Romains 14

1Gɛnaamge, jee maakjege tun kɛn ɔk tɔɔgɔ do ɗoobm al‑Masi ki ey se, ɔkɗeki jiga. Ɔn̰te kɔjki bɔɔrɔ do nakge tun naaɗe lee saapin̰ se. 2Maam je m'asen taaɗa taa nakgen jeege lee ɔsɔ. Jee mɛtin̰ge se saap ɔɔ ɔk ɗoobo gɛn kɔsn nakgen ɓaa se paac. Num jee mɛtin̰gen ɔk tɔɔgɔ ɗoobm Mɛljege tu ey se, ɔs daa eyo, naɓo lee ɔs kamb zɛɛrɛ sum. 3Debm ɔs daa se, ɔn̰te kaakŋ gɛnaan̰ kɛn ɔs ey se aan gɔɔ debm naan̰ aalin̰ maak eyo; ɔɔ debm ɔs daa ey se, ɔn̰te kɔjn̰ bɔɔrɔ do gɛnaan̰ kɛn ɔs daa se. Taa naaɗe paac se, Raa ɔkɗega jiga. 4Naai ara tap ɓo naŋa, jaay kɔjn̰ bɔɔrɔ ro deb kɛn tɛɗ naaba nam ki se? Kɛn naan̰ jaay tɛɗ jig ey lɛ mɛlin̰ ɓo an̰ kaaka. Ɔɔ naan̰ se ɗaar tɔɔgɔ, taa Mɛlin̰ Raa se ɔk tɔɔgɔ kɛn an̰ kɔkin̰ naan̰ 'kɔŋ kooc eyo. 5Naan Raa ki se, jee mɛtin̰ge saap ɔɔ ɓiigen mɛtin̰ge se cir ɓiigen kuuy; num gaŋ jee mɛtin̰gen kuuy se, taaɗ ɔɔ naan Raa ki se, ɓiige paac aas kaasa. Bin se, naŋa naŋa kic ɓo tɛɗn aan gɔɔ kɛn naan̰ jeelin̰ maakin̰ ki mala mala. 6Debm saap ɔɔ ɓii mɛtin̰ge cir kɛngen kuuy se, ute saapin̰ se naan̰ nook Mɛljege. Debm kɛn ɔs daa se, naan̰ kic tɛɗin̰ gɛn nookŋ Mɛljege, taa kɛn naan̰ ɓaa kɔsɔ se, tɔɔm Raa. Debm kɛn baate kɔsn daa se kic, naan̰ tɛɗin̰ gɛn nookŋ Mɛljege, taa naan̰ kic ɓo tɔɔm Raa. 7'Jeelki, maakjege tu se, nam tap ɓo iŋg gɛn don̰ eyo ɔɔ nam tap ɓo ooy gɛn don̰ ey kici. 8Taa naan̰ se ɓo, kɛn j'utu j'iŋgki zɛɛrɛ lɛ, naaje j'iŋgki gɛn Mɛljege. Ɔɔ kɛn j'aki kooy kic ɓo, j'aki kooy gɛn Mɛljege. Kɛn j'utuki zɛɛrɛ lɔ j'ooykiga kooyo, naajege se k'gɛn Mɛljege. 9Taa al‑Masi se ooyga ɔɔ duroga daan yoge tu ɔɔ naan̰ ɓo Mɛl jee utu iŋg zɛɛrɛ ɔɔ Mɛl jee ooyga kooy kici. 10Naai tap ɓo naŋa jaay ɔj bɔɔrɔ do gɛnaai ki se? Ɔɔ tɛr naai tap ɓo naŋa jaay aal gɛnaai maak ki ey se? 'Jeelki, naajege paac se j'utu j'aki ɓaa naan Raa kɛn utu ajeki kɔjn̰ bɔɔrɔ dojege tu. 11Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ: Maam se, m'Raa zɛɛrɛ ɔɔ jeege paac utu 'ɓaa kɛrgŋ naanum ki ɔɔ naaɗe paac utu am nookŋ maam Raa. 12Taa naan̰ se ɓo, naŋa naŋa kic ɓo naan̰ malin̰ ɓo 'ɓaa taaɗn