Romains 8

1Tɛr daala, ɓɔrse, jee kɛn tɛɗga kalaŋ ute Isa al‑Masi se, mɔɔtn Raa aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki eyo. 2Taa maam m'tɛɗga kalaŋ ute Isa al‑Masi se, Nirl Salal kɛn ɔk tɔɔgɔ se, ɛɗumga kaaja ɔɔ ɔɔɗumga doma maakŋ kusin̰ kɛn ɔk tɔɔgɔ dom ki ɔɔ am kɔlum maakŋ yo ki se. 3Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, ɔko tɔɔgŋ gɛn kɔɔɗn kusin̰ eyo. Taa jikilimge kic lɛ ɔko tɔɔgɔ gɛn bɔɔbm kɔkŋ Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se eyo. Num gaŋ Raa mala ɓo, tɛɗin̰ ute ɗoobm kɛn naan̰ ɔlo Goon maakin̰a ɔɔ Goon maakin̰ se uuno ro tec gɛn jikilimge ɔɔ ɛɗ ron̰ sɛrkɛ taa kusin̰a. Ute naan̰ se Raa ɔn̰ bɔɔrɔ ooc do Goonin̰ ki taa kɔɔɗn kusin̰ jeege. 4Raa tɛɗjeki naan̰ se, taa naajegen kɛn k'lee k'tɛɗki nakŋ kɛn daa rojege je se eyo, num naajegen Nirl Salal lee tɔɔɗjeki se ɓo, taa nakŋ kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ se j'an̰ki tɛɗin̰ ute ɗoobin̰a. 5Ɗeere, jee kɛn lee aan gɔɔ kɛn daa roɗe ɓo je se, naaɗe saap do nakgen tun daa roɗe jea. Ɔɔ jee kɛn Nirl Salal ɓo tɔɔɗɗe se lɛ, naaɗe saap ɓo do nakge tun Nirl Salal ɓo je se. 6Anum debm saap do nakge tun daa ro ɓo je se, an̰ kɔl yo ki. Num gaŋ debm saap do nakge tun Nirl Salal je se, naan̰ 'kɔŋ kaaja ute lapia. 7Taa jee kɛn je nakŋ kɛn daa roɗe ɓo je se, jee se jee taamooy Raage. Ko Taar Raa se naaɗe took iŋg do ki eyo taa naaɗe se lɛ ɔŋ aasin̰ eyo. 8Jee kɛn saap ɓo do nakge tun daa roɗe ɓo je sum se, naaɗe kɔŋ tɔɔl Raa ki eyo. 9Anum naase se iŋgki aan gɔɔ kɛn daa rose ɓo je se eyo, num aan gɔɔ kɛn Nirl Salal ɓo jea, taa naase se, naŋa naŋa kic ɓo Nirl Raa se utu maakin̰ ki. Ɔɔ debm jaay ɔk Nirl gɛn al‑Masi ey se, naan̰ se debm naan̰ eyo. 10Kɛn al‑Masi utu maakse ki se, taa kusin̰ se daa rose se utu 'kooyo. Num aan gɔɔ Raa tɛɗsenga aak bɛɛ naanin̰ ki se, Nirl Salal se ɛɗsenga kaaja. 11Kɛn Nirl Raa kɛn duro Isa daan yoge tu se jaay utu iŋg maakse ki num, Raa kɛn duro Isa al‑Masi daan yoge tu se, ute Nirlin̰ kɛn utu maakse ki se, 'dur rosen kɛn utu kooy se daan yoge tu kici. 12Taa naan̰ se ɓo, gɛnaamge, Raa je ɔɔ tak ɓo j'aki kiŋg aan gɔɔ kɛn Nirl Salal ɓo jea, num j'ɔn̰te kiŋgki aan gɔɔ kɛn daa rojege ɓo je se. 13Taa kɛn naase jaay iŋgki aan gɔɔ kɛn daa rose ɓo je se, naase utu aki kooyo. Num kɛn naase jaay ɔn̰ki Nirl Salal ɓo tɔɔɗse se, nakŋ kɛn daa ro ɔlsen 'lee tɛɗki se, naase an̰ki rɛsn naata ɔɔ naase aki kaaja. 