1 Zhã 1:2

2Mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nyǔ mú mú byili ń cìnə̀. Nə́ nə mɔ, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é byili zhə̀n ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́ shò-kwã nɛ́. Ń yà ń ŋwɛ́nɛ́ ń Da mɔ́ sõ, sə ń byili nə́ba ń cìnə̀, nə́ zɛ̃̀ nə́ r'é bwə̀l ń yò w nə́ byili ába.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More