1 Tesəloniki 4

1Da-byǎ, tɛ̀bɛ́ rə̀ súlí mú, á yě bə̀ nə́ byili ába á gə́ mə̌ s'á wɛ̀rhɛ́ nɛ́ mùnì ga á tùntwə̃̀ə̃̀ né yí Yi bùlə̀. Sə zhə̀n ga, á n'á wɛ̀rhɛ́ ǹdə nə́ gə́ byili ába né. Sə cenə jàn nɛ́ á j'á n'á wɛ̀rhɛ́ èta. Nə́ r'é lwə̀l ába ǹdə́ cícú mú mə̀myɛ́ Cinu Yezu yil yilə. 2Á yě nyə́ né nyɛ̀bɛ́ nə́ pɔ ába Cinu Yezu jàn yil mó. 3Kɔn dɛ̀bɛ́ Yi n'ê yǎl mɔ́ wɔ́ b'ǎ yə̀ rə̀myɛ́ lyì námpúm, s'á dɛ̃̀ á cìn ǹdə́ fwə̌l tumə, 4sə lò gakó lwar ǹ cìn zal cɛ̀nɛ̀ ǹdə kɔn gə́ mə̌ nɛ́, 5s'á bə̀k'á yẽ̌ á cìn nì á pə shilə námməlwǎlsɛ́ nɛ ǹdə lyì byɛ̀bɛ́ bə̀ yə̀l Yi rí tɛ̀bɛ́ rə̀ wɔ́ zhə̀n mɔ́ pár ta yé. 6Lò mə̀dù ga bə̀ká yúyǔ ǹ dõ, ráá ń myìnì mù yò w òmyɛ́ wẽ́ yé. Cinu la còrhò-tum byɛ̀bɛ́ bə̀ n'ê wɛ̀rhɛ́ èta mɔ́ gakó ne pɔ. Nə́ byili ába rə̀myɛ́, nə́ k'á bwérhé. 7Yi yə̀ nə́ba byẽ̀ bə̀ nə́ wɛ̀rhɛ́ fwə̌l tumə yé; rə̀ byẽ̀ nə́ba bə̀ nə́ yál rə̀myɛ́ lyì námpúm. 8Wɔ́ rə̀myɛ́ è ce, lò mɔ̀bɔ́ ǹ cẽ nyə́ né nə̀myɛ́, è də̀ numbyíní nyí ni ǹ cẽ né yé; wɔ́ Yi cìcì nyí ni ǹ cẽ né. Wɔ́ rə̀myɛ́ rə̀ n'ê pɛ ába rə̀ Eshirhə náàcɛ̀nɛ́ yá. 9È gə wɔ́ dwã sónó w yilə, Yi cìcì byili ába á gə́ mə̌ s'á swéné dwã nɛ́. Rə̀myɛ́ ce, kɔn k'ê də̀ nyɔ́ɔ́ bə̀ nə́ kɛ̃ sɛ́bɛ́ nə́ pə ába nə́ m'é byili rə̀myɛ́ yé. 10Nə́ yě b'ǎ só Kristə-lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ ŋwɛ́nɛ́ Masɛdwanɛ tənà y wẽ́ mó púlə́púlə́ ǹdə Yi gə́ byili ába né. Da-byǎ, nə́ r'é lwə̀l ába bə̀ cenə jàn nɛ́ á j'á n'á wɛ̀rhɛ́ èta twéé twéé. 11Cenə jàn nɛ́ á jòm ǹdə́ dwã ǹdə́ yə̀-zùlə́. Lò gakó sə́ nyǐ ǹ sə̀pwà tumə né yò, ń twĩ̀ ń nə ǹ nyí kùjú, ǹdə nə́ gə́ byili ába né. 12Á gə wɛ̀rhɛ́ èta, á t'á la lò yó w nyǔ yé, sə byɛ̀bɛ́ bə̀ də̀ Kristə-lyì mú bá nyɛ̀ ába. 13Da-byǎ, nə́ r'é yǎl b'ǎ lwar kɔn gə́ la nɛ́ yál byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú yilə, mùnì ga á wun bə̀ká zhìlì ǹdə lyì bí byɛ̀bɛ́ bə̀ t'â dɛ̃̀ kaka bə̀ cu kwã nɛ́ mɔ́ ta yé. 14Nə́ r'é zwẽ nyí bə̀ Yezu cù n ká n bwìrhì; èta, nə́ r'é zwẽ nyí bə̀ Yi má bwìrhì byɛ̀bɛ́ bə̀ cù ǹdə́ bə̀ zù mù mú, bə yə̀ nɛ́ ǹdə́ mɔ. 15Kɔn dɛ́ dɛ̀bɛ́ nə́ r'é yǎl nə́ byili ába mó wɔ́ ǹdə Cinu gə́ byili ní: lwarna bə̀ nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ ń ká ń bàn zal ǹdə́ nə́ gwẽ̌ yə̀ cì mú t'á la byɛ̀bɛ́ bə̀ cù mú jɔ̀nɔ̀ ń sõ yé. 16Cinu gə ká n shí dɛ̃̌ yi w ń bànà, ń mà n pə nyí màlɛ́kabá yé né cə́bal mɔ́ nɛ n bwə̀l; Yi pɔ́lá y súlí e dom. Rə̀myɛ́ yó, byɛ̀bɛ́ bə̀ cù ǹdə́ bə̀ zù Kristə mó bá jɛ̀rɛ̀ bə tó yé bə bwìrhì. 17Rə̀myɛ́ yi ní, Yi bá kwè nə́myɛ̌ byɛ̀bɛ́ nə́ gwẽ̌ yə̀ cì mú ǹdə́ bə̀myɛ́ ga nə́ vò bə́ban wẽ́ dɛ̃̌ yi wə, nə́ jəl Cinu. Èta, nə́ b'ǎ yə̀ nɛ́ ǹdə́ mɔ twéé twéé. 18Zəna zɔ̀mà nɛ́ nə̀myɛ́ á cící dwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\