1 Kɔrɛ̃tɛ 5

1Bə̀ n'ê zɔ̀m jààsɛ́ gakó wẽ́, b'ǎ jàlà n'á wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə. E jà lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Kristə-lyì myɛ cìcì t'â wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə né nə̀myɛ́ mɔ́ dwí rí yé. Mə̀ wɔ́ pɔrha tum. Bə̀ wò b'ǎ mə̀dù ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ ń da kɛ̃. 2Á j'ǎ n'á zhẽ̌ á cìn dɛ̃̌! Á wun y'à mə̌ sə nə zhìlì dɛ̃́dɛ̃́. Á mə̌ s'á vùr lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń twĩ̀ tumə né nə̀myɛ́ èta mɔ́ á wẽ́. 3Àmyɛ́ cìcì mú tɛ̀nɛ́ á sõ yé. Sə Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yilə, à ŋwɛ́nɛ́ á cəcəl wə, ce à pú a kə́ lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ bùrsì ǹdə wɔ́ á sõ à ŋwɛ́nɛ́ ta. 4Á gə jòm dwã yó Cinu yil lé yilə, àmyɛ́ tó à ŋwɛ́nɛ́ á cəcəl w Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn yilə. Vǔrnə lò mó mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ á wẽ́ á pə Shətana nɛ, nə́ Cinu Yezu jàn yilə. Èta, ń yala nɛ́ bá cɔ̀, sə ń ywə́lə́ y bá nə vwǎrh Cinu twírí y yùwə̀. 6Á dó dɛ̃́dɛ̃́ á gə́ n'á zhẽ̌ á cìn dɛ̃̌ mɔ́ yilə. Á yə̀l bə̀ sã̀-nə̀byẽ̌ námpɔ́lɛ́ wɔ̌ è ce mún nánzhəzhɔ̌ zɛ̃̀ nà? 7Yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɔ́ ǹdə sã̀-nə̀byẽ̌ nándwə́l ta. Rə̀myɛ́ ce, vǔrnə re á wẽ́, mùnì á jǐrh wárhgáá. Èta, á b'ǎ jǐrh ǹdə mún nándùl sã̀-nə̀byẽ̌ yə̀ mə̀ wẽ́ ce ta. Á gaga mɔ́ j'ǎ wɔ́ mún nándùl dwə́l. Lwarna bə̀ bə̀ zwə́l Kristə ǹdə nə́ Pakɛ pyì-bwɛ̀lɛ́ ta. 8Rə̀myɛ́ ce, nə́ b'ǎ jí Pakɛ y címsí èlǎsɛ̃́ ǹdə́ búrú kɔ̀bɔ́ sã̀-nə̀byẽ̌ yə̀ ò wẽ́ ce, ǹdə́ wu kɔ̀bɔ́ ò wɔ́ pwɛ̃́pwɛ̃́ ò zhe zhə̀nà, sə è də̀ ǹdə́ búrú kɔ̀bɔ́ bə̀ wɛ̀rhɛ́ ǹdə́ sã̀-nə̀byẽ̌ nándwə́l mó yé. Búrú w òmyɛ́ wɔ́ tùntùm-bəlwàálɛ ǹdə́ lwɛlɛ dwí gakó kɔna. 9À y'à kɛ̃ sɛ́bɛ́ dõ a pə ába a má byili b'ǎ bə̀k'á jí ǹdə́ lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə yé. 10È də̀ lũ w lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə mó, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê ŋwɔ̀l mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ bəcàncàlà mɔ́, ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó mó yò à y'à n'â zɔ̀m yé. È gə y'à wɔ́ èta, kɔn y'à wɔ́ nyɔ́ɔ́ s'á du lũ w wẽ́. 11Sə è də̀ èta yé. Wɔ́ yál à n'â yǎl a byili ába bə̀ lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wə̀l bə̀ ńmyɛ̌ wɔ́ Kristə-lò, n jà n zɛ̃̀ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə, ń nə́ ń ŋwɔ̀là, ń nə́ ń zwə́l vwə̃̀ wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó, ń nə́ ń tùrh ń dwã bɛ́, ń nə́ ń nywɛ̀ sɛ̃́ dɛ̃́dɛ̃́ kɔn lyɛ̃ cɛ nɛ, ń só wɛ́rɛ́; s'á bə̀k'á jí ǹdə́ rə̀-ná-cí yé. 12È də̀ àmyɛ́ à bá kə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Kristə-lyì mú bùrsì yé. Wɔ́ Yi cìcì rə̀ bá kə́ bə̀ bùrsì. Sə ámyɛ̌ mə̌ s'á kə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ á gùlú w wẽ́ mó bùrsì. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Vǔrnə lyì-bəlwɛ̀lɛ́ y èmyɛ́ mɔ́ á wẽ́ á ce kwã nɛ́."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\