1 Zhã 5:16

16Ǹ gə nɔ ǹ da-byǐ ń nə́ ń wɛ̀rhɛ́ yə̀-bəlɔ̀lɔ́ kɔ̀bɔ́ ò t'â cĩ́ lò cu sɔ́má yó, sə́ lwə̀l Yi ń yilə, bə̀ Yi bá pɔ̃ nyǔ, ǹdə́ ń yə̀-bəlɔ̀lɔ́ w gə wàr ò cĩ́ lò cu sɔ́má yó zhə̀nà. Yə̀-bəlɔ̀lɔ́ ŋwɛ́nɛ́ ò wɔ̌ ò cĩ́ lò cu sɔ́má yó, sə è də̀ òmyɛ́ mɔ́ yil à wò bə̀ lwə̌lnə Yi yé.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More