Romains 9

1Gɛnaamge, taa maam m'ute al‑Masi se k'kalaŋ se, taar maam m'je taaɗn se mɛt ki, ɔk taar‑kɔɔɓ eyo. Ɔɔ Nirl Salal kic taaɗum ɔɔ taarum se mɛt ki ɔɔ maakum kic took do taarge tun se. 2Ɔɔ maam maakum tuj kasak kasak ɔɔ daayum nakŋ se ɔɔn̰um aak eyo. 3Ɗeere, gɛn gɛnaamge se, kɛn ɗoobo jaay kuuy gɔtɔ num, ɔn̰ Raa am naama ɔɔ m'gaaŋ ute al‑Masi, kɛn naan̰ se jaay 'tɛɗn bɛɛ gɛnaamge tun mɛtjilje kalaŋ se ɔɔ naaɗe 'kɔŋ kaaja se, taa naan̰ se maam m'tooko. 4Naaɗe se ɓo gaan Israɛlge kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗeno taa tɛɗn gɛnin̰ge. Naaɗe ki ɓo Raa taaɗɗeno nookin̰a, dɔɔko ute naaɗe, taaɗɗeno Ko Taar kɛn naan̰ ɛɗo Musa ki, taaɗɗeno ɗoobm kɛn naaɗe an̰ lee keeme ɔɔ taaɗɗeno nakŋ kɛn naan̰ utu aɗen kɛɗa. 5Naaɗe se teeco mɛtjil ɓugge tun do dɔkin̰a ɔɔ kɛn al‑Masi jaay uuno ro debkilimi se, naan̰ kic ɓo teeco mɛtjil ɓugge tun se. Ɔɔ al‑Masi se, naan̰ ɓo Raa ɔɔ naan̰ tiŋg do nakge tun ɓaa se paac, ɔɔ daayum jeege lee tɔɔmin̰a. Amin! 6Bin num j'ɔn̰te 'saapki j'ɔɔki nakŋ kɛn Raa taaɗo ɔɔ utu kɛɗn jeege tu se tɛɗga nakŋ cɛrɛ. Taa naan̰ se ɓo 'booyki. Gaan Israɛlge se, naaɗe paac Israɛlgen mala mala eyo. 7Gaan Abraamge sum se dɛna, naɓo naaɗe paac se gɛnin̰gen aan gɔɔ kɛn Raa taaɗin̰ se eyo. Taa naan̰ se ɓo, Raa taaɗ Abraam ki ɔɔ: Mɛtjil Isaka se ɓo, 'tɛɗ mɛtjil naai. 8Gɔtn se, Raa je taaɗn ɔɔ gaangen Abraam toojɗe se, naaɗe paac gaan Raage eyo; num Raa taaɗin̰o gɛnin̰gen mala mala se, kɛɗgen kɛn Raa mala taaɗin̰ga taaɗ ɔɔ utu an̰sin̰ kɛɗ se. 9Nakŋ kɛn Raa taaɗin̰ ɔɔ utu an̰ kɛɗ se, naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: Ɓaar kuuy kaaɗn ara bin se, maam m'utu m'aɗe tɛrlɛ ɔɔ m'kɔŋ mɛndi Sara se te goon gaaba jin̰ ki. 10Bin sum eyo. 'Jeelki, Rebeka se gɛnin̰gen naan̰ toojɗen di se bubjege tu Isaka ki. 11Num Raa taaɗ Rebeka ki ɔɔ: Goon naai an̰ koojn̰ deet se utu 'tɛɗn ɓul gɛn debm baat se. Kaaɗ kɛn jaay Raa taaɗ taar bin se, gaange se j'toojɗen te ey ɓɔrtɔ ɔɔ naaɗe lɛ ɔŋ tɛɗ te jiga ey lɛ kusin̰ ey ɓɔrt kici. Kɛn Raa jaay taaɗ bin se, taa naan̰ se je taaɗn ɔɔ naan̰ tɛɗn nakŋ kɛn maakin̰ jen ro ki. Naan̰ daŋ debm kɛn naan̰ ɓo bɛɛr ɔɔɗin̰a. Ɔɔ debm kɛn naan̰ bɛɛr ɔɔɗin̰ se, taa naan̰ ɓo tɛɗga tɛɗ nakŋ bɛɛ eyo. 13Aan gɔɔ taar maakŋ Kitap ki Raa taaɗ ɔɔ: Maam m'jeɗoga Yakub ɔɔ Ɛzo se, maam m'ɔɔɗ m'undin̰oga naatn. 14Bin num j'aki taaɗn j'ɔɔki ɗi? Raa se tɛɗn nakge ute ɗoobin̰ ey la? Gɔtɔ! 15Taa naan̰ se ɓo, do dɔkin̰ Raa taaɗ Musa ki ɔɔ: Maam m'tɛɗn bɛɛ debm kɛn maam m'je m'an̰ tɛɗn bɛɛ ɔɔ m'kɛɛjn̰ do deb kɛn maam m'je m'an̰ kɛɛjn̰ don̰ ki. 16Kɛn Raa jaay bɛɛr ɔɔɗ deba se taa deba se ɓo je eyo lɔ tɛɗga tɛɗ nakŋ bɛɛ eyo, num kɛse Raa mala ɓo, tɛɗin̰ bɛɛ. 17Tɛr maakŋ Kitap ki Raa taaɗ Gaar magal gɛn Masar ki ɔɔ: Maam m'ɔli Gaarge se taa maam m'taaɗn tɔɔgum doi ki ɔɔ jeegen do naaŋ ki paac am nooko. 