1 Kɔrɛ̃tɛ 16

1È gə wɔ́ wársɛ́ shɛ̀bɛ́ bə̀ mə̌ sə bə ce dwã yó bə pə Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí ni mú yilə, à pɔ nyí Galəshi tənà y Kristə-lyì gùúlí ni. Ámyɛ mə̌ s'á tó nyí rí rə̀myɛ́ nɛ. 2Jə̀máásɛ gakó, lò gakó mə̌ sə́ vùr wársɛ kɔn myɛrhɛ dwã ǹdə ǹmyɛ gə́ nɔ nɛ́ ń cĩ́ kwã nɛ́, s'á bə̀k'á yẽ̌ à gə túwə́, á zɛ̃̀ á ji kùr á la lɔ yé. 3Sə à gə túwə́, à bá kɛ̃ sɛ́bɛ́ a pə lyì bí byɛ̀bɛ́ á la cír mó ne bə súlí á pansɛ́ nɛ, bə vò e pə Zhərəzalɛm Kristə-lyì bí ni. 4Sə kɔn gə mə̌ b'àmyɛ cìcì zhəl, sə́ nyǐ nə́ b'ǎ tó dwã nə́ vò. 5À la Masɛdwanɛ tənà y wẽ́ tó. Rə̀myɛ́ ce, à má tó gàà a lyɛ̃ a bə̀ á sõ. 6À má wɛ̀rhɛ́ dwã màngɛlɛ́ á sõ, sə dɛ̀ga à gaga mɔ́ bá mɛ̃ á sõ kɔn bé yí wàr rɛ́ lyɔ̃. Rə̀myɛ́ yi ní, á wɔ̌ á b'ǎ sɛ̃ nɛ a súlí à sɔ́má yá. 7À t'â yǎl à gə tú à nɔ ába sá zhì dɛ̃̌ a lyɛ̃ yé. Cinu gə pɔ sɔ́má, à n'â bùl b'à má dɛnɛ á sõ námpɔ́lɛ́. 8Sə à gwẽ̌ bá mɛ̃ Efɛɛzɛ nɛ́ kɔn mé yí Pantəkɔtɛ címsí, 9bə̀, ǹdə́ zwə̀ bé já ga, Yi pul sɔ́má rə pɛ̃ à la tum nánfɔ̀lɔ̀ tũ̌ nyə̀má. 10Timote gə tú á sõ, s'á nyǐ ń yò náàcɛ̀nɛ́, mùnì á pɔ̃ wu-jɔ̀, bə̀ ńmyɛ nə́ ń twĩ̀ Cinu tum dí ǹdə àmyɛ ta. 11Lò lò bə̀ká n fulsi mu yé. Sɛ̃na mɔ n ká n yí à sõ ǹdə́ yə̀-zùlə́, b'à n'â dɛ̃̀ ńmyɛ̌ ǹdə́ nə́ da-byǎ bɛ́ bə̀ tó mo mó. 12È gə wɔ́ nə́ da-byǐ Apɔlɔɔsɛ yilə, à cící mu a ká bwérhé, mùnì ga n tó nə́ da-byǎ bɛ́ dwã bɛ́ nɛ n bə̀ á sõ, sə ń cẽ lyɛ́lyɛ́ bə̀ ń tá ń bàn èlǎsɛ̃́ yé. Ń gə tú ń nɔ bɔ̀l, ń mà n bà. 13Zəna á yírhə́. Zhínə Yi ni kẽkẽ. Zəna wu-jɔ̀. Zəna á cìn kẽkẽ. 14Wɛ̀rhɛ́na kɔn gakó ǹdə́ sónó. 15Da-byǎ, à gwẽ̌ zhe kɔn rə̀dù à la ába byilu. Á yě bə̀ wɔ́ Esətəfanaasɛ ǹdə́ ń kɛ̀lɛ́ y lyì bí bə̀ wɔ́ Akəyi Kristə-lyì nã́yə́ə́; sə bə̀ n'ê sɛ̃ Kristə-lyì bí dwã bɛ́ nɛ ǹdə́ bə̀ wun gakó. 16Kɔn dɛ̀bɛ́ lyì bí bə̀myɛ́ dwí rí ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ n'ê tó be bə̀ twĩ̀ mú gə n'ê byili ába, s'á zwẽ bə̀ nyí ni. 17À wu nyɛ̀ Esətəfanaasɛ ǹdə́ Forətunətuusi ǹdə́ Akəyikuusi gə́ tú à sõ mó yilə. Bə̀ sɛ̃ nɛ ǹdə ámyɛ̌ gə́ y'ǎ mə̌ s'á sɛ̃ nɛ nɛ́. 18Zhə̀nà, bə̀ zɔ à wu ni, bə zə ámyɛ wun ni. Á mə̌ s'á nyɛ̀ lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ èta mɔ́ dwí rí. 19Azhi tənà y Kristə-lyì gùúlí n'ê ce ába. Akəlaasɛ ǹdə́ Pərishii, ǹdə́ Kristə-lyì bí bə̀ n'ê gùlí dwã bə̀ sõ mó gakó myɛ n'ê ce ába Cinu yil lé yilə. 20Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ nyɔ̀nɔ̀ mɔ́ gakó n'ê ce ába. Cenə dwã, á kwə̀ə̀lè dwã náàcɛ̀nɛ́ ǹdə da-byǎ ta. 21Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə à n'â ce ába ǹdə́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́. Wɔ́ àmyɛ́ cìcì jɛ̃̀ è kɛ̃ nɛ. 22Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bə Cinu só, sə Yi zhìlì ǹ yò! "Marana ta!" (Rə̀ kùr wɔ́: Cinu, bà!) 23Cinu Yezu mà n cĩ́ bwəl á yó! 24À só á gakó Yezu Kristə yilə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\