Romains 2

1Bin se, naai kɛn 'lee ɔj bɔɔrɔ do jeege tun kuuy se, 'jeele naan Raa ki se, naai 'kɔŋ kɔɔɗn doi eyo. Taa nakŋ naai 'taaɗ jeege tu ɔɔ ɔn̰te tɛɗin̰ se, naai kic 'lee tɛɗin̰a. Anum bin se, taari mala ɓo ai kutu. 2Ɗeere, k'jeelki, jee kɛn lee tɛɗ nakgen bin se, Raa utu aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki ute kɛn mɛt ki. 3Kɛn naai jaay aakga jeegen tɛɗga kusin̰ jaay 'lee ɔjɗe bɔɔrɔ doɗe ki se, ɔɔ kusin̰ se naai 'lee tɛɗin̰ kic se, kɛn bin num, ɓii kɛn Raa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, naai 'saap ɔɔ 'kaan̰ kɔtn ne? 4Bin num Raa kɛn tɛɗi bɛɛ dɛn se, naan̰ tɛɗ maakin̰ deer roi ki ɔɔ kɛrcɛl roi ki se, ɔn̰te kaakin̰ aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ. Naan̰ tɛɗi bɛɛ taa naai 'tɛrl maaki don̰ ki. 5Gaŋ naai lɛ, debm do mɔŋgɔ ɔɔ 'baate tɛrl maaki. Bin se naai mala 'ɓaano ute maak‑taar Raa doi ki. Ɔɔ 'jeele ɓii kɛn Raa utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu ute ɗoobin̰ se, naai bɔɔrɔ utu 'koocn̰ doi ki ɔɔ utu 'dabar dɛna. 6'Jeele, naŋa naŋa kic ɓo, Raa an̰ kɛɗn bɛɗin̰ do naabin̰ kɛn naan̰ lee tɛɗa. 7Jee kɛn aay kaamɗe ɔɔ je nakŋ kɛn tɔɔl Raa ki, naaɗe je Raa ɓo aɗen tɔɔmɔ ɔɔ aɗen nooko ɔɔ aɗen kɛɗn kaajn̰ gɛn daayum. Kɛse ɓo nakŋ kɛn Raa utu aɗen kɛɗa kaaɗ kɛn naaɗe ɓaa tiŋg gɛn daayum ute naan̰ se. 8Num gaŋ jee mɛtin̰ge se tɛɗ jee taamooy Raage ɔɔ je taar mɛt ki eyo ɔɔ ɔn̰ roɗe ɓo gɛn tɛɗn nakgen ute ɗoobin̰ ey se, jee se, Raa maakin̰ taarin̰ doɗe ki, ɔɔ naan̰ utu aɗen dabara. 9Ɗeere, jee paacn̰ kɛn lee tɛɗ nakgen kusin̰ se, Raa utu aɗen dabar makɔn̰ɔ ɔɔ aɗen kɔɔɗn yɛɛɓɗe, Yaudgen booyo Taar Raa deet se 'tɛɗn maak ki ɔɔ jeegen Yaudge ey se kici. 10Anum jee tɛɗ bɛɛ se, Raa aɗen kɛɗn tɔɔsin̰a, aɗen nooko ɔɔ aɗen tɔɔmɔ: maakŋ jeege tun se, Yaudgen booyo Taar Raa deet se 'tɛɗn maak ki ɔɔ tɛr jeegen Yaudge ey se kici. 11Taa Raa se, naan̰ bɛɛr nam eyo. 12Jee kɛn jeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey se, kɛn naaɗe jaay tɛɗga kusin̰a num, naaɗe utu kutn naatn ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se lɛ, naaɗe ɔlɗe maak ki eyo. Num gaŋ jee jeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, kɛn naaɗe jaay tɛɗga kusin̰a num, Raa aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ ute ɗoobm Ko Taar ese se. 13Debm jaay Raa aakin̰ naanin̰ ki debm daan ki se, debm kɛn lee booy Ko Taar naan̰ taaɗa ɔɔ iŋg do ki. Num gaŋ debm kɛn lee booy Ko Taar Raa taaɗa ɔɔ iŋg do ki ey se, debm bin se Raa aakin̰ naanin̰ ki se debm daan ki eyo. 14Jee kɛn Yaudge ey se, Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, naaɗe jeelin̰ eyo. Naɓo gɔtn mɛtin̰ se, naaɗe lee tɛɗ nakgen aan gɔɔ kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ jeege tu se. Kɛn naaɗe jaay tɛɗ bin se, je taaɗn ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se utu maakɗe ki. 15Kɛn naaɗe jaay tɛɗ nakgen bin se, kɛse naaɗe je taaɗn ɔɔ Ko Taar kɛn Raa taaɗ se, Raa mala ɓo ɛɗɗesin̰ga kɛɗ maakɗe ki, taa naaɗe jeel nakŋ kɛn naaɗe je tɛɗa. Bin ɓo, maakɗe lee taaɗɗen taara, gɔtn mɛtin̰ kɛn naaɗe tɛɗga kusin̰ kic ɓo, naaɗe jeele ɔɔ tɛɗga bɛɛ kic lɛ, naaɗe jeele. 