Apocalypse 6

1Kaaɗ kɛn maam m'aak kaak Goon Baatn Raa se, maakŋ tiiɓm teejn̰ kɛn k'teen̰in̰ gɔtɔ kaam cili se, naan̰ ɔɔɗ tiiɓm teejn̰ k'teen̰in̰ deet se ɔɔ maakŋ ne‑ɗimge tun sɔɔ se, maam m'booy deb kalaŋ taaɗ aan gɔɔ raa kɛn taat se ɔɔ: «'Ɓaaɗo!» 2Gɔtn se maam m'aak sindi raap raapo ɔɔ debm ooko do ki se ɔk k'pɛndɛkɛ. Debm ese se j'ɔndin̰o laatn gaarin̰ge. Naan̰ debm gaabm bɔɔr lee ɔs naaŋge ɔɔ tɛr naan̰ teecga gɛn ɓaa kɔsn naaŋgen kuuy daala. 3Kɛn Goon Baata jaay ɔɔɗ naatn ute tiiɓm gɛn k‑dige se, maam m'booy ne‑ɗim gɛn k‑dige se, taaɗ ɔɔ: «'Ɓaaɗo!» 4Ɔɔ gɔtn se, maam m'aak sind kuuy teeco ɔɔ sind se aac dɛŋ. Debm ooko do ki se j'ɛɗin̰ gɔrɗ‑jɛrlɛ ɔɔ magala jin̰ ki ɔɔ j'undin̰ kulu taa naan̰ tɛɗn tɔɔsɛ se 'tɛɗn gɔtɔ do naaŋ ki ɔɔ kɔl jikilimge 'tɔɔl naapa. 5Kɛn Goon Baata jaay ɔɔɗn naatn ute tiiɓm gɛn k‑mɔtɔge se, maam m'booy ne‑ɗim gɛn k‑mɔtɔge se taaɗ ɔɔ: «'Ɓaaɗo!» Ɔɔ gɔtn se maam m'aak sindi ilim kilimi ɔɔ debm ooko do ki se, ɔk nakŋ kɛn k'lee k'dɔɔjn̰ nakge se jin̰ ki. 6Tɛr maakŋ ne‑ɗimge tun sɔɔ se, maam m'booy aan gɔɔ mind nam taaɗ ɔɔ: «Kɔɔl gɛn kɔɔr kaaria se, aas gɛn kɔgŋ nam kɛn tɛɗn naaba ɓii kalaŋ. Ɔɔ kɔɔr muriya kalaŋ ute kɔɔlin̰ se lɛ, aas gɛn kɔgŋ nam kɛn tɛɗn naaba ɓii kalaŋ kici. Num kɛn gɛn uubu ute tɔtn koojn̰ bin̰ se, ɔn̰ten lɛkɗe.» 7Kɛn Goon Baata jaay ɔɔɗ naatn ute tiiɓm gɛn k‑sɔɔge se, m'booy ne‑ɗimgen gɛn k‑sɔɔge se taaɗ ɔɔ: «'Ɓaaɗo!» 8Ɔɔ gɔtn se, maam m'aak sindi ɔɔ ron̰ se tec aan gɔɔ gɛn debm ooyga kooyo. Ɔɔ debm ooko do ki se, ron̰ Yoa ɔɔ ɓee yoge se kic ɔko mɛtin̰a. Do naaŋa se, k'nigin̰ gɔtɔ kaam sɔɔ, ɔɔ jee kaam kalaŋ se, j'undɗen kulu taa aɗen tɔɔl ute gɔrɗ‑jɛrlɛ, ɓoa, kɔɔn̰gen ɗɛɛt ɗɛɛtɛ, ute daa gaabge. 9Kɛn Goon Baata jaay ɔɔɗ naatn ute tiiɓm gɛn k‑miige se, maam m'aak gɔtn k'j'iin̰in̰ k'lee k'tɛɗn sɛrkɛ Raa ki. Mɛtn nakŋ kɛn k'j'iin̰in̰ se, maam m'aak ko jeegen k'tɔɔlɗe taa taar Raa ɔɔ taa saaɗn kɛn naaɗe lee tɛɗo se. 10Ko jeegen se tɔɔɗ tɔɔy makɔn̰ɔ ɔɔ: «Mɛlje, naai Debm Salal ɔɔ kɛn mɛt ki se, jee do naaŋ ki se, tap ɓo bini nuŋ ki jaay naai aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki ɔɔ aɗen dabara taa naaɗe tɔɔljeno naaje se?» 11Gɔtn se, naaɗe se naŋa naŋa kic ɓo j'ɛɗin̰ kal raap raapo ɔɔ jɛrl aan naagŋ jɛɗege tu ɔɔ k'ɗeekɗen j'ɔɔ uɗki bi cɔkɔ, taa gɛnaasege se kaamɗe aas te ey ɓɔrtɔ. Ɔɔ jee kuuy uun ɗoobm Isa al‑Masi aan gɔɔ naase se kic j'utu j'aɗen tɔɔl aan gɔɔ naase se kici. 12Tɛr kɛn Goon Baata jaay ɔɔɗ naatn ute tiiɓm gɛn k‑mɛcɛge se, maam m'aak naaŋa te makɔn̰ɔ ɔɔ kaaɗa se tɛɗ ilim dib aan gɔɔ jeegen tus kal kɔl doa ɔɔ laapa ute magalin̰ se tɛɗ aac aan gɔɔ mooso. 13K‑dijge se si rutuk rutuk do naaŋ ki aan gɔɔ kurin̰ koojn̰ ko ba kuulu ɔl makɔn̰ jaay sin̰ taa‑tɔɔg se. 14Maakŋ raa se aan̰ iig kilu aan gɔɔ raagŋ kɛn nam teel ɓaani. Koge ɔɔ naaŋgen maane gurug ɔlɗe daan ki se kic ɓo paac tɛɗ gɔtɔ. 15Tɛr gaarin̰gen do naaŋ ki, magalge, bubm asgarge, jee nak dɛnge, jee tɔɔgɔ, ɓulge ɔɔ kɛngen ɓulge eyo, paac aan̰ ɓaa toom maakŋ iiɓge tu ɔɔ pakal liŋge tu. 16Naaɗe taaɗ makɔn̰ɔ ɔɔ: «Ɔn̰ koge ute liŋge se si rujn̰ dojege tu, taa nam iŋg do kaag do ki se ute Goon Baatn Raa se ajenki kɔŋ kaak eyo ɔɔ maak‑taarɗe 'bɔɔy dojege tu eyo. 17Taa ɓii ɔɔn̰ kɛn naaɗe an kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ute maak‑taarɗe se, ɓɛrɛ, aanga. Ɔɔ ɓii kɛn se, naŋa jaay kɔŋ ɗaar naanɗe ki?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\