1 Zhã 5

1Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ nə́ ǹ zwẽ nyí bə̀ Yezu wɔ́ Kristə, sə́ nyǐ ǹ wɔ́ Yi byǐ. Lò mɔ̀bɔ́ ǹ só nə́ Da Yi, ǹ só rə̀ byǎ bɛ́ myɛ. 2Nə́ gə́ só Yi, nə́ r'é zwẽ rə̀ nyə́ né mó ce, nə́ yě bə̀ nə́ só byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ rə̀ byǎ bɛ́ mɔ́. 3Nə́ gə n'é zwẽ Yi nyə́ né, rə̀myɛ́ n'ê byili bə̀ nə́ só re. Rə̀ nyə́ né zõ bə zum ǹdə́ nə́ba yé. 4Lò mɔ̀bɔ́ gakó ǹ wɔ́ Yi byǐ, ǹ nə́ ǹ jí bɛlɛ lũ w yó, sə wɔ́ nə́ Yi-ni-zhú mú è ce nə́ r'é jí bɛlɛ ò yó. 5Lò mɔ̀bɔ́ ǹ nə́ ǹ zwẽ nyí bə̀ Yezu wɔ́ Yi Byǐ, wɔ́ ǹmyɛ́ dúdú ǹ nə́ ǹ jí bɛlɛ ò yó. 6Yezu Kristə wɔ́ lò mɔ̀bɔ́ ń tó nɛ̃̌ ǹdə́ jal dɛnnɛ n bà. Sə è də̀ nɛ̃̌ dúdú yé; wɔ́ nɛ̃̌ ǹdə́ jal ga. Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ wɔ́ rə̀myɛ́ zhə̀n-cínnə, b'è t'â gòm kɔma gaga yé. 7Zhə̀n-cínnə bé wɔ́ bə̀tɔ̀: 8wɔ́ Eshirhə ǹdə́ nɛ̃̌ ǹdə́ jal. Bə̀myɛ́ bə̀tɔ̀ y ga nyí wɔ́ rə̀dù. 9Numbyínsi gə wɔ́ zhə̀n-cínnə yò yilə, nə́ r'é zwẽ ò nyí. Yi byili zhə̀n rə̀ Byǐ mú shò-kwã nɛ́, sə rə̀ zhə̀n-byilu mú du numbyínə́ bé nyǎn mɔ́. 10Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zù Yi Byǐ mú, ǹ zhe zhə̀n-cṹ mú mə̀myɛ́ mɔ́ ǹ wẽ́. Sə lò mɔ̀bɔ́ ń tá ń zwẽ Yi nyí ni, rə̀-ná-cí nə́ ń zə Yi ń yàl kɔma cə́bal, bə̀ ń tá ń zwẽ zhə̀n dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ byili rə̀ Byǐ mú shò-kwã nɛ́ mɔ́ yé. 11Zhə̀n-byilu mú mə̀myɛ́ mɔ́ wɔ́, Yi gə́ pɔ nə́ba nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́, sə wɔ́ rə̀ Byǐ mú dɛnnɛ rə̀ tó né rə pə mɔ nə́ba. 12Lò mɔ̀bɔ́ Yi Byǐ mú ŋwɛ́nɛ́ ǹ wẽ́, ǹ zhe nyǔ mú mə̀myɛ́ mɔ́, sə lò mɔ̀bɔ́ Yi Byǐ mú tɛ̀nɛ́ ǹ wẽ́, ǹ bə nyǔ mú mə̀myɛ́ mɔ́ zhe yé. 13À n'â kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ, mùnì á lwar b'ǎmyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zù Yi Byǐ mú mú zhe nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌. 14Nə́ zhe Yi zhə̀n námpúm bə̀ nə́ gə lwə̀l lè kɔn dɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ cìcì pùbùlə̀, rə̀ n'ê cili. 15Nə́ yě bə̀ nə́ gə n'é lwə̀l Yi gakó, rə̀ n'ê cili. Rə̀myɛ́ ce, nə́ yě bə̀ kɔn dɛ̀bɛ́ gakó nə́ r'é lwə̀l mó, nə́ yá nə rɛ. 16Ǹ gə nɔ ǹ da-byǐ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ kɔ̀bɔ́ ò t'â cĩ́ lò cu sɔ́má yó, sə́ lwə̀l Yi ń yilə, bə̀ Yi bá pɔ̃ nyǔ, ǹdə́ ń yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w gə wàr ò cĩ́ lò cu sɔ́má yó zhə̀nà. Yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ŋwɛ́nɛ́ ò wɔ̌ ò cĩ́ lò cu sɔ́má yó, sə è də̀ òmyɛ́ mɔ́ yil à wò bə̀ lwə̌lnə Yi yé. 17Tùntùm-bəlwɛ̀lɛ́ dwí gakó wɔ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́, sə è də̀ yə̀-bəlwàálɛ́ ga rə̀ wɔ̌ rə̀ cĩ́ lò cu sɔ́má yó yé. 18Nə́ yě bə̀ Yi Byǐ mú nə́ ń yìlì byɛ̀bɛ́ gakó bə̀ wɔ́ Yi byǎ bɛ́ mɔ́, bə̀ k'ê t'â wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ yé, bə̀ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ bə bə̀ yàlà zhe yé. 19Nə́ yě bə̀ nə́myɛ̌ wɔ́ Yi lyì, sə lũ w púlə́púlə́ wɔ́ lwɛlɛ cə́bal mɔ́ ń cǐ wə. 20Nə́ yě bə̀ Yi Byǐ Yezu Kristə tú n pul nə́ surhə, mùnì nə́ lwar Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ párá. Sə nə́ mù dwã nɛ ǹdə́ rɛ ń jàn yilə, ńmyɛ̌ mɔ̀bɔ́ ń wɔ́ Yi zhə̀nà, ń nə́ ń pɛ nyǔ mə̀ t'â la zhɔ̌ mɔ́. 21À byǎ, dɛ̃̌na á cìnə̀, á bə̀k'á cèrhé wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi mú yé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\