16Nakgen maam m'taaɗsen se, utu teecn̰ tooɗn tal ɓii kɛn Raa aɗe kɔl Isa al‑Masi gɛn kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se. Nakgen jikilimge ɔyin̰ kɔy paac se, utu 'tooɗn tal. Taar kɛn maam m'taaɗsen se tec ute Labar Jigan kɛn maam m'taaɗsen mɛtin̰ se. 17Num naai kɛn 'taaɗ ɔɔ: «Maam se m'kɔɗ Yaud ɔɔ maam m'jeel Ko Taar Raa» ɔɔ naai 'tɔɔm roi ɔɔ naai se debm Raa; 18naai 'jeel nakŋ kɛn Raa maakin̰ jea, ɔɔ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se taaɗiga ɔɔ naai 'jeel bɛɛr kuun nakŋ kɛn jiga. 19Naai 'saap ɔɔ naai ɓo debm tɔɔɗ jee kaam‑tɔɔkge ɔɔ naai ɓo gɔtn wɔɔr kɛn lee wɔɔr jeegen maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ. 20Naai ɔɔ naai ɓo 'tɛɗga debm dooy jeegen jeel Ko Taar Raa eyo, ɔɔ 'tɛɗga debm dɛjn̰ jeegen je j'aɗen dooy teepm ɗoobm Raa ki. Ɔɔ ute ɗoobm Raa se naai 'saap ɔɔ 'jeel nakge paac ɔɔ 'jeel taar mɛt ki. 21Anum, naai kɛn 'dooy jeege se, 'dooy ro naai malin̰ jaayo. Naai 'taaɗ jeege tu ɔɔ ɔn̰ten 'ɓoogki ɔɔ naai tap ɓo 'ɓoogo. 22Naai ɔɔ jeege ɔn̰ten kɛɛsn mɛnd jeege, ɔɔ naai 'lee ɛɛs mɛnd jeege. Naai ɓo ɔɔɗ und nakgen k'cɔɔcin̰ jaay jeege lee eemin̰ aan gɔɔ raa ɔɔ tɛr naai sum ɓo 'ɓaa tuun nakgen jiga jigan kɛn maakŋ ɓeeɗege tu se, naai ki. 23Naai maaki raap sakan̰ taa naai ɔk Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki, num gaŋ naai se baate tookŋ kiŋg do ki. Bin se, naai 'naaj ro Raa. 24Taa nakgen bin se ɓo, Kitap taaɗ ɔɔ: «Taa naase Yaudge se ɓo, jee ɔɔp ɓaa se paac naaj Raa.» 25Kɛn naai jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, kɔjn̰ pɔndi se ɔs aay naan Raa ki. Num kɛn naai jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey se, kɛn naai ɔjga kɔj pɔndɔ kic ɓo kɔjn̰ pɔndi se aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ. 26Ɔɔ debm ɔj te pɔnd ey jaay iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki jiga se, naan Raa ki se, naan̰ aan gɔɔ debm kɛn ɔjga kɔj pɔndɔ. 27Ɔɔ naai kɛn j'ɔjiga kɔj pɔndɔ ɔɔ 'jeel Ko Taar Raa jaay iŋg do ki jig ey se, debm kɛn j'ɔjin̰ te pɔnd eyo ɔɔ iŋg do Ko Taar Raa ki se, utu ai kɔjn̰ bɔɔrɔ doi ki. 28Anum kɔɗ Yaud mala mala naan Raa ki se, kɛn j'aakin̰ ute kaama ɓo k'jeelin̰ eyo ɔɔ kɔjn̰ pɔnd mala mala kic ɓo aan gɔɔ kɛn jikilimge lee tɔj se eyo. 29Daala kɔɗn Yaud mala mala se, debm kɛn Raa tɛrlin̰ga tɛrl maakin̰a ɔɔ kɔjn̰ pɔnd mala mala se lɛ, nakŋ kɛn Nirl Salal tɛɗ maakŋ debkilim ki. Bin num debm bin se, je jikilimge ɓo an̰ tɔɔm eyo, num Raa ɓo an̰ tɔɔmɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\