14Taa jee paacn̰ kɛn Nirl Raa tɔɔɗɗe se, naaɗe se tɛɗga gaan Raage. 15Nirl Raa, kɛn ɛɗsen se taa asen tɛɗn ɓulge eyo ɔɔ jee kɛn ɔk ɓeere maakɗe ki eyo, num Nirl Raa se, tɛɗsenga 'tɛɗkiga aan gɔɔ gɛnin̰ge mala. Ute Nirlin̰ se ɓo, naajege k'daŋki Raa j'ɔɔki: Abba kɛn je ɗeekŋ ɔɔ: Bua. 16Nirl Raa se ɓo kɛn taaɗjeki maakjege tu ɔɔ naajege se k'gaan Raage. 17Ɗeere, naajege k'gɛnin̰ge se, j'utu j'aki kɔŋ nakgen jig aak eyo kɛn naan̰ bɔɔbin̰ jeen̰ge tu se ɔɔ nakŋ kɛn Raa bɔɔbin̰ se gɛn al‑Masi ɔɔ naajege se j'utu j'aki kɔŋ bɛɗjege ute naan̰ kici. Kɛn naajege jaay k'dabarkiga ute naan̰ se, j'utu j'aki ɓaa kɛnd maakŋ nookin̰ ki kici. 18Maam m'jeele, dubarjegen kɛn ɓɔrse jaay, k'dɔɔjin̰ ute ɗoobm jaay Raa utu ajeki taaɗn nookin̰ se, dubar se paac paac aas ɗim eyo. 19Taa nakgen Raa aal paac se, iŋg aak kaama booy nuŋ ki, Raa utu 'taaɗn gɛnin̰ge jeege tu tal. 20Nakgen kɛn Raa aalɗeno paac se, 'tɛɗga nakŋ cɛrɛ ɔɔ kɛse naaɗe malin̰ge ɓo je eyo, num tɔɔgŋ kuuy ɓo tɛɗɗen naaɗe tɛɗn nakŋ cɛrɛ. Ɔɔ ute naan̰ se kic ɓo, Raa ɛɗɗenga nakŋ kɛn naaɗe an kɔnd doɗe ro ki. 21Taa ɓii kalaŋ se, nakgen Raa aalo paac se, naan̰ utu aɗen kɔɔɗn doɗe naatn maakŋ nak kɛn ɔk tɔɔgɔ doɗe ki ɔɔ tɛɗɗen naaɗe 'ruumu ɔɔ naaɗe utu kɔŋ doɗe aan gɔɔ gaan Raagen utu kɛnd maakŋ nookin̰ ki. 22K'jeelki, bini ɓɔrse kic ɓo nakgen Raa aalɗe paac se, utu dabara dabara aan gɔɔ mɛnd diig ɓaa ɓaa koojo. 23Anum naaɗe kalɗe ki sum ɓo dabar eyo, num naajegen j'ɔŋkiga Nirl Raa deet deet ɔɔ naan̰ utu ajeki kɛɗn nakgen kuuy kic se, naajege kic k'daayki aan gɔɔ mɛnd ɓaa ɓaa koojo se. Kaaɗ kɛn naajege j'utu j'aakki kaak kaam Raa kɛn utu ajeki kɔɔɗn rojege naatn maakŋ dubar ki ɔɔ j'aki tɛɗn gɛnin̰gen mala mala se. 24Ɗeere, Raa se aajjekiga naɓo naajege j'ɔŋ j'aakki ey ɓɔrtɔ num naajege j'ɔndki dojege don̰ ki. Ɔɔ nakŋ jaay j'aakin̰kiga ute kaamjege se j'ɔndki do, do ki ey sum, taa nakŋ jaay j'aakin̰kiga se, j'ɔŋin̰kiga. Naŋa jaay 'kɔnd don̰ do nakŋ kɛn naan̰ aakga kaak ute kaamin̰ se? Nam 'tɛɗn naan̰ se tap ɓo, gɔtɔ. 25Num naajege j'ɔndki do se, do nakge tun k'j'aakin̰ki te ey ɓɔrtɔ ɔɔ ute naan̰ se naajege j'aayki kaamjege j'iŋg j'aakki kaamin̰a. 26Daala, naajegen kɛn j'ɔkki tɔɔgɔ ɗoobm Raa ki ey se, Nirl Raa se ɓo ɓaaɗo noogjeki. Taa naajege se k'jeelki tɔnd mɛtn Raa ute ɗoobin̰ eyo, num Nirl Raa ɓo eem Raa taa naajege. Naan̰ eemin̰ ɔɔ daay ɗɛs ɗɛs se