18Taa naan̰ se ɓo, Raa aak taa‑daay debm kɛn naan̰ je an̰ kaakŋ taa‑daayin̰a ɔɔ debm don̰ mɔŋg se, Raa ɔn̰in̰ tɛɗn do mɔŋgɔ ɓaa ute naanin̰a. 19Daan naane naai am taaɗ ɔɔ: kɛn Raa jaay bɛɛr tɔɔɗ jeege bin se gɛn ɗi jaay naan̰ mooy jeege? Nakŋ kɛn Raa ɓaa tɛɗ se, naŋa jaay 'tookŋ do ki ey se? 20Naai debm taaɗ bin se: naai tap ɓo naŋa jaay 'naaj ute Raa se? Nakŋ j'ɔɓin̰ga kɔɓ ute nɛŋje se kɔŋ taaɗ debm kɛn ɔɓin̰ se ɔɔ: naai tap ɓo ɔɓum bin se, gɛn ɗi? Gɔtɔ! 21Debm kɔɓm nakge se, naan̰ se mɛl nɛŋje. Kɛn naan̰ je se ute nɛŋjen ese sum ɓo, naan̰ ɔɓ nakŋ aak bɛɛ kɛn k'tɔɔɗɗen naatn ute ɓii laa, ey lɛ ɔɓ nakgen kuuy se kɛn ɓii‑raa k'lee k'tɛɗn naaba, bin ey la? 22Kɛn Raa jaay je tɛɗn aan gɔɔ debm kɔɓm nakge se, naai tap ɓo ɔli ɗi maak ki? Ey num Raa se je taaɗn maak‑taarin̰ ute tɔɔgin̰a naɓo naan̰ aay kaamin̰ dɛna sɛrk jee kɛn taarin̰ maakin̰a, naaɗen kɛn nakŋ naaɗe tɛɗ se aasɗenga kɛn Raa utu aɗen kutu. 23Ute nakgen naan̰ tɛɗ paac se Raa se je jeege paac jeele, naan̰ se debm magala ɔɔ ɔk nooko ɔɔ naan̰ je naajegen kɛn naan̰ tɛɗjeki bɛɛ se j'aki kɛnd maakŋ nookin̰ kɛn naan̰ ɗaapin̰ga ɗaap do dɔkin̰ se. 24Jee ese se Raa taaɗ ute naajege. Ɔɔ Raa se bɛɛr tɔɔɗo maakŋ Yaudge tu kalin̰ ki sum eyo, num naan̰ bɛɛr tɔɔɗɗega maakŋ jeege tun ɓaa se paac kici. 25Aan gɔɔ kɛn Raa taaɗ maakŋ Kitapm Oze ki ɔɔ: Jee kɛn do dɔkin̰ jee maamge ey se, ɓɔrse maam m'taaɗɗen m'ɔɔ: naase se 'tɛɗkiga jee maamge. Ɔɔ mɛtjil jee kɛn maam m'jeɗe ey se, ɓɔrse maam m'taaɗɗen m'ɔɔ: maam se m'jese. 26Daala, jee kɛn k'taaɗɗen j'ɔɔ: naase se jee maamge ey se, ɓɔrse k'taaɗɗen j'ɔɔ: naase se j'utu j'asen daŋ gaan Raagen zɛɛrɛ. 27Taa maakŋ gaan Israɛlge tu se debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi kic ɓo taaɗga taaɗ taarin̰a maakŋ Kitap ki do dɔkin̰ ɔɔ: Kɛn gaan Israɛlge jaay tɛɗga dɛna aan gɔɔ kɛɛsn taa baar ki kic ɓo, maakɗe ki se jee mɛtin̰ge sum ɓo 'kɔŋ kaaja. 28Taa Mɛljege Raa taarin̰ naan̰ taaɗ se, naan̰ utu an̰ naar tɛɗn kaasn ute ɗoobin̰a. 29Daala, maakŋ Kitapm debm taaɗ taar teeco taar Raa ki ron̰ Ezayi taaɗ daala ɔɔ: Kɛn Mɛljege Sidburku jaay ɔn̰te jeejegen mɛtin̰ge ey se, kaaɗn naane mɛtjil naajege se k'j'utkiga aan gɔɔ jee maakŋ gɛgɛr kɛn Sɔdɔm ki ute kɛn Gɔmɔr ki se. 30Anum j'aki taaɗn j'ɔɔki ɗi? Jeegen Yaudge ey se, je te ɗoobm kɛn tɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki eyo. Num gaŋ naaɗe se ɓo tɛɗga aak bɛɛ naan Raa ki se, taa naaɗe aalga maakɗe don̰ ki. 31Ey num gaan Israɛlgen ɔk Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔn̰ɔ ɔɔ ute naan̰ se sum ɓo, naaɗe je tɛɗn jee aak bɛɛ naan Raa ki se, naɓo naaɗe ɔŋ aasin̰ te eyo. 32Anum kɛn tɛɗɗen jaay naaɗe ɔŋ aasin̰ ey se tap ɓo ne ɗi? Naaɗe jeɗe te eyo kɛn naaɗe tɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki ute ɗoobm kaal maakɗe se, taa naaɗe se saap ɔɔ taar kɛn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗ se, kɛn naaɗe tɛɗ aasin̰ga ute ɗoobin̰ sum ɓo, naaɗe kaakŋ bɛɛ naan Raa ki. Kɛse ɓo kɛn ɔlɗe naaɗe rɔk ko se ɔɔ tooc se. 33Taar se Kitap kic ɓo taaɗga taaɗ ɔɔ: Aakki! Maam m'ɔndga ko maakŋ gɛgɛr kɛn Sion ki ɔɔ ko se utu rɔkŋ jeege ɔɔ naan̰ se liŋ kɛn utu 'tɛɗn jeege tooco. Num debm jaay aalga maakin̰ do liŋ kɛn ese se, naan̰ kɔŋ kɛnd maakŋ sɔkɔn̰ ki eyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\