1 Pyɛɛrɛ 4

1Kristə yàl numbyíní, n nwɛ̀nɛ̀. Rə̀myɛ́ ce, ámyɛ cenə jàn nɛ́ á kwè ń nà, s'á lwar náàcɛ̀nɛ́ bə̀ numbyíní kɛ̀bɛ́ è nwɛ̀nɛ̀, rə̀-ná-cí du yə̀-bəlɔ̀lɔ́ wẽ́. 2Wɛ̀rhɛ́na Yi pùbùlə̀ dwã nɛ́ nyɛ̀bɛ́ nə̀ dàl á la wɔ̀rhɔ́ cɛ yó mó wẽ́, s'á bə̀k'á shɛ̀nɛ́ numbyíní shilə námməlwǎlsɛ́ yò yé. 3Á y'ǎ n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár ta dɛ̃́dɛ̃́ shãã ga; á tùntwə̃̀ə̃̀ né y'à nyɛ̌ yààyàà, á y'ǎ zhe bwɛ̃̌-dǔr, á y'ǎ wɔ́ sə̀-nyɔ̀ɔ́rɛ, á n'á jí dɛ̃́dɛ̃́, á n'á nywɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, á j'ǎ n'á cèrhé wẽ̀ tɛ̀bɛ́ rə̀ də̀ Yi, e jà wɔ́ wẽ̀ dé rə̀myɛ́ còrhó mó rə̀ wɔ́ lwɛlɛ nánfɔ̀lɔ̀ wá. 4Sə èlǎsɛ̃́, lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi pár mɔ́ gə́ pwírí á k'á t'á tó be á twĩ̀ bə̀ tùntwə̃̀ə̃̀ né námməlwàálɛ́ mɔ́, rə̀myɛ́ jàr bɛ̀, bə zɛ̃̀ bə̀ n'ê tùrh ába. 5Sə Yi tɛnɛ rə̀ jě rə̀ la lyì-nyìrh ǹdə́ cùùrì bùrsì bǔr, bə̀ má bé byili bə̀ gə́ twĩ̀ ní. 6Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, bə dámǎ bə bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə byili byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú ni. Yi kɔ́ bə̀myɛ bùrsì ǹdə rə̀ gə́ n'ê kɛ́ lò gakó bùrsì sə̀ tó ǹ tùntwə̃̀ə̃̀ né ne né. Bə̀ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bə byili bi, mùnì ga bə wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀ ǹdə́ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ jàn. 7Lũ zhɔ̌ bwəlse. Rə̀myɛ́ ce, pyǎna surhə nyɛ̀bɛ́ nə̀ càn. Dɛ̃̌na á cìnə̀, mùnì ga á ŋwɛ̀nɛ́ á ce Yi. 8Sə kɔn du, swénénə dwã ǹd'á wun gakó, bə̀ sónó n'ô vùr yə̀-bəlwàálɛ nánzhəzhɔ̌. 9Zwẽnə dwã zhəəle, sə ŋwɔ́ŋwɔ̌ bə̀ká yə̀ nɛ́ yé. 10Yálna tùntùnnə̀ nántwə̌rh, sə lò gakó zə pɛnɛ́ y kɛ̀bɛ́ Yi pɔ mɔ́ mɔ́, ń mə́ sɛ̃ ǹ dõ ne náàcɛ̀nɛ́. 11Lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ bwə̌l pɛnɛ́, ǹ mə̌ sə́ bwə̀l lè ń byili lyì bí ni; lò mɔ̀bɔ́ ǹ zhe lyì bí ni sãɔ̃ pɛnɛ́, ǹ mə̌ sə́ sɛ̃ bɛ ǹdə́ jàn dɛ́ tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí Yi sõ mó; mùnì ga Yi nə zùwə́ kɔn gakó wẽ́, Yezu Kristə jàn yilə. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ cǐ còrhó ǹdə́ jàn, byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 12À dɔwabá nántwə̌rh, á ŋwɛ́nɛ́ myìn-zhù wẽ́ á n'á nwɛ̀nɛ̀, s'á yě rə̀ nyí ni. Rə̀ də̀ kɔ̀-jàrmà yé. Nɔ̀nɔ̀ w òmyɛ́ mɔ́ bá ce lyì bí lwar á gə́ mə̌ nɛ́. 13Fǔnə ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ á gə́ tó Kristə ne á nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ yilə. Ń zùwə́ y gə tú è duwə, á b'ǎ fùù ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ nánfɔ̀lɔ̀ kɔn dwini. 14Lyì bí gə n'ê tùrh ába á gə́ wɔ́ Kristə-lyì mú yilə, á b'ǎ yə̀ wu-nyɔ̃̀ cìnə́, bə̀ Yi Eshirhə y è wɔ́ zùwə́ cí mú só á yó. 15Ámyɛ̌ mə̀dù ga bə̀ká shɛ̀nɛ́ bə nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ bə̀ ǹ gu lò, bə̀ ǹ ŋwɔ̀là, bə̀ ǹ wɛ̀rhɛ́ lwɛlɛ, ráá ǹ fwɛ̃́ ń tu zɔ̀mà wẽ́ yil yé. 16Bə̀ gə n'ê nwɛ̀nɛ̀ mɔ́ ǹ gə́ wɔ́ Kristə-lò mó yilə, sə bə̀ká dùr cìzhìl yé, sə́ ce Yi nə̀báná, bə̀ gə́ n'ê zə Kristə yil lé bə̀ byẽ̀ mó mó yilə. 17Zhə̀nà, bùrsí yi yúwə́, sə wɔ́ Yi lyì bí bə̀ la mé ji sə̀ kùrə̀. Sə sə̀ gə ju kùr ǹdə́ nə́myɛ̌, wɔ́ etər byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â zwẽ Yi yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí mú yó la nɛ́ gu? 18Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ mɔ́ cìn nɛrɛ́ gə bá yə̀ zwini; etər kɔn nə bá yə̀ nɛ́ yə̀-bəlwàálɛ cìnə́ bé ǹdə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â nyàm Yi nyə́ né mó yilə?" 19Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê nwɛ̀nɛ̀ bə̀ gə́ n'ê wɛ̀rhɛ́ Yi pùbùlə̀ né mó yil mó mə̌ sə bə j'â n'ê wɛ̀rhɛ́ cɛ̀nɛ̀ gaga, sə bə ce bə̀ cìn námpúm bə̀ wǎrhna mɔ́ jɔ̃̀ wà; bə̀ ń wɔ́ zhə̀n-cí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\