1 Zhã 3

1Nyǐnə Da mɔ́ só nə́ba dɛ̃́dɛ̃́, n zɛ̃̀ ń nə́ ń byẽ̀ nə́ba bə̀ ń byǎ. Sə nə́ wɔ́ Yi byǎ zhə̀nà. Lũ w lyì bí gə́ yə̀ Yi pár lwar mɔ́ ce, bə̀ yə̀l nə́myɛ pár yé. 2À dɔwabá nántwə̌rh, nə́ wɔ́ Yi byǎ èlǎsɛ̃́. Nə́ gwẽ̌ yə̀l nə́ gə́ la nɛ́ yál pamparɛ̃ɛ̃ rə̀myɛ́ kwã nɛ́ yé. Sə nə́ yě bə̀ Kristə gə ká ń túwə́, nə́ b'ǎ nə mɔ ǹdə ń gə́ wɔ́ nɛ́. Rə̀myɛ́ yó, nə́ b'ǎ yə̀ ǹdə ń ta. 3Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń dɛ̃̀ rə̀myɛ́ Kristə sõ, ń mə̌ sə n jǐrh wu-põ̀ cí ǹdə Kristə cìcì gə́ wɔ́ wu-põ̀ cə́bal nɛ́. 4Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́, ń tá ń nyàm Yi nyə́ né yé, bə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɔ̀rhɔ́, wɔ́ Yi nyə́ né cõ. 5Á yě bə̀ Yezu Kristə tú lũ w wẽ́ mùnì n vùr yə̀-bəlwàálɛ́, ń cìcì mú jà ń yə̀ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wɛ̀rhɛ́ yé. 6Lò mɔ̀bɔ́ gakó ń ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yezu Kristə, rə̀-ná-cí kə́ ń tá ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń gwẽ̌ cə̀ə̀lè ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, rə̀-ná-cí yə̀ Kristə nɛ yé, ń yə̀l ń pár myɛ yé. 7À byǎ, á bə̀k'á yẽ̌ lò jə́jɛ̀rɛ́ ába yé. Lò mɔ̀bɔ́ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá, ń wɔ́ wu-cángá cí ǹdə Kristə cìcì gə́ wɔ́ wu-cángá cə́bal nɛ́. 8Lò mɔ̀bɔ́ ń gwẽ̌ cə̀ə̀lè ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ, ń wɔ́ Shətana kwã-lò, bə̀ Shətana n'ê wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ kùr-ju yi ní ga, sə Yi Byǐ mú tú mùnì n zhìlì è tumə né. 9Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ wɔ́ Yi byǐ, ǹ kə́ ǹ tá ǹ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yé, bə̀ Yi co rə̀ jàn dɛ́ ǹ wẽ́. Ǹ kə́ ǹ wàr ǹ wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlwàálɛ yé, bə̀ ǹ jǐrh Yi byǐ. 10Kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê pɔr Yi byǎ bɛ́ ǹdə́ Shətana byǎ bɛ́ dwã w mɔ́ wɔ́: lò mɔ̀bɔ́ ǹ tá ǹ twĩ̀ kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ cángá, ǹ bə ǹ dwã bɛ́ myɛ só, ǹmyɛ́ mɔ́ də̀ Yi byǐ yé. 11Zɔ̀mɛ̀ rɛ́ tɛ̀bɛ́ á nyɛ̀ɛ̀ kùr-ju yi ní ga mɔ́ n'ê wə̀l bə̀ nə́ swéné dwã. 12Nə́ bə mə̌ sə nə́ wɛ̀rhɛ́ ǹdə Kɛ̃ɛ̃ nɛ́ yé. Ń yà ń wɔ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ kwã-lò, n zɛ̃̀ n gu ń nyɛ̃́ mɔ́. Wɔ́ byè yil ń gu mu? Ń sə̀pwà tùntwə̃̀ə̃̀ né y'à də̀ cángá yé, ń nyɛ̃́ mɔ́ nyə̀ná né zɛ̃̀ nə yə̀ cángá. 13Da-byǎ, lũ w kɔ̀bɔ́ lyì bí gə́ n'ê súl ába mó bə̀ká jàr ába yé. 14Sə nə́myɛ̌ gə́ só nə́ da-byǎ bɛ́ mɔ́ ce, nə́ yě bə̀ nə́ du cu wẽ́ nə́ zù nyǔ wẽ́. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ bə ǹ da-byǐ só, ǹ gwẽ̌ ŋwɛ́nɛ́ cu mú wẽ́. 15Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ bə ǹ da-byǐ só, ǹ wɔ́ lyì-gurnə. Á j'ǎ yě bə̀ lyì-gurnə bə nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ zhe ń wẽ́ yé. 16Nə́ yě dõ sónó gə́ wɔ́ kɔn ná-dwí yilə, bə̀ Yezu Kristə pɔ ń myə̌l lé nə́ yilə. Nə́myɛ mə̌ sə nə́ pə nə́ myə̌l lé nə́ da-byǎ bɛ́ yilə. 17Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe, ń zɛ̃̀ ń nə ǹ da-byǐ ń nə́ ń nwɛ̀nɛ̀, ń j'ǎ pyi ǹ yírhə́ ń yó, wɔ́ etər Yi sónó w bá tó né o yə̀ ǹ wẽ́? 18À byǎ, nə́ bə mə̌ sə nə́ swéné dwã ǹdə́ nyì-gwàl ǹdə́ zɔ̀m-fwə̀r dúdú yé. Nə́ mə̌ sə nə́ swéné dwã ǹdə́ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né. Wɔ́ nə́ tùntwə̃̀ə̃̀ né nə̀ má byili bə̀ nə́ só dwã zhə̀nà. 19Wɔ́ rə̀myɛ́ dɛnnɛ nə́ b'ǎ tó né nə́ lwar bə̀ nə́ wɔ́ zhə̀n dɛ́ lyì, mùnì ga nə́ wun ní jòm. 20Bá nə́ gə tɛ́rɛ́ nə́ wẽ́ nə́ pwírí nə́ dó myɛ, nə́ yě bə̀ Yi jàn dɛ́ du nə́ tɔ́rɔ́ mɔ́, sə rə̀ yě kɔn gakó. 21À dɔwabá nántwə̌rh, nə́ wun ní gə yə̀ nə́ bùrsì kɛ́, nə́ b'ǎ zə wu-jɔ̀ nə́ zhì Yi yé né. 22Rə̀ bá pə nə́ba kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ r'é lwə̀lə̀, nə́ gə́ n'é zwẽ rə̀ nyə́ né, nə́ j'ǎ n'é wɛ̀rhɛ́ rə̀ pùbùlə̀ mó yilə. 23Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ rə̀ pɔ nə́ba rə̀ nyí mú wɔ́ bə̀ nə́ zhí rə̀ Byǐ Yezu Kristə ne, sə nə́ swéné dwã ǹdə ń gə́ pɔ nə́ba nyí ní. 24Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zwẽ Yi nyə́ né, ǹ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ Yi, sə Yi myɛ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ mɔ́. Zhə̀nà, wɔ́ Eshirhə y Yi pɔ nə́ba mɔ́ è ce nə́ yě bə̀ rə̀ ŋwɛ́nɛ́ ǹdə́ nə́ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\