1 Zhã 1

1Wɔ́ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀ n'ê pɛ nyǔ mú yil nə́ r'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ la ába pɔ. Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ rə̀myɛ́ jɛ̀nɛ̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ kaka y'à gwẽ̌ tɛ̀nɛ́ yé. Rə̀ zɔ̀m nə́ nyɛ̀ɛ̀; nə́ cìcì nə rɛ ǹdə́ nə́ yírhə́; nə́ nyǐ ri náàcɛ̀nɛ́; nə́ zə nə́ jɛ̀rh nə́ dwə̀rh rè. 2Mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nyǔ mú mú byili ń cìnə̀. Nə́ nə mɔ, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é byili zhə̀n ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ shò-kwã nɛ́. Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń Da mɔ́ sõ, sə ń byili nə́ba ń cìnə̀, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é bwə̀l ń yò w nə́ byili ába. 3Tɛ̀bɛ́ nə́ nyɛ̀ɛ̀ nə́ j'ǎ nə ǹdə́ nə́ yírhə́ mó, wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ r'é byili ámyɛ nɛ, mùnì ga nə́myɛ̌ ǹd'ámyɛ̌ ga mù dwã nɛ nə́ yə̀ wu òdù, bə̀ nə́myɛ̌ ǹdə́ nə́ Da Yi ǹdə́ rə̀ Byǐ Yezu Kristə mù dwã nɛ nə́ wɔ́ wu òdù. 4Nə́ r'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ pɛ ába mùnì nə́myɛ̌ ǹd'ámyɛ̌ ga wu-nyɔ̃̀ w yə̀ námpúm. 5Nə́ nyɛ̀ɛ̀ Yezu Kristə nyú w bə̀ Yi wɔ́ pwẽ̀, cə-byṹ námpɔ́lɛ́ myɛ yə̀ rə̀ gùlí yé. Wɔ́ rə̀myɛ́ nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é bwə̀l nə́ byili ába. 6Nə́ gə n'é wə̀l bə̀ nə́myɛ̌ ǹdə́ nə́ Da mɔ́ jǐrh wu òdù, nə́ j'ǎ k'á ŋwɛ́nɛ́ cə-byín wẽ́, wɔ́ kɔma nə́ r'é gòmə̀, nə́ tɛ̀nɛ́ zhə̀n sɔ́má yó yé. 7Sə nə́ gə ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ wə̀, ǹdə Yi cìcì gə́ ŋwɛ́nɛ́ pwẽ̀ w ta, sə́ nyǐ nə́ wɔ́ wu òdù, sə rə̀ Byǐ Yezu jal mɔ́ n'ê vùr nə́ yə̀-bəlwàálɛ́ gakó nə́ jǐrh wárhgáá. 8Nə́ gə n'é wə̀l bə̀ nə́ bə yə̀-bəlwàálɛ zhe, wɔ́ nə́ cìn nə́ r'é jə́jɛ̀rɛ́; zhə̀n tɛ̀nɛ́ nə́ wẽ́ yé. 9Yi wɔ́ zhə̀n ǹdə́ cángá cə́bal. Rə̀myɛ́ ce, nə́ gə n'é byili ri nə́ dwə́ə́ré, rə̀ bá pə nə́ba rə̀ gakó sǔbri, sə rə̀ bá vùr lwɛlɛ tɛ̀bɛ́ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ nə́ wẽ́ mó gakó nə́ jǐrh wárhgáá. 10Nə́ gə n'é wə̀l bə̀ nə́ yə̀ yə̀-bəlwàálɛ wɛ̀rhɛ́, nə́ r'é zə Yi nə́ yàl kɔma cə́bal; rə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀nɛ́ nə́ wẽ́ yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\