1 Tesəloniki 1

1Wɔ́ àmyɛ́ Pwəə ǹdə́ Shəlvɛ̃ ǹdə́ Timote nə́ r'é kɛ̃ sɛ́bɛ́ rɛ́ tɛ̀bɛ́ nə́ la ámyɛ̌ Tesəloniki Kristə-lyì gùlú w lyì bí ni pɔ. Á zhí nə́ Da Yi ǹdə́ Cinu Yezu Kristə ne. Yi bá cĩ́ bwəl á yó, sə rə pə ába yə̀-zùlə́! 2Nə́ r'é ce Yi nə̀bán twéé twéé á gakó yilə. Nə́ gə n'é ce Yi gakó, nə́ t'á swě á yò yé. 3Nə́ r'é lyǐrh á Yi-ni-zhú tumə né ǹd'á sónó tùntwĩ̀ĩ̀ rí yò. Nə́ r'é lyǐrh á gə́ n'á pyɛ́nɛ́ á cìn á m'á dɛ̃̀ nə́ Cinu Yezu Kristə twírí y mú myɛ yò nə́ Da Yi yé né twéé gakó. 4Da-byǎ, nə́ yě bə̀ Yi swéné ába, rə cír ába á jǐrh rə̀ lyì. 5Yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ bwə̀l nə́ byili ába mó də̀ ǹdə́ nyì-zɔ̀mà dúdú yé; nə́ bwə̀l lè ǹdə́ jàn tɛ̀bɛ́ rə̀ n'ê shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ, sə nə́ yě pamparɛ̃ɛ̃ bə̀ tɛ̀bɛ́ nə́ bwə̀l mó wɔ́ zhə̀nà. Á cìcì yě nə́ gə́ y'ǎ zhe nə́ cìn ní á sõ, sə rə̀myɛ́ y'à wɔ́ ámyɛ̌ sãɔ̃ yilə, 6sə á kwè nə́myɛ̌ ǹdə́ Cinu nà. Á nwɛ̀nɛ̀ dɛ̃́dɛ̃́, sə ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, á zwẽ Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ ǹdə́ wu-nyɔ̃̀ kɔ̀bɔ́ ò n'ô shí Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ sõ. 7Èta, Masɛdwanɛ ǹdə́ Akəyi tənèsé Kristə-lyì bí gakó n'ê kwè ámyɛ nà. 8Zhə̀nà, è də̀ Masɛdwanɛ ǹdə́ Akəyi ní dúdú Cinu zɔ̀mɛ̀ rɛ́ shí á sõ rə yí ní yé; lũ w lyì bí gakó yě b'ǎ zhí Yi ni. Rə̀myɛ́ ce, nə́myɛ̌ k'é bə kaka zhe nə́ la byilu á Yi-ni-zhú mú shò-kwã nɛ́ yé. 9Lyì bí gakó n'ê zɔ̀m nə́ gə́ tú á sõ á zwẽ nə́ zhəəlé né mó, ǹd'á gə́ yẽ̌ wẽ̀ dé tɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê zwə́l rə̀ də̀ Yi mú ni mú yò. Bə̀ n'ê zɔ̀m b'ǎ zwẽ nyí á pyìrhí á wun á n'á tó Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ nã́nyì, rə j'à wɔ́ zhə̀n mɔ́ nɛ, 10sə á n'á dɛ̃̀ rə̀ Byǐ Yezu ń la shí Arəzana w n bà. Rə̀ bwìrhì mù n du cùùrì wẽ́. Wɔ́ ńmyɛ̌ ń mà n zwẽ nə́ba bùrsí sə̀ bwəlse Yi la kɔ́ mɔ́ yi ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\