn ɔk ɓuluk ɓuluk se maak ki. 21Jee mɛtin̰ge lɛ, debm do sind ki se tɔɔlɗe ute gɔrɗ‑jɛrlɛ kɛn teeco taarin̰ ki se. Ɔɔ yoɗege se yeelge ɔsɗe te maraadɗe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\