1 Tesəloniki 2

1Da-byǎ, á cìcì yě bə̀ nə́ twírí y á sõ mó yə̀ nánfò yàl yé. 2Á yě myɛ bə̀ bə̀ tùrh nə́ba, bə nwɛ̀nɛ̀ nə́ba Shilipu cɔ w wa, fòró nə́ zɛ̃̀ nə́ yí á sõ. Sə, ǹdə́ lyì nánzhəzhɔ̌ y'à bə nə́ba só ga, Yi pɔ nə́ba wu-jɔ̀ nə́ m'é bwə̀l rə̀ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí nə́ byili ába. 3Kɔn dɛ̀bɛ́ nə́ r'é bwə̀l nə́ byili lyì bí ni mú tɛ̀nɛ́ kɔma sɔ́má yó yé. Rə̀ də̀ lwɛlɛ kɔn myɛ yé. È k'ê də̀ lyì nə́ r'é yǎl nə́ yǔr myɛ yé. 4Wɔ́ Yi rə̀ pwírí nə́ mə̌ ǹdə́ yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí bwə̌l, rə zɛ̃̀ rə cír nə́ba. Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce nə́ r'é bwə̀l lè ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́, bə̀ wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ yě nə́ wun bùlə̀ né; sə nə́ t'á bwə̀l lè ǹdə numbyínə́ bé gə́ n'ê yǎl nɛ́ yé. 5Á cìcì mú yě bə̀ nə́ zɔ̀mà nɛ́ də̀ lyì jə́jɔ̀rɔ́ zɔ̀mà yé; è də̀ wẽ̀ nə́ y'ǎ n'é yǎl lò sõ è ce nə́ zɔ̀m nɛ̀ yé. Yi myɛ cìcì yě rə̀myɛ́. 6Nə́ yə̀ còrhó pyà ámyɛ̌ ráá lyì dwã sõ yé; nə́ yə̀ pyà sə lò cèrhé nə́ba gaga yé, 7e jà nə́ gə́ wɔ́ Kristə tùntúmə́ mó ce, nə́ y'ǎ wɔ̌ nə́ ce á wɛ̀rhɛ́ rə̀myɛ́. Ǹdə́ rə̀myɛ́ ga, nə́ gə́ y'ǎ ŋwɛ́nɛ́ á sõ yi ní, nə́ wɛ̀rhɛ́ wu-bɔ̀nɔ̀ ǹdə kɛ̃ gə́ ya n nyǐ ń bə̀sɔ́ná yò né. 8Nə́ bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ shí Yi sõ mó nə́ byili ába, sə nə́ gə́ só ába dɛ̃́dɛ̃́ mɔ́ ce, nə́ y'ǎ só sə nə́ pə nə́ cìn námpúm á yilə, b'ǎ jǐrh nə́ lyì-twə̌rh. 9Da-byǎ, á gwẽ̌ yě bə̀, nə́ gə́ y'ǎ n'é bwə̀l yò-ècɔ̀nɔ̀ nyí rí rə̀ shí Yi sõ mó nə́ byili ába yi ní, nə́ twĩ̀ cəcɛ̃ ǹdə́ nə̀nyɔ́nɔ́ ga, nə́ nwɛ̀nɛ̀ mùnì ga nə́ bə̀k'á lyɛ̀ɛ̀ ámyɛ̌ mə̀dù ga ǹdə́ nə́ nyí kùjú yé. 10Nə́ zɔ nə́ cìn cɛ̀nɛ̀ ǹd'ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zù Kristə mó; nə́ yàl wu-cángá cìnə́, nə́ yə̀ dóó zal yé. Á yě rə̀myɛ́, Yi myɛ yě re. 11Á yě myɛ bə̀ nə́ zɔ nə́ cìn ǹd'ába ǹdə da gə́ ya n wɛ̀rhɛ́ nɛ́ ǹdə́ ń byǎ. 12Nə́ cící ába, nə́ zɔ á wun ni, nə́ co yə̀wǎl á kùr w twéé gakó, mùnì ga á zhə̀zhə̀ə̀lé yə̀ ǹdə Yi gə́ n'ê yǎl nɛ́. Wɔ́ Yi rí rə̀myɛ́ rə̀ n'ê byẽ̀ ába mùnì ga ámyɛ zù rə̀ tənà y ǹdə́ rə̀ zùwə́ y wə. 13Nə́ k'é súlí nə́ r'é ce Yi nə̀bán myɛ, á gə́ yə̀ zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nə́ tú nə́ bwə̀l nə́ byili ába mó zwẽ ǹdə numbyíní zɔ̀mɛ̀ ta mɔ́ yilə. Á zwẽ de b'ǎ yě bə̀ rə̀ wɔ́ Yi zɔ̀mɛ̀ zhə̀n zhə̀nà. Sə rə̀ n'ê twĩ̀ ámyɛ̌ byɛ̀bɛ́ á zù Kristə mó wun ní wẽ́. 14Da-byǎ, Zhwifubá nwɛ̀nɛ̀ Yi gùúlí rə̀ ŋwɛ́nɛ́ Zhide né, rə̀ lyì bí zù Yezu Kristə mó. Wɔ́ èta ámyɛ dwí lyì bí nwɛ̀nɛ̀ ába nɛ́. 15Wɔ́ Zhwifubá bə̀myɛ́ bə̀ gu Cinu Yezu ǹdə́ Yi nyì-zwennə bé, bə nwɛ̀nɛ̀ nə́myɛ. Bə̀ t'â pyà Yi pùbùlə̀ wɔ̀rhɔ́ yé. Bə̀ wɔ́ lyì bí gakó zwə̀. 16Bə̀ n'ê pyà sə bə cə̀r nə́ba nə́ bə̀k'á bwə̀l Yi zɔ̀mɛ̀ rɛ́ nə́ byili lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Zhwifubá mó ne mùnì ga bə nə vwǎrh yé. Èta, bə̀ súlí bə̀ yə̀-bəlwàálɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ twéé twéé mó, rə lyɛ̃ cɛ nɛ. Rə̀myɛ́ ce, Yi bɛ̃bɛ̃ rə ga, rə̀ lyim zɛ̃̀ ǹdə́ bɛ. 17Da-byǎ, nə́ zhǐr nə́ yẽ̌ ába kɔn la yə̀ námpɔ́lɛ́, sə nə́ yə̀ á yò swě yé. Á shil zhe nə́ba zhə̀n zhə̀nà. Rə̀myɛ́ ce, nə́ r'é pyà ǹdə́ nə́ wun gakó sə nə́ k'á b'ě nə ába. 18Zhə̀nà, nə́ y'ǎ n'é yǎl nə́ bə̀ á sõ. È gə wɔ́ àmyɛ́ Pwəə yilə, à myɛrhɛ á sõ twírí twər nánzhəzhɔ̌, sə Shətana cə̀r nə́ba. 19Wɔ́ ámyɛ̌ á súlí á ce nə́ zhe wu-nyɔ̃̀, á ce nə́ yě bə̀ nə́ b'ǎ nə yó-dɛ̃̌-zhõ̌ nə́ Cinu Yezu yé né ń twírí y dɛ̃ rɛ́. 20Zhə̀nà, wɔ́ ámyɛ̌ á n'á zhẽ̌ nə́ yó dɛ̃̌; ámyɛ̌ á ce nə́ zhe wu-nyɔ̃̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\