Tite 3

1Tɛr taaɗɗen kici jee Raage tu se ɔɔ gaarin̰ge ute tɔɔgge se k'sookɗen, ɔɔ k'tookɗen taarɗe ɔɔ k'ɗaap roɗe gɛn tɛɗn bɛɛ jeege tu. 2J'ɔn̰te naaj nam, j'ɔn̰te tɛɗn taara ute jeege j'ɔk jeege roɗe ki, daayum k'tɛɗ jee dalul ute jeege paac. 3Taa naajege kic ɓo do dɔkin̰ se, k'tɛɗkiro jee dɛrlge k'baatekiro booy kuun taar Raa. Ɔɔ naaje j'iigkiroga kiigi ɔɔ j'iŋgkiro gɛn tɛɗn nakgen jig eyo kɛn maakjege jea, j'iŋgki ɓo gɛn tɛɗn nakgen kusin̰a ɔɔ k'tɛɗki maak‑kilimi ro jeege tu. Jeege jaay aakjeki kic jejeki eyo ɔɔ naajege kic k'jeki naap eyo. 4Gaŋ kaaɗin̰ jaay aas se, Raa Mɛl Kaajjege taaɗ bɛɛn̰a ɔɔ naan̰ se je jikilimge paac, 5naaje se, taa k'tɛɗkiro tɛɗ nakŋ ɗoobin̰ ki ɓo naan̰ aajjeki eyo, num gaŋ naan̰ aak ɛɛjjeki kɛɛj ɓo dojege tu. Naan̰ aajjeki ute Nirl Salal kɛn tugjeki kusin̰jege, ɔɔ tɛɗjeki j'oojjekiga kiji ɔɔ tɛrljekiga kiŋgjege tɛɗga kiji. 6Raa ɔljekiro Nirl Salal ute maraadin̰ se te Mɛl Kaajjege Isa al‑Masi. 7Taa Raa te bɛɛn̰ se tɛɗjekiga k'tɛɗkiga jee lee tɛɗ naka ute ɗoobin̰ naanin̰ ki gɛn kɔŋ kaajn̰ gɛn daayum kɛn j'utu j'iŋg j'ɔndki dojege do ki se. 8Taar maam m'raaŋi se taar mɛt ki, m'je taar se naai 'ɗaar ro ki cirr. Taa jee aalga kaal maakɗe do Raa ki se 'kaay kaamɗe 'tɛɗn nakgen aak bɛɛ. Kɛse ɓo taar kɛn jiga kɛn 'noogŋ jeege paac. 9Num gaŋ ɔn̰te lee je gɔtn naajn̰ taargen rɛn̰ rɛn̰, ɔn̰te tuun mɛtjil jeege, ɔn̰te mooy te jeege, naajn̰ taara te jeege ro do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. Taargen bin se ɔn̰te kɔl doi maak ki. Taargen se taargen rɛn̰ rɛn̰ kɛn ɔŋ noog nam eyo. 10Debm jaay naai aakin̰ gaaŋ gaaŋ jee Raage te naapa se, ɓaa taaɗin̰ ɔɔ n̰'ɔn̰te tɛɗn naan̰ se. Kɛn naan̰ jaay baate booy kuun taari se, tɛr ɓaa taaɗ ɗɔɔlin̰ kuuy daala. Kɛn naan̰ jaay baate booy kuun taari num, debm bin se ɔɔɗ doi dɔkɔ ron̰ ki naatn. 11Naai 'jeele debm bin se rɛsŋga ute ɗoobm Raa, ɔɔ te kusin̰ naan̰ lee tɛɗ ɔn̰ ey se, naan̰ malin̰ ɓo ɔj bɔɔrɔ don̰ ki. 12Tɛɗga num m'utu m'ai kɔl Artemas ey lɛ Tisik. Taa maakɗe ki se debm kalaŋ ai ɓaa noogo. Kɛn debm kalaŋ jaay ɓaa aan ɔŋiga naane num, naai aay kaami 'ɓaaɗo ɔŋum Nikopoli ki. Taa maam m'je ɓaa kiŋg kaaɗn kuul ki se gɔtn naane. 13Zenas kɛn jeel mɛtn taar kɔjn̰ bɔɔrɔ ute Apɔlɔs jaay ɓaa ɓaa mɛrtɛ se aakɗen doɗe ki ɔn̰ten kɔn̰ ɗim aɗen baata. 14Ɔn̰ gɛnaajegen ɗoobm al‑Masi ki se kic ɓo dooy jeel tɛɗn bɛɛ taa 'noogŋ jeegen kɛn, bɛɛki num, j'aɗen noog se. Bin se kaal maakŋ naaɗe aal do Raa ki se kɔŋ noogŋ jeege. 15Jeegen paacn̰ ute maam gɔtn ara se tɛɗi tɔɔsɛ. Ɔɔ naai kic tɛɗ tɔɔsɛ gɛnaajege tun ɗoobm al‑Masi kɛn Krɛt ki, naaɗen kɛn jejeki se. Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰ paacki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\