ute taargen cir taargen k'lee k'tɔndki mɛtn Raa se. 27Ɔɔ Raa se lɛ, naan̰ jeel naŋ maakŋ jikilimge ɔɔ jeel saapm Nirl Salal se kici. Ɔɔ Nirl Salal se tɔnd mɛta taa jee naan̰ge. Naan̰ tɔnd mɛta se aan gɔɔ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki. 28K'jeelki, nakŋ paacn̰ kɛn aan do jeege tun je Raa se, Raa tɛɗin̰ paac aan̰ kaama taa aɗen tɛɗn bɛɛ. Do dɔkin̰ tap ɓo, Raa se uunoga kuun doa ɔɔ daŋɗen taa tɛɗn nakŋ kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki. 29Taa kaaɗ kɛn Raa utu aal kaal duni tap ɓo, jeegen kɛn naan̰ aɗen tɛɗn 'tecn̰ Goonin̰ se, Raa jeelɗenoga. Bin se, Goonin̰ se tɛɗn goon paragŋ gɛn gɛnaagen dɛna. 30Kɛn Raa jaay uun doa gɛn tɛɗn nakŋ se, naan̰ daŋɗe gɛn tɛɗn jeen̰ge. Ɔɔ kɛn naan̰ jaay daŋɗe sum se, naan̰ tɛɗɗe tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki. Bin sum eyo, num naan̰ nookɗenoga kici. 31Bin num j'aki taaɗn j'ɔɔki ɗi? Kɛn Raa jaay ute naajege num, kɛn ajeki cir tap ɓo naŋa? 32Raa se, Goonin̰ kic ɓo naan̰ ɔn̰in̰ ɓaaɗo ooy taa naajege paac. Ɔɔ kɛn Raa jaay ɛɗjeki Goonin̰ mala se, ɗeer ɗeer naan̰ ajeki kɔŋ kɛɗn nakgen ɓaa se paac kic ey la? 33Jee kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenga tɔɔɗ tɛɗga jee naan̰ge se, naŋa ɓo aɗen kɔkŋ mindɗe? Ɔɔ jee se lɛ, Raa mala ɓo tɛɗɗen tɛɗga aak bɛɛ naanin̰ ki. 34Bin num kɛn aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki se tap ɓo, naŋa? Gɔtɔ! Taa Isa al‑Masi se ooyga taa naajege, tɛr Raa durin̰oga daan yoge tu ɔɔ ɓɔrse, naan̰ utu iŋg do ji daam Raa ki ɔɔ utu eem Raa taa naajege. 35Kɛn ajeki gaaŋ ute maak‑je al‑Masi se tap ɓo ɗi? Dubar la? Nakŋ ɔɔn̰ deel do la? Jee kɛn lee ɔɔɗjeki yɛɛɓjege se la? Ɓo la? Daaye la? Gɔtn jig ey kɛn utu kutn deba la? Lɔ yo ne? Gɔtɔ! Ɗim jaay ajeki gaaŋ ute maak‑je al‑Masi se, gɔtɔ. 36Aan gɔɔ taar kɛn Kitap taaɗ ɔɔ: Taa naai Raa se, ɓii‑raa jeege je ɗoobm kɛn ajen tɔɔlɔ; ɔɔ naaje se k'tec aan gɔɔ baatgen k'ɓaaɗo ɓaa tɔɔlɔ se. 37Num ute tɔɔgŋ debm kɛn jejeki se, naajege k'cirki nakge paac. 38Maam se m'jeelin̰ maakum ki ɗeer ɗeer: yoa, 'kiŋg ɓɔrse, kɔɗn Raage, nakgen ɔk tɔɔgɔ raan, nakgen ɓɔrse ute kɛngen naan ki, nakgen paac ɔk tɔɔgɔ do jikilimge tu, 39nakgen raan ɔɔ kɛngen maakŋ naaŋ ki, nakgen Raa aalin̰ paac se, ɗim jaay ajeki kɔŋ gaaŋ ute maak‑je Raa kɛn jejeki ute ɗoobm Mɛljege Isa al‑Masi se tap ɓo, gɔtɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\