1 Pyɛɛrɛ 5

1Èlǎsɛ̃́, wɔ́ byɛ̀bɛ́ bə̀ wɔ́ yé né cìnə́ á wẽ́ mó à n'â yǎl a cící. Àmyɛ wɔ́ yé né cə́bal ǹdə á ta; à wɔ́ Kristə nɔ̀nɔ̀ w zhə̀n-cí, sə àmyɛ bá tó a nə zùwə́ y kɛ̀bɛ́ è bàn du mú. 2Nyǐnə pyììsí Yi co á jɔ̃̀ w mɔ́ yò náàcɛ̀nɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀, ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́, sə è bə̀ká yə̀ ǹdə wɔ́ nyɛ́ɛ́ bə̀ nyɛ́ɛ́ ába nɛ yé, sə è bə̀ká yə̀ wársɛ á n'á yǎl yé. Nyǐnə sə̀ yò ǹdə́ sónó. 3Á bə̀k'á yə̀ yó-cìnə́ byɛ̀bɛ́ bə̀ zum ǹdə́ lyì bí byɛ̀bɛ́ Yi co bə̀ jɔ̃̀ w mɔ́ yé. Yálna myɔrhɔ bə̀ yilə. 4Èta, nə̀nɔ̀n pyɔ̌ mɔ́ gə tú ń túwə́, á b'ǎ nə zùwə́ e yə̀ á kwǎndɛ twéé twéé. 5Ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á dàl mɔ́, zwẽnə yé né cìnə́ bé nyí ni, s'á gakó shɛ̀nɛ́ dwã nyí ni ǹdə́ cìn-lwəl. Bə̀ kɛ̃ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ sɛ́bɛ́ rɛ́ wẽ́ bə wɔ̀: "Yi bə cìn-byilu cìnə́ só yé, sə rə̀ n'ê byili rə̀ sónó w cìn-lwəl cìnə́ bé ne." 6Lwəlnə á cìn tɛ̃́ jàn-cí Yi yé né, mùnì ga yi rí gə tú è yúwə́, sə rə zhẽ̌ á yó dɛ̃̌. 7Yẽ̌nə twə́lə́ né nə̀ zhe ába mó gakó ne á ce Yi jɔ̃̀ wà, bə̀ rə̀ n'ê nyǐ á yò. 8Dɛ̃̌na, á bə̀k'á yẽ̌ á surhə né pyi yé, bə̀ Shətana y è wɔ́ á zù-bal mɔ́ mɔ́ n'ê jíl dɛ̃̌ è b'ê swər ǹdə bɔrɔ ta, è m'ê pyà lò mɔ̀bɔ́ è bá nə sé zhìlì ń yò. 9Zhínə Yi ni kẽkẽ, è bə̀ká ŋwɛ̀nɛ́ ába yé. Á yě b'ǎ da-byǎ bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ lũ w púlə́púlə́ wẽ́ mó myɛ n'ê nwɛ̀nɛ̀ ǹdə á ta. 10Á nɔ̀nɔ̀ w t'â la yé né yú yé. Yi wɔ́ sónó cə́bal. Rə̀ byẽ̀ ába mùnì á zù rə̀ zùwə̀ y wẽ́ Yezu Kristə jàn yilə. Nɔ̀nɔ̀ w kwã nɛ́, rə̀ cìcì bá ce á yə̀ rə̀myɛ́ lyì námpúm, á zə jàn á zhì kẽkẽ, ǹdə́ wu-jɔ̀. 11Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ wɔ́ jàn cə́bal byinə nə̀ bə zhɔ̌ zhe yilə! Amɛ̀n! 12Wɔ́ àmyɛ́ à ce nə́ da-byǐ nántwə̌ Shəlvɛ̃ nə́ ń kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ à la ába pɔ a bá cící ába. Sə à n'â yǎl s'á lwar bə̀ pɛnɛ́ y kɛ̀bɛ́ á nɔ mɔ́ wɔ́ Yi pɛnɛ́ zhə̀n zhə̀nà, s'á j'á zə y kẽkẽ. 13Kristə-lyì bí Yi cír ǹdə ámyɛ ta bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Babyəlɔnɛ nɛ́ mɔ́ n'ê ce ába. Markɛ myɛ nə́ ń ce ába. 14Kwə̀ə̀lènə̀ dwã, á ce dwã ǹdə́ sónó ǹdə da-byǎ ta. Yə̀-zùlə́ bá yə̀ nɛ́ ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ gakó á wɔ́ Kristə-lyì bí mú!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\