1 Kɔrɛ̃tɛ 2

1Da-byǎ, à gə́ y'à tú á sõ a bwə̀l Yi zhə̀n dɛ́ rə̀ y'à shèè a byili ába mó, à yə̀ rɛ̀ bwə̀l ǹdə́ nyì-gwàl ráá lũ w surhə yé. 2Rə̀myɛ́ yi ní, kaka dõ yò y'à yə̀ nɛ̀ zwì, è súlí Yezu Kristə yò w ne yé; kɔn du, Yezu Kristə də̀-jɔrhɔ́ w yó pəpa mɔ́ yò w ò zù nì. 3Kɔn súlí myɛ, à gə́ y'à ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní, à yə̀ à cìn zə a yə̀ kàndɔ yé, ywẽ y'à zhe ne à n'â kəkə. 4À yə̀ à kàrmɔ́ cèrhè a bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí ǹdə́ nyì-gwàl ǹdə́ numbyíní surhə yé. Wɔ́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ è y'à n'ê byili è jàn dɛ́ nánfɔ̀lɔ̀ w pamparɛ̃ɛ̃ à kàrmɔ́ wẽ́. 5Èta, á Yi-ni-zhú mú yə̀ numbyíní surhə wẽ́ shí yé; wɔ́ Yi jàn dɛ́ wẽ́ mə̀ shí ní. 6E jà wɔ́ surhə nə́ r'é bwə̀l nə́ byili lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ jǐrh námpwə̀lə́ Yi-ni-zhú mú wẽ́ mó ne. Sə è də̀ lũ w kɔ̀bɔ́ surhə né, ráá ò pyǎ bɛ́ bə̀ la tɛ̃́ jó mó surhə yé. 7Wɔ́ surhə nyɛ̀bɛ́ nə̀ n'ê shí Yi sõ, sə nə̀ shèè numbyínsí yé né. Yi y'à dámǎ rə tɛnɛ surhə né nə̀myɛ́ rə cĩ́ ǹdə́ lũ w y'à gwẽ̌ tɛ̀nɛ́ yé, rə̀ la bé ce nə́ tó nə́ nə rə̀ zùwə́ yə́. 8Lũ w kɔ̀bɔ́ pyɔ̌ mə̀dù ga yə̀ surhə né nə̀myɛ́ mɔ́ nɛ yé. Bə̀ gə y'à nɔ nɛ, bə̀ gə yə̀ Cinu mú ń wɔ́ zùwə́ cə́bal mɔ́ də̀-jɔrhɔ́ yó pəpa yé. 9Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi tɛnɛ kɔn rə̀dù byɛ̀bɛ́ bə̀ só re mó yilə, sə lò yírh gwẽ̌ yə̀ rɛ nɛ yé, lò zhɛ̃̌ gwẽ̌ yə̀ rɛ̀ nyɛ̀ɛ̀ yé, numbyíní gwẽ̌ yə̀ rə̀ bùl è wẽ́ myɛ yé." 10Wɔ́ nə́myɛ̌ nɛ Yi byili ri ǹdə́ rə̀ Eshirhə y jàn, bə̀ Eshirhə y n'ê nyǐ kɔn gakó, bá tɛ̀bɛ́ rə̀ shèè Yi surhə wẽ́ mó myɛ. 11Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ numbyíní wu wẽ́? È gə də̀ è cìcì, lò lò wàr ń mà n lwar yé. Èta myɛ, wɔ́ mɔ̌ ń mà n lwar kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Yi wẽ́? Lò lò wàr ń mà n lwar, ǹdə́ è gə də̀ rə̀ Eshirhə y yé. 12È də̀ lũ w éshìrhə́ y nə́myɛ̌ nɔ yé. Wɔ́ Yi Eshirhə yə́. Rə̀myɛ́ ce, nə́ wɔ̌ nə́ lwar pansɛ́ shɛ̀bɛ́ Yi pɔ nə́ba mɔ́ kùrə̀. 13Nə́ t'á zɔ̀m pansɛ́ sə̀myɛ́ mɔ́ yò ǹdə́ lũ w surhə né yé. Nə́ r'é zɔ̀m sə̀ yò ǹdə́ surhə né nyɛ̀bɛ́ Yi cìcì Eshirhə y n'ê pɛ nə́ba mɔ́. Èta, nə́ r'é zɔ̀m Eshirhə y yò ǹdə́ zɔ̀mà nɛ́ nyɛ̀bɛ́ èmyɛ́ cìcì byili nə́ba mɔ́. 14Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ bùl lũ w nyə̀ná nɛ́ dúdú, ǹ tá ǹ zwẽ Yi Eshirhə y nyə̀ná nɛ́ yé. Yi Eshirhə y nyə̀ná nɛ́ nyɛ̌ ǹdə nyə̀nyààrɛ̀ ta ǹ yilə; ǹ wàr nə̀ kùrə̀ ǹ la lwar yé. Wɔ́ Eshirhə y dúdú è n'ê ce lò ŋwɛ̀nɛ́ ń lwar è nyə̀ná nɛ́ ǹdə́ lũ w nyə̀ná nɛ́ pár dwã wa. 15Lò mɔ̀bɔ́ Yi Eshirhə y ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́, ǹ wɔ̌ ǹ lwar kɔn gakó pár dwã wa, sə lò wàr ń mà n lwar ǹmyɛ́ yé-shò yé. 16Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Mɔ̌ lò ń yě kɔn dɛ̀bɛ́ Cinu nə́ ń bùlə̀? Mɔ̌ lò ń wɔ̌ ń mà n pɔ̃ cícú?"Sə nə́myɛ̌ wɔ̌ nə́ lwar Kristə bùlə̀ né.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\