taarin̰ naan Raa ki. 13Bin se, j'ɔn̰te kɔjki bɔɔrɔ do naapge tu. Naase ɔn̰te 'tɛɗki nakŋ kɛn 'tɛɗ gɛnaase 'koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki ey lɛ kɛn an̰ gaasn gɛn tɛɗn bɛɛ. 14Anum aan gɔɔ maam te Mɛljege Isa k'tɛɗga kalaŋ se, maam m'jeel maakum ki, nakŋ kɔsn jaay kɛn tuj debkilimi naan Raa ki se, gɔtɔ. Num kɛn debm jaay aak nakŋ kɔs se aan gɔɔ nakŋ an̰ tujn̰ naan Raa ki num, ɔn̰te kɔsɔ. 15Kɛn taa kɔsɔ jaay naai tujn̰ maakŋ gɛnaai se, kɛse naai ɔk maakje don̰ ki eyo. 'Jeele, al‑Masi se ooyga taa naan̰a, bin num taa kɔsɔ se, ɔn̰te 'kutn gɛnaai. 16Nakŋ kɛn naai saap ɔɔ jiga se, ɔn̰ jee kuuy kic ɓo an̰ kaakin̰ aan gɔɔ nakŋ jiga. 17Maakŋ Gaar Raa se, ɔlin̰ ute nakŋ kɔsɔ ɔɔ ute kaay eyo. Num maakŋ Gaar Raa se je nakŋ ute ɗoobin̰a, lapia ɔɔ maak‑raapm kɛn Nirl Salal lee ɛɗ jeege tu. 18Debm ɗoobm al‑Masi ki jaay tɛɗn naabm ese se, naan̰ tɔɔl Raa ki ɔɔ jeege paac tɔɔmin̰a. 19Bin num j'aayki kaamjege gɛn je lapia ute naapa; k'tɛɗki nakŋ kɛn ajeki noogo j'aki ziiɗn ɓaa ute naanjege ɗoobm al‑Masi ki. 20Taa kɔsɔ se, ɔn̰te tujn̰ naabm Raa. Ɗeere, nakŋ kɔsn tuj debkilimi naan Raa ki se gɔtɔ, naɓo taa kɔs sum ɓo, 'tɛɗ gɛnaai 'koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki num, ɔn̰te kɔsn kɔsn se. 21Bɛɛki se, nam ɔn̰te tɛɗ nakŋ kɛn 'tɛɗ gɛnaan̰ koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki: taa naan̰ se ɓo ɔn̰te kɔsn daa, ɔn̰te kaay tɔtɔ ɔɔ ɔn̰te tɛɗn ne ɗim kuuy kɛn 'tɛɗn gɛnaai koocn̰ ɗoobm al‑Masi ki. 22Nakŋ kɛn naai jeel maaki ki se, 'bɔɔbin̰a. Ɔn̰ nakŋ se 'tɛɗn daan naai ki ute Raa sum. Taa naan̰ se ɓo, debm kɛn tɛɗ naka jaay maakin̰ naaj eyo ɔɔ jeel nakŋ naan̰ tɛɗ se jaay jiga se, naan̰ se maakin̰ raap aak eyo. 23Num debm tɛɗ naka jaay maakin̰ naaj do ki ɔɔ jeelin̰ nakŋ naan̰ tɛɗ se jig ey se, bɔɔrɔ utu koocn̰ don̰ ki, taa naan̰ maakin̰ naaj naaja ute naan̰ se kic ɓo naan̰ ɔs tap. Bin num nakgen k'tɛɗ paac jaay, kɛn k'jeelin̰ki maakjege tu ɔɔ k'naajki do ki ɔɔ k'tɛɗin̰kiga num, kɛse k'tɛɗkiga kusin̰a naan Raa ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\