1 Kɔrɛ̃tɛ 8

1È gə wɔ́ vwàmá nyɛ̀bɛ́ bə̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó nàmá bɛ́ yilə, á n'á wə̀l bə̀: "Nə́ gakó yě." Rə̀myɛ́ wɔ́ zhə̀nà. Sə lwar mɔ́ mə̀myɛ́ n'ê ce cìn-byilu numbyíní wẽ́. Wɔ́ sónó ò n'ô súlí nə́ Yi-ni-zhú mú jàn. 2Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ bùl bə̀ ǹ yě, sə́ lwar bə̀ ǹ gwẽ̌ yə̀l lò gə́ mə̌ sə́ lwar nɛ́ yé. 3Sə lò mɔ̀bɔ́ ǹ só Yi, rə̀ yě ǹ párá. 4Á bwə̀rh nè ǹd'á gə wɔ̌ á dɔ̀m vwə̃̀ né nàmá bɛ́. È gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, nə́ yě náàcɛ̀nɛ́ bə̀ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ lyì bí n'ê zwə́l lũ w wẽ́ mó də̀ kaka yé. Yi wɔ́ rə̀dù sásá rə̀ ŋwɛ́nɛ́. 5Nə́ yě bə̀ lyì jàlà n'ê wə̀l bə̀ yə né nyɛ̀ ŋwɛ́nɛ́ dɛ̃̌, nə̀ nyɛ̀ ŋwɛ́nɛ́ tɛ̃́. Wɔ́ zhə̀nà, bə̀ n'ê bùl bə̀ yə né já, bə̀ n'ê bùl bə̀ yó-cìnə́ bé myɛ já. 6Sə è gə wɔ́ nə́myɛ̌ yilə, Yi rí wɔ́ rə̀dù. Wɔ́ nə́ Da Yi. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn gakó. Wɔ́ ńmyɛ̌ yil myɛ nə́ ŋwɛ́nɛ́. Cinu mú myɛ wɔ́ mə̀dù. Wɔ́ Yezu Kristə. Wɔ́ ńmyɛ̌ jàn yil kɔn gakó ŋwɛ́nɛ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ jàn yil nə́myɛ ŋwɛ́nɛ́. 7Sə Kristə-lyì bí ga gwẽ̌ yə̀l rə̀myɛ́ yé. Lyì jàlà y'à myɛ̀rhɛ̀ vwə̃̀ zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi yó. Bə̀ gə gwẽ̌ n'ê dɔ̀m vwə̃̀ nàmá zà, bə̀ t'â zwẽ nyí bə̀ rə̀ bə kùr zhe yé. Bə̀ gə́ gwẽ̌ yə̀ Yi ni zhí námpúm mú ce, bə̀ n'ê bùl bə̀ bə̀ zhìlì bə̀ yò ǹdə́ Yi. 8E j'à də̀ kùjú w kɔ̀bɔ́ nə́ r'é jí mú ò bá kwɛrhɛ nə́ yò ǹdə́ Yi yé. Nə́ gə yə̀ w jí myɛ, ò t'â bɔ̀ nə́ kaka yé. Nə́ gə jú w myɛ, ò t'â súlí nə́ kaka yé. 9Á cǐ á cìnə̀, á wɔ̌ á wɛ̀rhɛ́ ǹdə á gə́ n'á yǎl nɛ́. Sə dɛ̃̌na, byɛ̀bɛ́ bə̀ gwẽ̌ yə̀ Yi ni zhí námpúm mú bə̀ká tó cìn-cìnú mú mə̀myɛ́ dɛnnɛ bə tu tɛ̃́ yé. 10Lò mɔ̀bɔ́ ń gwẽ̌ yə̀ Yi ni zhí námpúm gə tú n nɔ ǹmyɛ́ mɔ̀bɔ́ ǹ yě zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́, ǹ jě jì kɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi è wẽ́ mó wẽ́, ń tó ǹ nə́ ǹ jí kùjú, ńmyɛ tá ń la ǹ dɛnnɛ tó n dɔ̃̀ vwə̃̀ né nàmá bɛ́? 11Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ ǹ wɛ̀rhɛ́ ǹ gə́ yě zhə̀n dɛ́ gə́ wɔ́ nɛ́ mɔ́, bá zhìlì Kristə-lò mó ńmyɛ̌ mɔ́ ń gwẽ̌ yə̀ Yi ni zhí námpúm mú yò. E j'à wɔ́ ǹdə́ ńmyɛ ga yil Kristə cùwə̀. 12Á gə wɛ̀rhɛ́ èta, á b'á dó á da-byǎ bɛ́, bə̀ Yi-ni-zhú mú tó á dɛnnɛ mə zhìlì, wɔ́ Kristə cìcì á gwar. 13Rə̀myɛ́ ce, àmyɛ́ gə pwírí kùjú bá ce à da-byǐ tu yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wa, sə́ nyǐ à k'â t'â la nàmá dɔ́m gaga yé, mùnì ga à da-byǐ mú bə̀ká n tu tɛ̃́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\